pfizer mrna
Posted by Mforum
471 views
Zaczynamy!
Posted by Enigma2021
376 views
Terytorium 404
Posted by Enigma2021
225 views
Rozdzielenie Ludzkości
Posted by Joana100
321 views

Dług publiczny Polski przekroczył 1 bilion złotych

Rate this post

 

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Screenshot_9

Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł na koniec I kw. 2019 r. 1 bilion 54,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z końcem 2018 r – podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 1 bilion 5,26 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z końcem 2018 r.

Są to wartości nominalne, które dopiero nabierają znaczenia w porównaniu z Produktem Krajowym Brutto Polski. Relacja długu sektora „general government” do PKB w 2018 r. wyniosła 48,9 proc., co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.). Wcześniej samo ministerstwo pisało, że w 2018 r. dług publiczny Polski wyniósł 48,9 proc. PKB wobec 80 proc. dla UE jako całości, a w 2019 r. prognozowany jest on na 47,9 proc. Choć więc nominalnie dług może robić wrażenie, procentowo nie jest to wynik alarmujący.

Jak pisze MF, zmiana długu publicznego w I kw. 2019 r. była wypadkową:

 • wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21,3101 mld zł (+2,3 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 21,3671 mld zł (+2,4 proc.),
 • spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 362,4 mln zł (-0,5 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 542,0 mln zł (-0,7 proc.),
 • spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 6,9 mln zł (-10 proc.).
 • Dług Polski przebił 1 bilion złotych. Z czego się składa?

  Na zmianę wysokości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) w I kw. 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

  • spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 152,1 mln zł,
  • spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 152,1 mln zł,
  • spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 215,2 mln zł)
  • zmiana stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-881,5 mln zł) oraz fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD, +785 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji
   • wzajemnych zobowiązań sektora.

   Na koniec I kw. 2019 r. udział długu zagranicznego w PDP wyniósł 29,7 proc., co oznaczało spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2018 r. i był to najniższy poziom od II kw. 2011 r. Spadek udziału długu zagranicznego w I kwartale był wynikiem większej dynamiki wzrostu długu krajowego niż zagranicznego.

  • Na koniec I kw. 2019 r. na kwotę państwowego długu publicznego złożyło się:

   – zadłużenie podsektora rządowego: 928,6 mld zł,

   – zadłużenie podsektora samorządowego: 76,6 mld zł,

   – zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych: 0,1 mld zł.

  • W strukturze zobowiązań JST i ich związków dominuje zadłużenie krajowe. Udział zadłużenia zagranicznego na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 21,5%, tj. wzrósł o 0,3 pkt proc. w stosunku do końca 2018 r.
  • W rozmowie z Business Insider Polska prof. Dariusz Filar, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej mówił, że w latach 2016-18 zadłużyliśmy się na 110 mld zł. Średnio 3 mld zł w każdym miesiącu. Czym to może skutkować? Problem jest poważny, bo, jak przekonuje prof. Filar, choć zadłużenie względem PKB spada, to co stanie się, kiedy przestaniemy rosnąć w tempie ok. 5 proc. rocznie? – Wzrost PKB spadnie, a długi zostaną – mówił prof. Filar.
  • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/dlug-polski-przebil-1-bilion-zlotych-z-czego-sie-sklada/tpngtp4?utm_source=swpromo_viasg_businessinsider&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_swonetsg_n_24_infobiz&srcc=ucs&utm_v=2

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: