W Stanach Zjednoczonych coraz bardziej widoczne jest zmęczenie kapitalizmem, stąd wyraźnie rośnie poparcie dla lewicowych polityków związanych z Partią Demokratyczną. Według sondaży już czterdzieści procent Amerykanów wolałoby socjalizm od kapitalizmu, natomiast ten pierwszy system identyfikują głównie z dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji, przy czym respondenci wskazywali również na jego wady.

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Z sondażu przygotowanego przez firmę Harris wynika, że dokładnie 40 proc. Amerykanów wolałoby zmienić kapitalistyczny system gospodarczy na socjalizm. Cieszy się on przy tym największą popularnością wśród amerykańskich kobiet, ponieważ taką opinię wyraziło 55 proc. z nich w przedziale wiekowym pomiędzy 18. a 54. rokiem życia, natomiast większość mężczyzn wciąż preferuje kapitalizm.

Dla blisko 76 proc. badanych to powszechna opieka zdrowotna jest cechą charakterystyczną socjalizmu, 72 proc. wskazywało w tym kontekście na możliwość studiowania bez płacenia czesnego, natomiast dla 68 proc. ustrój ten wiąże się z wprowadzeniem płacy minimalnej określającej podstawowy standard życia.

Respondenci nie byli jednak zupełnie bezkrytyczni wobec socjalizmu. Dla 57 proc. z nich wiąże się on z kontrolowaniem przez państwo mediów i komunikacji, z kolei 49 proc. określiło go mianem systemu wiążącego się z wprowadzeniem dyktatury.

Na podstawie: theguardian.com.