Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół jest pod wyszukiwarką

KLIKNIJ NIŻEJ W "ODBLOKUJ"


NAJNOWSZE VIDEO 50 AV

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Watykan dołączy do eko-klimatycznego szaleństwa od 2030 r samochody wyłącznie elektryczne.

Rate this post

Do 2030 r. pojazdy w Watykanie wyłącznie elektryczne. Stolica Święta wpisuje się w eko- histerię

Gubernatorat Państwa Watykańskiego zamierza wprowadzić w życie plan „Nawrócenie Ekologiczne 2030”. Program, którego sama nazwa świadczy ociera się o poważny błąd w kwestiach wiary, ma na celu m.in. redukcję śladu węglowego produkowanego przez watykańskie pojazdy. Do 2030 roku wszystkie mają zostać zastąpione samochodami elektrycznymi, aby osiągnąć „zeroemisyjność” w tej dziedzinie. Partnerem strategicznym w osiągnięciu tego celu będzie Grupa Volkswagen.

Komunikat Gubernatoratu przypomina, że Państwo Watykańskie od wielu lat podejmuje wysiłki na rzecz wspierania „zrównoważonego rozwoju” poprzez prowadzenie polityki ekologicznej obejmującej ochronę środowiska i strategię oszczędzania energii.

Wprowadzając w życie zasady zawarte w encyklice „Laudato sì” i adhortacji apostolskiej „Laudate Deum” papieża Franciszka, papieskie państwo jest jednym z pierwszych krajów, poszukującym innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, mających zmienić „sposób pracy” i zadbać o „ochronę wspólnego domu”. „Ratyfikacja Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Porozumień paryskich stanowi pomost pomiędzy polityką środowiskową a wskazaniami i zaleceniami Ojca Świętego” – głosi komunikat.

Gubernatorat zaangażował się w osiągnięcie „neutralności klimatycznej” poprzez zgodne z życzeniami eko- ideologów wykorzystywanie zasobów naturalnych, realizację projektów na rzecz efektywności energetycznej i modernizacji swoich zasobów technologicznych, zrównoważoną mobilność, dywersyfikację i pozyskiwanie czystszych lub alternatywnych źródeł energii w transporcie, utylizację odpadów oraz konkretne projekty zalesiania.

Osiągnięcie neutralności będzie wymagało inwestycji w struktury technologiczne wykorzystujące energię odnawialną, kompensujących emisje powstające w jednym sektorze poprzez ich redukcję w innym, ale przede wszystkim promujących mobilność elektryczną i hybrydową. Dlatego Gubernatorat zainicjował program rozwoju zrównoważonej mobilności pod nazwą „Nawrócenie Ekologiczne 2030”, którego celem jest także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez jego flotę pojazdów.

W tym celu zamierza: stopniowo zastępować samochody będące własnością państwa pojazdami elektrycznymi, tak aby do 2030 roku flota samochodowa miała „zerowy wpływ na środowisko”; wdrożyć własną sieć ładowania na terenie państwa i na obszarach eksterytorialnych, rozszerzając jej wykorzystanie na swoich pracowników; zapewnić, że własne zapotrzebowanie na energię pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Pierwszym partnerem strategicznym projektu, który ma na celu odnowienie floty samochodowej Państwa Watykańskiego o samochody marek Volkswagen i Škoda w formule wynajmu średnio- i długoterminowego, jest Grupa Volkswagen, która do 2050 roku chce stać się firmą zeroemisyjną, a do 2030 roku zmniejszyć ślad węglowy swoich pojazdów o 30 procent.

15 listopada „podpisano umowę o partnerstwie z Grupą Volkswagen w ramach programu rozwoju zrównoważonej mobilności, który jest jednym z kroków podjętych przez Gubernatorat, aby umożliwić konkretne zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko” – czytamy w komunikacie Państwa Watykańskiego.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d