Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół jest pod wyszukiwarką

KLIKNIJ NIŻEJ W "ODBLOKUJ"


NAJNOWSZE VIDEO 50 AV

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Izrael gotowy użyć bomb nuklearnych, gdy tylko znajdzie się w niebezpieczeństwie: specjalista ds. bezpieczeństwa i polityki nuklearnej

Rate this post
„Sygnatariusze NPT powinni nakłonić Radę Bezpieczeństwa ONZ do szybkiego działania w celu denuklearyzacji Izraela”

TEHRAN – Specjalista ds. bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i polityki nuklearnej na Uniwersytecie Princeton twierdzi, że kraje regionu Bliskiego Wschodu powinny zdać sobie sprawę, że Izrael jest skłonny użyć broni nuklearnej, kiedykolwiek uzna, że ​​„jest w niebezpieczeństwie”.

„Wszystkie kraje w regionie powinny wiedzieć, że Izrael użyje bomby atomowej, gdy tylko znajdzie się w niebezpieczeństwie” – Seyed Hossein Mousavian mówi „Tehran Times” w ekskluzywnym wywiadzie.

Poniżej tekst wywiadu:

Pytanie: Amihai Eliyahu, izraelski minister skrajnej prawicy, powiedział, że „jedną z opcji Izraela w wojnie w Gazie jest zrzucenie bomby atomowej na Strefę Gazy”. Co oznacza to niebezpieczne zagrożenie?

Odpowiedź: To stwierdzenie oznacza, że:

1) Izrael przyznał, że posiada broń nuklearną – do czego kraj nigdy się nie przyznał oraz 2) Izrael również jest skłonny jej użyć.

Pytanie: Oświadczenie Eliyahu było bombą, która może skłonić inne kraje w regionie do poszukiwania bomb atomowych. W tej sytuacji w regionie rozpocząłby się nuklearny wyścig zbrojeń. Jakie strategie należy zastosować, aby zapobiec takiej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji?

Odp.: Potrzebnych jest wiele działań.

1) Kwestia izraelskiej bomby atomowej powinna stać się głównym tematem obrad Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

2) Państwa nieposiadające broni jądrowej, sygnatariusze Układu o nieproliferacji (NPT), powinny nakłonić Radę Bezpieczeństwa ONZ i MAEA do podjęcia natychmiastowych i nieprzerwanych działań w celu rozbrojenia Izraela.

3) Organizacja Współpracy Islamskiej (OIC) zorganizuje w tym tygodniu nadzwyczajny szczyt islamski w Arabii Saudyjskiej. Choć priorytetem powinna być katastrofalna sytuacja w Gazie, to jednak drugi program powinien dotyczyć demontażu izraelskiej bomby atomowej. Co więcej, OIC powinna zażądać od Zgromadzenia Ogólnego ONZ przywrócenia „Specjalnego Komitetu ONZ przeciwko Apartheidowi”, który został rozwiązany wraz z końcem apartheidu w Republice Południowej Afryki. Świat musi położyć kres izraelskiemu apartheidowi.

P: Dlaczego większość krajów Zachodu milczy w sprawie podżegających uwag Elijahu?

Odpowiedź: Francja pomogła Izraelowi opanować bombę nuklearną około 60 lat temu. Od tego czasu kraje zachodnie praktycznie wspierają wyłączność izraelskiej bomby atomowej na Bliskim Wschodzie. Jest to ukryty program Zachodu, mający pomóc Izraelowi w osiągnięciu przewagi w regionie i podważeniu roli krajów muzułmańskich.

Pytanie: Niektórzy analitycy twierdzą, że groźby Eliyahu były uzgodnione z najwyższymi urzędnikami w Izraelu i że krytyka pod adresem niego lub jego zawieszenia nie była autentyczna. Co myślisz?

O: Skoordynowane czy nie, faktem jest, że izraelska bomba atomowa stanowi najważniejsze zagrożenie proliferacyjne na Bliskim Wschodzie i poza nim.

P: Biorąc pod uwagę tak otwarte zagrożenie użyciem broni nuklearnej, jakie znaczenie ma strefa wolna od broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie?

Odpowiedź: Izraelska inwazja na Gazę doprowadziła do powszechnej dewastacji oblężonej Gazy, wywołując katastrofę humanitarną, w wyniku której zginęło ponad 11 000 Palestyńczyków w Gazie i raniło ponad 30 000 cywilów, z których większość to dzieci i kobiety, stworzył koszmar gruzów i narastających choroby, z niedoborami prądu, wody i żywności.

Kryzysem w Gazie Izrael pokazał, że nie ma ograniczeń w popełnianiu zbrodni wojennych. Dlatego wszystkie kraje w regionie powinny wiedzieć, że Izrael użyje bomby atomowej, gdy tylko znajdzie się w niebezpieczeństwie, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone w Hiroszimie. Dlatego tak istotne jest podjęcie bardzo poważnych zbiorowych środków w celu rozbrojenia Izraela.

W następstwie propozycji zainicjowanej przez Iran Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) po raz pierwszy poparło wezwania do utworzenia NWFZ w rezolucji zatwierdzonej w grudniu 1974 r. Jako część pakietu decyzji, które doprowadziły do ​​bezterminowego przedłużenia programu nierozprzestrzeniania broni jądrowej Traktatu (NPT) Konferencja przeglądowa NPT z 1995 r. wezwała do „ustanowienia skutecznie weryfikowalnej strefy na Bliskim Wschodzie, wolnej od broni masowego rażenia, nuklearnej, chemicznej i biologicznej, oraz systemów jej przenoszenia”.

Nadszedł czas, aby zrealizować obie decyzje ONZ. W mojej książce „A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction: A New Approach to Nonproliferation”, opublikowanej 2 lata temu, wyjaśniłem, dlaczego kwestia ta pozostaje nierozwiązana, a także nakreśliłem kompleksowy, ale możliwy do osiągnięcia plan działania prowadzący do uwolnienia Bliskiego Wschodu od broni masowego rażenia.

Broń masowego rażenia stanowi egzystencjalne zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Jednak nigdzie nie jest bardziej pilne powstrzymanie ich rozprzestrzeniania się niż na Bliskim Wschodzie, ponieważ Izrael posiada bomby nuklearne, a region jest najeżony brakiem zaufania, niestabilnością i licznymi kryzysami. W tym

W książce przedstawiłem praktyczną i innowacyjną strategię dla Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (BMR). W książce, której współautorem jest Emad Kiyaei, nakreślono etapowe podejście do rozbrojenia w regionie, zalecając środki budowy zaufania i narzędzia weryfikacji w celu stworzenia zaufania wśród rządów regionu.

Nasza wizja przewiduje także utworzenie strefy wolnej od broni masowego rażenia w ramach szerszego regionalnego programu na rzecz bezpieczeństwa i współpracy na rzecz postępu społeczno-gospodarczego i politycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d