UBG - Ewangelia Marka
Posted by grzegorz
441 views

Polski rząd powiadomiony o przestępstwie usiłowania legalizacji ludobójstwa

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

1 października 2022 r. dr Diana Wojtkowiak doręczyła zawiadomienia dziesięciu urzędnikom polskiego rządu, w tym Prokuratorowi Generalnemu, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów. Opublikowała go również w formie listu otwartego do wszystkich obywateli Polski. W ten sposób zawiadomiła urzędników państwowych o usiłowaniu popełnienia przestępstwa w celu zalegalizowania zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich. Próba jest podejmowana poprzez projekt ustawy, który powinien zostać przyjęty przez parlament.

Diana Wojtkowiak jest magistrem chemii i doktorem biologii molekularnej. Od dwudziestu lat prowadzi badania z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii. Bardziej szczegółową biografię można przeczytać w liście do The Exposé , który wcześniej opublikowaliśmy na temat jej badań nad polami torsyjnymi. 

W preambule jej listu otwartego napisano:

„To już nie firmy telekomunikacyjne ze swoim 5G, ani kartel farmaceutyczny, ale „nasz” rząd energicznie walczy z wyludnieniem narodu polskiego, którego postrzegają jako wroga. Trwa procedowanie ustawy „UD 432” o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, która w ogłoszonym przez rząd stanie klęski żywiołowej nakazuje bezterminowe postępowanie medyczne, pod groźbą kary pozbawienia wolności i możliwości utraty mienia osobistego bez odszkodowania. Poniżej znajduje się moje oskarżenie osób odpowiedzialnych za ustawę, które wysłałem na dziesięć rządowych adresów za potwierdzeniem odbioru”.


14 czerwca 2022 r. wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik przedstawili szczegóły projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.

„Nowe procedury są tworzone po to, aby państwo w sytuacjach kryzysowych mogło działać zdecydowanie, skutecznie i w sposób niebiurokratyczny. Celem jest jak najszybsze zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom różnych nadzwyczajnych sytuacji – powiedział minister Kamiński .

artykule opublikowanym 30 października 2022 r. w European Studies Journal stwierdzono, że projekt ustawy zawiera wiele istotnych wątpliwości prawnych:

Niestety trzeba stwierdzić, że przedstawiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy „o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej” nie spełnia podstawowych norm legislacyjnych, a część proponowanych rozwiązań jest niezgodna z Konstytucją RP Rzeczpospolita Polska.

Ireneusz T. Dziubek & Tatiana Manasterska, 2022. „Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej jako prolegomenon do nowego spojrzenia na zarządzanie kryzysowe”, European Research Studies Journal, European Research Studies Journal, t. 0 (Specjalny 3), strony 245-255.

Choć obawy gazety o tym nie wspominają, dr Wojtkowiak zwróciła w swoim liście uwagę, że projektowana ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej UD 432 przewiduje egzekwowanie nieokreślonych szczepień i zabiegów medycznych pod karą grzywny i uwięzienie. 

„Wbrew swojej nazwie ustawa nie chroni ludności, ale jest narzędziem zniewalania i zabijania. Jest to część szeregu ustaw wprowadzonych w ostatnich latach, dostosowujących polskie ustawodawstwo do żądań globalistycznych organów.”

Podczas opracowywania nowego prawa szkody spowodowane ograniczeniami Covid i szczepieniami są ignorowane. Dr Wojtkowiak napisał, że oprócz zgonów innych niż Covid od początku „pandemii” zauważalny jest fakt, że natychmiast po każdej kolejnej kampanii szczepień liczba zgonów wzrosła. „Rezygnując z leczenia pacjentów przewlekle chorych i stosując zabiegi medyczne pogarszające stan zdrowia, Służba Zdrowia zabiła w czasie pandemii Covid-19 ponad 200 tysięcy obywateli Polski”.

Ale zdaniem dr Wojtkowiaka to dopiero początek. „Jeśli zostanie wprowadzona, ustawa UD 432 zalegalizuje przymusowe wstrzykiwanie wszystkim obywatelom czegokolwiek toksycznego, procedurę zaplanowaną przez grupy globalistów, a dokładniej przez niemieckie organy, którym podlega polski rząd i parlament”.

Zaznaczyła, że ​​składniki zastrzyków Covid są nieznane. Nie ma polskich instytucji, ani instytucji Unii Europejskiej, które analizowałyby zawartość szczepionek. „Testy przeprowadza producent, sędzia we własnej sprawie, co oznacza zupełne i zupełne bezprawie” – napisała.

Kartel farmaceutyczny jest realizatorem planów globalistów, zauważyła:

„Są jedną z grup walczących o przyszłą władzę nad światem. Od lat 50. XX wieku produkty farmaceutyczne nie mają leczyć ludzi, ale uzależniać ich od kartelu, który wzbogaca się, zabierając dużą część naszych domowych budżetów. Jednak to nie tyle zysk, ile władza napędza działania psychopatów, z których rekrutują się globaliści”.

Wspomniała o informacjach, które można uzyskać w Internecie, które pokazują „dziwne substancje i przedmioty znalezione w szczepionkach i lekach do wstrzykiwań”. Przetestowała szczepionki, płyny dożylne, insulinę i heparynę do wstrzykiwań.

„Bliskiej mi osobie wstrzyknięto właśnie tę heparynę zawierającą grafen, która doznała rozległej reakcji zapalnej, aw konsekwencji bolała brzuch i stan zapalny.

„Badałem szczepionki zawierające grafen, żelazo, miedź i rtęć, których nie powinno tam być, bo przyjmuje się je rzekomo dobrowolnie, podczas gdy wszyscy wiedzą, że to eksperyment medyczny. Leki stosowane w leczeniu szpitalnym i domowym również zawierają wysoce toksyczny grafen. Potworne statystyki: z ośmiu preparatów leczniczych, które studiowałem, siedem zawierało grafen”.

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej – dodała zaznaczając, że nie jest jej obowiązkiem testowanie tych produktów. „Narodowy Instytut Leków, Urząd Rejestracji Leków (URPL), Urząd ds. Zwalczania Chorób (Sanepid) oraz inne instytucje w Polsce, dysponujące wyrafinowaną aparaturą i finansowane kupą pieniędzy, powinny badać produkty lecznicze” – napisał dr Wojtkowiak.

Zauważyła, że ​​wstrzyknięty grafen szybko się kumuluje i powoduje uszkodzenia w komórkach płuc, wątroby i nerek. Aktywuje również białka prionowe i prionopodobne powodujące choroby, które zaostrzają i przyspieszają początek śmierci, głównie u osób starszych.

„Więc umierają z powodu wcześniej istniejących schorzeń lub nieoczekiwanych blokad spowodowanych przez włókna amyloidowe utworzone przez aktywowane białka podobne do prionów. Kilkanaście osób w mojej dalszej rodzinie iw rodzinach moich znajomych zmarło z powodu szczepionki.

„Nie ulega wątpliwości, że ustawa UD 432 służy legalizacji zbrodni ludobójstwa popełnionej przez rząd RP na własnych obywatelach przy udziale kartelu farmaceutycznego”.

Dr Wojtkowiak zwróciła uwagę, że ignorancja nie jest obroną, ponieważ poinformowała ich teraz „o śmiercionośnych skutkach używania pseudoleków produkowanych przez światowy kartel farmaceutyczny”. Dodatkowo, jak napisała, w Polsce „niewiedza o naruszeniu prawa nie zwalnia powoda od kary. Immunitet parlamentarny nie chroni również przed zbrodnią ludobójstwa”.

„Wzywam do zbadania autorów tej ustawy pod kątem ich powiązań z zagranicznymi firmami i służbami wywiadowczymi oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za próbę zamachu na prawa obywatelskie, najlepiej przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy”.

Pełne powiadomienie dr. Wojtkowiaka można przeczytać TUTAJ (tłumaczenie angielskie Piotra Beina ) lub oryginał w języku polskim TUTAJ .

Polish Government Notified of Their Crime of Attempting to Legalise Genocide

4.5/5 - (2 votes)
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: