Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
895 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
121 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
113 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
119 views
POLKA 10 LAT W AFRYCE

POLKA 10 LAT W AFRYCE

Posted by Mev
124 views
Łapanka

Łapanka

Posted by bastoy
364 views

JUZ SIE ZACZEŁO DECYZJA ZEŁEŃSKIEGO O SPECJALNYM STATUSIE POLAKÓW NA UKRAINIE – SĄ GROŹBY I OSTRZEŻENIA POLACY CHCĄ NAS ..

5/5 - (3 votes)

OTO MATERIAŁ W ORYGINALE Z MEDIÓW UKRAIŃSKICH COŚ CO PISZĄ ZWYKLI SZARZY KONSUMENCI BIMBRU

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

ILUSTRACJA PRZEDSTAWIA POLSKA SZLACHTĘ NA UKRAINIE – 16/17 WIEK

„Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам специального статуса на Украине. Эту новость сообщил не сам гетьман, а президент Польши Дуда, что очень много говорит о самостийности та незалэжности. „Вы здесь имеете особенные права», – написал полякам в твиттере Дуда.

Какие же особые права будут у панов среди холопов? Они смогут заниматься бизнесом, учиться, получать медобслуживание наряду с украинцами, получать социальные выплаты, работать в медучреждениях… Это только то, что просочилось. Ранее сообщалось, что поляки станут настоящим правящим классом вна: им разрешат занимать государственные должности и быть судьями. То есть дадут права эксплуатировать холопов и наказывать непослушных.

По сути 404 становится такой же колонией Польши, как в межвоенный период. Тогда на оккупированных территориях БССР и УССР активно насаждали „осадников”. Это вышедшие в отставку солдаты и офицеры, которые получали земли в крэсах всходних и селились с семьями. Цель этой политики – ополячивание местного населения. Только на территории Западной Беларуси направили около 300 тысяч осадников. Результат полонизации на лицо: змагары! Даже спустя 80 лет вылупившиеся личинки бывших польских лакеев продолжают традицию лизать сапоги пану, фапапают на Ржач Посполитую и ненавидят русских.

На Украине низкопоклонство перед Польшей осталось только закрепить на законодательном уровне. Русофобия там уже официальная госполитика, а целовать в жопу пана форсированно учатся украинские гастарбайтеры, чтобы передавать эти навыки из поколения в поколение.

Ах да, и золото-валютные резервы 404 уже хранятся в Варшаве. Не положено туземцам в колонии распоряжаться деньгами.”

ŹRÓDŁO – http://antimaydan.info/2022/07/na_ukraine_vozrozhdaut_institut_polskih_osadnikov.html

TŁUMACZENIE WPISU TŁUMACZ GOOGLE

Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy o nadaniu Polakom specjalnego statusu na Ukrainie. Ta wiadomość została zapowiedziana nie przez samego hetmana, ale przez Prezydenta RP Dudę, który wiele mówi o niepodległości tej niepodległości. „Macie tu specjalne prawa” – napisał Duda na Twitterze do Polaków. Jakie specjalne prawa będą miały patelnie wśród poddanych? Będą mogli robić interesy, studiować, otrzymywać opiekę medyczną wraz z Ukraińcami, otrzymywać świadczenia socjalne, pracować w placówkach medycznych… To właśnie wyciekło. Wcześniej informowano, że Polacy staną się prawdziwą klasą rządzącą VNA: będą mogli piastować urzędy publiczne i być sędziami. Oznacza to, że dadzą prawo do wykorzystywania niewolników i karania nieposłusznych. W rzeczywistości 404 staje się tą samą polską kolonią, co w okresie międzywojennym. Następnie na okupowanych terytoriach BSRR i Ukraińskiej SRR aktywnie rozsadzano „oblężników”. Są to emerytowani żołnierze i oficerowie, którzy otrzymali ziemię w sadzonkach i osiedlili się z rodzinami. Celem tej polityki jest polerowanie miejscowej ludności. Tylko na teren Zachodniej Białorusi wysłano ok. 300 tys. osadników. Wynik polonizacji na twarzy: zmagary! Nawet po 80 latach wyklute larwy byłych polskich lokajów kontynuują tradycję lizania pantofelków, stukania w Rzeczpospolitą Rzhach i nienawiści do Rosjan. Na Ukrainie kłanianie się Polsce pozostaje do ustalenia tylko na poziomie legislacyjnym. Rusofobia jest już tam oficjalną polityką państwa, a ukraińscy migranci są zmuszeni uczyć się całowania w tyłek, aby przekazywać te umiejętności z pokolenia na pokolenie. O tak, a 404 rezerwy złota i walut są już przechowywane w Warszawie. Tubylcy w kolonii nie powinni zarządzać pieniędzmi.

 

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: