IN SPACE - Stive Morgan
Posted by Mforum
728 views

SONDAŻ WYBORCZY49 proc. Polaków zadowolonych z sytuacji w kraju, 37 proc. ocenia ją źle

partner portalu wnp.pl  
  • Biorąc pod uwagę deklarowane poglądy polityczne, można zauważyć, iż pozytywnie kierunek zmian w kraju w większości postrzegają jedynie badani identyfikujący się z prawicą (78 proc.).

  • Większość deklarujących poglądy lewicowe oraz największa grupa spośród identyfikujących się z politycznym centrum uważa natomiast, że – ogólnie rzecz biorąc – sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku (odpowiednio 67 proc. i 46 proc.).

  • Podzielone są natomiast opinie tych badanych, którzy nie potrafią określić swoich poglądów na osi lewica-centrum-prawica.

  W grudniu 49 proc. badanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, 37 proc. twierdzi, że jest odwrotnie, a zdania na ten temat nie ma 14 proc. – wynika z sondażu CBOS.

  „W porównaniu z czterema poprzednimi miesiącami nieco pogorszyły się oceny kierunku rozwoju ogólnej sytuacji w kraju” – zauważa CBOS.

  W listopadzie, październiku i wrześniu przekonanych, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku było 51 proc. respondentów, a w sierpniu 50 proc. Odmiennego zdania w sierpniu było 36 proc., we wrześniu i listopadzie po 34 proc. a w październiku – 33 proc.

  „Biorąc pod uwagę deklarowane poglądy polityczne, można zauważyć, iż pozytywnie kierunek zmian w kraju w większości postrzegają jedynie badani identyfikujący się z prawicą (78 proc.). Większość deklarujących poglądy lewicowe oraz największa grupa spośród identyfikujących się z politycznym centrum uważa natomiast, że – ogólnie rzecz biorąc – sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku (odpowiednio 67 proc. i 46 proc.). Podzielone są natomiast opinie tych badanych, którzy nie potrafią określić swoich poglądów na osi lewica-centrum-prawica” – czytamy w analizie CBOS.

  Podano w niej też, że oceny kierunku rozwoju sytuacji w kraju wiążą się również ze światopoglądem badanych. Im większe jest uczestnictwo w praktykach, tym większy odsetek pozytywnie oceniających kierunek zmian w kraju i odwrotnie – im mniejsza częstość praktyk religijnych, tym więcej negatywnych ocen kierunku zmian w naszym kraju.

  Według CBOS spośród analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych opinie o kierunku zmian zachodzących w kraju najbardziej różnicuje wykształcenie badanych, przy czym im wyższy jego poziom, tym więcej ocen negatywnych. Ponadto wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wyraźnie dominują oceny pozytywne w grupie respondentów ze średnim wykształceniem – tyle samo ocenia je pozytywnie co negatywnie, a wśród osób z wyższym wykształceniem więcej jest ocen negatywnych niż pozytywnych.

  Ponadto kierunek zmian w kraju lepiej odbierają mężczyźni niż kobiety. Pozytywne oceny przeważają też wśród osób w wieku 55 plus, a negatywne w grupie wiekowej 18-24 lata. Do niezadowolonych z kierunku rozwoju sytuacji w kraju zalicza się większość mieszkańców miast, których ludność liczy co najmniej 500 tys. Z kolei większość mieszkańców wsi i połowa mieszkańców miast poniżej 20 tys. uważa, że – ogólnie rzecz biorąc – sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku.

  W grudniu kolejny raz pogorszyły się też przewidywania dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. 24 proc. badanych uważa, że sytuacja w kraju poprawi się (od listopada spadek po 4 punkty procentowe), a 27 proc. uważa, że sytuacja pogorszy się (wzrost o 4 pkt. proc.). Zdaniem 40 proc. sytuacja nie zmieni się (wzrost o 1 pkt proc.). 9 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

  Od listopada zmniejszył się do 27 proc. odsetek badanych oceniających, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra (spadek o 3 pkt. proc.), a zwiększył do 32 proc. odsetek oceniających, że jest ona zła (wzrost o 3 pkt. proc.). Zmniejszył się też – do 34 proc. – odsetek uważających, że sytuacja nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 1 pkt proc.). Zwiększył się za to do 7 proc. odsetek niemających zdania na ten temat (wzrost o 1 pkt proc.).

  W grudniu 21 proc. badanych prognozowało, że w ciągu roku sytuacja polityczna pogorszy się (od listopada wzrost o 2 punkty procentowe), 17 proc. oczekuje poprawy (spadek o 3 punkty). 52 proc. uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w kraju się nie zmieni (wzrost o 3 punkty procentowe). 10 proc. nie ma zdania w tej kwestii (spadek o 2 punkty). Jak zauważa CBOS, po raz pierwszy od grudnia 2017 roku więcej badanych uważa, że pogorszy się ona w ciągu najbliższego roku, niż że się polepszy.

  49 proc. respondentów uważa, że sytuacja gospodarcza jest dobra (w stosunku do listopada spadek o 5 pkt. proc.), 34 proc, że nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 3 pkt. proc.), a 12 proc., że jest zła (tyle samo co w listopadzie). 5 proc. nie ma zdania (wzrost o 2 pkt. proc.).

  Jeśli chodzi o prognozy sytuacji gospodarczej, to zdaniem 26 proc. się ona poprawi (spadek o 3 pkt. proc.). 42 proc. prognozuje, że sytuacja nie zmieni się (wzrost o 1 pkt proc.), a 23 proc, że pogorszy się (wzrost o 1 pkt proc.). 8 proc. badanych (taki sam odsetek jak w listopadzie) nie ma zdania na ten temat.

  66 proc. ankietowanych ocenia, że im i ich rodzinie żyje się dobrze (wzrost o 1 pkt proc.), 29 proc., że nie jest ani dobrze, ani źle (spadek o 1 pkt proc.). 4 proc. ocenia, że żyje im się źle (spadek o 1 pkt proc.).

  64 proc. respondentów ocenia, że warunki materialne jego gospodarstwa domowego są dobre (wzrost o 5 pkt. proc.), 31 proc., że są ani dobre, ani złe (spadek o 4 pkt. proc.). 5 proc. ocenia, że są one złe (spadek o 1 pkt proc.).

  Jeśli chodzi o prognozy dotyczące poziomu życia ich i ich rodzin, to 21 proc. respondentów przewiduje, że będzie im się żyć lepiej (spadek o 3 pkt. proc.), 59 proc, że tak jak obecnie (wzrost o 2 pkt. proc.), a 12 proc, że gorzej (wzrost o 2 pkt. proc.). 8 proc. nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.).

  W mniejszym stopniu zmieniły się przewidywania dotyczące zmiany warunków materialnych gospodarstw domowych. 23 proc. przewiduje, że sytuacja poprawi się (spadek o 1 pkt proc.), 68 proc., że nie zmieni się (wzrost o 2 pkt. proc.), 9 proc., że pogorszy się (spadek o 1 pkt proc.).

  68 proc. badanych aktywnych zawodowo ocenia, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra (wzrost o 3 pkt. proc.). 9 proc. uważa ją za złą (wzrost o 2 punkty procentowe). 22 proc. oceniają ją jako ani dobrą, ani złą (spadek o 5 punktów procentowych).

  Jeśli chodzi o prognozy, to zdaniem 22 proc. sytuacja w ich miejscu pracy poprawi się (odsetek taki jak w listopadzie). 56 proc. prognozuje, że sytuacja pozostanie bez zmian (spadek o 8 pkt. proc.), a 11 proc., że pogorszy się (wzrost o 2 pkt. proc.). 10 proc. nie ma zdania (wzrost o 5 pkt. proc.).

  W grudniu 21 proc. badanych aktywnych zawodowo liczy się z możliwością straty pracy (wzrost o 3 pkt. proc.), 76 proc. nie ma takich obaw (spadek o 5 pkt. proc.).

  Jednocześnie 22 proc. uważa, że w ich miejscowości lub okolicy bez większych problemów można znaleźć pracę (wzrost o 2 pkt. proc.), 55 proc., że można znaleźć jakąś pracę, ale trudno o odpowiednią (spadek o 2 pkt. proc.), 15 proc., że trudno znaleźć jakąkolwiek pracę (wzrost o 2 pkt. proc.), a 3 proc., że nie można znaleźć żadnej pracy.

  „W grudniu, w porównaniu z listopadem, notujemy pogorszenie większości wskaźników nastrojów społecznych. Dotyczy to przede wszystkim sfery publicznej – wyraźnie gorsze niż w listopadzie są oceny i prognozy dotyczące ogólnej sytuacji w kraju oraz sytuacji gospodarczej i politycznej. Warto przypomnieć, iż z podobnym zjawiskiem mieliśmy też do czynienia w grudniu ubiegłego roku. Ocena kierunku rozwoju sytuacji w Polsce silnie wiąże się przede wszystkim z ocenami i prognozami dotyczącymi sytuacji politycznej i gospodarczej kraju oraz, generalnie, z poglądami politycznymi badanych, a w mniejszym stopniu z postrzeganiem własnej sytuacji” – czytamy w komentarzu CBOS do wyników badania.

  Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), od 28 listopada do 5 grudnia 2019 r. na liczącej 971 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

  wnp.pl/

  TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

  Postaw mi kawę na buycoffee.to
  Rate this post

  One thought on “SONDAŻ WYBORCZY49 proc. Polaków zadowolonych z sytuacji w kraju, 37 proc. ocenia ją źle

  CLOSE
  CLOSE
  %d bloggers like this: