Jeden z najwybitniejszych naukowców, który został wysłany przez stacje Servus TV (Red Bull) do różnych krajów świata, aby zbadać na miejscu sytuację, opublikował ciekawy list.
Naukowiec ten ma swój labor w Austrii i prowadzi klinikę w Niemczech.
Naukowcem tym jest prof. DDr. Martin Haditsch.
Do tej pory był on powściągliwy w swoich ocenach wydarzeń ostatnich dwóch lat. Jednak po ogłoszeniu przez rządu o przymusie szczepień, zdecydował się wkroczyć na barykady rozsądku i walki o wartości osiągnięć cywilizacyjnych.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

List ten napisał prof. Udi Qimron, Wydział Lekarski, Uniwersytet w Tel Awiwie i oddaje tym listem w dobry sposób obecną sytuację na całym świecie. Jest to bardzo wartościowa analiza potwierdzająca obecny stan wiedzy tu na Neonie reprezentowanej .

Materiał filmowy jest po tekście listu.

List:
https://tkp.at/2022/01/17/video-von-prof-martin-haditsch-zum-offener-brief-des-israelischen-wissenschaftlers-ehud-qimron/

—————————————-

Na końcu prawda zawsze wyjdzie na światło dzienne, a prawda o polityce koronawirusa zaczyna się powoli wyłaniać. ponieważ destrukcyjne koncepcje upadają jeden po drugiej, nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć ekspertom, którzy zarządzali pandemią: My mówiliśmy wam.

Z dwuletnim opóźnieniem w końcu zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie da się pokonać wirusa dróg oddechowych i że taka próba jest skazana na niepowodzenie. Oni nie przyznają się teraz do tego, ponieważ nie przyznawali się do żadnego swojego błędu w ciągu ostatnich dwóch lat, ale z perspektywy czasu widać, że zawiodło prawie wszystko, co zrobili, i również media usilnie starają się ukryć swój i rządowy błąd.

Mimo lat obserwacji i dowodów naukowych odmówili przyznania, że ​​infekcja pojawia się falami, które następnie sama ustępuje. Jednak nalegali oni, aby każdy spadek fali infekcji przypisywać wyłącznie swoim działaniom.

Uprawiali sfałszowaną propagandę, z której miało wynikać, że to oni „pokonali zarazę”.
Pokonali znowu, i znowu, i znowu, i znowu.

Odmawiali oni przyznania, że ​​masowe testy są nieskuteczne, mimo że ich własne plany awaryjne tak wyraźnie określają („Plan gotowości systemu opieki zdrowotnej na wypadek pandemii grypy, 2007”, s. 26).

Odmawiają przyznania oczywistych rzeczy, że ​​naturalna odporność organizmu na infekcje, po przebyciu choroby, jest znacznie lepsza niż szczepionka, mimo że wiadomo było i również zaobserwowano, że osoby zaszczepione są bardziej narażone na zakażenie niż osoby wyzdrowiałe. Długo odmówili oni przyznania, że ​​szczepieni nie są chronieni przed zarażeniem, pomimo obserwacji tego zjawiska. Na tej podstawie mieli oni nadzieję, że poprzez szczepienia uzyska się odporność stadną – i to również oni całkowicie tym zawiedli.

Stanowczo oni odmawiali uznania faktu, że choroba jest dziesiątki razy bardziej niebezpieczna dla grup ryzyka i osób starszych niż dla młodych ludzi, którzy nie są zagrożeni, pomimo odkryć tego faktu w Chinach w 2020 roku.

Odmówili oni przyjęcia „Great-Barrington-Deklaracj“, podpisanej przez ponad 60 000 naukowców i lekarzy, jak również innych zdrowo rozsądkowych programów dla ochrony zdrowia społeczeństwa.

Postanowili oni tych naukowców ośmieszyć, oczernić, zniekształcić i zdyskredytować. Zamiast zwrócić się do odpowiednich naukowców i przyjąć odpowiednie programy, zwrócili się oni do ekspertów, którym brakuje odpowiedniego przeszkolenia w zakresie zarządzania pandemią (jak fizycy, jako czołowi doradcy rządowi, weterynarz, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy mediów itp.).

Nie stworzyli oni odpowiedniego, skutecznego systemu zgłaszania skutków ubocznych szczepionek, lecz zadbali o to, aby zgłoszenia o skutkach ubocznych zostały nawet usuwane z portalów internetowych jak np. Facebooka.

Doprowadzili oni do powstania takiej atmosfery, w której lekarze unikali kojarzenia poszczepiennych skutków ubocznych ze szczepionką, aby uniknąć odgórnej presji, jak doznawali lekarze , którzy sumiennie prowadzili notatki i gromadzili takie dane o skutkach ubocznych.

Zignorowali oni wiele doniesień o zmianach intensywności miesiączki i czasów cyklu miesiączkowego.

Oni omijali dane, które pozwalają na obiektywne i prawidłowe rozeznanie niezbędne do badań i analiz naukowych (np. usunęli dane pasażerów na lotnisku Ben Gurion).

Zamiast tego, wraz z kierownictwem firmy Pfizer, publikowali nie rzeczowe nieoparte na faktach artykuły na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.

Nieodwracalna utrata zaufania

Jednak w swojej pysze zignorowali oni również fakt, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. I zaczyna wychodzić na jaw. Prawda jest taka, że ​​drastycznie obniżyło się zaufanie opinii publicznej do systemu i ludzie reprezentujący ten system, którzy stracili o oczach opinii publicznej status autorytetu.

Prawda jest również taka, że ​​na próżno spalone zostały setki miliardów kapitału publicznego – na uprawianie propagandy szczepionkowej, której zadaniem było zastraszenie społeczeństwa. Zniszczono kapitał publiczny na finansowanie nieskutecznych testów niewykrywających zakażenia, o czym było wiadome. Również powstały niesamowite straty przez stosowanie destrukcyjnych Lockdownów, które zakłóciły rutynowy tryb życia społeczno – gospodarczego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ta ich działalność zniszczyła edukację naszych dzieci i zostawi piętno na ich przyszłość. Sprawiła ona, że dzieci czują się winne, przestraszone, palą, piją, uzależniają się, porzucają naukę i walczą, co potwierdzają dyrektorzy szkół w całym kraju.

Ta działalność wpłynęła negatywnie na źródła utrzymania społeczeństwa, gospodarkę, prawa człowieka, zdrowie psychiczne i fizyczne społeczeństwa.

Ta działalność doprowadziła również do podziału społecznego, w którym koledzy wypierali się swoich przyjaciół, którzy nie chcieli podporządkować się oficjalnej narracji rządu. Z tego powodu ludzie stali się w stosunku do siebie wrogami, niezdolnymi do prowadzenia między sobą konstruktywnego dialogu.   

Oni napiętnowali ludzi, którzy odmawiają szczepienia, jako wrogów społeczeństwa rozprzestrzeniających choroby. I to wszystko robili bez żadnych racjonalnych podstaw naukowych.

Oni propagują bezprecedensową politykę dyskryminacji, odmawiania praw i prowadzili politykę selekcji ludzi, w tym dzieci. Lududzi kierujących się i opierających tylko o uzasadnione wybory medyczne. Wybór wynikający z faktycznego braku naukowego uzasadnienia epidemiologicznego do przeprowadzenia szczepienia.

Kiedy dokonamy porównania tej niszczącej, destrukcyjnej polityki, którą oni prowadzą, z rozsądną polityką niektórych innych krajów, wtedy wyraźnie widać, że przez nich spowodowane wielkie zniszczenia, nie tylko w substancji społecznej, bezsensowną walką z wirusem, dodały się do niewielkich strat spowodowanych przez wirusa i w ten sposób powstało tylko jeszcze więcej ofiar niż powstało by z powodu wirusa.

Zrujnowali oni gospodarka, którą służy do utrzymania standardu życia społeczeństwa, produkując tak duże bezrobocie.
Zniszczyli edukację dzieci, co przyczyniło się również do powstania dodatkowych ofiary, które powstały wyłącznie przez niszczącą politykę rządu.

Faktycznie nie mamy powodów do trzymania stanu nadzwyczajnej epidemii, ale taki stan jest utrzymywany przez dwa lata z powodu żądzy władzy i kontroli społecznej.

Jedynym nagłym wypadkiem jest to, że nadal ustalają oni politykę i rezerwują ogromne środki z budżetu publicznego na propagandę i psychotechnikę, zamiast użyć tych ogromnych środków publicznych dla dobra społecznego do wzmacniania systemu opieki zdrowotnej.

Ta sytuacja musi się skończyć!

Profesor Udi Qimron, Wydział Lekarski, Uniwersytet w Tel Awiwie.

————————————-

Wprawdzie był to list dotyczący sytuacji w Izraelu, ale dokładnie taka sama, szablonowa sytuacja jest w innych krajach.
Po tym liście widzimy dokładnie, że mamy tu do czynienia z polityką całkowitego zniszczenia kapitału publicznego przez przemieszczenie go od społeczeństwa do struktur oligarchii.