PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

2,5 roku temu, zanim szczepionka Comirnaty Pfizera otrzymała (warunkowe) zatwierdzenie od EMA, komputery EMA zostały zhakowane, a dokumenty do zatwierdzenia wyciekły

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Rate this post

Dokumenty EMA na temat BioNTech z 2020 r. ujawniają: „brak wiarygodnych wniosków na temat skuteczności szczepionki”

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Czytelnik poprosił władze o „Raport oceniający” z oceną ryzyka i korzyści szczepionki BioNTech-Pfizer zgodnie z ustawą o wolności informacji. Dopiero niedawno otrzymał stamtąd ostateczną odpowiedź. Ale proces był żmudny i zabrał go z niemieckich władz do Komisji Europejskiej. Publikujemy wyłącznie cały raport i prezentujemy jego części.

Dobre dwa i pół roku temu, jeszcze zanim szczepionka Comirnaty firmy Pfizer otrzymała (warunkowe) zatwierdzenie od EMA, komputery EMA zostały zhakowane, a dokumenty do zatwierdzenia wyciekły

– informowaliśmy o tym i opublikowaliśmy dane.
Pokazało to między innymi presję, jaką Komisja Europejska wywierała na organ regulacyjny w celu uzyskania szybkiego zatwierdzenia pomimo istniejących obaw.

To, czego nie znalazły się w ujawnionych dokumentach z listopada 2020 r., tj. około miesiąca przed zatwierdzeniem, to raport oceniający z oceną ryzyka i korzyści szczepionki.

Jeden z naszych czytelników złożył wniosek do niemieckich organów ds. zdrowia na mocy ustawy o wolności informacji o ocenie ryzyka i korzyści szczepionki BioNTech-Pfizer (Comirnaty). Między innymi chciał wiedzieć, jakie kryteria zostały zastosowane do oceny ryzyka i korzyści oraz czy ogólne ryzyko śmiertelności było również kryterium.
Federalny Instytut Szczepionek i Leków Biomedycznych (Paul-Ehrlich-Institut, PEI), który jest odpowiedzialny za zatwierdzanie szczepionek w Niemczech, skierował czytelnika do EMA, ponieważ Comirnaty nie został zatwierdzony przez władze krajowe, ale dla wszystkich państw UE wspólnie przez EMA.

Niedawno wysłano do niego wspomniany raport oceniający z oceną ryzyka i korzyści Comirnaty z dnia 21.12.2020 r., Data warunkowego zatwierdzenia. Dalsze dokumenty dotyczące oceny ryzyka i korzyści nie zostały znalezione lub podlegają ochronie interesów gospodarczych posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nie mogą zostać ujawnione.

Przejrzeliśmy dokument – zasadniczo odpowiada on dokumentowi „Comirnaty : EPAR – Public assessment report” z sekcji „Initial marketing-authorisation documents” na stronie internetowej EMA. Jednak dokument na stronie jest znacznie bardziej skrócony i w taki sposób, że nie można rozpoznać skróconych i poczerniałych fragmentów. Jest to również odnotowane w dokumencie na stronie internetowej EMA, na początku mówi:

Uwaga
Sprawozdanie z oceny przyjęte przez CHMP, w którym usunięto wszystkie informacje o charakterze tajemnicy handlowej.

Comirnaty : EPAR – Publiczne sprawozdanie z oceny

W przesłanym nam teraz dokumencie poczerniałe fragmenty są naprawdę „poczerniałe” – czyli bardzo dobrze widać, że został skrócony i jak bardzo został pominięty:

W niektórych przypadkach prawie całe strony były całkowicie zaciemnione:

Czytelnik, który przysłał nam raport, również przeleciał nad nim. Zauważył sekcję 3.3 na stronie 157, którą chcemy tutaj krótko zacytować w tłumaczeniu:

3.3. Niepewność i ograniczenia dotyczące pozytywnych skutków

Na podstawie ograniczonych dostępnych danych nie można wyciągnąć wiarygodnych wniosków na temat skuteczności szczepionki przeciwko ciężkiemu przebiegowi COVID-19 7 dni po podaniu drugiej dawki. Szacowana skuteczność przeciwko ciężkim zdarzeniom COVID-19 występującym co najmniej 7 dni po podaniu drugiej dawki wynosiła 66,4%, z dużą i ujemną dolną granicą (95% CI: -124,8%; 96,3%).
W dniu granicznym analizy wystąpiła tylko ograniczona liczba zdarzeń (odpowiednio 1 i 4 przypadki w grupie szczepionki lub placebo). Tylne prawdopodobieństwo rzeczywistej skuteczności szczepionki ≥ 30% (74,29%) nie spełniało wcześniej zdefiniowanego kryterium sukcesu. W związku z tym skuteczność przeciwko poważnej chorobie nie może być oszacowana w podgrupach, szczególnie w niektórych populacjach o wysokim ryzyku ciężkich chorób Covid-19 (osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi).

Źródło: Sprawozdanie oceniające CHMP, s. 157

Nasz czytelnik podsumowuje:

Ponieważ dolna granica 95% przedziału ufności z -124,8% jest silnie ujemna, można również twierdzić, że szczepienie zwiększa ryzyko ciężkich przebiegów. W każdym razie dane nie mogły obalić tej hipotezy. Niemniej jednak na początku zatwierdzenia władze twierdziły dokładnie to, że szczepionka chroni przed ciężkimi przebiegami i nadal to robią. Jest to również określone w arkuszach informacyjnych dotyczących zgody na szczepienie. Zastanawiam się, na jakiej podstawie naukowej można to twierdzić? W każdym razie nie wynika to jasno ze sprawozdania z oceny i jestem pewien, że żaden organ krajowy nie przeprowadził własnej oceny stosunku korzyści do ryzyka w oparciu o randomizowane badanie kontrolowane placebo. Z tego powodu EMA została skierowana do EMA, ponieważ niemieckie organy nadzoru nie przeprowadziły własnej oceny ryzyka i korzyści.

Dla mnie pokazuje to po raz kolejny, że państwo i firmy farmaceutyczne współpracują ze sobą, oszukując ludzi i lekceważąc prawa w celu ochrony ludności. A co z deklaracjami zgody, czy są one nadal prawnie skuteczne? A kto jest odpowiedzialny za poważne szkody poszczepienne, jeśli zgoda została udzielona na podstawie fałszywych obietnic?

Politycy w Niemczech przygotowują obecnie kolejną falę szczepień, ponieważ każdy, kogo czwarte szczepienie miało miejsce ponad trzy miesiące temu, musi następnie zostać ponownie przebadany lub założyć maskę. Głównym argumentem jest tutaj ochrona przed ciężkimi kursami, ponieważ dla wszystkich jest oczywiste, że nawet cztery razy zaszczepione nie są chronione przed infekcją. Nasz minister zdrowia Lauterbach jest tego najlepszym dowodem. Ale moim zdaniem nie ma naukowych podstaw do tej rzekomej ochrony przed ciężkimi kursami, tj. Nie ma kontrolowanych i randomizowanych badań, które to potwierdzają! Również ten argument coraz częściej okazuje się tym, czym naprawdę jest, czystą propagandą!

Nawiasem mówiąc, przeglądając raport z oceny, zauważyliśmy kolejny „zabawny” szczegół. Prawie na końcu, na stronie 165 znajdziesz tabelę z obowiązkami, które BioNTech-Pfizer musi jeszcze wypełnić (z terminem):

Ponieważ jest to tak istotne, ponownie tutaj w tłumaczeniu:

W celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Comirnaty posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinien przedłożyć końcowe sprawozdanie z badania klinicznego dla randomizowanego, kontrolowanego placebo i ślepego na obserwatorów badania C4591001.

Jak na ironię, „grupy kontrolne” (tj. grupy placebo, w tym z badania C4591001) zostały już zaszczepione w ramach „Programu przejścia od szczepionek” (informowaliśmy o tym). W marcu 2021 r. na stronie BioNTech znaleziono następującą grafikę:

Zastanawiamy się, kiedy te informacje dotrą do EMA. Również w najnowszej aktualizacji strony internetowej EMA (stan na 07.01.2022) znajdziesz następującą tabelę:

Tłumaczymy kolejną część na język polski

Brak równowagi między szczepionką a grupami kontrolnymi w częstości występowania choroby COVID-19, zwłaszcza ciężkiej choroby COVID-19, może wskazywać na występowanie wzmocnionej choroby związanej ze szczepionką. Monitorowanie planowane jest przez 2 lata po podaniu drugiej dawki.

Ta nierównowaga po prostu nie może być już wykryta, ponieważ grupa kontrolna już nie istnieje.

W końcu jednak musimy trzeźwo stwierdzić, że wszystkie te informacje same w sobie nie są niczym nowym i że większość ludzi po prostu nie interesowała się nimi w ostatnich latach. Być może te „dziwne” śmierci młodych ludzi otwierają oczy niektórym – fakty oczywiście tego nie potrafią. Ale nie bądźmy tak niecierpliwi, dobre rzeczy wymagają czasu, a nasz federalny minister zdrowia na szczęście wlewa oliwę do ognia swoimi kampaniami szczepień.

Oto pełny raport z oceny do pobrania:


%d bloggers like this: