ZUS w Bydgoszczy Foto: PAP

ZUS w Bydgoszczy Foto: PAP

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje działalność gospodarczą w Polsce. W całym kraju jest ich 19,4 tys., czyli o 4,5 tys. więcej niż cztery lata temu – informuje rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Do ZUS zgłoszonych jest ponad 683 tys. zagranicznych pracowników. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Dane na ich temat znajdują się w ogólnopolskim Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych. Wynika z niego, że rośnie liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz posiadają obywatelstwo inne niż polskie. Zwiększyła się ona z 65 tys. w grudniu 2008 roku do ponad 569 tys. w grudniu 2018 roku.

Wzrost dziesięciokrotny

Po kolejnym roku pracowników zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ponad 683 tys. To oznacza ponad 10-krotny wzrost liczby cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeniowym w ostatnim dziesięcioleciu.

Od kilku lat szczególnie wnikliwie analizujemy, jak zmienia się liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS według różnych tytułów ubezpieczeń. Czy są to pracownicy, za których składki płaci pracodawca, osoby płacące składki same za siebie, czy też pracujący na podstawie umowy zlecenia. Okazuje się, że w każdej z tych grup następuje dynamiczny wzrost – wskazał rzecznik opolskiego ZUS.

Podał przykład – w grudniu 2015 r. osób prowadzących działalność gospodarczą i płacących z tego tytułu składki było w Polsce 14 tys. 924. Obecnie jest to niemal 19,5 tys.

Cudzoziemcy w ZUS

Najbardziej skłonni do podejmowania działalności gospodarczej w Polsce są obywatele Wietnamu. 12,9 proc. spośród wszystkich Wietnamczyków, którzy płacą składki w ZUS, robi to, bo jest pracodawcami dla innych lub samego siebie. Z kolei wśród obywateli rosyjskich rozliczających się z ZUS, działalność pozarolniczą prowadzi dziewięć osób na sto. Na trzecim miejscu są Białorusini. Wśród tej grupy etnicznej liczne są osoby działające na własny rachunek. Mają one niemal 4-proc. udział. Przebywają legalnie w Polsce i zgłoszone są w ZUS.

W całej Polsce na ponad 19 tys. cudzoziemców prowadzących własny interes, aż 4786 osób to obywatele Ukrainy. To najliczniejsza grupa – stanowi około jednej czwartej ogółu – poinformował Szczurek. Przyznał, że na Opolszczyźnie obywatele ukraińscy stanowią jeszcze większy odsetek w stosunku do wszystkich biznesmenów przybyłych z zagranicy. Na 334 osoby w regionie, 127 to przedsiębiorcy z paszportem tego kraju.

Po Ukraińcach, w naszym regionie najwięcej jest Bułgarów – 41, ponadto 30 Niemców, 15 Turków, 12 Włochów, 9 Wietnamczyków i 7 Francuzów. Po jednym przedstawicielu mają takie kraje jak: Tajwan, Kamerun, Libia czy Syria – wymienił rzecznik. Dodał, że w sumie w woj. opolskim składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzają obywatele 44 państw. W całej Polsce robią to przedstawiciele 148 krajów.

Rzecznik opolskiego ZUS poinformował, że działalność gospodarczą w regionie prowadzą 334 osoby z innym obywatelstwem niż polskie. To 1,72 proc. wszystkich cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy co miesiąc rozliczają się z ZUS.

Źródło: PAP