Universe - W taką ciszę
Posted by Viss
518 views
Kapliczki na Roztoczu
Posted by pajak68
1077 views

PILNE ZADANIE dla KONFEDERACJI! Wywiążą się? Czy KONFEDERACJA stanie w obronie polskich zasobów naturalnych? List otwarty..

PILNE ZADANIE dla KONFEDERACJI! Wywiążą się? Czy KONFEDERACJA stanie w obronie polskich zasobów naturalnych?

List otwarty OKOPZN do Posłów: Brauna i Sachajko!

Szanowni Państwo,

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych wystosował list do Posłów: Grzegorza Brauna oraz Jarosława Sachajko, by ratowali polskie zasoby naturalne przed definitywną kradzieżą ich przez obecne rządy i  przed definitywnym obcym przejęciem. Czy pomogą? Po owocach ich poznacie!

Poniżej najbardziej interesujące fragmenty listu a cały list do pobrania w pliku pdf tu: 2019 12 18 Pismo OKOPZN do Posłów KONFEDERACJI G.Brauna i J.Sachajko w sprawie obrony polskich zasobów naturalnych

Szanowni Panowie Posłowie,

Mając na uwadze dobro Najdroższej nam Rzeczypospolitej Polskiej i pomyślność Jej Obywateli w załączeniu przesyłamy stanowisko Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych wraz z poparciem Naszej Inicjatywy wielu ogólnie szanowanych osób i stowarzyszeń.

Mając na uwadze historię Narodu, pamięć do Przodków, Ich osiągnięć, poświęcenia, ogromnej tragedii oraz mając na uwadze możliwość zagwarantowania pomyślnej przyszłości Polek i Polaków – w świetle bieżących zdarzeń oczekujemy od Panów Posłów podjęcia pilnych działań umożliwiających uruchomienie wielu niezbędnych działań opisanych w  „Piśmie do Posłów Konfederacji”, w tym zmian KONSTYTUCJI RP w zakresie ochrony własności Narodu Polski.

Deklarujemy jednocześnie pomoc w realizacji celu .
Wierzymy, że udzielą Panowie Posłowie wszelakiego wsparcia dla tej niezwykle ważnej obywatelskiej inicjatywy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowych i pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w 2020 roku.

Pozdrawiam,

Krzysztof Tytko

(…)

Świadome środowiska obywatelskie z coraz większym zaniepokojeniem i trwogą zauważają, że elity rządzące za cichym przyzwoleniem i biernej postawie posłów z prawie wszystkich opozycyjnych opcji politycznych z najwyższym prawdopodobieństwem finalizują stanowienie prawa, które systematycznie zmierza do przejęcia kontroli nad polską ziemią i polskimi zasobami naturalnymi, będącymi własnością suwerena.

Jest to równoznaczne z przejęciem zysków z ich eksploatacji w przyszłości przez podmioty z obcym kapitałem głównie kosztem Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej stanowiących narodowość Polską.

W związku z krytycznym położeniem rodowitych Polaków, stanowiących zdecydowaną większość Narodu Polski, apelujemy głównie do wszystkich Posłów Konfederacji aby razem zjednoczyli się i wspólnie zadziałali na rzecz obrony polskich zasobów naturalnych przed przejęciem nad nimi kontroli przez obce kapitały.

Skutecznym działaniem realizacji tego celu byłoby wystosowanie wspólnego wniosku do Prezydenta RP i Prezesa RM o podanie do publicznej wiadomości (np. przez opublikowanie na internetowych stronach Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów) wszystkich umów z okresu rządów PiS i zjednoczonej prawicy oraz PO-PSL związanych z wydaniem w latach 2005 – 2019 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie oraz eksploatację złóż kopalin użytecznych.

Wnosimy również o podjęcie przez Posłów Konfederacji działań na rzecz skierowania do w/w organów wykonawczych wniosku o utworzenie w nowym Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisji Inwentaryzacyjnej Skarbu Państwa z zadaniem zewidencjonowania aktywów majątkowych krajowych bogactw naturalnych i dokonania ich szacunkowej wyceny wg metodologii Opcji Realnych.

Ze względu na wysoce prawdopodobne naruszenie Prawa Naturalnego, braku reprezentatywnych konsultacji społecznych, braku uzasadnienia ekonomicznego oraz braku wyliczenia negatywnych dla suwerena skutków wprowadzanych nowelizacji ustaw, efektem końcowym prac Komisji Inwentaryzacyjnej byłaby konieczność przygotowania w trybie pilnym projektów ustaw anulujących wydane już koncesje za zdyskontowanym zwrotem inwestorom poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z dodatkową, umowną stopą zwrotu.

W przypadku odmowy realizacji przez Rząd IX Kadencji w/w wniosków, Posłowie (jeśli odpowiedzialnie traktują swoje deklaracje przedwyborcze i obowiązki wobec Narodu) powinni natychmiast  powołać Sejmową Komisję Śledczą lub niezależną Poselsko-Obywatelską Komisję Śledczą dla rozpoznania skali zagrożenia i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za sprzeniewierzenie się Narodowi.

Jako Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych zgłaszamy naszą gotowość do pomocy Panom Posłom oraz osobom współpracującym z Wami w przygotowania w/w wniosków i szacowania bezcennego majątku.

(…)

W imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych:

 1. Krzysztof Tytko, Marek Adamczyk, Bogdan Gizdoń, Ewa Paradzińska

 2. Członek Ruchu Narodowego, sympatyk OKOPZN – Łukasz Łapka.

Wsparcia dla naszej Strategicznej Inicjatywy Obywatelskiej udzielili również:

Honorowy członek OKOPZN – prof. zw. dr hab. inż. R. H. Kozłowski

Honorowy członek OKOPZN – prof. zw. dr hab. Mirosław Dakowski

Honorowy członek OKOPZN – dr Zbigniew Kękuś

Prezes Stowarzyszenia „Wars i Sawa” dr  Mira Modelska-Creech.

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych – Wojciech Dobrzyński.

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Teresa Garland

Pierwszy Konwent Narodowy Polski – Jan Krzanowski

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” – Robert Bąkiewicz

Stowarzyszenie „Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych” – Jan Sposób

10.Stowarzyszenie „Inicjatyw Europejskich Ziemi Częstochowskiej” – R. Borecki

11.Stowarzyszenie „Ruch Kontroli Wyborów” – Marcin Dybowski

12.Stowarzyszenie „Samorządna Suwalszczyzna” – dr inż. Jerzy Ząbkiewicz

Pismo do wiadomości niżej wymienionym Posłom „Konfederacji”:

 1. KORWIN-MIKKE Janusz

 2. BERKOWICZ Konrad

 3. WINNICKI Robert

 4. BOSAK Krzysztof

 5. KULESZA Jakub

 6. DZIAMBOR Artur

 7. SOŚNIERZ Dobromir

 8. TADUJ Krzysztof

 9. URBANIAK Michał

10.KAMIŃSKI Krystian

Rate this post
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: