Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

Translate website Mforum
STREAMY J/C ODBLOKOWANE

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Ważna prezentacja patologa prof. dr Arne Burkhardta 3 maja 2023 r.) w Parlamencie Europejskim na Międzynarodowym Szczycie COVID-19 na temat jego odkryć w 75 sekcjach zwłok osób, które zmarły z powodu szczepionek przeciw COVID-19

4/4 - (3 votes)
(1/11) Ważna prezentacja patologa prof. dr Arne Burkhardta (Niemcy) wczoraj (3 maja 2023 r.) w Parlamencie Europejskim na Międzynarodowym Szczycie COVID-19 na temat jego odkryć w 75 sekcjach zwłok osób, które zmarły w związku z COVID-19 szczepionka. Podsumowanie jego slajdów:
(1/11) Ważna prezentacja patologa prof. dr Arne Burkhardta (Niemcy) wczoraj (3 maja 2023 r.) w Parlamencie Europejskim na Międzynarodowym Szczycie COVID-19 na temat jego odkryć w 75 sekcjach zwłok osób, które zmarły w związku z COVID-19 szczepionka.  Podsumowanie jego slajdów:
(2/11) – W 77% sekcji zwłok wyniki wskazują, że „szczepienie miało istotny wpływ na proces śmierci” – „… dotyczy to wszystkich narządów” – „… wszystkie narządy, głównie w naczyniach» – Obraz uszkodzenia naczynia:
(2/11) - W 77% sekcji zwłok wyniki wskazują, że "szczepienie miało istotny wpływ na proces śmierci" - "... dotyczy to wszystkich narządów" - "... wszystkie narządy, głównie w naczyniach» - Obraz uszkodzenia naczynia:
(3/11) – Tkanka serca z rozbitymi włóknami mięśniowymi i naciekiem limfocytarnym – Wykrywanie białka kolca w tkance serca
(3/11) - Tkanka serca z rozbitymi włóknami mięśniowymi i naciekiem limfocytarnym - Wykrywanie białka kolca w tkance serca
(4/11) – Biopsja igłowa tkanki mózgowej – Uszkodzone naczynie z gęstym naciekiem limfocytów i krwawieniem w okolicy
(4/11) - Biopsja igłowa tkanki mózgowej - Uszkodzone naczynie z gęstym naciekiem limfocytów i krwawieniem w okolicy
(5/11) – Uszkodzona tkanka mózgowa – Białko w komórkach nerwowych (lewy obrazek powyżej)! (Szczepionka COVID-19 prawdopodobnie spowodowała transfekcję neuronów, tak że wytworzyły one białko kolczaste, a następnie zostały zaatakowane przez układ odpornościowy)
(5/11) - Uszkodzona tkanka mózgowa - Białko w komórkach nerwowych (lewy obrazek powyżej)!  (Szczepionka COVID-19 prawdopodobnie spowodowała transfekcję neuronów, tak że wytworzyły one białko kolczaste, a następnie zostały zaatakowane przez układ odpornościowy)
(6/11) – Uszkodzone włókna sprężyste (główny składnik naczyń) – Wady budowy aorty (naczynie główne organizmu)
(6/11) 
- Damaged elastic fibers (a main component of vessels)
- Defects in the structure of the aorta (main vessel of the body)
(7/11) – Wycinek aorty – Widoczne wyraźne uszkodzenie: po prawej stronie rozerwanie warstwy tkanki i widoczny krwotok – Osoba zmarła z powodu pęknięcia aorty
(7/11) 
 - A specimen of the aorta
- Clear damage can be seen: on the right is a splitting of the tissue layer and a haemorrhage visible
- Person died of rupture of the aorta
(8/11) – Uszkodzenie naczyń w mózgu – Rozdrobniona blaszka elastyczna – Mikroanyzm
(8/11) 
 - Damage of the vessels in the brain
- Fragmented elastic lamella
- Microanyrism
(9/11) – Uszkodzone włókna elastyczne w skórze (powoduje starzenie się skóry -> przedwczesne starzenie) – Te włókna elastyczne zostały „dramatycznie zredukowane” – Prawy rysunek powyżej: zdrowe włókna elastyczne
(9/11) 
 - Damaged elastic fibers in the skin (causes skin aging -> premature aging)
- These elastic fibers were «dramatically reduced»
- Right figure above: healthy elastic fibers
(10/11) – Uszkodzone włókna sprężyste w tkance podskórnej
(10/11) 
 - Damaged elastic fibers in the subcutaneous tissue
(11/11) Wnioski: – Szczepienie na COVID-19 wiąże się z uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego, komórek nerwowych, naczyń i blaszki elastycznej – „…dewastujące wyniki na długoterminową przyszłość” – „…naprawdę niepokojące „
(11/11) 
Conclusions:
- The COVID-19 vaccination is associated with damage of heart muscle cells, nerve cells, vessels and elastic lamella
- "... devastating findings for the long-term future"
- "... really alarming"

2 thoughts on “Ważna prezentacja patologa prof. dr Arne Burkhardta 3 maja 2023 r.) w Parlamencie Europejskim na Międzynarodowym Szczycie COVID-19 na temat jego odkryć w 75 sekcjach zwłok osób, które zmarły z powodu szczepionek przeciw COVID-19

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: