Mam chorom pompe
Posted by Enigma2021
274 views
COŚ O SZCZEPIENIU COVID
Posted by Mforum
275 views

Wybierasz się na SOR ? .Jeśli przeżyjesz, lekarz ma 72 godziny aby podjąć decyzję co dalej w twojej sprawie !!!

Na decyzję lekarza dyżurnego SOR można czekać nawet trzy dni !!!

 

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Na decyzję lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie na innym oddziale można czekać nawet 72 godziny.

Zgodnie z prawem szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń pacjentowi urazowemu oraz w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czasem to „niezwłoczne” oznacza godziny oczekiwań. Prawo nie określa bowiem maksymalnego czasu pobytu na SOR. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie ma takiej potrzeby – tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Przepisy dotyczące funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych określono w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniu w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w odpowiedzi na interpelację poselską przywołuje par. 2 ust. 1 rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje, że szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia. W rozporządzeniu został także określony maksymalny czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, zróżnicowany w zależności od kategorii pilności, do której pacjent został przydzielony podczas przeprowadzonej segregacji medycznej. Wynosi maksymalnie 240 minut. Regulamin organizacyjny, który obowiązuje na SOR, musi zaś określać maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego decyzji o skierowaniu na inny oddział szpitala bądź o odmowie przyjęcia do SOR. Zdaniem przedstawicieli resortu – to wystarczy.

Wg zeszłorocznego raportu NIK o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego szpitale określają, że maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza wynosi 24 ,48 a nawet 72 godziny. W niektórych szpitalach w ogóle nie ma uregulowań w tym zakresie. Zdarza się też, że szpitale nie rejestrują czasu oczekiwania pacjentów.

– Przepisy, mimo iż nie określają wprost górnej granicy czasowej pobytu pacjenta w SOR, w wyczerpujący sposób określają ogólne zasady funkcjonowania oddziału. Tym samym na chwilę obecną nie przewiduje się wprowadzenia zmian legislacyjnych. Istotne jest, aby osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia udzielane były niezwłocznie – podkreśla Waldemar Kraska.

Rate this post
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: