Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół jest pod wyszukiwarką

KLIKNIJ NIŻEJ W "ODBLOKUJ"


NAJNOWSZE VIDEO 50 AV

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Kolejne województwo otrzymało z U.E wsparcie finansowe z pominięciem Warszawy 8.5 MILIARDA ZŁ

4/4 - (2 votes)

WYCHODZI NA TO ŻE POLSKIM REGIONOM ISTNIENIE POŚREDNIKA PIS JEST ZBEDNE A WARSZAWSKI RZĄD JEST ELEMENTEM UTRUDNIAJĄCYM POLITYKĘ ROZWOJU REGIONÓW


8,5 mld zł dla regionu. Komisja Europejska zatwierdziła Fundusze Europejskie dla Pomorza

Po dwóch latach prac, rozbudowanej debacie regionalnej i trudnych negocjacjach program Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 został zatwierdzony. Decyzja Komisji Europejskiej, podjęta 7 grudnia 2022 r., otwiera dostęp do nowej puli środków unijnych na rozwój naszego regionu. Chodzi o kwotę 1,75 mld euro, czyli 8,5 mld zł dla regionu.

Na co zostanie przeznaczone wsparcie?

Łącznie do wykorzystania w latach 2021-2027 Pomorze ma ponad 1,75 mld euro, z czego 70 proc. to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,25 mld euro), a 30 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (0,5 mld euro). W przeliczeniu to kwota prawie 8,5 mld zł.

Wsparcie z programu obejmie szeroki zakres obszarów tematycznych, a podstawą jego przygotowania była Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, wymogi unijne wynikające z polityk wspólnotowych, np. w zakresie klimatu, kapitału społecznego, innowacji i cyfryzacji, a także dokumenty rządowe.


CZYTAJ TEŻ 

SUKCES DOLNEGO ŚLĄSKA. DO REGIONU TRAFI BLISKO 11 MILIARDÓW ZŁOTYCH WSPARCIA Z UNII EUROPEJSKIEJ .

14 GRUDNIA, 2022

Ochrona klimatu

Największy nacisk zostanie położony na adaptację do zmian klimatu, ochronę środowiska, oszczędzanie energii i odnawialne źródła energii, ochronę przyrody oraz czysty transport publiczny. Poza tym region będzie inwestować w rozwój dróg wojewódzkich i tabor kolejowy do obsługi regionalnych połączeń pasażerskich. W obszarze gospodarki wsparcie zostanie skierowane na bezpośrednio na innowacje i rozwój pomorskich przedsiębiorców, a także nowoczesne technologie cyfrowe.

Programy społeczne

Wymiar społeczny programu będzie ukierunkowany na aktywizację zawodową i społeczną, wzmocnienie instytucji rynku pracy, kształcenie zawodową, edukację włączającą i przedszkolną, wsparcie kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz imigrantów. Samorząd województwa zakłada też realizację szerokich profilaktycznych programów zdrowotnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Uzupełnieniem tych działań będą inwestycje w infrastrukturę, w szczególności szkół zawodowych, przedszkoli, ochrony zdrowia. Planowane są również projekty ukierunkowane na rozwój infrastruktury kultury i turystyki, a także odnowę zdegradowanych obszarów pomorskich miast.

– Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej jest dobrym momentem, aby podziękować wszystkim partnerom zaangażowanym w przygotowanie programu, w tym w szczególności samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym, organizacjom pracodawców oraz mieszkańcom Pomorza za aktywne włączenie się w ten proces – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(2.38 MB)

Zatwierdzenie FEP oznacza wejście w fazę jego realizacji. Efektywne wdrożenie zaplanowanej interwencji będzie kolejnym olbrzymim wyzwaniem. Zwłaszcza, że polski rząd ciągle nie wywiązał się z zobowiązań podjętych wobec Komisji Europejskiej w zakresie przestrzegania rządów prawa. A jest to warunek bezwzględnie konieczny, aby środki z FEP trafiły fizycznie do pomorskich beneficjentów realizujących projekty.

autor: Michał Piotrowski/pomorskie.eu

%d