Wielkie masowe wezwania do wojska , czy czeka nas powszechna mobilizacja ???

4.7/5 - (4 votes)

Wielkie obowiązkowe ćwiczenia wojskowe obejmą żołnierzy pasywnej rezerwy. Według wielu źródeł do służby powołanych może zostać nawet 200 tys. rezerwistów. O kogo zatem chodzi? Kto może liczyć na otrzymanie listy z Wojskowego Centrum Rekrutacji? Chodzi tu o:

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to
 • osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, ale nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi;
 • osoby, które mają jakikolwiek kurs wojskowy (WOT, miesięczny kurs w dobrowolnej służbie wojskowej) ale nie złożyły przysięgi wojskowej;

Te osoby dostaną wezwanie

Oni mogą dostać wezwanie na ćwiczenia wojskowe 2023. Osoby, które wykonują pożądany w wojsku zawód mogą spodziewać się wezwań na ćwiczenia wojskowe. A takich profesji nie jest mało. W wojsku jest duże zapotrzebowanie na osoby, które posiadają dodatkowe, wyspecjalizowane umiejętności. Zobacz, jakie zawody są pożądane w naszym wojsku.

Oprócz kwalifikacji wojskowej, którą przechodzi każdy mężczyzna po ukończeniu 19 lat o powołaniu do wojska lub na ćwiczenia wojskowe może decydować zawód, jaki wykonuje dana osoba. W polskiej armii jest bowiem pożądana grupa osób o konkretnych umiejętnościach.

Rezerwiści znowu wskoczą w kamasze

Dodajmy, że Wojskowe Centrum Rekrutacji wznowiło obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwistów. Takie pisma może otrzymać nawet 200 tysięcy osób. W ciągu 14 dni będą musieli stawić się do wskazanych jednostek.

Wcześniej takie wezwania wstrzymała pandemia. Armia ponownie rusza z nimi w tym roku. Chce nadrobić czas i ściągnąć jeszcze więcej osób.

Wezwania mogą otrzymać rezerwiści, którzy nie ukończyli 50 lat. To limit dla szeregowych, a w przypadku oficerów i podoficerów granicą jest 60 rok życia.

„Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego unikanie podjęcia czasowej służby lub niestawienie się do jednostki we wskazanym czasie podlega grzywnie, lub karze pozbawienia wolności” – przypomina Wp.pl.

Rezerwiści znowu wskoczą w kamasze

Dodajmy, że Wojskowe Centrum Rekrutacji wznowiło obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwistów. Takie pisma może otrzymać nawet 200 tysięcy osób. W ciągu 14 dni będą musieli stawić się do wskazanych jednostek.

Wcześniej takie wezwania wstrzymała pandemia. Armia ponownie rusza z nimi w tym roku. Chce nadrobić czas i ściągnąć jeszcze więcej osób.

Wezwania mogą otrzymać rezerwiści, którzy nie ukończyli 50 lat. To limit dla szeregowych, a w przypadku oficerów i podoficerów granicą jest 60 rok życia.

„Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego unikanie podjęcia czasowej służby lub niestawienie się do jednostki we wskazanym czasie podlega grzywnie, lub karze pozbawienia wolności” – przypomina Wp.pl.

I dodaje: „W przypadku wezwania rezerwiści w pierwszej kolejności otrzymują przydział mobilizacyjny. To adres jednostki wojskowej, do której powinni zgłosić się powołani. Kolejnym dokumentem, który otrzymują osoby powołane na obowiązkowe ćwiczenia, jest Karta powołania”.

Programy szkoleniowe:

 • szkolenia jednodniowe,
 • szkolenia krótkotrwałe (do 30 dni),
 • szkolenia długotrwałe (do 90 dni),
 • szkolenia rotacyjne (do 30 dni).

Co prawda, kiedy ktoś otrzyma takie wezwanie, może się od tej decyzji odwołać. Trzeba złożyć stosowne dokumenty do lokalnego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jeżeli ten podanie odrzuci, trzeba stawić się do jednostki.

„Zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny rezerwistom na czas ćwiczeń wojskowych udzielany jest bezpłatny urlop w wymiarze równym okresowi służby. Każdy dzień udziału w ćwiczeniach zostaje zrekompensowany uposażeniem zasadniczym, wypłacanym przez jednostkę wojskową” – dodaje Wp.pl.

Uposażenie netto. Stawka dzienna:

 • 184,95 zł (kapitan),
 • 174,70 zł (porucznik),
 • 141,80 zł (sierżant),
 • 133,60 zł (kapral),
 • 117,13 zł (szeregowy).

Kiedy można zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:

 1. uznania go ze względu na stan zdrowia:
 • za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej,
 • za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 1. wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.

 2. śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,

 3. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

Powołania do wojska i ćwiczenia wojskowych w 2023 roku – koszty

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 2022 r. wynika, że suma wszystkich nakładów finansowych wynosi ponad 5,8 mld zł, a dokładnie: 5 817 357 tys. zł. Z czego na uposażenia wraz z funduszem nagród i zapomóg zostanie przeznaczonych 3,8 mld (3 800 549 tys. zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 376 831 tys. zł, a składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 674 tys. zł. Koszty utrzymania uczestników wyniosą 1 595 634 tys. zł. Rekompensaty dla pracodawcy – 11 139 tys. zł, a rekompensaty dla żołnierza za utracone zarobki w sumie wyniosą 9 530 tys. zł. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: