PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

CO POLSKA MUSI W RAZIE WOJNY UKRAINY Z ROSJĄ – PEŁNY TEKST UMOWY

Postaw mi kawę na buycoffee.to
4.7/5 - (6 votes)

Ukraina-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2016.12.02.
M.P.2019.50

Warszawa, 02.12.2016. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz (P) i gen. armii Stepan Po³torak (L) podpisali umowê ogóln¹ miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Ukrain¹ w sprawie wzajemnej wspó³pracy w dziedzinie obronnoœci. Prezydent Petro Poroszenko przebywa z oficjaln¹ dwudniow¹ wizyt¹ w Polsce. (cat) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Duda: Polska wspiera Ukrainê w realizacji reform***

UMOWA OGÓLNA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności,
sporządzona w Warszawie dnia 2 grudnia 2016 r.
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej razem „Stronami”;
Pragnąc zintensyfikować strategicznie kluczowe dwustronne stosunki;

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Uznając potrzebę działania na rzecz stałego wzmacniania pokoju i wzajemnego zaufania na świecie;

Uwzględniając wagę wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności;

Działając zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym oraz prawem międzynarodowym;

Szanując swoje międzynarodowe zobowiązania polityczne;

Mając na uwadze zastosowanie prawa Unii Europejskiej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej;

Biorąc pod szczególną uwagę:

– Kartę Narodów Zjednoczonych i Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzone w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.;

– Konwencję wiedeńską o prawie traktatów, sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.;

– Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.;

– Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, sporządzone w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.;

– Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, podpisaną w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r.;

– Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczeniu usług o charakterze wojskowo-technicznym, sporządzone w Kijowie dnia 10 października 1996 r.;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, STRONY kliknij w przycisk Kup teraz.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści30.50 zł
Anuluj

3 thoughts on “CO POLSKA MUSI W RAZIE WOJNY UKRAINY Z ROSJĄ – PEŁNY TEKST UMOWY

 1. Za ludobójstwo Imperator Tsar redukuje populację polityków do 0 ZERA !!!

  Urząd Bezpieczeństwa Sławian <
  Imperator Царь Mieczysław Skowroński
  Tsar of Slavic People
  Ave Cesar ! Pan nad Pany !

 2. Ukraina nie jest członkiem NATO, a także nie jest członkiem UE. Rząd w Polsce podpisał Umowę bez zgody Polaków. Bo nikt, żaden Polski Patriota, nie podpisywał by umowy o takiej treści. Punkty zawarte w umowie dopuszczają, już oficjalnie, bez ukrytych spotkań jakiś obcych agentów, na przekazanie całej infrastruktury, informacji i sprzętu obcemu państwu.

  To tak jak z łapówkami. Teraz w Polsce nie muszą spotykać się na cmentarzach czy przy śmietnikach i wręczać sobie koperty. Teraz powstały fundacje, na które już legalnie przekazuje się pieniądze. Ktoś kiedyś napisał, aż nie do uwierzenia, że na fundacje rząd i samorządy przekazują 20 mld zł. rocznie. Ale ktoś się chyba pomylił. Przecież to niemożliwe.

  1. Tak to jest możliwe i to się dzieje … pieniądze Polaków szastane są na lewo i prawo … ileś miliardów na fundacje, ileś na odprawy dla prezesów spółek skarbu państwa a to tylko po to by stworzyć tzw elity które w przyszłości będą finansowały kampanie wyborcze (chyba nie trzeba zgadywać czyje) … do tego należy dołożyć kolejne ok.15-20 miliardów rocznie jako kontrybucję dla Cesarstwa Rzymskiego lub jak kto woli dla kościoła katolickiego że też już nie wspomnę o nieruchomościach które kościół dostaje za darmo lub za symboliczną przysłowiową złotówkę … Cesarstwo Rzymskie ma swoich sojuszników w wszystkich rządach od USA począwszy a na Rosji i Chinach skończywszy zaś oni wspólnie do kupy razem są satanistami mówiąc krótko –
   a te zgony nadmiarowe (powiedzmy) to ich ofiara dla Szatana – będzie tego więcej gdyż oni czekają na ten jeden niepowtarzalny swój dzień i złożą z ludzi gigantyczną ofiarę dla Molocha Szatana co ogólnie odzwierciedla w inny sposób opis biblijny … to co ukazuje się w wiadomościach, przekazach obecnie i co przekazują w odkryciach z dziedziny historii jak i archeologii bezsprzecznie jest zobrazowane w Biblii i w całości się pokrywa … ludzie (ludzkość) nie jest bez winy – niestety a Bóg z siebie szydzić nie pozwoli …
   „każdy dostanie kto na co zasłużył” ……. Psalm 10
   „co człowiek posiał to i żąć będzie” …… Galacjan 6
   pozdrawiam

%d bloggers like this: