PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Ile wynosić będzie dochód obywatelski Bürgergeld który bedzie wypłacany od .1.01. 2023 – KWOTY

Postaw mi kawę na buycoffee.to
5/5 - (4 votes)

Dochód obywatelski zastąpi Hartz IV w Niemczech

Osoby, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy i opłacały w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) die Arbeitslosenversicherung otrzymują zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I (ALG I). Więcej na temat tego zasiłku znajdziesz w TYM PORADNIKU.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Osoby, którym nie przysługuje zasiłek ALG I, ze względu na to, że zbyt krótko opłacały składki mogą otrzymać Arbeitslosengeld II -ALG II (Hartz IV), czyli zasiłek socjalny. Chociaż Hartz IV też potocznie nazywany jest zasiłkiem dla bezrobotnych w rzeczywistości jest jednak zapomogą socjalną dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W przeciwieństwie do zasiłku Arbeitslosengeld I, stawka Arbeitslosengeld II (Hartz IV) jest stała i nie jest uzależniona od stażu składkowego beneficjenta.

W połowie lipca br., federalny Minister Pracy Hubertus Heil (SPD) przedstawił projekt ustawy dot. zmian w świadczeniu. 5 sierpnia Heil podał dalsze szczegóły. Hartz IV przestanie istnieć od 1 stycznia 2023 roku. Zastąpi go Bürgergeld, czyli dochód obywatelski.

„W dniu 1 stycznia 2023 r. skończymy z Hartz 4 i wprowadzimy dochód obywatelski”  – wyjaśnił na początku sierpnia Heil przed głosowaniem nad nowym projektem ustawy. Potwierdził również zapowiadaną w lipcu podwyżkę świadczenia od przyszłego roku.

Ile wynosić będzie dochód obywatelski Bürgergeld?

Według federalnego ministra pracy, dochód obywatelski powinien być wyższy niż dotychczasowe standardowe stawki Hartz IV. Wysokość stawki świadczenia oblicza się będzie na podstawie danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Obecnie osoby samotne otrzymują 449 euro miesięcznie.

Dokładna wysokość standardowych stawek dochodu obywatelskiego nie została jeszcze określona. Ale minister pracy Heil ma już konkretne pomysły. W rozmowie z grupą medialną Funke wyjaśnił: „Moja propozycja jest taka, abyśmy jako podstawę dla gospodarstw domowych przyjęli np. 30 zamiast 20 procent dochodów. W ten sposób standardowe stawki będą o około 40-50 euro wyższe na osobę/miesiąc. Odpowiada to wzrostowi o około 10 procent w porównaniu z dotychczasowymi. Myślę, że to jest rozsądne”.

Jeżeli propozycja ministra pracy zostanie przegłosowana, wysokość stawek dochodu obywatelskiego będzie następująca:

Wysokość stawki/miesiąc Hartz IV Wysokość stawki/miesiąc Bürgergeld
Osoby samotne/samotni rodzice 449 euro Około 494 euro
Dorośli partnerzy we wspólnocie potrzeb 404 euro Około 444 euro
Dzieci w wieku od 0 do 5 lat 285 euro Około 314 euro
Dzieci od 6 do 13 lat 311 euro Około 342 euro
Dzieci od 14 do 17 lat 376 euro Około 414 euro

Kto będzie mógł skorzystać z Bürgergeld?

Wciąż nie jest jasne, jakie konkretne wymagania będzie trzeba spełnić, by mieć prawo do otrzymywania dochodu obywatelskiego. Oczekuje się, że nie będą one różnić się znacznie od tych dla beneficjentów Hartz IV. Według Federalnej Agencji Zatrudnienia prawo do zasiłku dla bezrobotnych będą miały soby, które:

  • mają co najmniej 15 lat i nie osiągnęły jeszcze granicy wieku emerytalnego
  • posiadają zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung) i tu mają swoje centrum życiowe
  • mogą pracować co najmniej 3 godziny dziennie
  • potrzebują realnej pomocy.

Dochód obywatelski zastąpi Hartz IV w Niemczech: Mniej sankcji, więcej wsparcia

W maju br. Bundestag przyjął projekt ustawy dotyczący zawieszenia do połowy 2023 roku cięć w świadczeniach Hartz IV za naruszenie przepisów. Pierwotnie sankcje miały zostać zawieszone tylko do końca 2022 roku.

Projekt ministra przewiduje, że osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zawrzeć z urzędami pracy tzw. plan współpracy. Na początku obowiązywać będzie sześciomiesięczny „okres zaufania”, w którym osobom dotkniętym bezrobociem nie będą groziły cięcia świadczeń. Dopiero po tym czasie możliwe będą redukcje dochodu obywatelskiego.

Odbiorcy powinni również mieć możliwość zachowania większej ilości swoich oszczędności niż w przypadku Hartz 4. „Będą też mogli posiadać majątek w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Do tego każda z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 30 tysięcy euro”.

Propozycja Heila dotycząca reformy świadczenia zawiera również więcej możliwości i zachęt do dalszego kształcenia się. Odbiorcy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez trzy zamiast poprzednich dwóch lat. Dotychczasowa premia na szkolenia ma zostać zniesiona. Zamiast tego ma być wypłacany miesięczny dodatek szkoleniowy w wysokości 150 euro.

Bürgergeld nie będzie rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód obywatelski powinien być jedynie podstawowym zabezpieczeniem, a beneficjenci powinni kontynuować próby powrotu na rynek pracy. Nowe świadczenie Bürgergeld powinno zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii. Obecny zasiłek Hartz IV pobiera w Niemczech ponad 5 milionów osób.

źródło: FR.de

%d bloggers like this: