NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
EUROSTAT DANE O NADUMIERALNOŚĆI COVID - 19 NAJWIĘCEJ ZMARŁYCH W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH !! NAWET O 45% !!
Analiza pałeczek testowych ,które wsadzasz do nosa! DARPA HYDROGEL ! W Republice Słowackiej – potwierdzenie ludobójstwa.
LIMFADENOPATIA : poważna niekorzystna reakcja na iniekcje Covid zapowiada pandemię zabójców w zwolnionym tempie
Niemcy. AUTOPSJA JEST OBOWIĄZKOWA ! Jeśli umierają świeżo zaszczepieni ludzie, sledztwo prowadzi Wydział Dochodzeń Kryminalnych
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

IMIENNA LISTA SBEKÓW W PLATFORMIE TUSKA !!! DELEGALIZOWAĆ KOMUCHÓW – OPOLE MARSZ O.N.R 15.XII.2012

LISTA współpracownków SB w PRL , a obecnie w PO.

1. Jan Kuriata, poseł PO był zarejestrowany w 1984 r. jako tajny współpracownik SB, ps. „Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 1990 r. Materiały złożono w archiwum;
2. Tomasz Nowak, poseł PO był 1 marca 1989 r. zarejestrowany przez SB z Konina jako kontakt operacyjny, ps. „Aktor”. Pozyskany do sprawy o krypt. „Pegaz” („zagadnienie” – kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 r. Materiały zniszczono.
3. Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 r. jako tajny współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojska PRL, ps. „Pawlik”.
4. Marek Konopka, senator PO został w 1982 r. zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu wojska PRL ps. „Marzena”.
5. Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW „Znak” na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy.
6. Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant” SB z 1973 r., w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy za „kłamcę lustracyjnego”.
7. Andrzej Olechowski, współtwórca PO i do dziś jej członek znalazł się w 1992 r. na liście Macierewicza. Jako jeden z nielicznych polityków centroprawicowych złożył oświadczenie lustracyjne o przyznaniu się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL – w okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był jego kontaktem operacyjnym o pseudonimie „Must”. Członek PZPR.
8. Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z „Głosem Robotniczym”, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka; wycofała się na skutek protestu AWS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968.
9. Kazimierz Kutz, poseł PO w 1971 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika. Po trzech latach zmieniono mu kategorię na „zabezpieczenie”, a półtora roku później sprawę zakończono „z powodu braku możliwości operacyjnych”. W latach 70. uczestniczył w naradach Komitetu Centralnego PZPR na temat kultury. Wygłosił przemówienie gdzie zaatakował Stanisława Bareję używając terminu „bareizm” jako synonimu kiczu. Od tego czasu reżyser „Misia” nie podał ręki Kutzowi. W stanie wojennym zwolniony z internowania po podpisaniu `deklaracji o lojalności'. Od 1983 mieszka w Warszawie w tzw. „Zatoce czerwonych świń”. W 2005 członek Komitetu Honorowego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza.
10. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska w latach 1972-1981 członek PZPR, był szefem uczelnianej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Według dokumentów IPN został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w 1985 r. Zaprzeczył jakiejkolwiek propozycji współpracy, a sam fakt zarejestrowania wiąże z wyjazdem na półtoraroczne stypendium do RFN w 1986 r.
11. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska karierę polityczną zaczynała w latach 70. w PZPR. Z partii wystąpiła po wprowadzeniu stanu wojennego.
12. Andrzej Rzepliński, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparcia PO, kandydat PO na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., do 1981 należał do PZPR. Pod koniec lat 70. II sekretarz POP PZPR w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
13. Marian Czerwiński, poseł PO. W 1989 został posłem na Sejm X kadencji (tzw. Sejm kontraktowy) z okręgu Dębica z listy PZPR. Przewodniczący PO w powiecie dębickim.
14. Leszek Korzeniowski, poseł PO, przewodniczący PO w województwie opolskim, były członek PZPR.
15. Miron Sycz, poseł PO, b. członek PZPR. Należy do Stowarzyszenia Ordynacka.
16. Bożena Sławiak, posłanka PO, była członkiem PZPR.
17. Karol Węglarzy, radny sejmiku śląskiego z PO, w latach 1980-1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej.
18. Gen. Janusz Bojarski, dyr. Departamentu Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, w przeszłości dwukrotnie pełniący funkcję szefa rozwiązanych Wojskowych Służb Informacyjnych. Absolwent m. in. Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, znany również jako wieloletni współpracownik gen. Dukaczewskiego.
19. Robert Kowalski, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO) w czasach ZSRR. Zwolniony ponad rok temu ze stanowiska teraz został wiceszefem departamentu kadr i szkoleń w MSZ.
20. Marek Staszak, prokurator krajowy, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980-1984 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu i Poznaniu. Był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (1985-1989) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasach rządów SLD (2001-2003).
21. Zdzisław Skorża, wiceszef ABW, były funkcjonariusz SB.
22. Maria Wągrowska, wiceminister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, podała się do dymisji 13 grudnia, wg `Trybuny' po tym, jak w IPN znaleziono materiały na jej temat. Oficjalny powód odejścia: `z powodów rodzinnych'.
23. Tadeusz Nalewajk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z nominacji PSL, podał się do dymisji 7 stycznia 2008, `ze względów osobistych'. Wg `Trybuny' powodem jego dymisji były materiały znalezione w IPN.

komuchy dziś to nie tylko S.L.D

TO PRZEDE WSZYSTKIM KADRY

TUSKA !!!!!!!!!

W sobotę 15 grudnia br. o godzinie 18.00 spotykamy się na wiecu pod

opolskim Ratuszem, aby potępić wprowadzenie Stanu Wojennego.

Spotykamy się pod hasłem „Delegalizujmy postkomunistów”.

Data nie jest przypadkowa, bowiem w tym dniu powstała

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,

formacja zbrodnicza, której spadkobierczynią w całej

rozciągłości jest Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą potępić komunistycznych oprawców,

których spadkobiercy zasiadają w polskim parlamencie. Po wiecu, o godzinie

19.00, przejdziemy w Marszu Pamięci ofiar systemów komunistycznych

pod regionalną siedzibę SLD (proszę zabrać ze sobą gromnice).

Upomnimy się wspólnie o prawdę!

Upomnimy się o ofiary komunistycznych zbrodniarz!

Wspólnie

ZDELEGALIZUJMY POSTKOMUNISTÓW!

NASZ CZAS NADSZEDŁ, ICH WŁAŚNIE MIJA!!!

ORGANIZATOR

http://www.onropole.pl/

ZAPRASZAMY OPOLAN ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA

oraz mieszkańców innych województw

======================================================

ONR w Koszalinie i Białogardzie

12 grudnia członkowie oddziału koszalińskiego oraz białogardzkiego ONR wraz z sympatykami Brygady Zachodniopomorskiej ONR i działaczami Narodowego Koszalina, przeprowadzili akcję plakatową oraz ulotkową na terenie Koszalina i Białogardu.

Zostało rozklejonych 200 plakatów na terenie obu miast. Plakaty miały na celu przypomnienie wydarzeń z trzynastego grudnia 1981 roku oraz Stanu Wojennego, wprowadzonego przez komunistyczne rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w celu obrony swoich pozycji. Był to czyn haniebny, a także wojna wypowiedziana Narodowi Polskiemu – dlatego chcieliśmy przypomnieć o tych wydarzeniach. Domagamy się ukarania sprawców, których do dziś sprawiedliwość nie dosięgła. Na rozwieszonych plakatach znalazła się karykatura Wojciecha Jaruzelskiego wraz z hasłem „Jego pałki, jego czołgi, jego wina!”.

Rozdano także ulotki organizacyjne, zachęcające do wstępowania w szeregi ONR.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

51 thoughts on “IMIENNA LISTA SBEKÓW W PLATFORMIE TUSKA !!! DELEGALIZOWAĆ KOMUCHÓW – OPOLE MARSZ O.N.R 15.XII.2012

 1. SB, PZPR, PO – popeerelowskie odpadki… 🤩🤩🤩. Do wora z nimi !!! Nie cenzurować wypowiedzi – poproszę…

  1. to nie jest żaden sukces ten cały marsz wyglądał jak przechadzka uczniaków,co robiły tam dzieci z banerem oks odra opole?i co to ma być ta nowa jakość ha ha ha ha mówiłem to jest po prostu nie poważne,przez takie występy gówniarzy prawicowe ugrupowania tylko tracą a żydostwo wykorzystuje to do straszenia społeczeństw.!

   1. SUKCES – ANO TAK JAK SAM ZAUWAŻYŁEŚ „co robiły tam dzieci z banerem ”

    pseudo prawicowcy tacy jak ty – JUŻ WKURWILI NARÓD DO TEGO STOPNIA ŻE NAWET DZIECI CHCĄ WAM UKRĘCIĆ ŁBY

    JAKIMŻ ARCY SUKINSYNEM TRZEBA BYĆ ABY NAWET W DZIECIACH OBUDZIĆ GNIEW ????

    W PRZYGOTOWANIU MATERIAŁ -PT. BURAK W OPOLU – o pewnym pseudo prawicowym polytyku 🙂

    1. i co nie sukces???????

     wielki sukces – tylko ty tego nie chcesz widzieć……

     BO JEŚLI DZIECI SĄ Z NAMI TO MY MAMY PRZYSZŁOŚĆ – BO DZIECI TO PRZYSZŁOŚĆ !!!

     1. bez jaj te dzieci miały by coś zmienić,przećerz one nawet niewiedzą po co tam wczoraj były,były bo można było se mordę podrzeć,z tej całej foto relacji widać jak cały ten straszny marsz maszerował kanałami opola jakieś ciemne uliczki zaplecza kamienic żenujące.

     2. nie po prostu trzeba wziąć przykład z greków hiszpanów lub egipcjan rozpierdolili towarzystwo w drobny mak.a siwe grzbiety bez wyjątku trzeba wypierdolić na śmietnik.!

     3. 2012-malkontent!
      mam 60tke na karku, zdrowy rozum, duszę i wiedzę-życiową! co brak nagminnie u niejednego młodego wykształconego barana z wilk. miast!

     4. ad.2012 się pytam a co takiego wywalczyli Grecy, Hiszpanie i Egipcjanie???? czy mnie coś ominęło?
      bo z tego co wiem to pozamienili sie na górze funkcyjni a smród został ten sam.

     5. a choćby to że jak władza podniosła renkę na cięcia pensji i zasiłki to ją im lud ujebał przy samej dupie i władzunia szybko zrezygnowała z tego pomysłu przypominam że w grecji najnjrzsza krajowa to 850€ miesięcznie i niema czegoś takiego jak w polsce BEZROBOTNY BEZ PRAWA DO ZASIŁKU,w polsce pensja to 250€ na miesiąc zero wsparcia dla bezrobotnych i co? wszyscy wpierdalaja te tuskowe gówno z uśmiechem.tylko macie odwagę podskakiwać w internecie,NIESTETY JEDYNY RATUNEK DLA POLSKI TO BRUTALNE PRZEJĘCIE WŁADZY żeby takie palikoty biedronie kalisze i inna sfołocz spierdoliła jak zdąży pod kamień i bała choćby ryj wysunąć.!!

      ja przestałem się z nimi pierdolić ostatnio przyjechały takie skurwysynki z wodociągów odcinać sąsiadowi wodę bo nie płaci sąsiad pracuje jego żona też zarabiają te jebane grosze i normalnie ich kurwa niestać na reguralne płacenie żydostwó rachunków bo mają dwójkę dzieci,normalnie wkurwili mnie zaczeły te chamy z wodociągów ryja drzeć na całą kamienicę,no to wyszedłem z mieszkania z toporkiem i powiedziałem tym panom że jak tylko ruszą zawór z wodą to im poupierdalam ręce przy samej dupie panowie warzni zbledli i spierdolili kwintesencja jest taka że po tygodniu sąsiad dostał pismo z wodociągów że prezio wik rozkłada na dogodne raty zadłurzenie gdzie wcześniej nie chcieli tego zrobić.TYLKO SIŁOWE ROZWIĄZANIE BĘDZIE SKUTECZNE na marsze i petycje jestZAPUZINO.!!!!

 2. Czipowanie Polakow czas zaczac a nie ma to jak wystartowac od pacjentow
  —————————————————————————–
  Od 1 stycznia szpitale mają zakładać chorym elektroniczne bransoletki, które ułatwią identyfikację pacjentów. Ale dyrektorzy już się martwią, bo oznacza to duże wydatki. Obowiązek oznaczania wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitali wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, które będzie obowiązywać już od nowego roku.
  —————————————————————————-
  http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121128/REGION/121129574
  —————————————————————————-
  czy ktos chce czy nie czip dostanie

 3. Rzecz pozytywna godna rozglosu:

  Gest polskiego milionera – 400 mln zł na edukację młodych

  Kiedy lekarze powiedzieli mu, że umrze za trzy lata, polecił spieniężyć cały swój prywatny majątek. Wszystko, co zgromadził przez 30 lat prowadzenia interesów, około 400 milionów złotych, przeznaczył na fundację edukującą dzieci z ubogich rodzin wiejskich.

  Takiej historii jeszcze w Polsce nie było. Gdyby wydarzyło się to w USA, zapewne Steven Spielberg nakręciłby o tym film, który mógłby liczyć na niejednego Oscara. Andrzej Czernecki, założyciel HTL Strefa, jeden z najbardziej znanych polskich biznesmenów, zdecydował że cały majątek przeznaczy na fundację wspierającą edukację dzieci z ubogich rodzin wiejskich. Spieniężyć i oddać biednym kazał wszystko: ulubione Porsche 911, meble z salonu, dzieła sztuki, książki a nawet fotel i… popielniczkę. Pieniądze za sprzedaży firmy przekazał na „kapitał żelazny” założonej przez siebie Edukacyjnej Fundacji im. Profesora Romana Czerneckiego EFC.
  http://www.wprost.pl/ar/380620/Gest-polskiego-milionera-400-mln-zl-na-edukacje-mlodych/

 4. tak jak pisałem wczoraj opolski marsz to kicha.
  http://www.24opole.pl/10702,Marsz_Idzie_antykomuna_przeszedl_ulicami_Opola,wiadomosc.html

  te marsze są po prostu nie poważne,cały czas te same dyrdymały precz z komuną bij bolszewika itd itd,na dzień dzisiejszy tylko brutalne przejęcie władzy winnych aresztować pozbawić majątków praw wydać tymczasowe paszporty i kopa w dupę na drogę w świat,ale do tego są potrzebni poważni ludzie których jest bardzo mało w polsce,bo ci krzykacze od marszów to kolejne świńskie ryje które chcą się dostać do koryta.!!!

   1. A TAK SERIO O CO CHODZI MŁODYM LUDZIOM – OTÓŻ DOTARŁO DO NICH ŻE W TAKZWANEJ III R.P – NIE MAJĄ SZANS

    WYPŁATA 1250 ZŁ DLA NORMALNEGO CZŁOWIEKA MA SIŁĘ NABYWCZĄ – ŚMIESZNĄ

    ALE INNI POTRAFIĄ ZROBIĆ ZŁOTY INTERES Z TAKĄ KWOTĄ …

    I O TO CHODZI , IM , IM JEST DOBRZE !! I SIĘ DZIWIĄ 🙂 – JAKTO !!

    PRZYKŁAD JAK TO SIĘ KURWY POUSTAWIAŁY … TO JEST TA WOLNA POLSKA ????

    PAN KUC PLATFUS TUSKA TEŻ TAM MIESZKA

    CZAS TO ROZJEBAĆ –

    Nieoficjalnie gazeta ustaliła, że kłopoty mogą mieć Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, Leszek i Aleksandra Millerowie, Józef Oleksy i Jerzy Szmajdziński. Jak podaje „Dziennik” Kwaśniewscy za 1235 zł wykupili w 1998 r. 77-metrowe mieszkanie. Aleksander Kwaśniewski był wówczas prezydentem RP.

    Rok wcześniej, w czasie gdy był szefem MSWiA wykupił mieszkanie Leszek Miller. Za 93 metry zapłacił 1378 zł. W 1994 r. wykupił mieszkanie ówczesny marszałek Sejmu – Józef Oleksy. 113 metrów kosztowało go 1803 zł. Jerzy Szmajdziński nabył w 1997 r. 84-metrowy lokal za 1340 zł. Był wówczas wiceszefem SdRP.

    Mieszkania zostały sprzedane według cen z 1990 r. Politykom lokale te zostały przyznane jako służbowe, jeszcze w czasach PRL, przez Urząd Rady Ministrów. Wszystkie znajdują się na prestiżowym w Warszawie osiedlu, które w latach 80. warszawiacy określali złośliwie „Zatoką Czerwonych Świń”, bo mieszkali tam peerelowscy prominenci i oficerowie SB.

    DZIŚ DOŁĄCZYLI DO NICH – TAK ZWANI „ELYTA III R.P”

    DZIŚ MŁODY CZŁOWIEK ZARABIAJĄC TAKIE SUMY JAK WYŁOŻYLI NA MIESZKANIE W/W NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ SIEBIE SAMEGO ….

    I ONI DZIŚ MAJĄ CZELNOSĆ MŁODYCH POLAKÓW WYZYWAĆ OD FASZYSTÓW ????

    CZAS PRZYWRÓCIĆ PORZĄDEK I ,,,,,,,,,,,,,

    1. PS . A B W TO SPRAWDZIŁO – WSZYSTKO JEST LEGALNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     NIE MAM NIC WIĘCEJ DO DODANIA

     ZATO NADZWYCZAJ SKUTECZNA JEST – ABW -era w tropieniu faszystów ….. NIC KÓRWA NIE ZOSTANIE ZAPOMNIANE

     KAŻDY INDYWIDUALNIE ZOSTANIE ROZLICZONY – NIKT Z KONIEM KOPAŁ SIĘ NIE BĘDZIE – I nie bądzie walczył z instytucją …… po kolei po nazwisku JAKO POLAK będzie rozliczony ..

    2. jeśli „WOLNĄ” POLSKĘ STAĆ NA TAKĄ BONIFIKATĘ – TO NIECH MŁODYM POLAKOM DADZĄ MOŻLIWOŚĆ KUPIENIA NA WŁASNOŚĆ W CENIE 1200 ZŁ – CHOĆBY KAWALERKI

     NIE – NO WŁAŚNIE – A W CZYM JEST GORSZY MŁODY POLAK – OD KWACHA ?????

   1. Wpiepszają chemiczne gówno* z marketów i aptek, szczepią się, piją fluorowna wodę z plastikowych butelek, oddychaja chemtralsami, słuchają księdza grzmiacego o pokorze, a wszystko to okraszone nakazami, karaniem za byle co- za okupacji i komuny było lepiej!
    Obóz koncentracyjny rozciągnął granice na całą ludzkośc, a nie widza tego i słyszeć też nie chcą!

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: