„Wyzwaniem niekoniecznie jest druk i liczba drukowanych części, ale digitalizacja planów” – czytamy dalej. Są one warunkiem wstępnym drukowania 3D części zamiennych. W związku z tym Deutsche Bahn buduje bazę danych z cyfrowymi bliźniakami poszczególnych komponentów. Oczekuje się, że do 2030 r. baza ta wzrośnie z obecnych 1000 do 10 000 części zamiennych – „tj. około dziesięciu procent części używanych do konserwacji pojazdów”. Drukowanie 3D „oszczędza czas, koszty i zasoby, ponieważ możemy produkować części zamienne za naciśnięciem jednego przycisku dzięki” cyfrowemu magazynowi „- powiedziała dyrektor ds. Technologii Daniela Gerd tom Markotten.

Drastyczne skrócenie czasu dostawy

Na przykład czas dostawy obudowy skrzyni biegów dla lokomotywy manewrowej można skrócić z dziesięciu miesięcy do dwóch miesięcy dzięki produkcji cyfrowej. Technologia oszczędza również zasoby, ponieważ w przeciwieństwie do procesu obróbki, części zamienne nie są frezowane z dużego bloku metalu z dużą ilością materiału resztkowego.

Według własnych informacji Deutsche Bahn eksploatuje własne drukarki, ale opiera się przede wszystkim na sieci partnerskiej ponad 140 przedsiębiorstw.