Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół :-) jest pod wyszukiwarką

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Translate website Mforum
Illuminati Cardgame
Posted by Enigma2021
218 views
STREAMY J/C ODBLOKOWANE

MFORUM VIDEO LIVE INFO NIUS

Informacje prasowe , video stream , podcast ,reportaż, audiobook , film fabularny, film dokumentalny , relacje ,transmisje , retransmisje publikacje , republikacje materiały tłumaczone na język polski , komunikator chat audio i video , największe w Polsce archiwum materiałów video i art. prasowych trwale usuniętych z internetu ,codziennie najnowsze informacje bez cenzury nie dostępne w Polskim internecie .Audycje stream live w każdy dzień z wyjątkiem piątku i soboty o godzinie 20 .00 dostępna funkcja translator z możliwością tłumaczenia zawartości całej witryny na 93 języki w tym treści chat !!

POLACY – KONTROLUJCIE POLICJANTÓW I URZĘDNIKÓW POD KONTEM ŁAMANIA PRAWA I WNIOSKOWAĆ o wszczęcie śledztwa pod kątem przestępstwa szerzenia zagrożenia epidemiologicznego.

Rate this post

ZAPRASZAM NA FILM A POD FILMEM NIEZBĘDNE NARZĘDZIA PRAWNE DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI OBYWATELSKICH – POLICJANTÓW , STRAŻNIKÓW MIEJSKICH I URZĘDNIKÓW

PYTANIE ZASADNICZE – KTO SPRAWDZA POLICJANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SKLEPACH I PASAŻACH POD KONTEM POSIADANIA  AKTUALNEGO TESTU NA COVID 19 LUB DOWODU SZCZEPIENIA LUB ZAŚWIADCZENIA O BYCIU OZDROWIEŃCEM

przed podjęciem interwencji zapytać odpowiedzialny za kontrolowanie w/w zaświadczeń i dokumentów w sklepie dział lub pracownika sklepu który realizuje te obowiązki nałożone prawem !

WAŻNE ! PAMIĘTAJCIE ABY SAMEMU DYSPONOWAĆ KTÓRYMŚ Z WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W/W.

PODSTAWA PRAWNA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA !!  Przestępstwo z art. 165 kk.

Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego

§ 1.
Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1)
powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
2)
wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
3)
powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
4)
zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
5)
działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W PRZYPADKU GDY SPRAWCA ROBI WSZYSTKO ABY NIE MOŻNA BYŁO GO ZIDENTYFIKOWAĆ – N.P MASKUJE TWARZ LUB ODMAWIA PODANIA PERSONALIÓW USTNIE.

Art. 243 wskazuje, że:

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. 

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji. 

NAJLEPIEJ W TAKIM PRZYPADKU POWIADOMIĆ DYŻURNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI – A NIE KOLEGÓW SPRAWCY JEŚLI CHODZI O CZYN POPEŁNIONY PRZEZ URZĘDNIKA LUB POLICJANTA !!

 

 

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: