Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół jest pod wyszukiwarką

KLIKNIJ NIŻEJ W "ODBLOKUJ"


NAJNOWSZE VIDEO 50 AV

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

Ukraiński oficer raportuje dowództwu : Linia frontu może w każdej chwili pęknąć ,stan moralny i psychiczny oddziału jest krytyczny .

4/4 - (1 vote)

Z raportów, które wyciekły, wynika, że załamuje się ​​ukraińska linia frontu. Do tej pory koncentrowaliśmy się na froncie południowym w okolicach Zaporoża. Teraz chcemy skupić się na opisie sytuacji w Charkowie na północnym wschodzie. Załączony [w oryginalnym tekście] dokument, którego autentyczność została w pełni potwierdzona, to lipcowy raport dla szefa sztabu grupy operacyjno-taktycznej ’Sumy’.

W raporcie wskazano, że wycofanie z pola walki dwóch trzecich żołnierzy Jednostki A7383 w celu przywrócenia gotowości bojowej było niemożliwe, gdyż pozostała jedna trzecia nie była w stanie utrzymać umocnień, które rozciągały się na długości ponad 55,5 km. Jednocześnie rekrutacja postępowała bardzo powoli. Cztery miesiące temu 127. samodzielna brygada obrony terytorialnej w Charkowie liczyła jeszcze 72% personelu – 2392 żołnierzy i 256 oficerów. Istotne jest jednak to, że stan moralny i psychiczny oddziału jest krytyczny – podobnie jak w Zaporożu.

Zapomnijmy zatem o przywróceniu gotowości bojowej: to już kolejny przypadek, gdy brygada – obecnie w Charkowie – nie jest w stanie należycie walczyć. Wcześniejszy przypadek nie był bynajmniej wyjątkiem od dzisiejszej reguły. Wniosek jest jasny: przy krytycznym stanie całych brygad cała linia frontu ukraińskiego może być na skraju załamania.

Fakty na miejscu wskazują, że Rosyjskie Siły Zbrojne (RAF) przejęły inicjatywę na całej linii frontu SMO. Główne bitwy toczą się na linii Awdejewka–Marinka w DRL i na linii Kupiańsk–Swatowo w ŁRL. RAF ma wystarczającą liczbę personelu i broni, aby utrzymać Ukraińców w stanie desperacji przez całą dobę. Cel pozostaje ten sam: zajęcie całej DRL i LPR w granicach administracyjnych.

Obecne realia malejących funduszy, zbrojeń i zachodniego ’wsparcia’ zaciemniły horyzont Kijowa i ukraińska katastrofa jest tak oczywista, że zauważają ją nawet zachodnie media głównego nurtu. Powyższa analiza jest tylko jedną z wielu, które odzwierciedlają upadek ukraińskich brygad na linii frontu, które 'składają się w dużej mierze z jednostek zniszczonych już w katastrofalnej ofensywie.

 

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d