Ciekawa perspektywa naukowa dzisiejszego rozwoju sytuacji na podstawie publikacji Dr. Michael Nehls ”Wyczerpany Rozum”

 

Jak to było możliwe, że tak wiele ludzi działało nieracjonalnie bez zastanowienia się i ze strachem, dopuszczając do ograniczenia sobie fundamentalnych prawa i swobód obywatelskich?

Na to pytanie odpowiada genetyk molekularny specjalizujący się w immunologii, który był wielokrotnie nagradzanym badaczem naszego układu odpornościowego.

Dr. Michael Nehls był starszym badaczem genomu w amerykańskiej firmie oraz dyrektorem ds. badań i dyrektorem generalnym monachijskiej firmy biotechnologicznej. W międzyczasie jako autor wielu publikacji naukowych wyjaśnia przyczyny chorób cywilizacyjnych, oraz jako prywatny wykładowca wygłasza wykłady na kongresach i uczelniach.

——————————-

Strach jest dobrym motywatorem, strach jest jednak złym doradcą. Wprawdzie strach ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale nie daje strach czasu do prawidłowego włączenia procesów myślowych.
Wiemy, że do procesu myślenia potrzebna jest energia, energia, która nie pochodzi z procesów metabolicznych.

W roku 2002 dwóch naukowców psychologów Kahneman i Smith otrzymało nawet nagrodę Nobla z ekonomii za przeprowadzenie dowodu na te zjawisko, dotyczące podejmowania decyzji na odpowiedzialnym stanowisku w niepewnej sytuacji.

Właśnie w takiej niepewnej sytuacji powstaje zjawisko strachu przed konsekwencjami tej decyzji.
A więc wiadomo jest, że do tego procesu potrzebna jest energia dla mózgu, energia, która jest limitowana, tzw. Ego-Depletion.

Dr. Michael Nehls w publikacji ” Wyczerpany Rozum” (Das erschöpfte Gehirn) przedstawia nam wiarygodną odpowiedź na obecne zachowanie się społeczeństwa .

Jego zdaniem ludzie wpadli w politycznie i medialnie nakręcaną spiralę strachu, która prowadzi do tzw. „Apokalipsy Zombie”.

Według dr. Nehla niestety taka jest gorzka rzeczywistość. Ludzie coraz bardziej żyją w trybie zombie, czyli zdalnie sterowani i o niczym konkretnym nie chcą wiedzieć i niczego nie kwestionują.
Poddali się chorobie psychicznej, takiej jak depresja, która występuje coraz częściej, i ci ludzie zamykają się w sobie.

Ludzie ci są bezsilni, apatyczni, nie mają woli i nie mają już siły, by się oprzeć temu obecnemu patologicznemu rozwojowi. Kiedy człowiekowi zabraknie wspomnianej energii dla mózgu, o której mówi dr. Nehla, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki człowiek w sytuacji stresowej nie poradzi już sobie.

O jaką energię tu chodzi?

Na to precyzyjnie nie odpowiedziało wtedy dwóch Noblistów zajmujących się tym problemem.
Nie dali oni jednoznacznej odpowiedzi i wyszli z założenia, że tu chodzi o energię zdobytą w procesach metabolicznych, co 10 lat temu zostało podważone.

Nie wystarczy bowiem dać człowiekowi witamin i minerałów, aby ten człowiek posiadł tą energię potrzebną do optymalnej pracy mózgu.

Poszukiwania źródła tej energii naprowadziły na inny trop.
Również obecnie w czasie pseudo pandemii mieliśmy dobitny dowód na to, że tu nie chodzi o energię z procesu metabolicznego.

Wiele ludzi, kiedy przyszło rzekome śmiertelne zagrożenie wirusowe, nie zadało sobie najmniejszego trudu intelektualnego, aby odpowiedzieć na pytanie, co mają w takiej sytuacji zrobić.

Mają czekać na obiecaną „szczepionkę” czy może mają sięgnąć po literaturę fachową i z orientować się również co na ten temat mówią znane i uznane niezależne autorytety naukowe w tej dziedzinie.

Było przecież mnóstwo czasu oczekiwania na „szczepionkę”, dlaczego ten czas nie został intelektualnie wykorzystany na zgłębienie tej materii?
Przecież tu chodziło o nasze zdrowie a nawet życie.
Skąd ta ignorancja w stosunku do własnego żywotnego interesu?

Dlaczego ludzie się nie informowali i oddali się całkowicie pod kontrolę skorumpowanych polityków i mediów, które nakręcały cały czas spiralę lęku społecznego i nawet na początku pseudo pandemii nie informowały społeczeństwa jak można było uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji.
Wprost przeciwnie, działania polityki i mediów były w kierunku wystąpienia jak najwięcej przypadków infekcji.

Od początku było przecież wiadome, że wystarczyło utrzymać odpowiedni pozom witamin w organizmie, aby uniknąć najgorszego. O tym już na początku informował również administrator szwajcarskich domów opieki w jaki sposób on postępował, że nie utracił ani jednego swojego pensjonariusza w kilku domach opieki. Ta wiadomość była blokowana przez polityków i media, którzy nie chcieli dopuścić do rozprzestrzenienia tej wiedzy w przestrzeni publicznej.

Najgorsze jest to, że ludzie oczekując na zbawienną „szczepionkę” nic nie robili, aby pozbyć się uczucia strachu, który de facto jest w tym przepadku wypadkową niewiedzy. Odrzucali aktywnie nawet propozycję ludzi, którzy znali możliwość pozbycia się tego destruktywnego uczucia indukującego osłabienie systemu odpornościowego (immunosupresja), a więc ci oczekujący ludzie na zastrzyk mRNA  działali wbrew własnemu interesowi.

Dr. Michael Nehls objaśnia jak funkcjonuje ludzki umysł a szczególnie jego część, która odpowiedzialna jest za rejestrowanie, przechowywanie i przetwarzanie zarejestrowanych informacji.

Chodzi tu o część mózgu zwaną Hipokamp i właśnie o zasoby energetyczne potrzebne do przetwarzania informacji przechowanych w części czołowej mózgu.

Autor pisze również o zasobach energii, które są ściśle ograniczone przez wiele czynników i indywidualnie zależne od witalności intelektualnej człowieka i zależnej również od pojemności części mózgu zwanej Hipokamp.

Obrazowo dr. Nehls przyrównał Hipokamp do SD karty, na którą można zmieścić ściśle określoną liczbę informacji definiującą jej pojemność.

Jednak w przypadku ludzkiego umysłu ta pojemność nie jest stała, ale jest proporcjonalnie zależna od zdobytych informacji, pod warunkiem utrzymania aktywności tej części mózgu przez ciągłą aktywność w zdobywaniu wiedzy.

Z faktu, że ktoś np. skończył wyższą uczelnię i posiadł wiedzę, jeszcze nie wynika fakt, że jego Hipokamp jest sprawny i ma dużą pojemność i tym samym zdolność analityczną.

Co tłumaczy fakt, że mamy tyle zidiociałych lekarzy zombie wkręconych systemowo w zbrodnię przeciwko ludzkości.

Jeśli Hipokamp nie funkcjonuje prawidłowo, wtedy człowiek wchodzi w modus, który noblista Kahneman nazwał System1.  To znaczy wtedy taki człowiek wykonuje podświadomie czynności, do których jesteśmy przyzwyczajeni, do których quasi jesteśmy wytrenowani, kondycjonowani.

Posługujemy się ciągle tymi samymi szablonami myślowymi i nie jesteśmy w stanie te szablony łatwo modyfikować, uszlachetniać nowymi osiągnięciami lub zagrożeniami np. w medycynie.

Ten proces uszlachetniania jest quasi hamowany przez ograniczony dopływ energii potrzebnej do przetwarzania tych informacji. Kiedy niema umysł tej zdolności, wtedy stajemy przed problemem.

Matka natura nas tak stworzyła, że właśnie ten proces nie jest zależny od wieku i Hipokamp może rosnąć całe życie zwiększając swoją pojemność i tym samym utrzymać możliwość analityczną.

Nie sety, ale sposób życia jaki cechuje obecne społeczeństwo prowadzi do tego, że Hipokamp kurczy się i jego pojemność energetyczna maleje. Konsekwencją tego jest to, że ludzie nie są w stanie zmodyfikować swoich poglądów i na siłę trzymają się starych, serwowanych np. przez medialną propagandową narrację, która może być dla ludzi zgubna.

Dlatego tacy ludzie nie są nawet zainteresowani nad polepszeniem swojego życia w obecnej sytuacji, ponieważ przez swoją osłabioną mentalność stają się nieświadomymi niewolnikami tego systemu sterującego nimi.

Ludzie, u których nie zachodzi proces tworzenia się nowych komórek w Hipokampusie nie mają możliwości efektywnej redukcji poziom stresu i tacy ludzie często znajdują się w sytuacji ciągłego lęku podtrzymującego stres i dlatego są bardzo podatni na systemowe manipulacje (media, TV).

A więc dlatego należy uważać na to, żeby proces neurogenezy, tworzenia się nowych komórek w Hipokampusie powinien zachodzić cały czas.

Zależności między tym procesem a zachodzącą chorobą Elsheimera są proporcjonalne i dokładniej opisane w publikacji.

Jak widać na poniższym wykresie z wiekiem można być coraz mądrzejszym, ale również można wpaść w pętlę, która w marginalnych przypadkach prowadzi do otępienia a nawet choroby Elsheimera.

Linia przerywana obrazuje nam szkody spowodowane wyczerpaniem psychicznym wyrządzone w czasie pseudo pandemii.

Oznacza to, że mamy do czynienia z przypadkiem mentalnego wyczerpania, dlatego społeczeństwo stało się więcej depresyjne i zatraca zdolność do refleksji, a więc do wyciągania wniosków i nauki na własnych błędach.

Jak badania wykazują stany depresyjne potrzebujące pomocy medycznej zwiększyły się w czasie pandemii trzykrotnie, a ciężkie stany depresyjne wzrosły siedmiokrotnie.

Badania MR również wykazały, że podczas fikcyjnej pandemii mieliśmy do czynienia ze znacznym przyspieszeniem kurczenia się pojemności Hipokampusa.
W przyszłości odzwierciedli się to znacznym wzrostem przypadków choroby Elsheimera, co już jest zauważalne.

W obliczu takiej sytuacji należy się liczyć z katastrofalnym rozwojem społecznym, ponieważ żyjemy w systemie demokratycznym, w którym, jeśli będziemy mieli do czynienia z otępiałym społeczeństwem, wyborcami, którymi łatwo będzie manipulować strachem, i ci ludzie będą ulegli propagandzie z powodu ograniczonej percepcji.
I właśnie te społeczeństwo, większość demokratyczna, będzie decydowała kto ma nami rządzi.

Skutki kurczenia się Hipokampusa prowadzą np. do tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
Z pełną akceptacją przez większość społeczeństwa tego, co się podczas korona kryzysu wydarzyło.

Większość społeczeństwa, szczególnie zaszczepionego, straciło orientacje i niebyła w stanie spojrzeć krytycznie na medialne niejednokrotnie kłamliwe narracje, których zadaniem było produkowanie i ciągłe podtrzymywania spirali lęków społecznych pogłębiających kryzys świadomości społecznej, co w efekcie prowadziło do uległość społecznej w kierunku nieuzasadnionej redukcji podstawowych praw człowieka i ograniczenia jego wolności.

Zbiorowa świadomość społeczna nie pytała o alternatywne środki pomocy i ochrony przed infekcją, ale oczekuje grzecznie i bez większych sprzeciwów na obiecane zbawienie przy pomocy „cudownego” środka w formie zastrzyku mRNA.

W ten sposób doprowadzono do takiego napięcia w oczekiwaniu na „szczepionkę”, że ludzie po znajomości płacili nawet za ten eksperymentalny zastrzyk mRNA.

Aby stworzyć i utrzymać napięcie społeczne media posuwały się do oszustw prezentując zdjęcia z wydarzeń z przed kilku laty, na których były trumny ze zwłokami utoniętych znacznie wcześniej uchodźców.

Również procedury medyczne zostały tak zmodyfikowane, że w efekcie doprowadzały do większej liczby zgonów. (Italia)
Z perspektywy czasu widzimy jakie idiotyczne były narracje „szczepienia” się dla ochrony innych, szczepienia się, ponieważ w ten sposób można było w przypadku infekcji doprowadzić do lżejszego jej przebiegu. Co jest już udowodnione, że faktycznie jest odwrotnie. „Szczepieni” częściej chorują i przechodzą ciężej infekcję.

(Powód? Zastosowanie Uracilu -Szczegóły https://t.me/GeheimesWissenDerEliten/23190)

Wymyślano nawet infekcje bezobjawowe i badano ludzi PCR testem niemających objawów infekcji, co było i jest absurdem w sztuce diagnostycznej.

Wszystko wskazuje na to, że ta cała hucpa z pandemią była i jest metodą prowadzącą do znacznego ograniczenia percepcji umysłu zbiorowego społeczeństwa, któremu można następnie wszystko wcisnąć do głowy, np. wmówić społeczeństwu to, że za ocieplenie klimatu jest odpowiedzialny człowiek indukujący CO2.

Aczkolwiek wiemy, że na każdej planecie naszego układu słonecznego, również Ziemi, obecnie wzrosła temperatura, za co odpowiedzialna jest cykliczna aktywność słońca.

Pomimo tego ideologia, która zawsze była w konflikcie z nauką, zdominowała ciasne umysły ludzkie, które nawet niezainteresowane są poznaniem prawdy.

https://t.me/emigrant19/773

https://t.me/emigrant19/784

—————————————–

Żadne społeczeństwo nie odda dobrowolnie swoich praw, swoich swobód obywatelskich, swojej kultury, obyczajowości i tradycji odziedziczonej od przodków.

Nie odda również wypracowanej i stworzonej gospodarki, która została po to wymyślona, aby zapewniła standard życia społeczeństwu.

Nie odda również dobrowolnie sposobu, przy pomocy którego społeczeństwo dokonuje między sobą wymianę wyprodukowanych dóbr, a więc uniwersalny środek płatniczy, pieniądz gotówkowy, który od tysięcy lat zapewniał człowiekowi wolność gospodarczą i zapewniał zmaterializowanie i przechowanie swoich osiągnięć gospodarczych i był statutem pracowitości.

Obecnie mamy do czynienia z zamachem oligarchii na te wyżej wspominane atrybuty i ze strategią, przy pomocy której ten zamach ma być bezkrwawo przeprowadzony.

Trwa wojna biologiczno-chemiczna przeciwko ludzkości. Modyfikowane są wirusy w kierunku ich agresywności, które następnie cyrkulują w przestrzeni, i ci samo ludzie co produkują te wirusy, zajmują się pseudo neutralizacją tych wirusów przez „szczepionki”. A więc mówiąc to samo innym językiem, mamy do czynienia ze strażakiem, który podpala obiekty po to, aby je następnie gasić.

Pandemiczna hucpa jest quasi wrotami otwartymi w celu wprowadzenia takich uzależnień społecznych, w których społeczeństwo zaakceptuje warunki barbarzyńców. Warunki, które nie będą już zgodny z realizacją i wspieraniem natury ludzkiej dążącej do wolności i autonomii.

Grupa dobrze zorganizowanych psychopatów ma zamiar przejąć całkowicie władzę i już jest na tyle arogancka, że wzywa ludzkość do porzucenia wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych, jak również systemów wartości, na których wyrosła ta cywilizacja. Ta grupa psychopatów przygotowała już nawet nową religię, która będzie wypadkową potrzeb tych psychopatów, a nie potrzeb społeczeństwa, które wypracowały specyficzny system wartości dla jakiegoś narodu lub grupy etnicznej.

Jestem zdania, że bez wątpienia umysł zbiorowy społeczeństwa został doprowadzony do katastrofalnego stanu. Zastrzyki mRNA, izolacja, maski, podział społeczny, ciągły stres egzystencjonalny spowodowany lękami, dokonały w tym zbiorowym umyśle spustoszenie i zatracił on orientacje.

To jednak już się zmienia i należy zrobić wszystko w tym kierunku, aby ludzie, którzy ulegli temu terrorowi władz i stracili orientacje, aby ci ludzie zaczęli dbać o siebie, swoje nadszarpnięte zdrowie i swój interes.

Jeśli nam to się nie uda osiągnąć, aby ci ludzie odzyskali swoją siłę woli, kreatywności i skupienie, wtedy czeka nas faktycznie „Zombi Apokalipse”.

Szansę mam dużą, ponieważ elity społeczne nie kierują się strategią barbarzyństwa, jak to czynią samozwańcze „elity”, u których Hipoksmpus musi być takiej pojemności, która jest specyficzna dla barbarzyńcy.

Trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że STRACH społeczeństwa dla tych barbarzyńców z Davos i ich wasali jest quasi pożywieniem, z którego oni czerpią swoją energię, siłę. Podobnie jak w przypadku ostrej formy narcyzmu.

Należy zatem pozbyć się tego STRACHU, wtedy barbarzyńcy z Davos nie mają co jeść i ich chora psychika straci witalność. Wprawdzie będą oni z tego powodu bardziej agresywni, ale równocześnie ich siła będzie malała.

Wystarczy skorzystać z wiedzy, która jest zawarta w książce, której boją się barbarzyńcy z Davos jak diabeł święconej wody.

Tak, to Biblia, z której zawartości głębokiej filozoficznej wiedzy korzystają również niewierzący.

Tam znajdziemy instrukcję w jaki sposób możemy się pozbyć lęków i pozbawić tym samym pożywienia barbarzyńców, wampirów z Davos czerpiących energię z krwi społeczeństw.

Jest wiele w Biblii takich miejsc, które pomogą zrozumieć, jak należy postępować. Np. spotkanie Piotra z Jezusem na jeziorze Tyberiadzkim.

Należy uwierzyć w siebie w moc sprawczą swojej duszy, która uzbroi człowieka w taką energię, dzięki której niejeden człowiek przeżył będąc w beznadziejnej sytuacji.

Kiedy ludzie pozbędą się STRACHU zdobędą zdolność widzenia rzeczywistości jaką ona rzeczywiście jest, wtedy znajdą się oni na drodze, która prowadzi do wyzwolenia się z pod dyktatu kliki z Davos i ich wasali.

Tego życzę wszystkim ludziom dobrej woli w nowym roku.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, które wskrzesi w nas nadzieję i obudzi do działania dla dobra ludzkości. „Albowiem Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”.