Universe - W taką ciszę
Posted by Viss
460 views
Kapliczki na Roztoczu
Posted by pajak68
1039 views
IN SPACE - Stive Morgan
Posted by Mforum
825 views

Ochrona dzieci przed pornografią.

Ochrona dzieci przed pornografią. Przygotowano nowe przepisy

Omówienie projektu przepisów Stowarzyszenia Twoja Sprawa – Odcinek 1 / Źródło: YouTube

Pornografia jest niezwykle niebezpieczna dla dzieci i może prowadzić do uzależnienia oraz problemów w życiu dorosłym. Wobec tych zagrożeń polskie dzieci są praktycznie bezbronne. Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało przepisy, których celem jest zmiana tego stanu rzeczy i zapewnienie im niezbędnej ochrony.

Najnowsze badania potwierdzają, że pornografia ma niezwykle negatywny wpływ na dzieci. Nie tylko może spowodować uzależnienie, ale także wpływać na dysfunkcje seksualne w dorosłym życiu, co przekłada się na problemy w życiu rodzinnym.

Z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że polskie dziecko ma pierwszy kontakt z pornografią średnio jeszcze przed ukończeniem 12 roku życia. Dodatkowo ponad 11 proc. chłopców ogląda pornografię co najmniej raz dziennie, również ok. 11 proc. ogląda ją od 11 do 30 razy w miesiącu, a niemal 10 proc. ma z nią kontakt od 6 do 10 razy w miesiącu. Z badań Instytutu wynika, że wśród dzieci w wieku 14-16 lat blisko 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewcząt przyznaje się do oglądania pornografii. Co więcej, wśród dzieci korzystających z pornografii zaobserwowano „efekt eskalacji”, czyli potrzebę sięgania po coraz bardziej radykalne treści.

Dostęp do treści pornograficznych stał o wiele łatwiejszy odkąd wśród dzieci uzyskały łatwiejszy dostęp do internetu. Aż 92 proc. dzieci trafiło na pornografię za pośrednictwem sieci, z czego 79 proc. trafiło na nią za pomocą smartfonów.

Co gorsze, w obecnej chwili dzieci nic nie chroni przed pornografią. Portale internetowe de facto nie stosują żadnych zabezpieczeń, wystarczy że nieletni zaznaczy, że ma skończone 18 lat i może wejść na dowolną witrynę.

Propozycja przepisów

Przepisy opracowane przez zespół wprowadzają m.in, definicję „kwalifikowanych treści pornograficznych”, jak również ustanawiają instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców czy też podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Nowa instytucja ma wskazywać, które podmioty naruszają przepisy oraz apelować do odpowiednich placówek o podjęcie działań w celu ochrony nieletnich.

Urszula Sowińska, członek zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa stwierdziła, że przy pracach zespołu brano pod uwagę takie wartości jak wolność gospodarcza, wolność słowa czy prawo do prywatności. Podkreślono, że przepisy mają one na celu wyłącznie ochronę dzieci i nie ograniczają dostępu do pornografii osobom dorosłym.

Prace zespołu nad przepisami trwały rok. Udział w nich wzięły takie placówki jak: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostka badawcza Ministerstwa Sprawiedliwości), Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, IAB Polska, Fundacja Panoptykon, NASK oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Członkowie zespołu podkreślali profesjonalizm i zaangażowanie członków, jak również wagę tematu. Na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Twoja Sprawa umieściło projekt przepisów.

Stowarzyszenie opracowało również serię multimedialnych prezentacji, których celem jest wyjaśnienie przepisów.

Omówienie projektu przepisów STS – odcinek 2 / Źródło: YouTube
Omówienie projektu przepisów STS – odcinek 3 / Źródło: YouTube
/ Źródło: DoRzeczy.pl / twojasprawa.org.pl
/ jfi
Rate this post
CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: