Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Translate website Mforum
Illuminati Cardgame
Posted by Enigma2021
215 views
STREAMY J/C ODBLOKOWANE

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

UKRAINA – ZARAŻALI PACJENTÓW PSYCHIATRYCZNYCH BIOLOGICZNYMI ŚRODKAMI WALKI – W CELU WYWOŁANIA EPIDEMII

4/4 - (2 votes)

Szef Wojsk Obrony Radiacyjnej, Chemicznej i Biologicznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. broni Igor Kiriłłow podczas odprawy. Fot

Wadim Sawicki / służba prasowa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej / TASS Specjaliści rosyjskiego Ministerstwa Obrony kontynuują analizę dokumentów potwierdzających zbrodnie administracji amerykańskiej i reżimu kijowskiego na terytorium Ukrainy. Na czwartkowej odprawie usłyszano szokujące fakty o działalności wojskowo-biologicznej USA w Donbasie. BIOBROŃ JUŻ TESTOWANA NA UKRAINIE – Podczas operacji specjalnej na terenie Ukrainy ustalono, że w okresie od 2019 do 2021 r. amerykańscy naukowcy z laboratorium w mieście Merefa (obwód charkowski) badali potencjalnie niebezpieczne leki biologiczne na pacjentach regionalnego kliniczno-psychiatrycznego szpitala nr 3 w mieście Charków – powiedział szef wojsk ochrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Rosji Igor Kiriłłow. – Osoby z zaburzeniami psychicznymi zostały wybrane do eksperymentów na podstawie ich wieku, narodowości i statusu immunologicznego. Według Kirilłowa wynik całodobowego monitorowania stanu zakażonych pacjentów uwzględniono na specjalnych formularzach. Przedstawiciel MON zaznaczył, że personel medyczny nie wprowadzał do bazy danych informacji o badaniach. Ponadto Amerykanie zawarli umowę o zachowaniu poufności od ukraińskich lekarzy. W styczniu 2022 roku Amerykanie zostali zmuszeni do przerwania pracy laboratorium w Merefa i wywiezienia całego sprzętu i leków do Lwowa. Śledztwo w tej sprawie, które już trwa w Komitecie Śledczym Rosji, pozwoliło uzyskać dowody od wielu świadków tych nieludzkich eksperymentów. Ale ich nazwiska nie zostaną ujawnione do czasu procesu w trosce o ich bezpieczeństwo. ZAKUPIONO 50 DRONÓW NATRYSKOWYCH Przedstawiciel MON przypomniał, że jeden z poprzednich briefingów dotyczył bezzałogowych urządzeń dostawczych i stosowania preparatów biologicznych, które zostały opatentowane w Stanach Zjednoczonych: „Jednocześnie zauważono, że Ukraina wysłała prośbę do firma produkcyjna o możliwości wyposażenia bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar w zawiasowy sprzęt aerozolowy.A 9 marca potwierdzenie tego znaleziono na terenie obwodu chersońskiego.Jednostki rozpoznawcze wojsk rosyjskich odkryły trzy bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w 30- litrowe pojemniki i sprzęt do rozpylania preparatów.”

Fot. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

Kirillov podkreślił, że otrzymano informacje, iż „w styczniu 2022 r. Ukraina, za pośrednictwem organizacji pośredniczących, zakupiła ponad 50 urządzeń (dronów), które można wykorzystać do dostarczania i rozpylania preparatów biologicznych i toksycznych chemikaliów”. Departament wojskowy dowiedział się również, że administracja USA od 1993 roku konsekwentnie i wytrwale buduje swój biologiczny potencjał militarny w różnych regionach świata. Raport Kirilłowa stwierdza, że ​​jednym z głównych elementów tworzenia broni biologicznej przez Pentagon „było Ukraińskie Centrum Nauki i Technologii (UNTC) – międzynarodowa organizacja międzyrządowa utworzona w celu”… zapobiegania rozprzestrzenianiu się wiedzy i doświadczeń związanych z bronią masowego rażenia…”. W raporcie wskazano, że status prawny STCU określa Umowa z dnia 25 października 1993 r. zawarta między rządami Ukrainy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Szwecji, a także Protokół Nowelizacji z dnia 7 lipca 1997 r. . BIOBROŃ PRZYGOTOWANO 4000 UKRAIŃCÓW W swoim opracowaniu Kiriłłow zauważa, że ​​„STCU ma siedzibę w Kijowie i ma biura regionalne w Baku, Kiszyniowie i Tbilisi, a także w Charkowie i Lwowie. Jednak Centrum Ekspertów ds. Zagrożeń Chemicznych i Biologicznych Ministerstwa Obrony Rosji że jednym z działań STCU jest pełnienie roli centrum dystrybucji grantów na prowadzenie badań będących przedmiotem zainteresowania Pentagonu, w tym w dziedzinie broni biologicznej. Klientami i sponsorami STCU z USA są Departament Stanu i Ministerstwo Obrona. Tylko w ostatnich latach Waszyngton wydał ponad 350 milionów dolarów”. Ministerstwu Obrony udało się również przechwycić wymowny list STCU z dnia 11 marca 2022 r., który pozwala wyobrazić sobie skalę tej organizacji na Ukrainie: „…odpływa ekspertów naukowych w rozwoju pojazdów dostawczych i nowoczesnej broni, którzy pracowali w instytucjach ukraińskich, a także ekspertów w rozwoju broni biologicznej, radiologicznej, chemicznej i jądrowej. Najbardziej wyszkoleni specjaliści z doświadczeniem w pracy z materiałami i technologiami podwójnego zastosowania (jest ich od 1000 do 4000 ) znaleźli się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i finansowej. To sprawia, że ​​są podatni na przejście na stronę innych państw do udziału w programach rozwoju broni masowego rażenia, pojazdów dostawczych i innej broni…”.

Fot. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

Kirillov podkreśla jego istotę: „Waszyngton faktycznie docenia pracę ukraińskich ekspertów nad tworzeniem pojazdów dostawczych i użyciem broni masowego rażenia i uważa za celowe kontynuowanie ich finansowania”. Kirillov wymienił także obywateli USA, którzy są zaangażowani we wdrażanie wojskowych programów biologicznych na Ukrainie: Stanowisko Dyrektora Wykonawczego STCU zajmuje obywatel USA Curtis Belayach. Urodził się 27 sierpnia 1968 roku w Kalifornii, studiował na California Anderson University of Management. Posiada tytuł magistra finansów międzynarodowych i pracuje w Ukraina od 1994 roku i Eddie Arthur Mayer ze Stanów Zjednoczonych, centrum jest nadzorowane przez Phila Dolliffa, który jest w Departamencie Stanu jako zastępca doradcy sekretarza ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i programów nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Kiriłłow zauważa, że ​​dokumenty otrzymane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony „potwierdzają powiązanie STCU z głównym kontrahentem Pentagonu, Black & Veatch”. Korespondencja wyraża gotowość wiceprezesa tej firmy, Matthew Webbera, do współpracy z STCU w ramach trwających wojskowych badań biologicznych na terytorium Ukrainy”. ROZSZERZ PLAGĘ WZDŁUŻ RZEK Według Ministerstwa Obrony od 2014 do 2022 roku. Ukraińskie Centrum Naukowo-Technologiczne w krajach przestrzeni postsowieckiej (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Azerbejdżan) zrealizowało ponad 5000 projektów badawczych z zakresu programów biologicznych. Z raportu Kirilłowa: „Amerykańscy kuratorzy byli przede wszystkim zainteresowani badaniami podwójnego zastosowania, na przykład projekt 6166 „Opracowanie technologii modelowania, oceny i przewidywania skutków konfliktów i zagrożeń proliferacją broni masowego rażenia”, projekt 9601 „Transfer ukraińskich technologii produkcji złożonych materiałów podwójnego przeznaczenia do Unii Europejskiej”. Badania amerykańskie miały na celu zbadanie potencjalnych czynników broni biologicznej (dżuma, tularemia) oraz patogenów infekcji o znaczeniu gospodarczym (patogenna ptasia grypa, afrykański pomór świń). „Jednocześnie projekty P-364, 444 i 781 miały na celu zbadanie rozprzestrzeniania się patogenów niebezpiecznych infekcji poprzez owady-wektory, dzikie ptactwo, nietoperze oraz projekt 3007 „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i środowiskowej dotyczącej groźnych chorób wodnych pochodzenia na Ukrainie” w związku z rozprzestrzenianiem się niebezpiecznych chorób wzdłuż rzek” – zaznaczono w dokumencie. – W toku prac ukraińscy specjaliści pod okiem naukowców amerykańskich systematycznie pobierali próbki wody w wielu dużych rzekach Ukrainy, m.in. Dnieprze, Dunaj, Dniestr, a także w Kanale Północnokrymskim, w celu ustalenia obecności szczególnie groźnych patogenów, w tym patogenów cholery, duru brzusznego, wirusowego zapalenia wątroby typu A i E oraz wyciągania wniosków o możliwości ich rozprzestrzeniania się drogą wodną – wymienia Kirillov. W ramach najnowszego projektu ukraińscy specjaliści ocenili „szkodliwe właściwości wybranych próbek, a same szczepy zostały zdeponowane w kolekcji, a następnie wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych”. Kiriłłow pokazał na mapie analizę zasobów wodnych Ukrainy, z której wynika, że ​​wyniki przeprowadzonych prac mogą posłużyć do stworzenia „niekorzystnej sytuacji biologicznej nie tylko w Rosji, ale także na wodach Morza Czarnego i Azowskiego , a także w krajach Europy Wschodniej – Białoruś, Mołdawia, Polska”. Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało zakup przez Ukrainę dronów nadających się do stosowania chemikaliów

 

PRZY OKAZJI – Zaniepokojenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony działaniami Waszyngtonu na Ukrainie wynika z tego, że wbrew swoim międzynarodowym zobowiązaniom Stany Zjednoczone zachowały w swoim ustawodawstwie krajowym normy pozwalające na pracę w dziedzinie broni biologicznej. Oznacza to, że nie wykluczają prawa Stanów Zjednoczonych do tworzenia broni biologicznej poza własnym stanem. – Ratyfikacji Protokołu Genewskiego z 1925 r. przez Stany Zjednoczone towarzyszył szereg zastrzeżeń, z których jedno dopuszcza odwetowe użycie broni chemicznej i toksycznej. – Zgodnie z ustawą federalną Stanów Zjednoczonych „O zjednoczeniu i zjednoczeniu Ameryki w walce z terroryzmem” badania w dziedzinie broni biologicznej są dozwolone za zgodą rządu USA. Uczestnicy takich badań nie podlegają odpowiedzialności karnej za opracowanie takiej broni. – Administracja amerykańska w tym obszarze realizuje zasadę pierwszeństwa ustawodawstwa krajowego nad ustawodawstwem międzynarodowym. Najbardziej kontrowersyjne etycznie badania prowadzone są poza jurysdykcją krajową. TYMCZASEM W Moskwie pod przewodnictwem szefa Sztabu Generalnego – pierwszego wiceministra obrony Rosji generała armii Walerego Gierasimowa zakończyło się posiedzenie Komitetu Wojskowego OUBZ. Uczestnicy wymienili poglądy na temat sytuacji wojskowo-politycznej w rejonach bezpieczeństwa zbiorowego i uzgodnili koordynację wspólnych działań w celu neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa militarnego. – Strony rozpatrzyły kwestie zorganizowania wspólnych imprez szkolenia operacyjnego i bojowego w 2022 roku, wyznaczyły kierunki dalszych prac nad usprawnieniem organizacji międzynarodowych lotów lotnictwa sił zbrojnych krajów OUBZ, a także oceniły działania Wojskowa Akademia Logistyki im. generała armii A.W. Chrulewa jako podstawowa organizacja szkolenia personelu wojskowego państw członkowskich OUBZ w specjalnościach logistycznych, zaznaczył rosyjskie Ministerstwo Obrony. W spotkaniu wzięli udział p.o. szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Armenii Kamo Kochunts, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych – I Zastępca Ministra Obrony Białorusi Wiktor Gulewicz, I Zastępca Ministra Obrony – Szef gen. Sztab Sił Zbrojnych Kazachstanu Marat Khusainov, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Kirgistanu Erlis Terdikbaev, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych – Pierwszy Wiceminister Obrony Tadżykistanu Emomali Sobirzoda, Szef Szkoły OUBZ Anatolij Sidorow, zastępca sekretarza generalnego OUBZ Takhir Khairuloev.

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: