Zaczynamy!
Posted by Enigma2021
162 views
Terytorium 404
Posted by Enigma2021
96 views
Rozdzielenie Ludzkości
Posted by Joana100
219 views

Banki składają pozwy przeciw frankowiczom

Banki składają pozwy przeciwko frankowiczom o zwrot kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego. Może się tego spodziewać każdy, kto w 2019 r. wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. Jak podkreśla portal Prawo.pl — banki podejmują te kroki, bo obowiązuje je 3-letni okres przedawnienia roszczeń.

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

„Wysyp” pozwów przeciw frankowiczom miał miejsce z końcem roku, ponieważ terminy przedawnienia przypadają właśnie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Jak zauważa Prawo.pl – „problem w tym, że w sprawach frankowych nie ma jednolitej linii orzeczniczej wskazującej, od którego momentu należy liczyć początek terminu przedawnienia”.

„Dlatego też banki próbują się zabezpieczać i składają pozwy przeciwko swoim klientom, co do zasady biorąc pod uwagę 3-letni termin liczony od momentu wniesienia pozwu przez frankowicza” – tłumaczy na łamach portalu Karolina Pilawska, adwokat, wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.

Praktyka pozywania kredytobiorców, którzy wytoczyli powództwa przeciwko bankom w 2019 r., ma związek również z treścią uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. SN stwierdził, że termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału rozpoczyna swój bieg od momentu, w którym umowa kredytu stała się nieważna. „Takie rozumowanie należy ocenić krytycznie, bowiem frankowicz już składając pozew ma świadomość roszczeń, które wywodzi przeciwko bankowi. Niemniej wydaje się, że praktyka sądów powszechnych w tym względzie, podyktowana niewątpliwe rzeczoną uchwałą SN, staje się dość powszechna” – zauważa mec. Pilawska.

Jak podkreśla Prawo.pl — inny punkt widzenia ma Związek Banków Polskich. „Bank, jak każdy podmiot gospodarczy, musi dbać o swoje interesy oraz klientów, np. deponentów. Nie możemy więc dopuścić do przedawnienia roszczeń. Pozew może (ale nie musi) dostać nie tylko kredytobiorca, który wystąpił przeciwko bankowi do sądu, ale każdy frankowicz, który wszedł w spór z bankiem np. na drodze postępowania reklamacyjnego” – tłumaczy cytowany przez Prawo.pl Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP.

Jak wskazują prawnicy, zarówno reprezentujący frankowiczów, jak i banki — problem wymaga spójnego, sprawiedliwego rozwiązania w orzecznictwie. Ogromne znaczenie mogą mieć orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na które wszyscy czekają.

Zdjęcie: ginasanders (pl.DepositPhotos.com)
Na podstawie: Prawo.pl
Źródło: PAP-MediaRoom.pl

https://wolnemedia.net/banki-skladaja-pozwy-przeciw-frankowiczom/
1
Rate this post
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: