W najnowszym rankingu Polska wypadła najgorzej w Unii Europejskiej. fot. Kampania Przeciw Homofobii

Ta mapa po­ka­zu­je, jak wy­pa­da­my na tle Eu­ro­py pod tym waż­nym wzglę­dem. Na­praw­dę jest aż tak źle?

Właśnie opublikowano wyniki corocznego rankingu, który określa poziom równouprawnienia osób LGBT+ w poszczególnych krajach. Polska zajęła ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. To już trzeci raz z rzędu.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

  • Po raz kolejny opublikowano ranking ILHA-Europe. To ranking, który obrazuje sytuację osób LGBT+ w poszczególnych krajach Europy.
  • Trzeci raz z rzędu Polska wypadła najgorzej w Unii Europejskiej.
  • W rankingu brano pod uwagę prawodawstwo danego kraju, m.in. kwestię ochrony tożsamości płciowej czy prawo rodzinne.

Sytuacja osób LGBT+ w Polsce

Polska jest krajem, którego prawodawstwo jest najmniej przyjazne osobom LGBT+ w całej Unii Europejskiej? Tak wynika z najnowszego międzynarodowego rankingu ILGA-Europe, mierzącego poziom równouprawnienia w poszczególnych krajach Europy. Analizę danych w naszym kraju przeprowadziły: Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Trans-Fuzja.

rozwiń

Sytuację osób LGBT+ w każdym kraju określono procentowo i to już trzeci rok z rzędu, kiedy Polska znalazła się na samym końcu Unii Europejskiej. Jak można łatwo się domyślić, na tle Europy nie wypada dużo lepiej – i zajmuje aż 43 miejsce (na równi z Monako). Dalej jest tylko 5 krajów, m.in. Białoruś i Rosja. Z kolei na podium znalazły się po raz kolejny Malta, Dania i Belgia.

W tym miejscu miał pojawić się niestandardowy element artykułu lub reklama, ale nie widzisz żadnego z tych elementów, ponieważ nie wyraziłeś zgody. Swoje ustawienia prywatności możesz zmienić tutaj.

Co podlega ocenie?

Podczas analizy sytuacji osób LGBT+ w poszczególnych krajach wzięto pod uwagę siedem różnych czynników, które zaważyły na ostatecznym wyniku rankingu. Warto zaznaczyć, że ranking nie bada opinii publicznej i postaw społecznych, a prawodawstwo danego kraju. Oto kryteria:

  • równość i zakaz dyskryminacji
  • prawo rodzinne
  • przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści
  • uzgodnienie płci i integralność cielesna
  • wolności obywatelskie (m.in. prawo do zgromadzeń, zrzeszenia się)
  • prawo do azylu
  • prawo do integralności cielesnej osób interpłciowych.

W ciągu ostatniego roku, odkąd opublikowano poprzedni ranking, Polska nie zmieniła nic, by poprawić sytuację osób LGBT+ w naszym kraju. Za to postęp zrobiły m.in. Francja, Słowacja i Łotwa, która w tym czasie wprowadziła do Kodeksu Karnego zapis o orientacji seksualnej jako przesłance chronionej.

Gorzej być nie może?

Jak zaznaczają przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii, potrzebne są natychmiastowe zmiany, poprawiające sytuację osób LGBT+ w Polsce. „Potrzebna jest wielka społeczna mobilizacja i presja na władze. Musimy pokazać, że chcemy równych praw dla całego polskiego społeczeństwa. Bez wyjątku i bez podziałów!” – apelują.

Czytaj także: