Korelacja między nadmierną śmiertelnością w landach związkowych a ich wskaźnikiem zaszczepienia ważona względną liczbą mieszkańców landu wynosi 0,31. Liczba ta jest zaskakująco wysoka i byłaby ujemna, gdyby szczepienia miały zmniejszyć śmiertelność.

Korelacja między nadmierną śmiertelnością w landach związkowych a ich wskaźnikiem zaszczepienia ważona względną liczbą mieszkańców landu wynosi 0,31.  Liczba ta jest zaskakująco wysoka i byłaby ujemna, gdyby szczepienia miały zmniejszyć śmiertelność.

W rozpatrywanym okresie (od 36. tygodnia do 40. tygodnia 2021 r.) obowiązują następujące zasady: Im wyższy wskaźnik szczepień, tym większa nadmierna śmiertelność.  W świetle nadchodzących środków politycznych mających na celu redukcję wirusa liczba ta jest niepokojąca i wymaga wyjaśnienia, jeśli mają zostać podjęte dalsze środki polityczne w celu zwiększenia wskaźnika szczepień.

Jest to fragment artykułu doktorów Steyera i Kapplera na temat nadmiernej śmiertelności którą autorzy wiążą ze stopniem wyszczepieniaNa początek przyjrzyjmy się jak wyglądała nadmierna  ogólna śmiertelność w Niemczech na przekroju ostatnich lat w tym z dodaniem krzywych covid19.

Źródła

Jak wygląda stopień wyszczepień w poszczególnych landach w Niemczech?

Jak wyglądała metodyka badań? Poniżej krótkie wyjaśnienie przyjętej metodologii.
Dla każdego z 16 landów związkowych dodaliśmy liczbę zgonów od 36 do 40 tygodnia  dla każdego roku 2016 do 2021. (Nowsze dane nie są jeszcze dostępne). Daje to w wyniku liczbę zgonów dla każdego landu związkowego i roku w okresie od 36. do 40. tygodnia.  36 do 40 tygodnia dla lat 2016-2020. Dla każdego landu związkowego te średnie wartości z ostatnich lat są podstawą do porównań z 2021. Dla porównania utworzyliśmy iloraz liczby zgonów w 2021 roku w okresie od 36 tygodnia do 40 tygodnia przez wspomniane już wartości średnie, a następnie pomnożone przez 100. Stosunek 100 oznacza zatem, że nie ma ani nadwyżek, ani niedośmiertelności, stosunek 110 stwierdza  że w badanym okresie 2021 r. zmarło dokładnie 10% więcej osób niż średnio w poprzednich 5 latach.  Rzeczywiste liczby wahają się w 16 krajach od 102,2 (Saksonia) do 115,7 (Meklemburgia-Pomorze).  Im większe odchylenie (od 100) w górę, tym większa nadmierna śmiertelność w danym landzie  związkowym.
 
Poniżej przedstawiono wykres zbiorczy nadmiernej śmiertelności dla 16 landów związkowych w Niemczech.

Poniżej podsumowanie otrzymamy ych wyników przez autorów.
Korelacja wynosi +.31, jest niesamowicie wysoka…..Zdawało by się powiedzieć, że im większe wyszczepienie tym mniejsza śmiertelność. Jest jednak odwrotnie i należy to pilnie wyjaśnić. Nadmierną śmiertelność można zaobserwować we wszystkich 16 landach. Liczba zgonów z powodu Covid zgłoszonych przez RKI w rozważanym okresie konsekwentnie stanowi jedynie stosunkowo niewielką część śmiertelności i przede wszystkim nie może wyjaśnić krytycznych faktów:
1. Im wyższy wskaźnik szczepień, wyższa nadmierna śmiertelność. Pełne szczepienie zwiększa prawdopodobieństwo zgonu. Oczywiście możliwe są bardziej pośrednie wyjaśnienia:
 2. Im wyższy odsetek osób starszych, tym wyższy wskaźnik szczepień i nadmierna śmiertelność. W związku z tym wskaźniki szczepień i nadmierna śmiertelność również są ze sobą skorelowane. (Jednak to wyjaśnienie nie jest zbyt prawdopodobne, ponieważ odsetek osób starszych zmieniłby się wówczas znacząco między rokiem 2016-2020 z jednej strony a 2021 z drugiej strony). a te ostatnie prowadzą do zwiększonej liczby zgonów. 
 
Źródło