Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Translate website Mforum
ZĘBY PO UKRAIŃSKU
Posted by wadam12
271 views
STREAMY J/C ODBLOKOWANE

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

NOWE PRAWO PIS – POLAK NIE JEST CZŁOWIEKIEM JEST PRZEDMIOTEM

Rate this post

MATERIAŁ AV DOTYCZĄCY TEMATU – NAGRANIE AUDYCJI STREAM Z DNIA 12.04.2021 

WAŻNE !!! 

REKOMPENSATA – TO ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE !!! POBRANIE JEJ = WYRAŻENIE ZGODY NA REZYGNACJE W PRZYSZŁOŚCI Z DOCHODZENIA NA DRODZE SĄDOWEJ SWOICH PRAW JAKO OSOBY KTÓRA UTRACIŁA ZDROWIE , TO RÓWNIEŻ REZYGNACJA Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA RENTOWEGO Z OKREŚLENIEM STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODSZKODOWANIE – TO ŚWIADCZENIE PRZYZNAJĄCE POSZKODOWANEMU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYPŁATĘ PIENIĘDZY NA RATOWANIE ZDROWIA I ŻYCIA KTÓRA JEST TRAKTOWANA JAKO ZALICZKA NA POCZET PRZYZNANIA KWOTY ODSZKODOWANIA – ODSZKODOWANIE NIE ZAMYKA MOŻLIWOŚCI W PÓŹNIEJSZYCH LATACH POWOŁUJĄC SIĘ NA POGORSZENIE STANU ZDROWIA OTRZYMANIA KOLEJNYCH TRANSZ PIENIĘŻNYCH – PRZYZNANIA GRUPY INWALIDZKIEJ I RENTY W ZWIĄZKU Z UTRATĄ ZDROWIA ZA KTÓRĄ ODPOWIADA PRODUCENT PREPARATU MEDYCZNEGO …

PROPONOWANE POLAKOM ROZWIĄZANIE OPISANE PONIŻEJ SPROWADZA POLAKA DO ROLI PRZEDMIOTU KTÓREGO „USZKODZENIE ” MOŻNA UREGULOWAĆ KWOTĄ JEDNORAZOWĄ – TAK JAK N.P ZNISZCZENIE ROWERU SPRAWCA WYPŁACA KWOTĘ WEDŁUG CENNIKA NAPRAW I SPRAWĘ UZNAJE SIĘ ZA ZAKOŃCZONĄ

ŚWIADCZENIEM REKOMPENSACYJNYM KTÓRE POKRYŁO I NAPRAWIŁO SZKODĘ CAŁKOWICIE – W PRZYPADKU UTRATY ZDROWIA NIGDY REKOMPENSATA NIE POKRYJE STRAT KTÓRE BĘDĄ NARASTAŁY W RAZ Z WIEKIEM OSOBY POSZKODOWANEJ – JEDYNIE ODSZKODOWANIE JEST ROZWIĄZANIEM 

 

Pacjent dostanie nawet 100 tys. zł odszkodowania za niepożądany odczyn poszczepienny spowodowany przyjęciem preparatu przeciwko COVID-19, ale tylko wtedy gdy ten efekt uboczny był wymieniony w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Osoba, która z powodu zaszczepienia się przeciwko COVID-16 dozna niepożądanego odczynu poszczepiennego wymagającego hospitalizacji minimum przez 14 dni lub wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji krócej niż przez dwa tygodnie, będzie mogła dochodzić odszkodowania. Tak wynika ze skierowanego właśnie do konsultacji publicznych projektu noweli ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zaproponowane przez rząd przepisy wprowadzają uproszczoną ścieżkę dochodzenia odszkodowania za niepożądane działanie szczepionki. Pacjent nie będzie musiał iść do sądu, ale wystarczy, że złoży wniosek o wszczęcie procedury do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). U RPP przyznawanie odszkodowań ma ruszyć w czerwcu tego roku i da możliwość uzyskania rekompensaty dla wszystkich zaszczepionych przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 r. O rekompensatę będą mogli się starać także osoby poszkodowane z powodu przyjęcia innych szczepionek, ale przeprowadzonych od 1 stycznia 2022

-To dobre rozwiązanie. Jeśli ma być to pilotaż ewentualnego przesunięcia do RPP przyznawania odszkodowań zamiast wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, to sprawdźmy czy zadziała- wskazuje Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Od 10 do 100 tyś. zł

Świadczenia kompensacyjne zainteresowany będzie mógł uzyskać w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez rzecznika praw pacjenta (RPP). Kwota rekompensaty będzie zależna od szkody jakiej doznał pacjent. Minimalnie wyniesie 10 tys. zł- gdy hospitalizacja po NOP potrwa 14–30 dni lub nawet 100 tys. W tym ostatnim przypadku jeśli pobyt w szpitalu był dłuższy niż 120 dni.

Poza tym RPP będzie mógł podwyższyć świadczenie kompensacyjne o kwotę 15 tys. zł, jeśli NOP spowodował konieczność odbycia zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Albo nawet o 20 tys. zł, jeśli poszkodowany był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii dłużej niż 120 dni

Firmy farmaceutyczne zrzucą się na Fundusz Kompensacyjny

Z projektu przepisów wynika, że Rzecznik Praw Pacjenta przyzna odszkodowanie mocą decyzji administracyjnej w terminie maksymalnie 60 dni. Zaś wypłata pieniędzy poszkodowanemu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzję rzecznik wyda w oparciu o opinię Zespołu ds. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Zaś wypłaty będą pochodziły z Funduszu Kompensacyjnego, na który zrzucą się firmy farmaceutyczne dostarczające do Polski szczepionek. Mają przekazać na rzecz Funduszu 1,5 proc. wartości umowy jaką podpisały ze Skarbem Państwa, na dostawę szczepionek. 

Co ciekawe, z projektu wynika, że rekompensata będzie się należała wyłącznie za NOP wymienioy w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), czyli „dokumencie” leku sporządzanym przez producenta. Żeby więc można było dostać odszkodowanie za zakrzepicę w wyniku szczepienia, nie tylko trzeba udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a jej wystąpieniem, ale także musi ona znaleźć się na liście działań niepożądanych w ChPL.

https://www.politykazdrowotna.com/72167,rekompensaty-za-nop-y-wymienione-tylko-na-ulotce-szczepionki

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

P.S W DNIU WCZORAJSZYM 12.04.2021 – PROJEKT ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA DROGĘ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PO KTÓRYCH USTAWA WEJDZIE W ZYCIE – NIEODWOŁALNIE W FORMIE – ŚWIADCZENIA 1 RAZOWEGO 

PYTANIE CZY N.P ORGANIZACJA „STOP NOP” KIEROWANA PRZEZ PANIĄ SOCHĘ MA ZAMIAR WRAZ Z PARTIĄ KONFEDERACJA WZIĄĆ UDZIAŁ W TYCH KONSULTACJACH – dotychczasowe moje próby kontaktów z w/w osobami i organizacjami zakończyły się zbanowaniem mojego numeru telefonu i wprowadzeniem go na listę IGNOROWANYCH POŁĄCZEŃ .

 

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: