Rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że funkcjonariusze straży w 2021 r. przeprowadzili 210 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolami objęto prawie 6 tys. (blisko 4,8 tys. – 2020 r.) obcokrajowców i stwierdzono, że 825 osobom powierzono pracę nielegalnie (1 tys. 76 – 2020 r.).

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Jak wskazała, głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej naruszenia przepisów stwierdzili w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 78 proc. W budownictwie pracowało nielegalnie 12 proc. cudzoziemców, a w zakładach produkcyjnych i usługowych po 4 proc. obcokrajowców — podała.

Obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców, bo aż 88 proc. Natomiast Gruzinów i Białorusinów pracujących na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami było po 3 proc.

 

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 29 proc. obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim, 12 proc. w ełckim, 10 proc. w nidzickim. Natomiast w powiecie mrągowskim było 9 proc., w działdowskim i gołdapskim po 7 proc.

W 2021 r. funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 62 wnioski o ukaranie pracodawców. Ponadto przedsiębiorców, którzy naruszyli przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców ukarali mandatami na kwotę blisko 50 tys. zł. Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły właścicielom firm grzywny na kwotę ponad 170 tys. zł. — poinformowała mjr Aleksandrowicz.