Prokurator wnioskował o wymierzenie 4 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Adwokat pokrzywdzonej rodziny zażądał kary 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, nawiązki w wysokości 15 tys. zł oraz dwuletniego zakaz prawa wykonywania zawodu. Obrona wniosła o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby dwóch lat, nieorzekanie o zakazie wykonywania zawodu i zmniejszenie wysokości nawiązki do 5 tys. zł.