Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół jest pod wyszukiwarką

KLIKNIJ NIŻEJ W "ODBLOKUJ"


NAJNOWSZE VIDEO 50 AV

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Izrael od lat gnębi Palestyńczyków – Kalendarium niektórych wydarzeń .

Rate this post

Poniższa oś czasu została przygotowana przez badaczy Natural News w celu udokumentowania niezaprzeczalnego faktu, że atak Hamasu na Izrael z 7 października „nie nastąpił w próżni”, jak słusznie stwierdził Sekretarz Generalny ONZ.

Jednocześnie nie jest przesadą opisywanie Gazy jako „obozu koncentracyjnego” zarządzanego przez Izrael, co oznacza, że to, co wydarzyło się 7 października, było bardziej „ucieczką z więzienia” niż przemocą między narodami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ani ONZ, ani Izrael nie uznają Palestyny jako narodu. Kiedy Izrael mówi, że „ma prawo do samoobrony”, jest to prawdą, gdy mówisz o byciu atakowanym przez inne narody. Sytuacja jest jednak zupełnie inna, gdy Izrael jest siłą okupacyjną, która wysiedliła miliony Palestyńczyków i zmusiła ich do zamknięcia w ściśle kontrolowanym obozie koncentracyjnym znanym jako Strefa Gazy, nad którym Izrael sprawuje niemal całkowitą kontrolę państwa policyjnego.

7 października nie był początkiem historii między Izraelem a Palestyną. W rzeczywistości była to kulminacja pokoleń skrajnego rasizmu, przemocy, czystek etnicznych i ludobójczych działań prowadzonych przeciwko narodowi palestyńskiemu przez Izrael. Oto podsumowanie tej historii. Każdy wpis jest przypisany do odpowiedniego źródła, a większość linków tutaj odnosi się do dokumentów opublikowanych przez Amnesty International.

11 grudnia 1948 – ONZ zajmuje się wysiedleniami Palestyńczyków

W trakcie wojny arabsko-izraelskiej co najmniej 700 000 palestyńskich uchodźców uciekło ze swoich domów w exodusie znanym Palestyńczykom jako Nakba, czyli katastrofa. Izrael wygrywa wojnę, zachowując terytorium przekazane mu przez ONZ i zajmując część obszarów przeznaczonych dla państwa palestyńskiego. Izrael przejmuje kontrolę nad Zachodnią Jerozolimą, Egipt Strefą Gazy, a Jordania zyskuje Zachodni Brzeg i Wschodnią Jerozolimę, w tym Stare Miasto i jego historyczną dzielnicę żydowską.

W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwala rezolucję nr 194, która wzywa do repatriacji uchodźców palestyńskich. Palestyńczycy będą później wskazywać na rezolucję 194 jako ustanawiającą „prawo powrotu” dla palestyńskich uchodźców i ich potomków. Konkretne parametry tego powrotu będą dyskutowane w następnych dziesięcioleciach, w tym wśród dużej liczby potomków uchodźców z 1948 roku i trzystu tysięcy Palestyńczyków, którzy uciekną ze swoich domów podczas wojny w czerwcu 1967 roku.

5 czerwca 1967 – wojna sześciodniowa

Izrael i kilku jego arabskich sąsiadów walczy w wojnie sześciodniowej. Izrael odnosi decydujące zwycięstwo: ponosi siedemset ofiar; Jego przeciwnicy cierpią prawie dwadzieścia tysięcy. Izrael przejmuje kontrolę nad Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy – obszarami zamieszkałymi głównie przez Palestyńczyków – a także nad całą Wschodnią Jerozolimą. Izrael przejmuje również kontrolę nad syryjskimi Wzgórzami Golan i Półwyspem Synaj, który jest częścią Egiptu. Izrael pozostanie na Półwyspie Synaj do kwietnia 1982 roku.

1 grudnia 1987 – pierwsza palestyńska intifada

Izraelski kierowca zabija czterech Palestyńczyków w wypadku samochodowym, który wywołuje pierwszą palestyńską intifadę, czyli powstanie przeciwko izraelskiej okupacji na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Obraz Palestyńczyków rzucających kamieniami w izraelskie czołgi staje się trwałym obrazem intifady. W ciągu następnych sześciu lat ginie około 200 Izraelczyków i 1 Palestyńczyków.

Palestyński duchowny, szejk Ahmed Yassin, zakłada grupę bojowników Hamas jako odłam Bractwa Muzułmańskiego. Hamas popiera dżihad jako sposób na odzyskanie terytorium dla muzułmanów; Stany Zjednoczone uznają Hamas za zagraniczną organizację terrorystyczną w 1997 roku.

21 grudnia 1992 – Ponad 400 deportowanych Palestyńczyków obawia się o swoje bezpieczeństwo

Amnesty International (AI) wyraziła poważne zaniepokojenie losem ponad 400 Palestyńczyków deportowanych z Izraela i Terytoriów Okupowanych, którzy obecnie utknęli na obszarze między strefą „bezpieczeństwa” kontrolowaną przez Izrael wraz z Armią Południowego Libanu a resztą Libanu. Władze izraelskie podejrzewają, że większość zatrzymanych jest członkami Hamasu, Islamskiego Ruchu Oporu.

Hamas przyznał się do zabicia izraelskiego policjanta granicznego, którego uprowadził. AI potępiła zabójstwo starszego sierżanta Nissima Toledano, ale wezwała również władze izraelskie, aby nie brały odwetu za to zabójstwo poprzez doraźną deportację setek Palestyńczyków.

1 lutego 1994 – Ustne oświadczenie dla KPCz ONZ w sprawie izraelskich terytoriów okupowanych

To ustne oświadczenie podsumowuje obawy AI dotyczące praw człowieka na izraelskich terytoriach okupowanych. AI zwróciła uwagę na zatrzymanie około 10 000 Palestyńczyków ze względów bezpieczeństwa, w tym do 140 przetrzymywanych w areszcie administracyjnym i wezwała rząd izraelski do natychmiastowego zrewidowania ich sytuacji. Ponad 200 zatrzymanych jest przetrzymywanych w ośrodku detencyjnym Khiam w południowym Libanie poza wszelkimi ramami prawnymi i bez dostępu do krewnych lub MKCK.

Wydaje się, że co najmniej 20 obywateli Libanu wziętych do niewoli w Libanie w latach 1986-1989 jest przetrzymywanych w celu wymiany za zaginionych żołnierzy izraelskich i członków Armii Południowego Libanu, którzy prawdopodobnie są przetrzymywani w celu uzyskania uwolnienia zatrzymanych z Izraela lub Khiam. AI jest zaniepokojona strzelaniem do Palestyńczyków, w tym dzieci, przez izraelskie siły bezpieczeństwa oraz nadużyciami popełnianymi przez palestyńskie grupy zbrojne.

15 sierpnia 1995 – Amnesty International wzywa do zaprzestania tortur i do badań lekarskich byłych więźniów

Członkowie Komitetu Ministerialnego ds. Powszechnej Służby Bezpieczeństwa odbyli posiedzenie, aby zdecydować, czy przedłużyć wyjątkową dyspensę na stosowanie zwiększonej presji fizycznej podczas przesłuchań podejrzanych o sprzyjanie lub członków Hamasu i Islamskiego Dżihadu. „Umiarkowany” środek nacisku fizycznego i psychicznego jest dozwolony zgodnie z tajnymi wytycznymi dotyczącymi przesłuchań stosowanymi przez Generalną Służbę Bezpieczeństwa.

Amnesty International uważa, że albo wytyczne dotyczące przesłuchań zezwalają na stosowanie tortur lub znęcanie się nad zatrzymanymi, albo że są one często bezkarnie łamane.

Palestyńscy więźniowie w Izraelu są systematycznie poddawani torturom, w tym kapturom, potrząsaniu, biciu, pozbawianiu snu w pozycji stojącej lub siedzącej w bolesnych pozycjach oraz długotrwałemu przetrzymywaniu w celach wielkości szafy.

13 sierpnia 1996 – „Pod stałym nadzorem medycznym”: Tortury, złe traktowanie i pracownicy służby zdrowia w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych

Raport ten analizuje rolę pracowników służby zdrowia współpracujących z izraelską Powszechną Służbą Bezpieczeństwa, oddziałem bezpieczeństwa najbardziej zaangażowanym w przesłuchania palestyńskich więźniów. Szczegółowo opisuje rolę pracowników służby zdrowia w systemie, w którym więźniowie są torturowani, źle traktowani i poniżani w sposób, który stawia obecną więzienną praktykę medyczną w konflikcie z etyką lekarską. Chociaż nie ma dowodów na to, że pracownicy służby zdrowia aktywnie pomagali w torturach i złym traktowaniu, działają oni jako milczący świadkowie.

Amnesty International uważa, że pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w dokumentowaniu i ujawnianiu naruszeń praw człowieka i wzywa rząd i Izraelskie Stowarzyszenie Medyczne do zaprzestania tortur i złego traktowania.

8 grudnia 1999 – Zburzenie i wywłaszczenie: zniszczenie palestyńskich domów

Niniejszy raport bada preteksty i implikacje izraelskiej polityki wyburzania domów, koncentrując się w szczególności na okresie po rozpoczęciu procesu pokojowego w 1993 roku. Opisuje problemy Palestyńczyków związane z uzyskaniem pozwoleń i związaną z tym polityką Izraela dotyczącą ziemi, w tym podziałem na strefy, konfiskatą ziemi i budową izraelskich osiedli na terytoriach okupowanych.

3 maja 2001 – Zniszczenie domów – palestyńscy cywile

W ciągu ostatniego miesiąca Izrael zintensyfikował swoją politykę niszczenia palestyńskich domów, najwyraźniej jako zbiorową karę za ataki na siły izraelskie. Setki ludzi straciło dach nad głową, a ich dobytek został zniszczony. Rozbiórki mają być kontynuowane

22 października 2001 – Amnesty International wzywa Izrael do zaprzestania ataków na tereny palestyńskie: News Flash

Amnesty International jest poważnie zaniepokojona ostatnimi doniesieniami o przypadkowym ostrzale i strzelaninach dokonywanych przez Izraelskie Siły Obronne w palestyńskich dzielnicach mieszkalnych, w tym w Dżeninie, Ramallah, Tulkarm, Betlejem i Beit Jala, w których zginęło co najmniej 25 Palestyńczyków, w tym kilkoro dzieci, a dziesiątki innych zostało rannych, w odwecie za zabicie izraelskiego ministra turystyki. Rehavam Zeevi 17 października.

Organizacja wzywa rząd Izraela do pilnego przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka, które stanowią, że funkcjonariusze organów ścigania nie mogą używać broni palnej, chyba że w samoobronie lub obronie innych przed śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Amnesty International wzywa również grupy palestyńskie, aby nie strzelały do izraelskich cywilów i ponawia apel do społeczności międzynarodowej o podjęcie natychmiastowych kroków w celu wprowadzenia międzynarodowych obserwatorów z silnym komponentem praw człowieka.

23 listopada 2001 – Komitet Przeciwko Torturom twierdzi, że izraelska polityka zamykania i burzenia palestyńskich domów może być równoznaczna z okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła dziś przełomowy wniosek Komitetu Przeciwko Torturom, stwierdzający, że izraelska polityka zamykania i burzenia palestyńskich domów „może, w niektórych przypadkach, stanowić okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie” z naruszeniem art. 16 Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. które Izrael ratyfikował w 1991 roku.

7 kwietnia 2002 – Strach o bezpieczeństwo Palestyńczyków w obozie dla uchodźców w Dżeninie

Według doniesień izraelskie siły zbrojne zabiły dziesiątki palestyńskich cywilów i raniły setki innych w ciągłym ataku na obóz uchodźców palestyńskich w Dżeninie na Zachodnim Brzegu. O wiele więcej zginie, jeśli siły izraelskie nie zaprzestaną ataku i natychmiast się nie wycofają.

17 maja 2004 – wyburzenie domu: palestyńscy cywile w obozie dla uchodźców w Rafah

W ciągu ostatnich kilku dni izraelska armia przyspieszyła wyburzanie domów w obozie dla uchodźców w Rafah, pozbawiając dachu nad głową ponad 1 osób. Wojsko zamierza wyburzyć kolejne domy w obozie.

4 października 2004 – Nadmierne użycie siły

Amnesty International jest zaniepokojona pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji humanitarnej w wyniku wtargnięcia wojsk izraelskich do obozu dla uchodźców w Dżabaliji i okolicznych terenów w północnej Strefie Gazy (w tym sektorów w pobliskich miastach Beit Hanoun i Beit Lahiya).

W ciągu ostatniego tygodnia (od wieczora we wtorek 28 września) zginęło ponad 70 Palestyńczyków, z których ponad jedna trzecia była nieuzbrojona, w tym około 20 dzieci. Setki innych zostało rannych.

Armia izraelska wielokrotnie używała nadmiernej siły, w tym ciężkiego ostrzału z czołgów i śmigłowców bojowych. Doświadczenie pokazuje, że użycie takiej broni i sposób, w jaki została ona rozmieszczona przez armię w gęsto zaludnionych dzielnicach mieszkalnych (obóz dla uchodźców w Dżabaliji jest jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, z ponad 100 000 Palestyńczyków mieszkających na mniej niż dwóch kilometrach kwadratowych), niezmiennie skutkuje wysokim wskaźnikiem śmierci i obrażeń osób postronnych i osób, które nie są zaangażowane w konfrontację zbrojną. Taktyka ta zdradza brak poszanowania podstawowych zasad praw człowieka, w tym prawa do życia.

17 sierpnia 2005 – Amnesty International potępia zabijanie Palestyńczyków przez izraelskich osadników i wzywa do podjęcia pilnych kroków w celu położenia kresu bezkarności osadników

Czterech Palestyńczyków zostało zastrzelonych, a dwóch innych zostało rannych przez izraelskiego osadnika wczoraj wieczorem, gdy wracali do domu z pracy w fabryce w izraelskim osiedlu Szilo na Zachodnim Brzegu. Osadnik, kierowca z izraelskiego osiedla Shvut Rahel, przewoził Palestyńczyków pracujących w fabryce w osiedlu Shilo do pobliskich palestyńskich wiosek. Zastrzelił trzech palestyńskich robotników przy bramie osiedla, a następnie wrócił do strefy przemysłowej, gdzie strzelał do innych palestyńskich robotników, zabijając jednego z nich i raniąc dwóch innych.

28 września 2005 – rozbiórka domu

Izraelska armia zamierza zniszczyć 41 domów w małej palestyńskiej wiosce Sawia na Zachodnim Brzegu. Prawie 250 osobom grozi pozostanie bez środków do życia, jeśli zniszczenia będą postępować. Na większości Zachodniego Brzegu Palestyńczycy muszą uzyskać pozwolenie na budowę od armii izraelskiej, jeśli chcą budować na własnej ziemi, ale uzyskanie tych pozwoleń jest dla nich prawie niemożliwe.

14 marca 2006 – palestyńscy więźniowie zagrożeni śmiercią przez siły izraelskie

Amnesty International jest głęboko zaniepokojona bezpieczeństwem palestyńskich więźniów w więzieniu w Jerychu. Więzienie jest obecnie otoczone przez siły izraelskie, które grożą zabiciem zatrzymanych, którzy odmawiają poddania się im.

Najbardziej zagrożeni są Ahmad Saadat, przywódca Palestyńskiego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP) i czterech innych Palestyńczyków, którzy są przetrzymywani w więzieniu w Jerychu od 2002 roku, pomimo decyzji sądu nakazującej ich uwolnienie. Podczas przetrzymywania pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej (AP), Ahmad Saadat i jego czterej współwięźniowie byli przetrzymywani pod nadzorem strażników zapewnionych przez Wielką Brytanię i USA zgodnie z porozumieniem osiągniętym między tymi państwami a Izraelem i Autonomią Palestyńską. Oni, wraz z szóstym palestyńskim więźniem, Fuadem Shubakim, poszukiwanym przez Izrael pod zarzutem przemytu broni, są głównymi celami dzisiejszej izraelskiej akcji wojskowej i są szczególnie narażeni na śmierć z rąk sił izraelskich.

10 kwietnia 2006 – Izrael musi zaprzestać ataków na dzielnice mieszkalne w Gazie – zabijane są dzieci

Amnesty International wzywa izraelską armię do natychmiastowego zaprzestania bombardowań lotniczych i ostrzału cywilnych dzielnic mieszkalnych w Strefie Gazy. Co najmniej dwoje palestyńskich dzieci zginęło, a dziesiątki innych cywilnych przechodniów zostało rannych w ostatnich dniach podczas takich ataków; co najmniej 15 innych Palestyńczyków, z których większość według doniesień była członkami grup zbrojnych, zostało zabitych.

July 13, 2006 – Civilian population at risk in Gaza

Amnesty International wezwała dziś rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania ataków na palestyńską ludność cywilną oraz mienie i infrastrukturę cywilną oraz do podjęcia działań w celu rozwiązania narastającego kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Organizacja potępiła ataki takie jak te przeprowadzone przez siły izraelskie w nocy z 11 na 12 lipca 2006 r., kiedy cała rodzina – Nabil i Salwa Abu Salmiya oraz ich siedmioro dzieci w wieku od 17 do 30 lat – zginęła, gdy izraelskie siły powietrzne zaatakowały ich dom w gęsto zaludnionej dzielnicy mieszkalnej w Dżabaliji, na północ od miasta Gaza. W ataku rannych zostało ponad <> innych mieszkańców.

8 listopada 2006 – Delegat Amnesty International odwiedza miejsce zabójstwa w Strefie Gazy

Zabicie 18 cywilów w palestyńskim mieście Beit Hanoun, ofiar izraelskiego ostrzału, było przerażającym aktem – oświadczyła Amnesty International. Organizacja wezwała do natychmiastowego, niezależnego śledztwa i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Stwierdzono, że poprzednie izraelskie śledztwa, takie jak to przeprowadzone w sprawie zabójstwa palestyńskiej rodziny na plaży w Strefie Gazy w czerwcu ubiegłego roku, były poważnie niewystarczające i nie spełniały międzynarodowych standardów takich dochodzeń, które muszą być niezależne, bezstronne i dokładne.

Wśród zabitych, z których większość spała w swoich łóżkach, gdy ich domy zostały trafione pociskami wystrzelonymi przez siły izraelskie, było ośmioro dzieci. Delegat Amnesty International, który odwiedził miejsce zabójstwa wkrótce po ataku, został poinformowany, że 15 ofiar zginęło w pierwszym ataku, a trzy inne zginęły od drugiego pocisku, gdy biegły na pomoc zabitym i rannym.

21 marca 2007 – Odmowa prawa do życia rodzinnego: zakaz wstępu dla zagranicznych małżonków Palestyńczyków

Dziesiątki tysięcy obcokrajowców, którzy zawarli związek małżeński z mieszkańcami terytoriów palestyńskich okupowanych przez Izrael od 1967 roku, nie mogą mieszkać ze swoimi mężami lub żonami przez władze izraelskie. Izrael kontroluje granice Okupowanych Terytoriów Palestyńskich i zabrania wjazdu obcokrajowcom. Mężowie i żony, którym odmówiono wjazdu, nie starają się o wjazd do Izraela, ale po prostu chcą mieszkać ze współmałżonkiem na Zachodnim Brzegu lub w Strefie Gazy.

27 kwietnia 2007 – wyburzenie domu/przymusowa eksmisja

W kwietniu izraelska armia wydała rozkaz rozbiórki wszystkim mieszkańcom palestyńskiej beduińskiej wioski Hadidiya w Dolinie Jordanu na wschodzie okupowanego Zachodniego Brzegu. Mieszkańcy wioski spodziewają się, że namioty i szałasy, w których mieszkają, zostaną w każdej chwili zburzone. Po poprzednich wyburzeniach ponownie rozbili namioty w wiosce, ale teraz grozi im przymusowe usunięcie z ziemi, na której mieszkali przez dziesięciolecia.

11 lipca 2007 – Troska o zdrowie

Kilka tysięcy Palestyńczyków utknęło w północnym Egipcie, nie mogąc wrócić do swoich domów w Strefie Gazy. Przejście graniczne w Rafah między Gazą a Egiptem jest zamknięte przez władze izraelskie od 9 czerwca. Setki tych, którzy utknęli na mieliźnie, koczują w pobliżu przejścia granicznego. Wielu z nich nie ma wystarczającej ilości pożywienia, wody i schronienia, mimo że przebywają na pustyni w najgorętszej porze roku. Ich zdrowie i bezpieczeństwo pozostają zagrożone, a jednocześnie nadal nie mogą przekroczyć granicy i wrócić do domu.

30 lipca 2007 – zagrożone domy palestyńskich wieśniaków

Izraelska armia grozi zniszczeniem domów palestyńskich wieśniaków w regionie Doliny Jordanu na Zachodnim Brzegu. Mieszkańcy wioski znajdują się pod coraz większą presją, ponieważ armia ogranicza im przemieszczanie się i dostęp do wody.

3 sierpnia 2007 – Więcej informacji na temat rozbiórki domu / przymusowej eksmisji

28 lipca armia izraelska zwiększyła presję na palestyńskich mieszkańców wiosek Hadidiya i Humsa, konfiskując traktor (jeden z zaledwie dwóch w wiosce) i zbiornik na wodę mieszkańcowi wioski Humsa, pogarszając i tak już dramatyczny niedobór wody w wiosce.

14 sierpnia 2007 – Więcej informacji na temat rozbiórki domu / przymusowej eksmisji

Kilka domów zostało zniszczonych przez izraelską armię rankiem 13 sierpnia w palestyńskiej wiosce Humsa, w rejonie Doliny Jordanu na okupowanym Zachodnim Brzegu. Zniszczone posiadłości były domem dla rodzin Abdallaha Hseina Bisharata (ponad 30 osób) i Ahmada Abdallaha Bani Odeha (około 10 osób).

5 września 2007 – Odcęcie dostaw do Gazy byłoby równoznaczne z karą zbiorową

Ministrowie izraelskiego rządu oświadczyli, że rozważają odcięcie dostaw wody i elektryczności do Strefy Gazy w odpowiedzi na wystrzelenie rakiet domowej roboty „kassam” przez palestyńskie grupy zbrojne z Gazy na Izrael.

Wicepremier Chaim Ramon powiedział izraelskiemu radiu wojskowemu: „Ustalimy cenę za każdego kassam, jeśli chodzi o odcięcie infrastruktury… Nie będziemy nadal dostarczać „tlenu” w postaci elektryczności, paliwa i wody, podczas gdy oni próbują mordować nasze dzieci.

„Odcięcie dostaw podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak woda i elektryczność – których mieszkańcy Gazy nie mogą uzyskać nigdzie indziej z powodu blokad nałożonych przez Izrael – stanowiłoby zbiorową karę dla ludności Gazy, co stanowiłoby pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, które zakazuje wszelkich form zbiorowego karania.

21 września 2007 – Strach o bezpieczeństwo

Amnesty International jest zaniepokojona wprowadzeniem w życie decyzji rządu izraelskiego z 19 września 2007 r., że „na reżim Hamasu zostaną nałożone dodatkowe sankcje w celu ograniczenia przepływu różnych towarów do Strefy Gazy i zmniejszenia dostaw paliwa i elektryczności. Ograniczenia zostaną również nałożone na przepływ ludzi do i ze Strefy Gazy” spowodowałoby dalsze pogorszenie i tak już tragicznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i negatywnie wpłynęłoby na 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy tam mieszkają.

1 listopada 2007 – „Nigdy więcej pozwoleń na budowę dla Palestyńczyków”: Walka o budowę wiejskiej szkoły na Zachodnim Brzegu

Międzynarodowa uwaga skupia się na wiosce Fasayil na Zachodnim Brzegu, gdzie armia izraelska ma wkrótce zdecydować, czy zburzyć szkołę podstawową, która jest obecnie budowana w wiosce. Aktywiści na całym świecie jednoczą się, aby chronić szkołę przed wyburzeniem. Spotkanie wojskowe, na którym może zadecydować o przyszłości szkoły, zostało przełożone na koniec grudnia 2007 roku.

21 stycznia 2008 – Izrael odcina dostawy elektryczności i żywności do Gazy

Izrael odciął dostawy elektryczności, paliwa i pomocy humanitarnej dla ludności Gazy, co Amnesty International potępiła jako karę zbiorową.

W związku z tym, że blokada może doprowadzić do zagrożenia zdrowia publicznego, Amnesty International wezwała do natychmiastowego zniesienia blokady paliwa, pomocy humanitarnej i artykułów pierwszej potrzeby, a także innych ograniczeń, które skutecznie uniemożliwiały wjazd lub wyjazd ludzi i towarów ze Strefy Gazy od czasu przejęcia kontroli nad tym terytorium przez Hamas w czerwcu 2007 roku.

14 lutego 2008 – izraelska armia niszczy palestyńskie domy

Każdy dom w wioskach Humsa i Hadidiya na Zachodnim Brzegu jest przeznaczony do zniszczenia. Armia izraelska ogłosiła większość Doliny Jordanu, gdzie znajdują się wioski, jako „zamknięty obszar wojskowy”, do którego miejscowa ludność palestyńska ma zakaz wstępu.

Miejscowa ludność palestyńska – która przebywała tam na długo przed zajęciem tego obszaru przez siły izraelskie czterdzieści lat temu – jest pod coraz większą presją, aby opuścić ten obszar. Rankiem 6 lutego buldożery armii izraelskiej zniszczyły domy i środki do życia czterech palestyńskich rodzin w Hadidiya, w rejonie Doliny Jordanu na okupowanym Zachodnim Brzegu.

18 lutego 2008 – Restrykcje karne: Rodzinom palestyńskich więźniów odmówiono odwiedzin

Tylko dzieci poniżej 16 roku życia mogą odwiedzać swoich uwięzionych krewnych w Izraelu bez zezwolenia. Około 8 Palestyńczyków z Okupowanych Terytoriów Palestyńskich (OPT) jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach (wszystkie z wyjątkiem jednego znajdują się w Izraelu). Tysiące ich małżonków, rodziców, dzieci i rodzeństwa nie może ich odwiedzać, ponieważ władze izraelskie odmawiają im pozwolenia na podróż do więzień w Izraelu. Dokument ten wzywa władze izraelskie do zapewnienia, że wszyscy zatrzymani Palestyńczycy będą przetrzymywani w OPT i będą mogli odwiedzać rodziny.

2 marca 2008 – Zabijanie cywilów musi się skończyć

Izraelskie naloty wojskowe i ataki artyleryjskie na Strefę Gazy są przeprowadzane z lekkomyślnym lekceważeniem życia cywilów – oświadczyła Amnesty International. „Izraelskie ataki wojskowe w ciągu ostatnich kilku dni zabiły ponad 75 Palestyńczyków w Strefie Gazy, w tym co najmniej 10 dzieci i innych nieuzbrojonych cywilnych przechodniów, którzy nie byli zaangażowani w konfrontacje” – powiedział Malcolm Smart, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. „Izrael ma prawny obowiązek chronić ludność cywilną Gazy. Takie ataki są nieproporcjonalne i wykraczają poza zgodne z prawem środki, które siły izraelskie mogą podjąć w odpowiedzi na ataki rakietowe palestyńskich grup zbrojnych”.

3 marca 2008 – liczba ofiar śmiertelnych wśród dzieci i cywilów w Gazie

Izraelskie naloty wojskowe i ataki artyleryjskie na Strefę Gazy w ciągu ostatnich kilku dni zabiły ponad 100 Palestyńczyków, w tym dziesiątki dzieci i innych cywilnych przechodniów. Zginęło również trzech Izraelczyków – cywil zabity rakietą wystrzeloną przez palestyńską grupę zbrojną 27 lutego oraz dwóch żołnierzy.

Wielu zabitych Palestyńczyków było bojownikami zaangażowanymi w ataki na Izrael, ale inni byli nieuzbrojonymi cywilami, którzy nie brali udziału w działaniach wojennych, w tym około 25 dzieci. Dokładna liczba zabitych cywilów jest niejasna i trudna do ustalenia.

Izraelski szef sztabu miał twierdzić, że 90 procent zabitych to bojownicy, ale ONZ i inne źródła, w tym te w Gazie, sugerują, że aż połowa zabitych to cywile. Ponad 250 innych osób, w tym dziesiątki nieuzbrojonych cywilów, zostało rannych.

11 marca 2008 – palestyńskie domy zburzone bez ostrzeżenia

We wtorek rano izraelska armia zburzyła kolejne domy w palestyńskich wioskach na okupowanym Zachodnim Brzegu. Domy i mienie palestyńskich rodzin w wioskach Hadidiya, Jiftlik i Furush Beit Dajan, w rejonie Doliny Jordanu na okupowanym Zachodnim Brzegu, zostały zburzone.

Badacz Amnesty International zajmujący się Izraelem i Okupowanymi Terytoriami Palestyńskimi był świadkiem wyburzeń.

Donatella Rovera tak opisała tę scenę: „We wszystkich miejscach większość ludzi to dzieci. Domy te mają w większości trzy pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci. W Hadidiya były cztery rodziny, w Furush Beit Dajan pięć rodzin.

„Wszyscy ludzie mieli już wcześniej zburzone domy, ale tym razem nie otrzymali żadnego ostrzeżenia. Ludzie byli bardzo, bardzo zdenerwowani. Biegli, żeby wynieść swoje rzeczy z domów, ale buldożer po prostu kontynuował demolkę”.

13 marca 2008 – Pogorszenie sytuacji opieki zdrowotnej w Strefie Gazy

Amnesty International nadal jest zaniepokojona pogarszającymi się warunkami w szpitalach i innych placówkach medycznych w Strefie Gazy. Niedawne izraelskie naloty wojskowe i ataki artyleryjskie na Strefę Gazy spowodowały dalsze szkody w palestyńskich placówkach medycznych i zaostrzyły skutki blokady nałożonej przez władze izraelskie. Dziesiątki Palestyńczyków zostało rannych w wyniku niedawnej eskalacji walk.

31 marca 2008 – Nielegalne domy dla izraelskich osadników, wyburzenia dla Palestyńczyków

Przyczepy mieszkalne dla nielegalnego izraelskiego osiedla na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) dostały zielone światło w ciągu tygodnia od izraelskich buldożerów burzących palestyńskie domy i mienie w okolicy. W ubiegłą środę (26 marca) okazało się, że izraelski minister obrony Ehud Barak zatwierdził przekazanie pięciu przyczep kempingowych izraelskiemu osiedlu Teneh Omarim w regionie.

Zaledwie tydzień wcześniej buldożery armii izraelskiej zburzyły dziewięć domów i dwa zagrody dla zwierząt gospodarskich w kilku palestyńskich wioskach na południu okupowanego Zachodniego Brzegu. Rozbiórki przeprowadzono 19 marca w wioskach Qawawis, Imneizil, al-Dairat i Umm Lasafa na południowych wzgórzach Hebronu.

17 kwietnia 2008 – Potrzebne jest pełne śledztwo w sprawie zabijania cywilów przez armię izraelską

Rząd Izraela powinien natychmiast zarządzić pełne i niezależne śledztwo w sprawie wczorajszych zabójstw palestyńskich cywilów przez siły izraelskie w Strefie Gazy – oświadczyła Amnesty International. „Wczorajsze ataki, które armia izraelska przeprowadziła po zabiciu swoich żołnierzy w walce, wydają się być przeprowadzone z lekceważeniem życia cywilów” – powiedziała Amnesty International. „Wydaje się, że w siłach izraelskich panuje kultura bezkarności, która przyczynia się do rutynowego użycia lekkomyślnej i nieproporcjonalnej siły”.

Zginęło co najmniej 18 Palestyńczyków, w tym dzieci i inni nieuzbrojeni cywile. Ponad 30 innych osób zostało rannych w atakach izraelskich samolotów i sił lądowych przy użyciu czołgów w Strefie Gazy. Trzech izraelskich żołnierzy zginęło w konfrontacji z palestyńskimi bojownikami podczas ataku armii izraelskiej w Strefie Gazy.

29 kwietnia 2008 – Amnesty International wzywa do niezależnego śledztwa w sprawie zabójstw dokonanych przez siły izraelskie

Amnesty International ponownie wzywa rząd Izraela do zaprzestania lekkomyślnych ataków jego sił na zaludnione obszary i do zarządzenia natychmiastowego, niezależnego śledztwa w sprawie wczorajszych ataków w Strefie Gazy, w których zginęło sześciu Palestyńczyków, w tym czworo dzieci poniżej piątego roku życia i ich matka. Śledztwo prowadzone przez izraelską armię, jak zaproponował premier Ehud Olmert, nie spełni międzynarodowych standardów jako dokładne, niezależne i bezstronne śledztwo.

Wydaje się, że atak z 28 kwietnia został przeprowadzony z lekkomyślnym lekceważeniem życia lokalnych mieszkańców, w tym dzieci, niezaangażowanych w działania wojenne między palestyńskimi bojownikami a siłami izraelskimi. Był to ostatni z serii takich ataków, które są niedopuszczalne. Do tej pory w tym roku około 335 Palestyńczyków zginęło w atakach sił izraelskich. Większość z nich zginęła w Strefie Gazy, a ponad połowa z nich to nieuzbrojeni cywile, którzy nie brali udziału w działaniach wojennych i nie stanowili zagrożenia dla Izraelczyków. W tym samym okresie 23 Izraelczyków, w tym 14 cywilów, zginęło w atakach palestyńskich grup zbrojnych.

12 sierpnia 2008 – Uwięzieni – kara zbiorowa w Gazie

„Izraelskie oblężenie zamieniło Gazę w wielkie więzienie. Nie możemy wyjechać, nawet w celu opieki medycznej czy studiowania za granicą, a większość tego, czego potrzebujemy, nie jest dostępna w Strefie Gazy. Tak naprawdę nie żyjemy; ledwo udaje nam się przeżyć, a perspektywy na przyszłość są ponure” – Fathi, mieszkaniec Gazy.

Gdy Gaza jest zamknięta i odcięta od świata zewnętrznego przez duszną izraelską blokadę, 46 działaczy pokojowych z całego świata wypłynęło do Gazy 22 sierpnia, aby, jak to ująli, „przełamać oblężenie, które Izrael nałożył na ludność cywilną Gazy…, aby wyrazić naszą solidarność z cierpiącym narodem Gazy, oraz stworzenie wolnego i regularnego kanału łączącego Gazę ze światem zewnętrznym”.

29 sierpnia 2008 – Akcja Pracowników Służby Zdrowia: Pacjentom z Gazy nadal odmawia się dostępu do opieki medycznej w Izraelu

Władze izraelskie nadal odmawiają dziesiątkom krytycznie chorych pacjentów pozwolenia na opuszczenie Gazy w celu leczenia, które jest niedostępne w Gazie. Nawet ci pacjenci, którzy otrzymali pozwolenie na opuszczenie Strefy Gazy w celu leczenia, często cierpią z powodu opóźnień w otrzymywaniu pozwoleń na wyjazd, co przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia emocjonalnego pacjentów.

7 listopada 2008 – Więcej informacji na temat problemów medycznych

Dzieci wymienione w tej akcji cierpią na wrodzone wady serca. Potrzebują pilnej operacji, której nie można przeprowadzić w Gazie, ale która jest dostępna we Wschodniej Jerozolimie. Pięcioro dzieci do tej pory nie mogło opuścić Gazy, ponieważ władze izraelskie odmówiły zgody na towarzyszenie im matkom i babciom dzieci. W pierwszych dniach listopada 2008 r. piętnaścioro innych dzieci cierpiących na podobne schorzenia otrzymało pozwolenie na podróż z Gazy do szpitala we Wschodniej Jerozolimie.

14 listopada 2008 – izraelska armia blokuje dostawy do Gazy

Armia izraelska od ponad tygodnia całkowicie blokuje dostawy pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej i środków medycznych do Strefy Gazy. Wpuszczono bardzo mało paliwa. Amnesty International wezwała w piątek władze Izraela do zezwolenia na ich natychmiastowe przejście.

„To ostatnie zaostrzenie izraelskiej blokady znacznie pogorszyło i tak już tragiczną sytuację humanitarną. To nic innego jak zbiorowa kara dla ludności cywilnej w Strefie Gazy i musi się natychmiast skończyć” – powiedział Philip Luther, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Osiemdziesiąt procent populacji Gazy było uzależnione od pomocy humanitarnej, która wcześniej docierała do Gazy do środy 5 listopada. Paliwo przemysłowe, które jest darowane przez Unię Europejską i potrzebne do zasilania elektrowni w Gazie, również zostało zablokowane, powodując przerwy w dostawie prądu w dużej części Gazy.

29 grudnia 2008 r. – Położyć kres bezprawnym atakom i zaspokoić potrzeby Gazy w nagłych wypadkach

Palestyńscy cywile są narażeni na ryzyko śmierci lub zranienia w izraelskich nalotach i coraz bardziej brakuje im odpowiedniej opieki medycznej, żywności, leków, elektryczności, wody i innych artykułów pierwszej potrzeby – poinformowała Amnesty International w poniedziałek po trzech dniach izraelskiej ofensywy wojskowej w Strefie Gazy, w której zginęło ponad 300 Palestyńczyków.

 

„Istnieje przerażające ryzyko wzrostu liczby ofiar śmiertelnych z powodu niedostępności odpowiedniej opieki medycznej dla setek rannych. Sektorowi opieki zdrowotnej w Strefie Gazy brakuje sprzętu, lekarstw i wiedzy specjalistycznej w najlepszych czasach, a z powodu przedłużającej się izraelskiej blokady został jeszcze bardziej uszczuplony. Jest teraz całkowicie przytłoczona i nie jest w stanie poradzić sobie z dużą liczbą ofiar” – powiedziała Amnesty International.

 

8 stycznia 2009 r. – Akcja Pracowników Służby Zdrowia: Służba zdrowia w Strefie Gazy – pogarszająca się sytuacja

27 grudnia 2008 roku siły izraelskie rozpoczęły serię nalotów na Strefę Gazy. Deklarowanym celem tych ataków, według izraelskiego rządu, było „zmiażdżenie terroru”. Ataki te doprowadziły do dużej liczby ofiar śmiertelnych i ofiar wśród ludności cywilnej oraz poważnych szkód w infrastrukturze palestyńskiej. Poważnie ograniczyły one również zdolność palestyńskiej służby zdrowia do leczenia dużej liczby Palestyńczyków potrzebujących pomocy medycznej.

Dokładna liczba rannych pacjentów nie jest znana, ale na dzień 7 stycznia 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o około 2, z czego 950 to dzieci i kobiety. Szacuje się również liczbę ofiar śmiertelnych na 1, w tym 134 dzieci i 680 kobiet.

Amnesty International wzywa władze izraelskie, de facto administrację Hamasu i wszystkie inne palestyńskie grupy zbrojne do zaprzestania wszelkich bezprawnych ataków, które zagrażają życiu cywilów.

15 stycznia 2009 – Potrzebne jest natychmiastowe śledztwo w sprawie izraelskiego ostrzału bazy ONZ w Gazie

Amnesty International wzywa do natychmiastowego i niezależnego śledztwa w sprawie ostrzału przez armię izraelską kompleksu ONZ w mieście Gaza, zakłócając dystrybucję pomocy humanitarnej dla oblężonych cywilów w Gazie i raniąc trzech pracowników ONZ.

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom i Uchodźcom Społecznym (UNRWA) poinformowała, że pociski – najwyraźniej zawierające biały fosfor – uderzyły w ich posiadłość w mieście Gaza, raniąc trzy osoby i podpalając jeden budynek, w którym znajdowała się pomoc humanitarna. UNRWA poinformowała, że wielokrotnie prosiła armię izraelską, aby nie strzelała w pobliżu kompleksu.

23 stycznia 2009 – izraelscy żołnierze opuszczają domy w Gazie w stanie ruiny

Pomimo zawieszenia broni ogłoszonego w niedzielę, każdego ranka izraelskie kanonierki ostrzeliwały wybrzeże Gazy. Dziewięć osób zostało rannych w wyniku ostrzału z izraelskiej kanonierki – poinformował w środę zespół Amnesty International w Strefie Gazy.

W swoim piątym poście na blogu Amnesty International Livewire, zespół opisał, jak w czwartek odwiedził rodziny, których domy zostały siłą przejęte i wykorzystane jako pozycje wojskowe przez izraelskich żołnierzy podczas niedawnego trzytygodniowego konfliktu.

27 stycznia 2009 – armia izraelska użyła fleszetek przeciwko cywilom w Gazie

Oprócz białego fosforu, armia izraelska użyła wielu innych rodzajów broni w gęsto zaludnionych cywilnych obszarach Gazy w trzytygodniowym konflikcie, który rozpoczął się 27 grudnia.

Fleszetki to metalowe rzutki o długości 4 cm, które są ostro zakończone z przodu, z czterema płetwami z tyłu. Od 5 000 do 8 000 jest pakowanych w pociski kalibru 120 mm, które są zwykle wystrzeliwane z czołgów. Pociski eksplodują w powietrzu i rozrzucają fleszetki w stożkowaty wzór na obszarze o szerokości około 300 m i długości 100 m.

28 stycznia 2009 – Ataki na pracowników karetek pogotowia w Gazie

Ratownicy medyczni, w tym lekarze, ratownicy medyczni i kierowcy karetek pogotowia, wielokrotnie byli ostrzeliwani przez siły izraelskie w konflikcie w Strefie Gazy podczas wykonywania swoich obowiązków.

Co najmniej siedmiu z nich zginęło, a ponad 20 zostało rannych podczas transportu lub próby odebrania rannych i zabitych.

23 lutego 2009 r. – Dowody na niewłaściwe użycie amerykańskiej broni wzmacniają potrzebę embarga na broń

Zarówno Izrael, jak i Hamas używały broni dostarczanej z zagranicy do przeprowadzania ataków na ludność cywilną, oświadczyła Amnesty International, ujawniając nowe dowody na temat amunicji użytej podczas trzytygodniowego konfliktu w Strefie Gazy i południowym Izraelu i wzywając ONZ do nałożenia kompleksowego embarga na broń.

5 czerwca 2009 – wyburzenie domu/przymusowa eksmisja/dostęp do wody

4 czerwca 2009 r. armia izraelska zniszczyła domy 18 palestyńskich rodzin i ich zagrody dla zwierząt w wiosce Ras al-Ahmar w Palestynie. Armia izraelska skonfiskowała zbiornik na wodę, na którym polegają mieszkańcy wioski, a także traktor i przyczepę, których używają do dostarczania wody do wioski. Mieszkańcy wioski są teraz bez schronienia i źródła wody w sezonie wysokich temperatur.

2 lipca 2009 – Bezkarność za zbrodnie wojenne w Gazie i południowym Izraelu: recepta na dalsze cierpienia ludności cywilnej

Siły izraelskie zabiły setki nieuzbrojonych palestyńskich cywilów i zniszczyły tysiące domów w Strefie Gazy w atakach, które naruszyły prawo do wojny– konkluduje Amnesty International w nowym, 117-stronicowym raporcie opublikowanym na początku tego roku.

27 października 2009 – Domagaj się godności: Niespokojne wody – Palestyńczykom odmówiono sprawiedliwego dostępu do wody

Brak dostępu do odpowiedniej, bezpiecznej i czystej wody jest od dawna problemem Palestyńczyków na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, głównie w wyniku dyskryminacyjnej polityki i praktyk Izraela. Około 180 000 do 200 000 Palestyńczyków w społecznościach wiejskich na Zachodnim Brzegu nie ma dostępu do bieżącej wody. Niedobór wody utrudnił rozwój społeczny i gospodarczy Palestyńczyków w OPT i doprowadził do pogwałcenia ich prawa do odpowiedniego standardu życia, w tym prawa do wody, żywności, zdrowia, pracy i odpowiednich warunków mieszkaniowych

8 stycznia 2010 – Izraelskie przetrzymywanie palestyńskich aktywistów musi się skończyć

Władze Izraela muszą natychmiast uwolnić lub postawić przed uczciwym procesem trzech palestyńskich działaczy na rzecz praw człowieka zatrzymanych w Izraelu po ich protestach przeciwko budowie ogrodzenia i muru na Zachodnim Brzegu Jordanu, oświadczyła dziś Amnesty International.

18 stycznia 2010 – Izraelska blokada Strefy Gazy nadal dusi codzienne życie

Izrael musi zakończyć swoją duszącą blokadę Strefy Gazy, która pozostawia ponad 1,4 miliona Palestyńczyków odciętych od świata zewnętrznego i zmagających się z rozpaczliwym ubóstwem, powiedziała Amnesty International rok po zakończeniu izraelskiej ofensywy wojskowej w Strefie Gazy.

Dokument informacyjny Amnesty International „Duszenie: Strefa Gazy pod izraelską blokadą” zbiera świadectwa ludzi, którzy wciąż walczą o odbudowanie swojego życia po operacji „Płynny ołów”, w której zginęło około 1 Palestyńczyków, a tysiące zostało rannych.

28 kwietnia 2010 – Nowy izraelski porządek wojskowy może zwiększyć liczbę wydaleń Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu

Amnesty International wyraziła zaniepokojenie faktem, że nowy izraelski porządek wojskowy może ułatwić wypędzenie Palestyńczyków z okupowanego Zachodniego Brzegu.

Rozkaz wojskowy nr 1650, który wszedł w życie na Zachodnim Brzegu 13 kwietnia, rozszerza definicję terminu „infiltrator” na każdego, kto przebywa na Zachodnim Brzegu bez zezwolenia wydanego przez władze izraelskie. Osoby uznane za „infiltratorów” mogą zostać deportowane do innych państw lub przymusowo przeniesione do Strefy Gazy i postawione w stan oskarżenia.

31 maja 2010 – Izraelskie zabójstwa aktywistów na statkach w Gazie muszą zostać zbadane

Amnesty International wezwała Izrael do natychmiastowego, wiarygodnego i niezależnego śledztwa w sprawie zabicia przez siły zbrojne co najmniej 10 aktywistów na łodziach protestujących przeciwko izraelskiej blokadzie Strefy Gazy.

„Wydaje się, że siły izraelskie wyraźnie użyły nadmiernej siły” – powiedział Malcolm Smart, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. „Izrael twierdzi, że jego siły działały w samoobronie, twierdząc, że zostały zaatakowane przez protestujących, ale to aż prosi się o wiarygodność, że poziom śmiercionośnej siły użytej przez wojska izraelskie mógł być uzasadniony. Wydaje się, że było to nieproporcjonalne do jakiegokolwiek zagrożenia”.

1 czerwca 2010 – Dusząca Gaza – skutki izraelskiej blokady dla Palestyńczyków

Izraelska blokada wojskowa Gazy sprawiła, że ponad 1,4 miliona palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci zostało uwięzionych w Strefie Gazy, obszarze ziemi o długości zaledwie 40 kilometrów i szerokości 9,5 kilometra.

Masowe bezrobocie, skrajne ubóstwo i wzrost cen żywności spowodowany niedoborami sprawiły, że czterech na pięciu mieszkańców Gazy jest uzależnionych od pomocy humanitarnej. Jako forma zbiorowej kary, ciągła blokada Gazy przez Izrael jest rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego.

Czerwiec 16, 2010 – Bezpieczni jak domy? Izraelskie wyburzanie palestyńskich domów

Palestyńczycy żyjący pod izraelską okupacją we Wschodniej Jerozolimie i reszcie Zachodniego Brzegu Jordanu spotykają się z tak surowymi ograniczeniami co do tego, co mogą zbudować, że ich prawa do odpowiednich mieszkań są naruszane.

Władze izraelskie potępiają jako „nielegalne” domy i inne budowle zbudowane bez pozwoleń, które kontrolują i rzadko udostępniają palestyńskim mieszkańcom, a następnie nakazują ich zniszczenie. Ekipy rozbiórkowe, którym towarzyszą funkcjonariusze ochrony, mogą przybyć w każdej chwili, nie informując rodzin ani nie dając im możliwości usunięcia swojego dobytku.

1 lipca 2010 – Izrael nasila przymusowe eksmisje Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu

Amnesty International wezwała władze izraelskie do zaprzestania przymusowych eksmisji Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu po tym, jak w północnej Dolinie Jordanu Palestyńczykom wydano niedawną serię wojskowych nakazów eksmisji.

Siedemnaście rodzin w rejonie Doliny Jordanu jest zagrożonych przymusową eksmisją po tym, jak w zeszłym tygodniu wydano im nakazy eksmisji.

24 czerwca izraelscy wojskowi, w towarzystwie żołnierzy, doręczyli nakazy eksmisji dwóm rodzinom mieszkającym w wiosce 'Ein al-Hilwe. 27 czerwca władze wojskowe wydały nakazy eksmisji kolejnych 15 rodzin z pobliskiego obszaru al-Farisiya. W obu przypadkach mieszkańcom powiedziano, że mają 24 godziny na opuszczenie terenu. W sumie 83 osobom grozi przymusowa eksmisja w okolicy.

21 lipca 2010 – Zniszczone domy rodzinne

74 lipca władze izraelskie zniszczyły 26 budynki, w tym 19 domów jednorodzinnych, w rejonie al-Farisiya w Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu. Budynki należały do 21 palestyńskich rodzin i mieszkało w nich 107 osób, w tym 52 dzieci. Rozebrano również budynki gospodarcze utrzymujące mieszkańców wsi.

6 sierpnia 2010 – Rodziny zagrożone izraelskim wyburzeniem: Więcej informacji

Domy dziewięćdziesięciu dwóch osób z palestyńskiej wioski Hmayyir, w rejonie al-Farisiya na okupowanym Zachodnim Brzegu, zostały zburzone, podczas gdy władze izraelskie kontynuują tam zniszczenia na dużą skalę.

5 sierpnia zburzono 27 namiotów, w których mieszkali ludzie, oraz 10 innych nieruchomości wykorzystywanych do celów rolniczych. Na całym Zachodnim Brzegu Jordanu ludzie są zagrożeni.

18 sierpnia 2010 – Dalsze informacje: Rodziny w obliczu nowego zagrożenia rozbiórką

Trzem rodzinom z palestyńskiej społeczności Hmayyir, w rejonie al-Farisiya na Zachodnim Brzegu, grozi przymusowa eksmisja z ich domów i zniszczenie ich własności.

Władze nie skonsultowały się z 19 poszkodowanymi osobami i nie wypłaciły im odszkodowania za szkody materialne podczas poprzednich eksmisji.

Te nowe nakazy eksmisji zostały doręczone 15 i 16 sierpnia trzem rodzinom mieszkającym w Hmajjirze, których domy zostały już zniszczone podczas wcześniejszych wyburzeń w lipcu i sierpniu.

15 października 2010 – Nielegalne izraelskie plany osadnictwa zagrażają palestyńskim prawom człowieka

Amnesty International wezwała dziś władze Izraela do porzucenia planów budowy 238 nowych mieszkań w izraelskich osiedlach w okupowanej Jerozolimie Wschodniej.

„Władze izraelskie muszą natychmiast wstrzymać ekspansję osiedli we Wschodniej Jerozolimie i na pozostałej części okupowanego Zachodniego Brzegu” – powiedział Philip Luther, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

„Budynek nie tylko narusza prawo międzynarodowe, ale także potęguje litanię naruszeń praw człowieka Palestyńczyków żyjących na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, w tym ich prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych i wody”.

30 listopada 2010 – Organizacje pozarządowe: Cywile w Gazie nadal cierpią

Działania Izraela mające na celu „złagodzenie” nielegalnej blokady Gazy w obliczu znaczącej presji międzynarodowej niewiele zmieniły w trudnej sytuacji ludności cywilnej w Strefie Gazy, stwierdza Amnesty International UK i 21 innych organizacji zajmujących się prawami człowieka i pomocą w opublikowanym dzisiaj raporcie.

W raporcie „Zawiedzione nadzieje: kontynuacja blokady Gazy” organizacje wezwały do wznowienia międzynarodowych działań w celu zapewnienia natychmiastowego, bezwarunkowego i całkowitego zniesienia blokady.

24 marca 2011 – Bombardowanie Jerozolimy potępione, Izrael wezwany do zaprzestania używania moździerzy w dzielnicach mieszkalnych

Amnesty International potępiła wczorajsze bombardowanie Jerozolimy, które było wyraźnie wymierzone w izraelskich cywilów, i wezwała Izrael do zaprzestania ostrzału z moździerzy dzielnic mieszkalnych po izraelskim ataku, w którym zginęło czterech palestyńskich cywilów w mieście Gaza na początku tego tygodnia.

Amnesty International jest poważnie zaniepokojona faktem, że w co najmniej jednym niedawnym ataku na Gazę izraelskie wojsko nie zdołało odróżnić bojowników od cywilów.

22 marca siły izraelskie wystrzeliły cztery pociski moździerzowe „Keshet” w gęsto zaludnioną dzielnicę al-Shuja’iya w mieście Gaza. Trzeci pocisk spadł obok domu rodziny al-Hilu, na grupę dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną, zabijając dwoje z nich, podczas gdy czwarty pocisk zabił mężczyznę i jego wnuka, którzy próbowali ewakuować rannych. Kolejnych 11 cywilów zostało rannych odłamkami, w tym co najmniej trzech poważnie; Większość rannych stanowili członkowie rodziny al-Hilu, a ośmioro dzieci.

19 sierpnia 2011 – Ludność cywilna zagrożona w związku z nowymi atakami w Izraelu i Strefie Gazy

Siły izraelskie i palestyńskie grupy zbrojne muszą powstrzymać się od masowych i nieproporcjonalnych ataków, które szkodzą ludności cywilnej – oświadczyła Amnesty International po kilku atakach w południowym Izraelu i serii izraelskich nalotów na Strefę Gazy. Według doniesień palestyńskie grupy zbrojne wystrzeliły dziś co najmniej 10 rakiet na południowy Izrael, raniąc co najmniej sześć osób – jedną poważnie – w izraelskim mieście Aszdod.

Tymczasem siły izraelskie kontynuowały naloty na wiele miejsc w Strefie Gazy, po serii ataków w czwartek i w nocy, w których zginęło co najmniej siedem osób, w tym dwoje dzieci i czterech członków wojskowego skrzydła Ludowych Komitetów Oporu.

15 września 2011 – Palestyńczycy zostali bez dachu nad głową, gdy Izrael burzy domy na Zachodnim Brzegu

Izraelskie buldożery wojskowe zniszczyły w czwartek rano trzy domy i cysterny z wodą w wiosce Akaba na północy Zachodniego Brzegu, pozostawiając bez dachu nad głową 22 osoby, w tym 12 dzieci.

 

Od początku roku ponad 750 Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu zostało przesiedlonych po tym, jak ich domy zostały zburzone przez izraelskie wojsko, prawie pięć razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

5 października 2011 – Palestyńskie nieruchomości zagrożone wyburzeniem

18 września izraelskie wojsko wydało trzy nakazy „wstrzymania pracy” przeciwko czterem strukturom domowym należącym do trzech palestyńskich rodzin beduińskich w dzielnicy Tubas na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Nakazy te poprzedzają nakazy rozbiórki, więc nieruchomości mogą zostać zniszczone w dowolnym momencie. Wioski znajdują się w „Strefie C”, gdzie władze izraelskie skutecznie zakazują jakiejkolwiek palestyńskiej budowy.

7 października 2011 – Dalsze informacje: Palestyńskie nieruchomości zburzone

Wczoraj rano, bez ostrzeżenia, izraelska armia zniszczyła cztery budynki w al-Farisiya i Tell al-Himma, w dzielnicy Tubas na okupowanym Zachodnim Brzegu. Dotknęło to trzy palestyńskie rodziny beduińskie, liczące co najmniej 19 osób, w tym co najmniej 11 dzieci.

10 października 2011 – palestyńska szkoła zagrożona wyburzeniem

Szkoła podstawowa dla palestyńskich dzieci beduińskich w rejonie Jerozolimy ma zostać zniszczona po tym, jak izraelscy osadnicy zmusili wojsko do przeprowadzenia rozbiórki. W każdej chwili mógł zostać zniszczony. Siedemdziesięciu uczniów z arabskiego plemienia Dżahalin pozostanie bez szkoły. Wkrótce planowane są również wyburzenia beduińskich domów w okolicy.

22 grudnia 2011 – Palestyńskie rodziny stoją w obliczu ponownych wyburzeń

Izraelska armia nakazała wyburzenie kolejnych 21 domów i innych nieruchomości w beduińskiej wiosce Hadidiya w Dolinie Jordanu. Wiele zagrożonych obiektów zostało odbudowanych po wyburzeniach w czerwcu. Pięćdziesiąt osób, w tym co najmniej 25 dzieci, jest zagrożonych trwałym przesiedleniem.

13 stycznia 2012 r. – Orzeczenie izraelskiego Sądu Najwyższego nadal rozdziela rodziny

Niczym złodziej w nocy, decyzja Sądu Najwyższego włamuje się do tysięcy palestyńskich gospodarstw domowych w Izraelu i odbiera prawo do życia rodzinnego.

W tym tygodniu sąd odrzucił petycję palestyńskich rodzin i organizacji praw człowieka o unieważnienie ustawy z 2003 roku, która zabrania palestyńskim małżonkom obywateli izraelskich korzystania z prawa do życia rodzinnego w Izraelu.

Prawo to oznacza, że rodziny z palestyńskimi małżonkami nie mogą cieszyć się tym samym obywatelstwem i mogą nie być już w stanie mieszkać razem w Izraelu.

8 lutego 2012 – Izrael zamierza wypędzić Beduinów w celu rozbudowy osiedli

Izraelska armia planuje przymusową eksmisję i przesiedlenie 20 palestyńskich społeczności z ich domów na terenie bloku osiedli Ma’ale Adumim na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Plan ma na celu przeniesienie społeczności, z których większość to Beduini z Dżahalinu, do miejsca oddalonego o około 300 metrów od miejskiego wysypiska śmieci w Jerozolimie. Władze Izraela nie skonsultowały się ze społecznościami, a mieszkańcy sprzeciwiają się temu posunięciu. Gdyby ten przymusowy transfer został przeprowadzony, naruszyłby zobowiązania Izraela wynikające z prawa międzynarodowego i wykorzeniłby niektóre z najbiedniejszych społeczności na Zachodnim Brzegu.

27 kwietnia 2012 – Strajkującym odmówiono dostępu do niezależnych lekarzy

Sześciu palestyńskich więźniów prowadzących strajk głodowy w proteście przeciwko przetrzymywaniu ich bez postawienia zarzutów i procesu jest obecnie tak chorych, że przeniesiono ich do szpitala więziennego w Ramleh. Wszystkim odmówiono dostępu do niezależnych lekarzy.

6 czerwca 2012 – Niesprawiedliwość i tajemnica otaczająca zatrzymanie administracyjne

„Głodni sprawiedliwości: Palestyńczycy przetrzymywani bez procesu przez Izrael” dokumentują naruszenia praw człowieka związane z zatrzymaniami administracyjnymi – reliktem brytyjskiej kontroli nad tym obszarem, który pozwala na przetrzymywanie bez postawienia zarzutów lub proces na podstawie bezterminowo odnawianych rozkazów wojskowych.

Raport wzywa również Izrael do zaprzestania stosowania tych środków do tłumienia legalnych i pokojowych działań aktywistów w okupowanych krajach palestyńskich Territories.It wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźniów sumienia przetrzymywanych tylko za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i zgromadzeń.

Więźniowie administracyjni – podobnie jak wielu innych więźniów palestyńskich – byli poddawani naruszeniom, takim jak stosowanie tortur i innego złego traktowania podczas przesłuchań, a także okrutne i poniżające traktowanie podczas ich przetrzymywania, czasami jako kara za strajki głodowe lub inne protesty. Ponadto osoby zatrzymane administracyjnie i ich rodziny muszą żyć w niepewności, że nie wiedzą, jak długo będą pozbawieni wolności, oraz w niesprawiedliwości, ponieważ nie wiedzą dokładnie, dlaczego są przetrzymywani.

21 września 2012 r. – Akcja kwartetu potrzebna, aby utrzymać palestyńskie wioski na mapie

W ciągu trzech lat liczba wyburzeń potroiła się, a wioski na wzgórzach Hebronu są teraz zagrożone.

Rządowe plany eksmisji i wyburzenia 13 palestyńskich wiosek na wzgórzach Hebronu pojawiają się w momencie, gdy wskaźniki wyburzeń i wysiedleń osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat, zwiększając niepewność co do przyszłości Palestyńczyków mieszkających w kontrolowanej przez Izrael Strefie C na Zachodnim Brzegu, ostrzegła dziś grupa 30 organizacji pomocowych, rozwojowych i praw człowieka.

Społeczności te są przeznaczone do wyburzenia lub wydalenia z tego obszaru, ponieważ rząd Izraela planuje wykorzystać ziemię do rozbudowy izraelskiego osiedla i utworzenia zamkniętej strefy wojskowej.

11 grudnia 2012 – Izrael musi zaprzestać ataków na palestyńskie organizacje pozarządowe i obrońców praw człowieka

Wczesnym rankiem we wtorek, 11 grudnia 2012 r., członkowie Sił Obronnych Izraela (IDF) dokonali nalotu na trzy palestyńskie organizacje pozarządowe w Ramallah, konfiskując komputery, pliki robocze i sprzęt oraz plądrując ich biura, co według Amnesty International jest częścią „wzorca nękania” aktywistów na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich.

Władze izraelskie często ograniczają przemieszczanie się obrońców praw człowieka i innych aktywistów na Zachodnim Brzegu w oparciu o tajne informacje i uniemożliwiają podróżowanie między Zachodnim Brzegiem a Strefą Gazy. Organizacje pozarządowe w Strefie Gazy również zostały bezpośrednio dotknięte niedawną izraelską operacją wojskową w tym kraju.

21 marca 2013 – Mur i osiedla na Zachodnim Brzegu afrontem dla praw Palestyńczyków

Izraelskie ogrodzenie/mur na okupowanym Zachodnim Brzegu, odcinający Palestyńczyków od ich pól uprawnych, oraz osiedla, które przejmują jeszcze więcej ziem, są ciągłymi naruszeniami prawa międzynarodowego – oświadczyła Amnesty International, gdy prezydent USA Barack Obama kontynuował swoją pierwszą prezydencką podróż do tego regionu.

Organizacja dowiedziała się, że w ciągu ostatnich kilku dni palestyńscy rolnicy w wiosce Jayyus na północy Zachodniego Brzegu, którzy przez lata mieli problemy z dostępem do swojej ziemi przez ogrodzenie/mur wojskowy (który w tym rejonie przybiera formę zelektryfikowanego i silnie strzeżonego ogrodzenia), mają teraz do czynienia z izraelskimi osadnikami stawiającymi dodatkowe przeszkody.

Osadnicy zainstalowali posterunek karawanowy na północ od izraelskiego osiedla Tsufim na ziemi rolników w widocznej reakcji na to, że wojsko w końcu zaczęło działać w związku z orzeczeniem izraelskiego Sądu Najwyższego z 2009 r., że ogrodzenie powinno zostać zmienione, aby zwrócić część ziemi rolnikom.

4 kwietnia 2013 – Zaprzestanie użycia nadmiernej siły wobec palestyńskich cywilów na Zachodnim Brzegu

Izraelska odpowiedź wojskowa na protesty na Zachodnim Brzegu nie respektuje praw człowieka Palestyńczyków – oświadczyła Amnesty International, a liczba palestyńskich cywilów zabitych przez izraelski ostrzał w tym rejonie od początku 2013 roku osiągnęła osiem.

Trwające protesty palestyńskie przeciwko izraelskiej okupacji nasiliły się w tym tygodniu po ponownym gniewie z powodu warunków przetrzymywania palestyńskich więźniów politycznych i więźniów, w tym śmierci w areszcie Maysary Abu Hamdiyeh, palestyńskiej więźniarki z rakiem przetrzymywanej przez Izrael od 2002 roku.

Wygląda na to, że protesty będą kontynuowane po śmierci dwóch palestyńskich nastolatków, którzy zostali zabici przez siły izraelskie na posterunku wojskowym w pobliżu osiedla Enav na północy Zachodniego Brzegu w środę.

3 lipca 2013 – armia planuje przymusowe eksmisje Palestyńczyków

Około 1 Palestyńczyków mieszkających na południowym Zachodnim Brzegu, z czego prawie połowa to dzieci, stoi w obliczu przymusowej eksmisji; Niektóre z ich budynków są już wyburzane, a ich ruch jest ograniczony.

8 lipca 2013 – Dalsze informacje: Izraelska armia po raz szósty niszczy domy

8 lipca 2013 r., tuż po godzinie 6 rano, izraelska armia zburzyła trzy domy i kilka zagród dla zwierząt należących do pasterzy w Hadidiya w Dolinie Jordanu. Dwadzieścia dwie osoby straciły dach nad głową, w tym sześcioro dzieci, w tym czterolatek cierpiący na porażenie mózgowe. Działo się to w letnich upałach przekraczających 40 stopni Celsjusza.

31 lipca 2013 r. – Ochrona praw obywateli do pokojowych protestów przeciwko przymusowym eksmisjom

Władze izraelskie nie mogą używać nadmiernej siły wobec demonstrantów planujących protestować przeciwko planowi przymusowego wysiedlenia dziesiątek tysięcy arabskich Beduinów z ich domów w południowym Izraelu – oświadczyła Amnesty International.

Obywatele w całym Izraelu organizują demonstracje z okazji „Dnia Gniewu” w czwartek, 1 sierpnia, aby sprzeciwić się planowi Prawera-Begina. Plan umożliwia przymusową eksmisję ponad 30 000 mieszkańców pustyni Negew. Pokojowe protesty przeciwko tej propozycji 15 lipca spotkały się z nadmierną siłą ze strony izraelskiej policji prewencyjnej i straży granicznej. Amnesty International wzywa rząd Izraela do odrzucenia tej propozycji.

27 sierpnia 2013 – Potrzeba pociągnięcia do odpowiedzialności za zabójstwa w izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców na Zachodnim Brzegu

Dowody wskazują na to, że trzech mężczyzn, którzy zostali zastrzeleni ostrą amunicją podczas nalotu na obóz uchodźców palestyńskich na okupowanym Zachodnim Brzegu w poniedziałek, zostało bezprawnie zabitych przez siły izraelskie – poinformowała Amnesty International.

Kolejne 19 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku ostrej amunicji wystrzelonej podczas nalotu na obóz dla uchodźców w Al-Kalandii, co stanowi największą liczbę ofiar w pojedynczej izraelskiej operacji na Zachodnim Brzegu w tym roku. Pięcioro rannych, w tym troje dzieci, miało obrażenia górnej części ciała.

14 listopada 2013 – Rok po śmiertelnym konflikcie między Izraelem a Strefą Gazy, koszmar trwa

W mgnieniu oka spełnił się najgorszy koszmar 'Attiyeh.

21 listopada 2012 r. jego 13-letni syn Mahmoud zginął, gdy został trafiony pociskiem wystrzelonym przez izraelskiego drona, gdy szedł do sklepu w pobliżu swojego domu w dzielnicy al-Manara w mieście Gaza. W ręku trzymał tylko monetę, by kupić pióro dla młodszej siostry.

Izraelskie naruszenia zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu są kontynuowane codziennie, w tym regularne użycie śmiercionośnej siły przeciwko palestyńskim cywilom, którzy nie stanowią zagrożenia dla sił izraelskich. Od końca lutego palestyńskie grupy zbrojne w Strefie Gazy sporadycznie wystrzeliwują rakiety i pociski moździerzowe w kierunku cywilnych społeczności w Izraelu.

1 grudnia 2013 r. – Kryzys energetyczny w Strefie Gazy spotęgował atak blokady na ludzką godność

Izrael musi natychmiast znieść blokadę Strefy Gazy, w tym poprzez zezwolenie na dostawy paliwa i innych niezbędnych artykułów na terytorium bez ograniczeń – oświadczyła Amnesty International.

Przez ostatni miesiąc wszyscy z 1,7 miliona mieszkańców Gazy żyli bez prądu przez większość czasu i w cieniu katastrofy zdrowia publicznego, po tym, jak ich jedyna elektrownia została zmuszona do zamknięcia, powodując awarię kilku oczyszczalni ścieków i wodociągów.

27 lutego 2014 – Trigger-happy: Użycie przez Izrael nadmiernej siły na Zachodnim Brzegu

Siły izraelskie wielokrotnie naruszały swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, używając nadmiernej siły w celu stłumienia sprzeciwu i wolności słowa, co doprowadziło do szeregu bezprawnych zabójstw i zranień ludności cywilnej. Robią to praktycznie bezkarnie ze względu na to, że władze nie przeprowadziły dokładnych dochodzeń.

Niniejszy raport koncentruje się na użyciu nadmiernej siły na Zachodnim Brzegu od początku 2011 roku. Obejmuje przypadki zabójstw i zranień palestyńskich cywilów w kontekście protestów przeciwko trwającej izraelskiej okupacji wojskowej terytoriów palestyńskich, nielegalnym osiedlom izraelskim oraz ogrodzeniu/murowi.

15 maja 2014 – Siły izraelskie wykazały się lekkomyślnością, zabijając dwóch demonstrantów na Zachodnim Brzegu

Siły izraelskie wykazały się nieustającą lekkomyślnością w użyciu siły przeciwko palestyńskim demonstrantom, kiedy zabiły dwóch nastolatków i raniły innych, podczas tłumienia demonstracji upamiętniających Nakbę na okupowanym Zachodnim Brzegu, twierdzi Amnesty International.

Do zabójstw doszło podczas demonstracji przed obozem wojskowym w Ofer. Oprócz upamiętnienia Nakby (wywłaszczenia Palestyńczyków w 1948 r.), demonstranci wyrazili solidarność z około 125 palestyńskimi więźniami, którzy są przetrzymywani przez Izrael bez postawienia zarzutów i od 22 dni prowadzą strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania.

Izraelska armia i straż graniczna użyły nadmiernej, w tym śmiertelnej, siły w odpowiedzi na rzucających kamieniami demonstrantów, którzy nie mogli stanowić zagrożenia dla życia żołnierzy i policjantów w ufortyfikowanym obozie wojskowym lub w jego pobliżu.

21 maja 2014 r. – Materiał filmowy wydaje się pokazywać celowe zabijanie palestyńskich dzieci – Dostępni rzecznicy

Eksperci Amnesty International są dostępni w celu uzyskania komentarza na temat rutynowego użycia nadmiernej siły i schematu bezprawnych zabójstw dokonywanych przez siły izraelskie na Zachodnim Brzegu po tym, jak pojawiło się nagranie dwóch palestyńskich nastolatków zastrzelonych przez siły izraelskie w tym rejonie.

Na nagraniach z kamer CCTV widać, jak 17-letni Nadeem Nawara i 16-letni Mohammad Abu Daher zostali celowo zastrzeleni przed bazą wojskową Ofer na Zachodnim Brzegu Jordanu 15 maja. Nie stanowili oni żadnego zagrożenia dla życia członków sił izraelskich ani nikogo innego.

11 lipca 2014 r. – ONZ musi nałożyć embargo na broń i zlecić przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa w związku ze wzrostem liczby ofiar wśród ludności cywilnej

Odkąd Izrael rozpoczął operację „Ochronny Brzeg” wczesnym rankiem 8 lipca, w Strefie Gazy zginęło ponad 100 Palestyńczyków, w większości cywilów, którzy nie brali bezpośredniego udziału w działaniach wojennych. W tym co najmniej 24 dzieci i 16 kobiet w piątek rano. Ponad 600 osób zostało rannych, w tym wiele poważnie. Ponad 340 domów w Gazie zostało całkowicie zniszczonych lub nie nadaje się do zamieszkania, a co najmniej pięć placówek służby zdrowia i trzy karetki pogotowia zostały uszkodzone. W Izraelu co najmniej 20 osób zostało rannych w wyniku ataków rakietowych, a mienie zostało uszkodzone.

21 lipca 2014 r. – Ataki na placówki medyczne i ludność cywilną zwiększają liczbę oskarżeń o zbrodnie wojenne

Ciągłe bombardowania domów cywilnych w kilku rejonach Strefy Gazy, a także izraelski ostrzał szpitala, dodają do listy możliwych zbrodni wojennych, które wymagają pilnego niezależnego międzynarodowego śledztwa – twierdzi Amnesty International.

Trzecie piętro szpitala Al-Aksa w Deir al-Balah zostało trafione przez izraelski ostrzał, zabijając cztery osoby i raniąc dziesiątki – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Gazy.

30 lipca 2014 – Atak na szkołę ONZ w Strefie Gazy – potencjalna zbrodnia wojenna, która musi zostać zbadana

Nocny atak na szkołę podstawową w Dżabaliji w Gazie, gdzie schronienie szukało ponad 3 przesiedlonych cywilów, jest możliwą zbrodnią wojenną i powinien zostać poddany niezależnemu śledztwu, oświadczyła Amnesty International. W ataku zginęło co najmniej 000 osób, a dziesiątki innych zostało rannych w szkole, która znajduje się w bardzo gęsto zaludnionym obozie dla uchodźców Jabaliya.

Wstępna ocena UNRWA – agencji ONZ ds. pomocy przesiedlonym Palestyńczykom i uchodźcom – która przeanalizowała fragmenty i zniszczenia w tym miejscu, wskazuje, że szkoła została trafiona przez izraelską artylerię, pomimo faktu, że UNRWA udostępniła swoje współrzędne armii izraelskiej 17 razy. Atak jest szóstym atakiem na szkołę prowadzoną przez ONZ w Gazie od czasu rozpoczęcia operacji „Ochronny Brzeg” 8 lipca.

31 lipca 2014 – „Bombardowanie ustało dopiero, gdy wyszło słońce” – Gaza pod ostrzałem

Z poniedziałku na wtorek był najstraszniejszy dzień i noc od początku obecnego konfliktu. Przemoc w końcu dotarła do obszaru, w którym mieszkam; gdzie ja, moje dzieci i sąsiedzi myśleliśmy, że jest bezpiecznie.

Bomby rozświetlają niebo. Wstałem i zobaczyłem, że niebo rozświetlają głośne eksplozje w pobliżu, w Al-Abbas, Ansar, rejonie szpitala Shifa i porcie w Gazie. Wkrótce potem rozpoczął się intensywny ostrzał z izraelskich okrętów i bombardowania z powietrza. Odgłosy wybuchów, tłuczonego szkła i się ścian były przytłaczające. Powiedziałem dzieciom i rodzinie, żeby zbiegli na dół, ukryli się na klatce schodowej i starali się trzymać wschodniej strony, ponieważ ostrzał morski nadchodził z morza na zachodzie. Okna w moim domu nie pękły, ponieważ nałożyłem na nie taśmę klejącą w kształcie krzyża, aby wzmocnić szybę.

To było przerażające, absolutnie przerażające. Bombardowanie trwało do szóstej rano. Zatrzymał się dopiero, gdy wyszło słońce

4 sierpnia 2014 – Atakowanie lekarzy, pacjentów i szpitali

Przez cały czas trwania izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy, która rozpoczęła się 8 lipca, a zwłaszcza od czasu wkroczenia izraelskich sił lądowych do Strefy Gazy 17 lipca, karetki pogotowia i placówki medyczne w całej Strefie Gazy były atakowane. Dziesiątki ciężko rannych pacjentów umrą, jeśli nie zostaną pilnie przewiezieni do szpitali poza Gazą na specjalistyczne leczenie.

19 sierpnia 2014 r. – Dostęp do Strefy Gazy w obliczu ponownej wymiany ognia

Wznowienie izraelskich nalotów i ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy podkreśla pilną potrzebę zapewnienia organizacjom praw człowieka natychmiastowego dostępu do monitorowania sytuacji, stwierdziła Amnesty International.

Od początku izraelskiej operacji wojskowej 8 lipca 2014 r. w Strefie Gazy, władze izraelskie odrzucały wielokrotne prośby Amnesty International o wjazd do Gazy przez kontrolowane przez Izrael przejście graniczne Erez. Organizacja zwróciła się również do władz egipskich, które do tej pory go nie udzieliły.

5 listopada 2014 r. – Siły izraelskie wykazały się „bezduszną obojętnością” w śmiertelnych atakach na domy rodzinne w Gazie

Siły izraelskie zabiły dziesiątki palestyńskich cywilów w atakach na domy pełne rodzin, które w niektórych przypadkach były równoznaczne ze zbrodniami wojennymi, ujawniła Amnesty International w nowym raporcie na temat ostatniej izraelskiej operacji w Strefie Gazy.

21 listopada 2014 – Izrael wznawia karne wyburzanie domów

Rząd Izraela nakazał zburzenie domów rodzinnych co najmniej siedmiu Palestyńczyków, którzy przeprowadzili zamachy, w których zginęli Izraelczycy. Izrael twierdzi, że musi to zrobić, aby odstraszyć przyszłe ataki.

Rodziny Akari, Ja’abis, Hijazi i Abu Jamal otrzymały nakaz rozbiórki między 13 a 20 listopada i dano im 48 godzin na złożenie odwołania. Sąd Najwyższy wydał tymczasowy nakaz uniemożliwiający wyburzenie domu rodziny Ja’abis, co najmniej do 24 listopada, kiedy to zostanie rozpatrzona ich petycja przeciwko nakazowi. Według izraelskich mediów, przedstawiciele Dowództwa Frontu Wewnętrznego udali się do domów innych rodzin, aby zrobić zdjęcia i dokonać pomiarów w ramach przygotowań do rozbiórki.

9 grudnia 2014 r. – Niszczenie przez Izrael wielopiętrowych budynków: rozległe, bezmyślne i nieuzasadnione

Naloty na charakterystyczne budynki na końcu izraelskiej operacji Protective Edge w Strefie Gazy w sierpniu 2014 roku były celowym i bezpośrednim atakiem na budynki cywilne i stanowią zbrodnię wojenną, twierdzi Amnesty International.

„Nic nie jest odporne”: Zniszczenie przez Izrael charakterystycznych budynków w Strefie Gazy dostarcza dowodów na to, że ataki na cztery wielopiętrowe budynki w ciągu ostatnich czterech dni konfliktu były sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym i wzywa do przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego śledztwa w tej sprawie.

„Wszystkie dowody, jakie posiadamy, wskazują na to, że te zniszczenia na dużą skalę zostały przeprowadzone celowo i bez uzasadnienia militarnego” – powiedział Philip Luther, Dyrektor Programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International.

29 lipca 2015 – Masakra w Rafah w Czarny Piątek podczas konfliktu izraelsko-gazowego w 2014 roku

W tym raporcie Amnesty International i Forensic Architecture, zespół badawczy z Goldsmiths University of London, szczegółowo rekonstruują wydarzenia w Rafah od 1 do 4 sierpnia 2014 roku, kiedy to weszło w życie zawieszenie broni. Raport analizuje reakcję armii izraelskiej na pojmanie porucznika Hadara Goldina i wdrożenie przez nią dyrektywy Hannibala – kontrowersyjnego rozkazu mającego na celu radzenie sobie z pojmanymi żołnierzami poprzez wystrzelenie zmasowanej siły ognia na osoby, pojazdy i budynki w pobliżu ataku, pomimo ryzyka dla cywilów i pojmanych żołnierzy.

9 października 2015 r. – Brak usprawiedliwienia dla celowych ataków na ludność cywilną, bezprawnych zabójstw dokonywanych przez siły izraelskie lub zbiorowego karania Palestyńczyków

W związku z trwającą od 1 października 2015 r. znaczącą eskalacją przemocy na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) i w Izraelu, Amnesty International potępia wszelkie celowe ataki na ludność cywilną, w tym na izraelską ludność cywilną w Autonomii Palestyńskiej i wzywa wszystkie strony do zaprzestania takich ataków. Amnesty International potępia również powszechne użycie nadmiernej siły przez siły izraelskie przeciwko palestyńskim demonstrantom na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu oraz ich niepowodzenie w ochronie Palestyńczyków przed falą ataków osadników.

Organizacja wzywa władze izraelskie do zaprzestania używania nadmiernej siły i bezprawnego zabijania Palestyńczyków przez siły izraelskie, zaprzestania karnych wyburzeń domów i innych zbiorowych kar wobec Palestyńczyków oraz zapewnienia, że izraelskie wojska, policja i cywile odpowiedzialni za bezprawne ataki na palestyńskich cywilów w OPT zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

27 października 2015 r. – Siły izraelskie na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich muszą położyć kres bezprawnym zabójstwom

Siły izraelskie przeprowadziły serię bezprawnych zabójstw Palestyńczyków przy użyciu umyślnie śmiercionośnej siły bez uzasadnienia, stwierdziła Amnesty International, opierając się na wynikach trwającej podróży badawczej na Zachodni Brzeg, w tym do Wschodniej Jerozolimy.

Organizacja szczegółowo udokumentowała co najmniej cztery incydenty, w których Palestyńczycy zostali celowo zastrzeleni przez siły izraelskie, gdy nie stanowili bezpośredniego zagrożenia dla życia, w czymś, co wydaje się być egzekucjami pozasądowymi.

W niektórych przypadkach postrzeloną pozostawiono wykrwawiającą się na śmierć ziemię i nie udzielono jej natychmiastowej pomocy medycznej, co stanowiło naruszenie zakazu tortur i innego złego traktowania. Od 1 października siły izraelskie zabiły ponad 30 Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i w Izraelu, albo po tym, jak dokonano ataków nożowników, albo władze izraelskie twierdzą, że ataki nożownikami były zamierzone.

„Pojawił się wyraźny wzorzec bezprawnego użycia śmiercionośnej siły przez siły izraelskie po fali niedawnych ataków nożowników Palestyńczyków na izraelskich cywilów oraz siły wojskowe i policyjne w Izraelu i na okupowanym Zachodnim Brzegu” – powiedział Philip Luther, Dyrektor Programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International.

12 listopada 2015 r. – Śledztwo w sprawie egzekucji pozasądowej w szpitalu w Hebronie

Zabicie 28-letniego Palestyńczyka przez siły izraelskie podczas nalotu na szpital al-Ahli w Hebronie we wczesnych godzinach porannych w czwartek może być równoznaczne z egzekucją pozasądową – poinformowała Amnesty International.

Naoczni świadkowie donoszą, że duża grupa izraelskich żołnierzy i policjantów weszła do szpitala o 2:43 nad ranem przebrana za palestyńskich cywilów, niektórzy nosili kefije i sztuczne brody, a inni byli pchani na wózku inwalidzkim przebrani za kobietę w ciąży. Według dwóch świadków, z którymi rozmawiała Amnesty International, weszli do pokoju na trzecim piętrze szpitala, w którym pacjentem był 20-letni Azzam Azmi Shalaldah, aby aresztować go pod zarzutem dźgnięcia nożem izraelskiego cywila 25 października.

Kiedy weszli do pokoju, w którym pacjent leżał w łóżku, natychmiast strzelili do jego kuzyna, Abdullaha Azzama Shalaladaha, co najmniej trzy razy, w tym w głowę i górną część ciała. Fakt, że Abdullah Shalaldah został postrzelony w głowę i górną część ciała, sugeruje, że była to egzekucja pozasądowa, dodając do niepokojącego wzorca podobnych niedawnych incydentów ze strony sił izraelskich na Zachodnim Brzegu, które wymagają pilnego śledztwa” – powiedział Philip Luther, Dyrektor Programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International.

„Siły izraelskie muszą natychmiast zaprzestać stosowania umyślnie śmiercionośnej siły przeciwko ludziom, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia”.

24 marca 2016 r. – Podejrzana pozasądowa egzekucja Palestyńczyka uchwycona na wideo

Izraelski żołnierz został sfilmowany, jak strzela do Palestyńczyka w Hebronie, gdy ten leżał ranny na ziemi po rzekomym ataku nożem.

Mężczyzna, Abed al-Fatah al-Sharif, był jednym z dwóch Palestyńczyków podejrzewanych o udział w dźgnięciu nożem izraelskiego żołnierza. Nagranie ze strzelaniny opublikowała izraelska organizacja praw człowieka B’Tselem.

„Zastrzelenie rannej i ubezwłasnowolnionej osoby, nawet jeśli brała ona udział w ataku, nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia i musi być ścigane jako potencjalna zbrodnia wojenna” – powiedział Philip Luther, Dyrektor Programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Amnesty International.

28 września 2016 r. – Wzorzec bezprawnych zabójstw ujawnia szokujące lekceważenie ludzkiego życia

Prawie rok po krwawym wzroście przemocy w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) siły izraelskie nadal okazują przerażający brak szacunku dla ludzkiego życia, używając lekkomyślnej i bezprawnej śmiercionośnej siły przeciwko Palestyńczykom, oświadczyła Amnesty International.

W memorandum wysłanym do władz izraelskich 14 września, organizacja wyszczególniła 20 przypadków rzekomo bezprawnych zabójstw Palestyńczyków przez siły izraelskie, prosząc o wyjaśnienie stanu śledztwa. W co najmniej 15 przypadkach Palestyńczycy zostali celowo zastrzeleni, mimo że nie stanowili bezpośredniego zagrożenia dla życia, w egzekucjach, które wydają się być egzekucjami pozasądowymi. Władze Izraela nie odpowiedziały na obawy Amnesty International.

„Od czasu eskalacji przemocy w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich w zeszłym roku, nastąpił niepokojący wzrost liczby bezprawnych zabójstw dokonywanych przez siły izraelskie, wspierany przez kulturę bezkarności” – powiedział Philip Luther, Dyrektor ds. Badań i Rzecznictwa na Bliski Wschód i Afrykę Północną w Amnesty International.

„Przypadki bezprawnych zabójstw opisane w tym memorandum ujawniają szokujące lekceważenie ludzkiego życia i stawiają poważne pytania przed władzami izraelskimi. Odpowiedzialni muszą zostać postawieni przed sądem, aby zapewnić, że ten cykl bezprawnych zabójstw się zakończy”.

30 marca 2017 – Dzień Ziemi 2017: Trwa nieustanne zawłaszczanie ziemi przez Izrael

Dzisiejsze obchody Dnia Ziemi są symbolicznym przypomnieniem niezliczonych naruszeń praw człowieka, które charakteryzowały pół wieku konfiskaty i wywłaszczania ziemi palestyńskiej.

Podczas pierwszego Dnia Ziemi w 1976 roku palestyńscy obywatele Izraela protestowali przeciwko wywłaszczeniu przez rząd izraelski 2 hektarów ziemi otaczającej palestyńskie wioski w Galilei. Sześciu Palestyńczyków zginęło, a ponad 000 zostało rannych, gdy siły izraelskie stłumiły protesty.

Od tego czasu co roku społeczności palestyńskie w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich zbierają się 30 marca, aby upamiętnić te wydarzenia, podkreślić trwającą okupację ziemi palestyńskiej przez Izrael i potwierdzić swój związek z tą ziemią.

Tegoroczny Dzień Ziemi będzie uświetniony marszem między Deir Hana a Sakhnin w północnym Izraelu, a także demonstracjami i wydarzeniami w środkowym Izraelu i regionie Negew/Naqab oraz na okupowanym Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Protesty często spotykają się z brutalnym i nadmiernym użyciem siły przez Izrael.

13 kwietnia 2017 – Izrael musi zakończyć „bezprawną i okrutną” politykę wobec palestyńskich więźniów

Trwająca od dziesięcioleci polityka Izraela polegająca na przetrzymywaniu Palestyńczyków z okupowanego Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy w więzieniach na terenie Izraela i pozbawianiu ich regularnych wizyt rodzinnych jest nie tylko okrutna, ale także rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego, stwierdziła Amnesty International przed masowym strajkiem głodowym więźniów, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu z okazji Dnia Więźnia Palestyńskiego 17 kwietnia.

Świadectwa zebrane przez organizację od członków rodzin i palestyńskich więźniów przetrzymywanych w izraelskim systemie więziennictwa rzucają światło na cierpienia rodzin, które w niektórych przypadkach przez wiele lat były pozbawione możliwości zobaczenia swoich krewnych.

„Bezwzględna polityka Izraela polegająca na przetrzymywaniu palestyńskich więźniów aresztowanych na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich w więzieniach na terenie Izraela jest rażącym pogwałceniem Czwartej Konwencji Genewskiej. Jest to bezprawne i okrutne, a konsekwencje dla uwięzionych i ich bliskich, którzy często są pozbawieni możliwości widzenia się z nimi przez miesiące, a czasami przez lata, mogą być druzgocące” – powiedziała Magdalena Mughrabi, Zastępca Dyrektora Regionalnego Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Zamiast bezprawnie przenosić więźniów poza terytoria okupowane, Izrael musi zapewnić, że wszyscy aresztowani tam Palestyńczycy będą przetrzymywani w więzieniach i ośrodkach detencyjnych na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Do tego czasu władze izraelskie muszą zaprzestać nakładania nadmiernych ograniczeń na prawo do odwiedzin jako sposobu karania więźniów i ich rodzin oraz zapewnić, że warunki w pełni odpowiadają międzynarodowym standardom.

8 czerwca 2017 – Okupacja Izraela: 50 lat palestyńskiego ucisku

„Każdy ma prawo mieszkać w swoim domu i nikt nie może go wykorzenić”.

Były to słowa izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu na spotkaniu w Knesecie z okazji 50-lecia izraelskiej okupacji wojskowej terytoriów palestyńskich, podczas którego obiecał wzmocnić izraelskie „przedsięwzięcie osadnicze”.

Wydaje się, że prawica, o której mowa w przemówieniu Netanjahu, nie rozciąga się jednak na Palestyńczyków na terytoriach okupowanych.

Bezprawna budowa i rozbudowa osiedli i związanej z nimi infrastruktury na ziemi palestyńskiej jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech izraelskiej okupacji i w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat doprowadziła do masowych naruszeń wobec Palestyńczyków.

25 lipca 2017 r. – Siły izraelskie przeprowadzają brutalne naloty na szpitale w bezlitosnym pokazie siły

Izraelscy żołnierze i policjanci dwukrotnie zaatakowali palestyński szpital w ciągu ostatniego tygodnia, przerażając personel i pacjentów, a w niektórych przypadkach uniemożliwiając lekarzom udzielanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach ciężko rannym pacjentom.

Naloty na szpital al-Makassed we Wschodniej Jerozolimie miały miejsce w związku z eskalacją napięć w Jerozolimie i na całym Zachodnim Brzegu w ostatnich dniach po decyzji rządu izraelskiego o umieszczeniu wykrywaczy metalu i przeszukania wiernych przy wejściu do meczetu Al-Aksa po zabiciu dwóch izraelskich policjantów w tym miejscu 14 lipca. Co najmniej czterech palestyńskich cywilów zginęło, a ponad 1 zostało rannych przez izraelską policję i siły wojskowe w ciągu ostatnich 090 dni w szeroko zakrojonych protestach Palestyńczyków przeciwko tej decyzji i wynikłym z niej starciom.

27 lipca 2017 r. – siły izraelskie atakują pokojowo nastawione tłumy w świętym miejscu w Jerozolimie

Siły izraelskie zaatakowały pokojowe tłumy Palestyńczyków, którzy zebrali się w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie dziś po południu po raz pierwszy od czasu, gdy Izrael zniósł ostatnie środki bezpieczeństwa nałożone na to miejsce.

„Siły izraelskie zaczęły strzelać granatami hukowymi, gazem łzawiącym i pociskami z gąbczastymi końcówkami w pokojowy tłum, gdy stał przy wejściu do kompleksu meczetu Al-Aksa i w środku. Wyglądało na to, że był to zupełnie niesprowokowany atak. Niektórzy Palestyńczycy rzucali w zamian puste butelki po wodzie. Inni również zaczęli rzucać kamieniami” – powiedziała Magdalena Mughrabi, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

7 sierpnia 2017 r. – Plany zamknięcia Al Jazeery to atak na wolność mediów

W odpowiedzi na oświadczenie izraelskiego ministra komunikacji, Ayouba Kary, że rząd izraelski zdecydował się zamknąć biuro Al Jazeery w Jerozolimie i zdjąć kanał z anteny, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Magdalena Mughrabi powiedziała:

„To bezczelny atak na wolność mediów w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Posunięcie to wysyła mrożący krew w żyłach sygnał, że władze izraelskie nie będą tolerować krytycznych doniesień.

Działając w celu stłumienia Al Jazeery, rząd Izraela dołącza do wielu innych krajów w regionie, w tym Arabii Saudyjskiej, które zażądały zamknięcia kanału w następstwie sporu między krajami Zatoki Perskiej a Katarem.

„Wszyscy dziennikarze powinni mieć swobodę wykonywania swojej pracy bez narażania się na nękanie lub zastraszanie. Zamiast inicjować represyjne ograniczanie wolności słowa, władze izraelskie muszą powstrzymać wszelkie próby uciszenia krytycznych mediów”.

18 września 2017 r. – Francusko-palestyński działacz na rzecz praw człowieka zatrzymany bez postawienia zarzutów i procesu

W odpowiedzi na wiadomość, że izraelski sąd potwierdził sześciomiesięczny nakaz aresztu administracyjnego dla Salaha Hammouri, badacza terenowego palestyńskiej organizacji pozarządowej Addameer, zajmującej się prawami człowieka, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Magdalena Mughrabi, powiedziała:

Arbitralne zatrzymanie Salaha Hammouriego jest kolejnym haniebnym przykładem nadużywania przez władze izraelskie aresztu administracyjnego w celu przetrzymywania podejrzanych na czas nieokreślony bez postawienia zarzutów lub procesu. Zamiast zamykać go bez przedstawienia najmniejszego dowodu przeciwko niemu, władze izraelskie muszą albo oskarżyć go o prawdziwe przestępstwo, albo nakazać jego natychmiastowe uwolnienie”.

13 lutego 2018 r. – Wspólne oświadczenie: Rekordowo niska liczba pozwoleń medycznych w Gazie; 54 osoby zmarły w 2017 r. w oczekiwaniu na izraelskie pozwolenie

Rekordowo niska liczba pozwoleń wydawanych przez Izrael Palestyńczykom poszukującym niezbędnej opieki medycznej poza Strefą Gazy podkreśla pilną potrzebę zakończenia przez Izrael trwającego od dekady zamknięcia Strefy Gazy.

13 kwietnia 2018 r. – siły izraelskie muszą zaprzestać używania nadmiernej siły w odpowiedzi na protesty „Wielkiego Marszu Powrotu”

Władze Izraela muszą natychmiast położyć kres nadmiernej i śmiercionośnej sile używanej do tłumienia palestyńskich demonstracji w Strefie Gazy, powiedziała Amnesty International, gdy rozpoczęły się nowe protesty.

Po śmierci 26 Palestyńczyków, w tym trojga dzieci i fotoreportera Jasera Murtaji, oraz zranieniu około 3 innych osób podczas protestów w ostatnie dwa piątki, Amnesty International ponawia swój apel o niezależne i skuteczne śledztwo w sprawie doniesień, że izraelscy żołnierze bezprawnie użyli broni palnej i innej nadmiernej siły przeciwko nieuzbrojonym demonstrantom.

27 kwietnia 2018 r. – Palestyńczycy zagrożeni utratą statusu rezydenta: Muhammad Abu Teir, Ahmad Attoun, Muhammad Totah i Khaled Abu Arafeh

Czterem członkom Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), Muhammadowi Abu Teirowi, Ahmadowi Attounowi, Muhammadowi Totahowi i Khaledowi Abu Arafehowi, grozi utrata statusu stałego rezydenta w Jerozolimie po tym, jak izraelski Kneset wydał prawo, które pozwala izraelskiemu ministrowi spraw wewnętrznych cofnąć status rezydenta za „naruszenie lojalności”.

14 maja 2018 r. – Nadmierne użycie siły w Strefie Gazy i pogwałcenie prawa międzynarodowego

W odpowiedzi na doniesienia, że dziesiątki Palestyńczyków zostało zabitych, a setki rannych przez izraelskie wojsko podczas protestów wzdłuż ogrodzenia oddzielającego Gazę od Izraela, Philip Luther, dyrektor ds. badań i rzecznictwa na Bliski Wschód i Afrykę Północną w Amnesty International, powiedział:

„To kolejny przerażający przykład użycia przez izraelskie wojsko nadmiernej siły i ostrej amunicji w całkowicie godny ubolewania sposób. Jest to pogwałcenie międzynarodowych standardów, w niektórych przypadkach popełnienie czegoś, co wydaje się być umyślnym zabójstwem stanowiącym zbrodnie wojenne.

18 czerwca 2018 r. – Deportacje osób ubiegających się o azyl w Afryce i „dobrowolne” transfery są przymusowe i nielegalne

Transfery uchodźców z Erytrei i Sudanu przez rząd izraelski są okrutne i nielegalne – oświadczyła Amnesty International, publikując nowy raport zatytułowany „Przymusowe i bezprawne: izraelskie deportacje Erytrejczyków i Sudańczyków ubiegających się o azyl do Ugandy”.

W październiku 2017 roku Izrael ogłosił, że rozpocznie deportację obywateli Erytrei i Sudanu do nienazwanego „kraju trzeciego” w Afryce, który zgodził się ich przyjąć, powszechnie wiadomo, że są to Uganda i Rwanda. Rząd Izraela nie był jednak w stanie potwierdzić, które kraje zgodziły się współpracować w ramach umów deportacyjnych, a Sąd Najwyższy nakazał zawieszenie wszystkich deportacji obywateli Sudanu i Erytrei. Jednak „dobrowolne” transfery tych obywateli, które Izrael przeprowadza od 2013 roku, są kontynuowane do Ugandy.

29 lipca 2018 r. – Ahed Tamimi uwalnia słodko-gorzki moment, podczas gdy inne palestyńskie dzieci marnieją w izraelskich więzieniach

Uwolnienie palestyńskiego aktywisty dziecięcego uwięzionego przez izraelskie wojsko za popychanie, policzkowanie i kopanie dwóch ciężko uzbrojonych żołnierzy w strojach ochronnych jest dobrą wiadomością, ale służy jako przypomnienie o ciągłych naruszeniach praw człowieka przez Izrael wobec palestyńskich dzieci, powiedziała Amnesty International.

Siedemnastoletnia Ahed Tamimi została dziś wypuszczona na wolność, 21 dni przed odbyciem ośmiomiesięcznego wyroku więzienia po tym, jak została bezprawnie uwięziona przez sąd wojskowy w Ofer na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu.

„To ogromna ulga dla bliskich Ahed Tamimi, ale ich radość zostanie złagodzona przez niesprawiedliwość jej uwięzienia i ponurą świadomość, że o wiele więcej palestyńskich dzieci nadal marnieje w izraelskich więzieniach, wiele z nich pomimo tego, że nie popełniło żadnego rozpoznawalnego przestępstwa” – powiedział Saleh Higazi, szef biura Amnesty International w Jerozolimie.

19 września 2018 r. – Sześciu Palestyńczyków zabitych w ciągu 24 godzin, niektóre zgony mogą być związane ze zbrodniami wojennymi

Śmierć sześciu Palestyńczyków w ciągu zaledwie 24 godzin jest przerażającą demonstracją niepotrzebnej lub nadmiernej siły użytej przez siły izraelskie przeciwko palestyńskim cywilom na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) – oświadczyła Amnesty International.

Między godziną 10:17 w poniedziałek 8 września a godziną 18:<> we wtorek <> września siły izraelskie zabiły czterech Palestyńczyków w Strefie Gazy przy użyciu ostrej amunicji. W tym samym okresie dwie kolejne osoby zginęły w wyniku działań sił izraelskich na Zachodnim Brzegu, jedna po pobiciu podczas aresztowania, a druga zastrzelona na ruchliwej ulicy we Wschodniej Jerozolimie.

1 października 2018 r. – Zburzenie palestyńskiej wioski Chan al-Ahmar jest okrutnym ciosem i zbrodnią wojenną

Planowane na poniedziałek zburzenie wioski na Zachodnim Brzegu Jordanu i przymusowe przesiedlenie jej mieszkańców, aby zrobić miejsce dla nielegalnych osiedli żydowskich, jest zbrodnią wojenną, która obnaża bezduszne lekceważenie Palestyńczyków przez izraelski rząd – oświadczyła Amnesty International.

Około 180 mieszkańcom beduińskiej społeczności Chan-al-Ahmar, na wschód od Jerozolimy, grozi przymusowa eksmisja i przesiedlenie przez izraelską armię. Władze izraelskie zaoferowały mieszkańcom wioski wybór dwóch możliwych miejsc docelowych: teren w pobliżu dawnego miejskiego wysypiska śmieci w Jerozolimie, w pobliżu wioski Abu Dis lub teren w pobliżu oczyszczalni ścieków w pobliżu miasta Jerycho.

19 października 2018 – Gaza: Obawy przed dalszym rozlewem krwi, gdy Izrael przyjmuje politykę „zero tolerancji”

Obawy przed eskalacją rozlewu krwi rosną przed planowanymi protestami w Strefie Gazy po tym, jak władze izraelskie ogłosiły politykę „zero tolerancji” wobec demonstracji wzdłuż ogrodzenia Izrael/Gaza, poinformowała Amnesty International.

Organizacja wzywa rząd Izraela do powstrzymania swoich sił zbrojnych, które rutynowo używają niepotrzebnej lub nadmiernej siły podczas cotygodniowych demonstracji w Strefie Gazy pod hasłem „Wielki Marsz Powrotu”.

„Biorąc pod uwagę przerażającą historię użycia przez siły izraelskie śmiercionośnej siły przeciwko palestyńskim demonstrantom w Gazie, a także dziennikarzom, medykom i innym, ogłoszenie polityki 'zero tolerancji’ jest głęboko niepokojące” – powiedział Saleh Higazi, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Dokładne szczegóły tego, co oznacza „zero tolerancji”, nie zostały ujawnione, ale istnieją obawy, że doprowadzi to do większej liczby ofiar śmiertelnych Palestyńczyków wzdłuż granicy Gazy z Izraelem.

25 marca 2019 r. – Atak rakietowy na dom rodzinny nie może prowadzić do dalszych „bezprawnych ataków”

W odpowiedzi na doniesienia, że co najmniej siedem osób zostało rannych po wystrzeleniu rakiety ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, Saleh Higazi, Zastępca Dyrektora Regionalnego Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, powiedział:

„Amnesty International potępia atak rakietowy ze Strefy Gazy, który uderzył w dom w środkowym Izraelu, raniąc izraelskich cywilów.

„Ataki na ludność cywilną i masowe ataki nigdy nie są usprawiedliwione i stanowią poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Głęboko niepokojące są również groźby premiera Izraela Benjamina Netanjahu, że odpowie na to dalszymi działaniami wojskowymi.

„Izrael wielokrotnie okazywał mrożący krew w żyłach brak szacunku dla życia cywilów i przeprowadzał śmiertelne ataki na szeroką skalę w gęsto zaludnionych cywilnych obszarach Gazy, naruszając międzynarodowe prawo humanitarne.

„Nie może dojść do powtórki bezprawnych ataków, które zabiły i raniły tysiące cywilów w Strefie Gazy, zniszczyły domy i zdewastowały infrastrukturę podczas konfliktów w poprzednich latach.

„Wzywamy Hamas, Izrael i wszystkie strony zaangażowane w konflikt do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego”.

15 maja 2019 r. – Odmowa Izraela przyznania palestyńskim uchodźcom prawa do powrotu stała się przyczyną siedmiu dekad cierpienia

Nieprzestrzeganie przez Izrael prawa do powrotu Palestyńczyków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w 1948 roku, jest rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego, które napędza dziesięciolecia cierpień na masową skalę palestyńskich uchodźców w całym regionie, powiedziała Amnesty International, upamiętniając 71. rocznicę Nakby (katastrofy), jak nazywają ją Palestyńczycy.

Dedykowana stronie internetowej Amnesty International Nakba 70+ Years of Suffocation prezentuje poruszające obrazy i świadectwa, które opowiadają rozdzierające serce historie palestyńskich uchodźców żyjących na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT), Jordanii i Libanie. Z okazji Dnia Nakby Amnesty International prosi ludzi z całego świata o okazanie solidarności z palestyńskimi uchodźcami i domaganie się, aby Izrael uszanował ich prawo do powrotu.

22 lipca 2019 r. – Izrael kontynuuje politykę systematycznych przymusowych wysiedleń z falą wyburzeń domów w Sur Baher

W odpowiedzi na dzisiejsze doniesienia prasowe, że siły izraelskie dokonują wyburzenia do 16 budynków mieszkalnych w dzielnicy Wadi al-Hummus w wiosce Sur Baher na okupowanym Zachodnim Brzegu, Saleh Higazi, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, powiedział:

„Te wyburzenia są rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego i częścią systematycznego wzorca władz izraelskich, aby siłą wysiedlić Palestyńczyków na terytoriach okupowanych; Takie działania są równoznaczne ze zbrodniami wojennymi.

„Izrael próbował usprawiedliwić te wyburzenia pod pozorem bezpieczeństwa, twierdząc, że domy są zbyt blisko muru/ogrodzenia, ale to nie wytrzymuje kontroli. Prawda jest taka, że przez dziesięciolecia władze Izraela podejmowały arbitralne i nieproporcjonalne środki w imię bezpieczeństwa, aby rozszerzyć swoją kontrolę nad ziemią palestyńską i wypchnąć Palestyńczyków z obszarów, które uważają za strategiczne, przymusowo przesiedlając całe społeczności i bezprawnie niszcząc dziesiątki tysięcy domów.

4 września 2019 r. – Wybrani, ale ograniczeni: Kurcząca się przestrzeń dla palestyńskich parlamentarzystów w izraelskim Knesecie

Palestyńscy członkowie izraelskiego parlamentu, Knesetu, stoją w obliczu rosnących zagrożeń dla ich wolności słowa. Groźby te są symptomatyczne dla szerszej sytuacji w Izraelu, w której skurczyło się miejsce na głosy krytyczne wobec traktowania Palestyńczyków przez rząd izraelski i utrwaliła się dyskryminacja obywateli palestyńskich.

18 września 2019 r. – Zabójstwo palestyńskiej kobiety na punkcie kontrolnym przez siły izraelskie podkreśla potrzebę międzynarodowej sprawiedliwości

W odpowiedzi na wiadomość, że uzbrojeni izraelscy strażnicy zastrzelili palestyńską kobietę po tym, jak rzekomo wyciągnęła nóż na wojskowym punkcie kontrolnym Qalandiya między Ramallah a Wschodnią Jerozolimą dziś rano, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Saleh Higazi, powiedział:

„Nagranie wideo z incydentu pokazuje kobietę stojącą w pewnej odległości od izraelskich strażników, kiedy ją zastrzelili. Nie wyglądało na to, że miała przy sobie broń palną i nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla strażników ani dla życia ludzi znajdujących się w pobliżu, gdy otworzyli ogień. To mocno sugeruje, że jej zabójstwo mogło być bezprawne.

„Zgodnie z prawem międzynarodowym śmiercionośna siła może być użyta tylko wtedy, gdy jest to absolutnie nieuniknione i w celu obrony ludzi przed bezpośrednim ryzykiem śmierci lub poważnych obrażeń.

30 września 2019 r. – Prawnie usankcjonowane tortury palestyńskiego więźnia pozostawiły go w stanie krytycznym

Usankcjonowane prawnie torturowanie palestyńskiego więźnia podczas przesłuchania przez funkcjonariuszy Szin Bet, izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa, jeszcze bardziej ujawnia współudział izraelskich władz, w tym sądownictwa, w systematycznym naruszaniu prawa człowieka do wolności od tortur – oświadczyła Amnesty International.

Samir Arbeed został aresztowany 25 września pod zarzutem udziału w zabójstwie 17-letniej izraelskiej dziewczyny Riny Shnerb.

Według doniesień izraelskich mediów i prawnika Samira, „organ sądowy” udzielił Szin Betowi specjalnego pozwolenia na „użycie wyjątkowych sposobów prowadzenia śledztwa” w jego sprawie, skutecznie sankcjonując stosowanie metod równoznacznych z torturami podczas jego przesłuchania.

„To całkowicie oburzające, że stosowanie tortur podczas przesłuchań jest nadal sankcjonowane przez władze izraelskie, od Szin Bet, poprzez władzę wykonawczą, aż po Sąd Najwyższy” – powiedział Saleh Higazi, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

„Zgodnie z międzynarodowymi traktatami, które prawnie wiążą Izrael, stosowanie tortur nie może być usprawiedliwione w żadnych okolicznościach. Ta sprawa obnaża twierdzenia Izraela, że jego sądownictwo stoi na straży praw człowieka, jako kompletną fikcję”.

5 listopada 2019 r. – Decyzja Sądu Najwyższego podtrzymująca deportację dyrektora HRW potwierdza antyprawną agendę Izraela

W odpowiedzi na wiadomość, że izraelski Sąd Najwyższy podtrzymał nakaz deportacji Omara Shakira, dyrektor Human Rights Watch (HRW) na Izrael i Palestynę, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Saleh Higazi, powiedział:

„Decyzja izraelskiego Sądu Najwyższego o utrzymaniu w mocy deportacji Omara Shakira dodatkowo ilustruje instrumentalną rolę tej instytucji w podtrzymywaniu anty-praw człowieka w kraju. Tym orzeczeniem sąd wyraźnie dał do zrozumienia, że ci, którzy ośmielą się mówić głośno o łamaniu praw człowieka przez władze izraelskie, będą traktowani jako wrogowie państwa.

19 listopada 2019 r. – Oświadczenie Pompeo w sprawie izraelskich osiedli naraża okupowanych Palestyńczyków na zwiększone ryzyko

W odpowiedzi na oświadczenie sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, że USA nie uznają izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, dyrektor Amnesty International USA ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Philippe Nassif, powiedział:

„Dzisiaj rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił reszcie świata, że wierzy, iż USA i Izrael są ponad prawem: że Izrael może nadal łamać prawo międzynarodowe i prawa człowieka Palestyńczyków, a USA będą go w tym zdecydowanie wspierać.

1 lipca 2020 r. – Bezprawny plan „aneksji” promuje „prawo dżungli” i musi zostać powstrzymany

Władze Izraela muszą natychmiast porzucić plany dalszej „aneksji” terytoriów na okupowanym Zachodnim Brzegu, które naruszają prawo międzynarodowe i pogłębiają dziesięciolecia systematycznych naruszeń praw człowieka wobec Palestyńczyków – oświadczyła Amnesty International w dniu, w którym izraelski rząd ma rozpocząć obrady nad tymi planami.

Amnesty International wzywa również społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko propozycjom „aneksji” i nielegalnym osiedlom izraelskim na terytoriach okupowanych.

6 stycznia 2021 r. – Odmawianie Palestyńczykom szczepionek przeciwko COVID-19 obnaża zinstytucjonalizowaną dyskryminację Izraela

Rząd Izraela musi przestać ignorować swoje międzynarodowe zobowiązania jako mocarstwa okupacyjnego i natychmiast podjąć działania, aby zapewnić, że szczepionki przeciwko COVID-19 będą jednakowo i sprawiedliwie dostarczane Palestyńczykom żyjącym pod jego okupacją na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy – oświadczyła Amnesty International.

23 grudnia izraelskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Po zaszczepieniu już ponad 10 jednej dziesiątej populacji, Izrael został okrzyknięty krajem, który do tej pory osiągnął najszerszy zasięg szczepień proporcjonalnie do wielkości populacji. Jednak dotychczasowy plan wprowadzenia szczepionki przeciwko COVID-19 obejmuje tylko obywateli Izraela, w tym izraelskich osadników mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz palestyńskich mieszkańców Jerozolimy. Nie obejmuje prawie 5 milionów Palestyńczyków, którzy mieszkają na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, pod izraelską okupacją wojskową.

17 maja 2021 r. – Wzorzec izraelskich ataków na domy mieszkalne w Strefie Gazy musi zostać zbadany jako zbrodnie wojenne

Siły izraelskie wykazały szokujące lekceważenie życia palestyńskich cywilów, przeprowadzając szereg nalotów na budynki mieszkalne, w niektórych przypadkach zabijając całe rodziny – w tym dzieci – i powodując bezmyślne zniszczenie mienia cywilnego, w atakach, które mogą stanowić zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości – poinformowała Amnesty International.

 

Organizacja udokumentowała cztery śmiertelne ataki Izraela na domy mieszkalne bez uprzedniego ostrzeżenia i wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) do pilnego zbadania tych ataków. Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy wciąż rośnie, zginęło co najmniej 198 Palestyńczyków, w tym 58 dzieci, a ponad 1 zostało rannych. Dziesięć osób w Izraelu, w tym dwoje dzieci, zginęło, a co najmniej 220 zostało rannych w wyniku palestyńskich ataków.

24 czerwca 2021 r. – izraelska policja aresztowała Palestyńczyków dyskryminując, torturując ich i stosując bezprawną siłę

Izraelska policja dopuściła się szeregu naruszeń wobec Palestyńczyków w Izraelu i okupowanej Jerozolimie Wschodniej, prowadząc dyskryminacyjną kampanię represji, w tym masowe aresztowania, użycie bezprawnej siły wobec pokojowych demonstrantów oraz poddawanie zatrzymanych torturom i innemu złemu traktowaniu w trakcie i po zakończeniu działań zbrojnych w Izraelu i Strefie Gazy – poinformowała Amnesty International.

Izraelska policja nie zdołała również ochronić palestyńskich obywateli Izraela przed atakami z premedytacją ze strony grup uzbrojonych żydowskich suprematystów, nawet jeśli plany zostały upublicznione z wyprzedzeniem, a policja wiedziała lub powinna była o nich wiedzieć.

„Dowody zebrane przez Amnesty International malują potępiający obraz dyskryminacji i bezwzględnej nadmiernej siły izraelskiej policji wobec Palestyńczyków w Izraelu i okupowanej Jerozolimie Wschodniej” – powiedział Saleh Higazi, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

18 listopada 2021 r. – PRODUKTY GIGANTA BUDOWLANEGO JCB WYKORZYSTYWANE DO WYBURZANIA PALESTYŃSKICH DOMÓW I NIELEGALNYCH OSIEDLI IZRAELSKICH

Nowy raport ujawnia, że firma zajmująca się kopaniem ignoruje wykorzystanie swoich produktów do bezprawnego niszczenia palestyńskich domów i budowy nielegalnych osiedli w Izraelu.

JCB błędnie twierdzi, że sprzedaż towarów izraelskiemu agentowi oznacza, że firma ze Staffordshire nie ponosi odpowiedzialności za to, że jej koparki są wykorzystywane w aktach stanowiących zbrodnie wojenne.

„Dla wielu Palestyńczyków charakterystyczne żółto-czarne buldożery JCB są złowieszczym znakiem zbliżającej się bezdomności” – Sacha Deshmukh

Amnesty International wzywa brytyjskiego giganta sprzętu budowlanego JCB do podjęcia działań w celu zapobieżenia wykorzystywaniu jego koparek i innych maszyn na okupowanych przez Izrael terytoriach palestyńskich do bezprawnego niszczenia palestyńskich domów lub budowy rozległej sieci nielegalnych osiedli w Izraelu.

1 lutego 2022 r. – Izraelski apartheid wobec Palestyńczyków: okrutny system dominacji i zbrodnia przeciwko ludzkości

Władze izraelskie muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za popełnienie zbrodni apartheidu wobec Palestyńczyków, stwierdza Amnesty International w nowym, potępiającym raporcie. Śledztwo szczegółowo opisuje, w jaki sposób Izrael egzekwuje system ucisku i dominacji wobec narodu palestyńskiego wszędzie tam, gdzie ma kontrolę nad jego prawami. Dotyczy to Palestyńczyków mieszkających w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, a także uchodźców przesiedlonych w innych krajach

Obszerny raport „Izraelski apartheid przeciwko Palestyńczykom: okrutny system dominacji i zbrodni przeciwko ludzkości” pokazuje, w jaki sposób masowe przejmowanie palestyńskiej ziemi i własności, bezprawne zabójstwa, przymusowe przesiedlenia, drastyczne ograniczenia w przemieszczaniu się oraz odmowa obywatelstwa Palestyńczykom są składnikami systemu, który w świetle prawa międzynarodowego równa się apartheidowi. System ten jest podtrzymywany przez naruszenia, które Amnesty International uznała za zbrodnię przeciwko ludzkości, zgodnie z definicją zawartą w Statucie Rzymskim i Konwencji o Apartheidzie.

Amnesty International wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) do rozważenia zbrodni apartheidu w obecnym śledztwie w OPT i wzywa wszystkie państwa do skorzystania z uniwersalnej jurysdykcji w celu postawienia sprawców zbrodni apartheidu przed wymiarem sprawiedliwości.

11 maja 2022 r. – Wzrost liczby bezprawnych zabójstw i innych przestępstw uwypukla pilną potrzebę zakończenia izraelskiego apartheidu wobec Palestyńczyków

Władze izraelskie muszą położyć kres bezprawnym zabójstwom, umyślnemu okaleczaniu, arbitralnym aresztowaniom, torturom i innemu złemu traktowaniu, prześladowaniom i karom zbiorowym wobec Palestyńczyków, w tym wielu dzieci, stwierdziła Amnesty International w opublikowanym dziś oświadczeniu.

W ostatnim incydencie palestyńska dziennikarka Shirin Abu Akleh została postrzelona w głowę 11 maja, gdy relacjonowała izraelski nalot wojskowy na miasto Jenin, na północy okupowanego Zachodniego Brzegu. Palestyńczycy zostali zabici lub ranni w wyniku użycia nadmiernej siły przez siły izraelskie podczas tłumienia protestów lub przeprowadzania nalotów poszukiwawczych i aresztowań. Wydaje się, że niektórzy Palestyńczycy zostali zabici w czynach, które są równoznaczne z egzekucjami pozasądowymi, które stanowią zbrodnię w świetle prawa międzynarodowego.

„Zabójstwo doświadczonej dziennikarki Shirin Abu Akleh jest krwawym przypomnieniem śmiercionośnego systemu, w którym Izrael zamyka Palestyńczyków. Izrael bezkarnie zabija Palestyńczyków na lewo i prawo. Ilu jeszcze musi zostać zabitych, zanim społeczność międzynarodowa zacznie pociągać Izrael do odpowiedzialności za ciągłe zbrodnie przeciwko ludzkości?” – powiedział Saleh Higazi, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Przemoc nasila się od czasu objęcia urzędu przez premiera Izraela Naftalego Bennetta 21 czerwca 2021 r., a w marcu i kwietniu odnotowano największą liczbę Palestyńczyków i Izraelczyków zabitych poza działaniami zbrojnymi w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich (OPT) w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od 2008 r. Między 21 czerwca 2021 r. a 11 maja 2022 r. siły izraelskie zabiły co najmniej 79 Palestyńczyków, w tym 14 dzieci w OPT, według danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) i Amnesty International. W marcu siły izraelskie zabiły 12 Palestyńczyków, w tym troje dzieci. Inny Palestyńczyk został zabity przez izraelskiego osadnika. Według danych Amnesty International w kwietniu 2022 r. siły izraelskie zabiły co najmniej 22 Palestyńczyków, w tym troje dzieci. Oddzielne ataki uzbrojonych Palestyńczyków zabiły 18 osób w miastach w całym Izraelu od 22 marca.

19 lipca 2022 r. – Natychmiastowe wstrzymanie przymusowych eksmisji ponad 1 000 mieszkańców Zachodniego Brzegu i zaprzestanie wyburzania domów Beduinów na pustyni Negew/Naqab

Władze izraelskie muszą natychmiast wstrzymać przymusową eksmisję ponad 1 mieszkańców Masafer Yatta, palestyńskiej społeczności na okupowanym Zachodnim Brzegu, oświadczyła Amnesty International, po tygodniach, w których izraelska armia wielokrotnie nękała ludzi w okolicy, demolowała domy i ograniczała swobodę przemieszczania się. W Izraelu władze muszą uznać prawa mieszkaniowe palestyńskich Beduinów na pustyni Negew/Naqab, którzy dziś rano, we wtorek 000 lipca, ponownie zburzyli swoją wioskę al-’Araqib.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w ostatnich tygodniach społeczności Masafer Yatta zostały dotknięte falą wyburzeń. Kampania zastraszania prowadzona przez władze izraelskie ma na celu stworzenie nieznośnych warunków życia, które zmuszają mieszkańców do opuszczenia kraju. Blokady dróg i inne ograniczenia w przemieszczaniu się uniemożliwiły również mieszkańcom świętowanie muzułmańskiego święta Id al-Adha z ich dalszymi rodzinami w pobliskim mieście Yatta. 11 maja i 1 czerwca izraelska armia zniszczyła domy dziesiątek mieszkańców, a niektórzy z nich ucierpieli z powodu trzeciego wyburzenia domów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

25 października 2022 r. – „To były tylko dzieci”: Dowody zbrodni wojennych podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy w sierpniu 2022 r.

5 sierpnia 2022 r. Izrael rozpoczął trzydniową ofensywę na okupowaną Strefę Gazy, powodując nową traumę i zniszczenie oblężonej ludności żyjącej w czasach apartheidu. Zarówno siły izraelskie, jak i palestyńskie grupy zbrojne popełniły oczywiste zbrodnie wojenne. W jednym z ataków izraelski dron zabił pięcioro dzieci na cmentarzu. W innym przypadku siedmiu cywilów zginęło w ataku, który prawdopodobnie został spowodowany przez palestyńską rakietę, która nie wypaliła.

28 października 2022 r. – Ostatnie uznanie apartheidu przez ONZ ma miejsce w obliczu gwałtownie rosnących ataków na palestyńskie domy

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Odpowiednich Warunków Mieszkaniowych jest najnowszym ekspertem ds. praw człowieka, który przyznał, że Izrael dopuszcza się apartheidu wobec Palestyńczyków. Na dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ specjalny sprawozdawca Balakrishnan Rajagopal przedstawił raport na temat praw mieszkaniowych na świecie, w którym stwierdza się, że system ucisku i dyskryminacji rasowej, który doprowadził do zniszczenia palestyńskich domów, „jest niczym innym jak apartheidem”.

23 listopada 2022 – 1150 osób zagrożonych przymusowym wysiedleniem: Masafer Yatta

Amila i Muhammad Abu Sabha wraz z sześciorgiem dzieci są jedną z około 180 palestyńskich rodzin mieszkających w Masafer Yatta, na południu Zachodniego Brzegu na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, którym grozi przymusowe wysiedlenie. Około 1 Palestyńczyków, z których połowa to dzieci, mieszka obecnie w dziewięciu wioskach, które mają zostać całkowicie wyburzone.

Po 23 latach procedur prawnych izraelski Sąd Najwyższy stwierdził 4 maja 2022 r., że eksmisja mieszkańców Masafer Yatta może być kontynuowana. Izraelska aktywność wojskowa na tym obszarze wzrosła od czasu decyzji sądu w maju 2022 r., co prowadzi do obaw, że wyburzenia są nieuchronne. Przeprowadzenie przez Izrael tego wypędzenia na dużą skalę byłoby równoznaczne z przymusowym przesiedleniem, które jest zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości.

11 stycznia 2023 r. – Restrykcje dotyczące flag to najnowsza próba uciszenia Palestyńczyków i zmniejszenia ich widoczności

Dyrektywa izraelskiego rządu, która nakłada dodatkowe ograniczenia na eksponowanie flag palestyńskich w przestrzeni publicznej w Izraelu, jest zuchwałym atakiem na prawa do obywatelstwa, wolność słowa i wolność pokojowych zgromadzeń – oświadczyła Amnesty International. Dyrektywa, która została wydana w niedzielę przez nowego ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gvira, opisuje palestyńską flagę jako symbol „terroryzmu” i nakazuje izraelskiej policji usunięcie jej z miejsc publicznych.

Władze izraelskie twierdzą, że dyrektywa ma na celu powstrzymanie „podżegania” przeciwko Izraelowi, ale pojawia się w trakcie fali środków mających na celu uciszenie opozycji i ograniczenie protestów, w tym tych odbywających się w obronie praw Palestyńczyków. Środki te obejmują nasilające się represje wobec palestyńskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz gwałtowny wzrost liczby aresztowań i nakazów zatrzymań administracyjnych stosowanych w celu ukarania palestyńskich aktywistów.

1 lutego 2023 r. – Palestyńczyk żyje w niebezpieczeństwie, gdy Izrael wzmacnia apartheid

Władze Sri Sraeli muszą zdemontować system apartheidu, który powoduje tak wiele cierpień i rozlewu krwi – oświadczyła Amnesty International. Odkąd organizacja rozpoczęła dużą kampanię przeciwko apartheidowi rok temu, siły izraelskie zabiły prawie 220 Palestyńczyków*, w tym 35 w samym styczniu 2023 roku. Bezprawne zabójstwa przyczyniają się do utrzymania izraelskiego systemu apartheidu i stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, podobnie jak inne poważne i ciągłe naruszenia ze strony władz izraelskich, takie jak zatrzymania administracyjne i przymusowe transfery.

W ciągu ostatnich kilku dni seria śmiertelnych ataków uwypukliła pilną potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności. 26 stycznia siły izraelskie przeprowadziły nalot na obóz dla uchodźców w Dżeninie i zabiły 10 Palestyńczyków, w tym 61-letnią kobietę. 27 stycznia siedmiu izraelskich cywilów zginęło, gdy palestyński napastnik otworzył ogień w Neve Ya’akov, izraelskim osiedlu w okupowanej Jerozolimie Wschodniej. W odpowiedzi na ten atak władze izraelskie zaostrzyły zbiorowe kary wobec Palestyńczyków, dokonując masowych aresztowań i grożąc karnym wyburzeniem domów.

3 marca 2023 r. – Bezkarność sprawców przemocy osadników

Po uwolnieniu przez izraelskie władze sześciu izraelskich osadników podejrzanych o udział w niedzielnych atakach na Palestyńczyków w prowincji Nablus, Heba Morayef, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, powiedziała:

„W izraelskim systemie apartheidu panuje bezkarność. Pomimo intensywności i skali niedzielnych ataków, w wyniku których zginął jeden Palestyńczyk, a prawie 400 zostało rannych, a także pomimo rzadkiego międzynarodowego przejawu potępienia przemocy ze strony osadników, izraelska policja uwolniła wczoraj sześciu podejrzanych, którzy zostali aresztowani w związku z atakami. W tym samym czasie dwóm innym wydano administracyjne nakazy zatrzymania, które naruszają prawo międzynarodowe. Władze izraelskie od dawna umożliwiają i podżegają osadników do ataków na Palestyńczyków, a w niektórych przypadkach żołnierze bezpośrednio w nich uczestniczyli.

6 kwietnia 2023 – Druga noc grozy w meczecie Al-Aksa

Drugi z rzędu nocny atak na palestyńskich wiernych w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie ilustruje brutalność izraelskiego apartheidu – oświadczyła Amnesty International. Izraelskie siły bezpieczeństwa wtargnęły na teren meczetu około godziny 10.30 wczoraj wieczorem, krótko po wieczornych modlitwach. Strzelali granatami hukowymi i kolbami karabinów bili Palestyńczyków, którzy zebrali się w meczecie na ramadan.

Podczas pierwszego ataku we wtorek wieczorem izraelskie siły bezpieczeństwa aresztowały co najmniej 450 Palestyńczyków, z których około 50 nadal przebywa w areszcie. Wielu z tych, którzy zostali zwolnieni, było boso, wyraźnie poobijanych i posiniaczonych, kiedy wyszli z aresztu śledczego Atarot w środę. Prawnik na miejscu zdarzenia powiedział Amnesty International, że wielu zatrzymanych, w tym dzieci, było przesłuchiwanych i bitych podczas pobytu w areszcie. Amnesty International dowiedziała się również od Palestyńskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca, że podczas wtorkowego ataku siły izraelskie uniemożliwiły ratownikom medycznym dostęp do rannych na terenie meczetu, strzelając gumowymi kulami do karetek pogotowia.

3 maja 2023 r. – Śmierć Khadera Adnana uwypukla okrutne traktowanie palestyńskich więźniów przez Izrael

Śmierć palestyńskiego więźnia Khadera Adnana przypomina o śmiertelnej cenie, jaką Palestyńczycy płacą za kwestionowanie izraelskiego apartheidu i wojskowego systemu sprawiedliwości sfałszowanego przeciwko nim, oświadczyła Amnesty International. Khader Adnan zmarł w izraelskim więzieniu Ramle 2 maja, po spędzeniu 87 dni na strajku głodowym w proteście przeciwko systematycznemu arbitralnemu przetrzymywaniu Palestyńczyków przez władze izraelskie oraz okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu więźniów. Palestyńscy więźniowie często stosują strajki głodowe, aby zakwestionować taką politykę, ryzykując swoje zdrowie i życie, aby domagać się praw, których odmawia im Izrael.

Khader Adnan, z zawodu piekarz, miał dziewięcioro dzieci ze swoją żoną Randą, która niestrudzenie walczyła o jego uwolnienie. Od 2004 r. był 13 razy aresztowany przez władze izraelskie z powodu jego powiązań z politycznym skrzydłem ruchu Palestyński Islamski Dżihad (PIJ). Podczas gdy zbrojne skrzydło PIJ przeprowadzało ataki na izraelskich cywilów, sam Khader Adnan nigdy nie został oskarżony o udział w aktach przemocy. W sumie spędził osiem lat w areszcie, w tym prawie sześć lat w areszcie administracyjnym bez postawienia zarzutów i procesu.

13 czerwca 2023 r. – Śmierć cywilów i rozległe zniszczenia w ostatniej ofensywie w Strefie Gazy podkreślają ludzkie żniwo apartheidu

W swojej ofensywie na okupowaną Strefę Gazy na początku maja, Izrael bezprawnie zniszczył palestyńskie domy, często bez konieczności wojskowej, co jest formą zbiorowej kary dla ludności cywilnej, poinformowała Amnesty International. Izrael przeprowadził również pozornie nieproporcjonalne naloty, w których zginęli i zostali ranni palestyńscy cywile, w tym dzieci.

Amnesty International przeprowadziła dochodzenie w sprawie dziewięciu izraelskich nalotów, w wyniku których zginęli cywile oraz uszkodziła i zniszczyła budynki mieszkalne w Strefie Gazy. Trzy oddzielne ataki pierwszej nocy bombardowań 9 maja, w których precyzyjnie naprowadzane bomby wycelowały w trzech wysokich rangą dowódców brygad Al-Kuds, zabiły 10 palestyńskich cywilów i raniły co najmniej 20 innych. Zostały one wystrzelone w gęsto zaludnione obszary miejskie o 2 w nocy, kiedy rodziny spały w domach, co sugeruje, że ci, którzy zaplanowali i autoryzowali ataki, przewidzieli – i prawdopodobnie zlekceważyli – nieproporcjonalne szkody dla ludności cywilnej. Celowe przeprowadzanie nieproporcjonalnych ataków, co Amnesty International udokumentowała w poprzednich operacjach izraelskich, jest zbrodnią wojenną.

28 lipca 2023 r. – 500 Palestyńczykom grozi przymusowa eksmisja, wysiedlenie i segregacja

Izraelski sąd wydał zgodę na przymusową eksmisję 500 palestyńskich Beduinów z regionu Negew/Naqab, podkreślając głęboką dyskryminację, z jaką spotykają się palestyńscy obywatele Izraela w czasach apartheidu, poinformowała Amnesty International. W orzeczeniu wydanym 27 lipca Sąd Magistratu Beer Szewy orzekł, że mieszkańcy wioski Ras Jrabah muszą opuścić swoje domy i opuścić ziemie, na których ich rodziny mieszkały przez dziesięciolecia, do marca 2024 roku. Muszą również zapłacić grzywnę w wysokości 117 000 szekli izraelskich (około 31 700 dolarów) na pokrycie kosztów prawnych.

Przymusowe wysiedlenia wpisują się w plany władz izraelskich dotyczące budowy nowej dzielnicy miasta Dimona, którego mieszkańcami są głównie Izraelczycy pochodzenia żydowskiego. Mieszkańcy Ras Jrabah zostaną przeniesieni do pobliskiego zubożałego i segregowanego beduińskiego miasteczka.

7 października 2023 r. – Cywile po obu stronach płacą cenę za bezprecedensową eskalację działań wojennych między Izraelem a Strefą Gazy, gdy rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Izraelskie siły bezpieczeństwa i palestyńskie grupy zbrojne muszą dołożyć wszelkich starań, aby chronić życie cywilów w związku z wybuchem walk w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, powiedziała Amnesty International w obliczu rosnącej liczby ofiar wśród ludności cywilnej.

Dzisiejsza eskalacja przemocy rozpoczęła się od wystrzelenia rakiet przez Hamas w kierunku Izraela i rozpoczęcia bezprecedensowej operacji jego bojowników na południowym Izraelu.

Izraelski atak odwetowy na Strefę Gazy zabił co najmniej 232 osoby i ranił prawie 1, według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia.

12 października 2023 r. – Izrael musi znieść nielegalną i niehumanitarną blokadę Strefy Gazy, ponieważ w elektrowni kończy się paliwo

Zamknięcie jedynej elektrowni w Gazie zaostrzy i tak już rozpaczliwy kryzys humanitarny dla ponad 2,2 miliona ludzi uwięzionych w Strefie Gazy, pośród zmasowanej kampanii bombardowań Izraela, w której zginęło co najmniej 1 osób, a ponad 350 zostało rannych.

Naloty zostały przeprowadzone w odwecie za atak z 7 października Hamasu i innych palestyńskich grup zbrojnych z Gazy, które wystrzeliły rakiety na oślep i wysłały bojowników do południowego Izraela, zabijając ponad 1 osób i raniąc ponad 200 oraz biorąc zakładników, w tym wielu cywilów.

13 października 2023 r. – Przerażający „nakaz ewakuacji” z Gazy musi zostać natychmiast uchylony przez Izrael

Rozkaz izraelskiej armii skierowany do ludzi w północnej Strefie Gazy i w mieście Gaza o „ewakuacji” na południe Strefy Gazy nie może być uznany za skuteczne ostrzeżenie i może być równoznaczny z przymusowym wysiedleniem ludności cywilnej, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, stwierdziła Amnesty International.

Początkowe oświadczenie dawało ludziom 24 godziny na opuszczenie północnej Strefy Gazy „dla ich bezpieczeństwa i ochrony” – niemożliwe do spełnienia żądanie, którego nawet rzecznik izraelskiej armii przyznał, nie może być zrealizowane w ciągu jednego dnia. Bez względu na ramy czasowe, Izrael nie może traktować północnej Strefy Gazy jako strefy otwartego ognia na podstawie tego rozkazu. Ich siły zbrojne mają obowiązek podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zminimalizować szkody dla ludności cywilnej, gdziekolwiek się znajdują.

20 października 2023 r. – Obciążające dowody zbrodni wojennych, gdy izraelskie ataki niszczą całe rodziny w Strefie Gazy

Podczas gdy siły izraelskie nadal intensyfikują swój katastrofalny atak na okupowaną Strefę Gazy, Amnesty International udokumentowała bezprawne ataki izraelskie, w tym masowe ataki, które spowodowały masowe ofiary wśród ludności cywilnej i muszą być zbadane jako zbrodnie wojenne.

Organizacja rozmawiała z ocalałymi i naocznymi świadkami, analizowała zdjęcia satelitarne oraz weryfikowała zdjęcia i filmy w celu zbadania bombardowań lotniczych przeprowadzonych przez siły izraelskie między 7 a 12 października, które spowodowały przerażające zniszczenia, a w niektórych przypadkach zniszczyły całe rodziny. Tutaj organizacja przedstawia dogłębną analizę swoich ustaleń w pięciu z tych bezprawnych ataków. W każdym z tych przypadków izraelskie ataki naruszały międzynarodowe prawo humanitarne, w tym poprzez niepodjęcie odpowiednich środków ostrożności w celu oszczędzenia ludności cywilnej lub przeprowadzanie masowych ataków, w których nie rozróżniano między cywilami a celami wojskowymi, lub przeprowadzanie ataków, które mogły być skierowane przeciwko obiektom cywilnym.

25 października 2023 r. – Groźby izraelskiej armii nakazujące mieszkańcom północnej Strefy Gazy opuszczenie może być równoznaczne ze zbrodniami wojennymi

21 października 2023 r. armia izraelska zrzuciła na północną Gazę ulotki nakazujące natychmiastową „ewakuację” mieszkańców. Ulotki ostrzegały mieszkańców, aby natychmiast opuścili Strefę, deklarując, że ich życie jest zagrożone i wyraźnie stwierdzając, że „każdy, kto zdecyduje się nie wyjeżdżać z północy Strefy [Gazy] na południe od Wadi Gazy, może zostać uznany za wspólnika organizacji terrorystycznej”. Posunięcie to nastąpiło tydzień po tym, jak izraelska armia wystosowała ultimatum ostrzegające 1,1 miliona mieszkańców tych obszarów, aby opuścili te obszary.

 

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d