Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
790 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
45 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
46 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
51 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
44 views
Łapanka

Łapanka

Posted by bastoy
195 views
PRZEPRASZAMY-WAS

PRZEPRASZAMY-WAS

Posted by Viss
262 views

UE nadal rozwija swoją infrastrukturę transportową na potrzeby przemieszczania wojsk na dużą skalę w kierunku Europy Wschodniej i Ukrainy

4.5/5 - (2 votes)

Bezpłatne trasy

UE nadal rozwija swoją infrastrukturę transportową na potrzeby przemieszczania wojsk na dużą skalę w kierunku Europy Wschodniej i Ukrainy i odnotowuje pierwsze sukcesy.

BRUKSELA/BERLIN (sprawozdanie własne) – UE kontynuuje rozbudowę swoich wschodnich szlaków transportowych do celów wojskowych i obecnie odnotowuje wymierne sukcesy. W związku z tym pierwsze działania, które były wdrażane pod hasłem „mobilności wojskowej”, doprowadziły już do ułatwień w transporcie wszelkiego rodzaju sprzętu wojskowego z państw członkowskich UE i NATO na Ukrainę. Dalsze kroki są obecnie realizowane lub są planowane, takie jak budowa mostu z Rumunii przez rzekę Prut do Mołdawii, która obawia się wciągnięcia w wojnę. Przede wszystkim chodzi o to, by potencjalne „główne szlaki wojskowe” były wykorzystywane do celów militarnych – takich jak odbudowa dróg i mostów, aby nie zawaliły się pod ciężarem ekstremalnie ciężkich zachodnich czołgów. Rozszerzenie mobilności wojskowej planowane jest w ścisłej koordynacji z żołnierzami państw NATO, których doświadczenia z manewrów w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej wykorzystywane są do optymalizacji szlaków transportowych sił zbrojnych. Deutsche Bahn AG, między innymi, jest zaangażowana w odpowiednie działania.

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

„Ruchy wielkich sił”

Podczas gdy pierwsze niemieckie czołgi przybyły do wojny na Ukrainie, UE kontynuuje militaryzację swoich sieci transportowych w kierunku Europy Wschodniej. Pod hasłem „mobilności wojskowej” Bruksela finansuje i koordynuje rozbudowę transeuropejskich zdolności do rozmieszczania sił zbrojnych i sprzętu wojskowego. [1] Celem jest zmniejszenie fizycznych i biurokratycznych barier na szlakach transgranicznych w ścisłej koordynacji z NATO. W tym celu należy poprawić „zdolności infrastruktury transportowej pod względem wagi, wielkości i zakresu ruchów wojskowych”, „usprawnić i zharmonizować złożone, długotrwałe i rozbieżne przepisy i procedury krajowe” oraz poprawić „ochronę sektora transportu przed atakami cybernetycznymi i innymi zagrożeniami hybrydowymi”. [2] Celem działań jest umożliwienie „szybkiego, sprawnego i niezakłóconego przemieszczania się potencjalnie dużych sił”, w szczególności w ramach NATO. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, „jak ważna jest mobilizacja pomocy wojskowej tak szybko i sprawnie, jak to możliwe”.

Pierwsze sukcesy

W rzeczywistości, według informacji z Brukseli, państwa europejskie już korzystają z postępu, jaki poczyniły w ostatnich latach w dziedzinie „mobilności wojskowej” w dostawach broni dla ukraińskich sił zbrojnych. Jednak różne rozstawy torów kolejowych „między Ukrainą a państwami członkowskimi UE, a także w Unii Europejskiej” nadal utrudniają transport wojskowy na wojnę. [3] Dzięki planowi działania na rzecz mobilności wojskowej 2.0 UE chce teraz otworzyć „kolejny rozdział” pod względem szybkości instalacji.

Drogi do wojny

UE przyjęła już pierwszy pakiet środków – plan działania na rzecz mobilności wojskowej – w 2018 r. Poprzedziły to wzmożone ruchy wojsk bloku NATO w Europie Wschodniej w kryzysie, które nasiliły się po prozachodnim zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku i faktycznej secesji Krymu i części Donbasu. Od tego czasu wzmożone działania wojskowe i ekspansja mobilności wojskowej w Europie Wschodniej i do Europy Wschodniej idą w parze. Podczas manewrów żołnierze państw NATO i UE zapoznają się z trasami i testują ich szybką przejezdność. Doświadczenia zdobyte podczas manewrów są następnie uwzględniane w planowaniu działań mających na celu poprawę mobilności wojskowej. To z kolei umożliwia coraz szybsze i coraz większe transatlantyckie i transeuropejskie rozmieszczenie wojsk na wschodzie. Umożliwiło to pierwsze masowe rozmieszczenie bloku NATO od zakończenia zimnej wojny: podczas ćwiczeń Defender Europe 2020 około 20 000 żołnierzy amerykańskich rozmieszczono na dwunastu różnych trasach przez Atlantyk i Europę w kierunku granicy z Rosją i Ukrainą; Łącznie zaangażowanych było około 37 000 żołnierzy.

„Łącząc Europę”

W ramach programu zwiększenia mobilności wojskowej UE najpierw określiła wymogi dotyczące infrastruktury, którą od tego czasu uczyniła użyteczną pod względem wojskowym wzdłuż „głównych szlaków wojskowych”. Na projekty podwójnego zastosowania (cywilne i wojskowe) na lata 2021–2027 pod hasłem „Łącząc Europę” dostępnych jest 1,69 mld euro. W międzyczasie interakcja sieci wojskowych i cywilnych została już poprawiona. Obecnie przedstawiono oficjalny wniosek dotyczący przeglądu rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), którego celem jest włączenie wymogów mobilności wojskowej do planowania infrastruktury europejskiej, która do tej pory była formalnie czysto cywilna. Ponadto usunięto bariery regulacyjne w ruchu wojskowym na przejściach granicznych, na przykład w urzędach celnych i transporcie towarów niebezpiecznych. 24 kraje UE i Norwegia kontynuują obecnie te działania w ramach projektu „Optymalizacja procedur zezwalania na ruch transgraniczny w Europie”.

PESCO

W ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) UE dąży również do militaryzacji swojej infrastruktury, zwłaszcza w ramach podprojektów zwanych węzłami mobilności wojskowej i logistyki. W tych ramach środki krajowe będą koordynowane poza planem działania, a istniejąca krajowa infrastruktura i zdolności logistyczne zostaną udostępnione do celów wojskowych na szczeblu UE. Wszystkie te środki podlegają ścisłej koordynacji z NATO. W związku z tym USA, Kanada i Norwegia są również włączone do projektów mobilności wojskowej PESCO.

 Deutsche Bahn

Jedną z niemieckich firm, która angażuje się w rozwój mobilności wojskowej poprzez kilka inicjatyw, jest Deutsche Bahn AG. W 2019 roku Deutsche Bahn i Bundeswehra zawarły kontrakt o wartości setek milionów euro, który zapewnia niemieckim siłom zbrojnym dostęp do lokomotyw i wagonów, a także do sieci kolejowej w celu transnarodowego transferu wojsk na wschód. [4] Deutsche Bahn wspiera również projekt Ministerstwa Obrony, który od 2020 roku umożliwia żołnierzom Bundeswehry w mundurach bezpłatne podróżowanie pociągami. [5] Na potrzeby zakrojonych na szeroką skalę manewrów Defender Europe Berlin zapewnił także cywilną sieć kolejową, a także certyfikował jednostki Bundeswehry i pojazdy do transportu dużego sprzętu USA. [6] Deutsche Bahn jest również zaangażowana w projekt mobilności wojskowej waszyngtońskiego Center for European Policy Analysis. [7] Obecnie modernizowanych jest sześć mostów kolejowych w celu poprawy mobilności wojskowej w Niemczech. [8]

Koła toczą się po zwycięstwo

To nie pierwszy raz, kiedy Deutsche Bahn angażuje się w rozwój szlaków wojskowych do i przez Europę Wschodnią. Na potrzeby niemieckiej inwazji na Polskę 1 września 1939 r. kolej dostarczyła 180 000 wagonów i była odpowiedzialna za transport żołnierzy i materiałów na front, zwłaszcza w wojnie ze Związkiem Radzieckim. Również na okupowanych terytoriach Europy faszystowskie Niemcy uciekały się do kolei, aby zapewnić mobilność wojskową: miały tam zbudować niezbędną infrastrukturę. Nawet wtedy różnice w szerokościach torów systemów kolejowych Europy Zachodniej i Wschodniej stanowiły przeszkodę na drodze do przodu. [9]

[1] Strategiczny kompas bezpieczeństwa i obrony – dla Unii Europejskiej, która chroni swoich obywateli, wartości i interesy oraz przyczynia się do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rada UE, komunikat prasowy z 21 marca 2022 r.

[2], [3] Plan działania na rzecz mobilności wojskowej 2.0. defence-industry-space.ec.europa.eu 10.11.2022.

Plan działania na rzecz mobilności wojskowej 2.0 z dnia 10.11.2022 r.

[4] Claudia Haydt: Bahn frei für die Bundeswehr. imi-online.de 07.01.2019.

[5] Wielki sukces: Bezpłatne przejazdy pociągiem w mundurze. bmvg.de 07.10.2020

[6] Obrońca 20: Logistycy przygotowują transporty. bundeswehr.de 27.11.2019.

[7] Patrz również Projekt mobilności wojskowej.

[8] Infrastruktura wojskowa UE. tagesspiegel.de 12.01.2023.

[9] „Koła muszą się toczyć po zwycięstwo” – Kolej w narodowym socjalizmie i II wojnie światowej. kuwi.europa-uni.de.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: