W badaniu wzięło udział 566 mężczyzn i kobiet (1:1) w wieku 28-97 lat, którzy byli pacjentami gabinetu kardiologii profilaktycznej. Wszyscy pacjenci otrzymali nowy test kardiologiczny PULS 2-10 tygodni po drugiej szczepionce COVID-19 . Ten wynik testu porównano z wynikiem PULS z 3-5 miesięcy szczepień wstępnych. Test kardiologiczny PULS mierzy wiele biomarkerów białkowych, w tym czynnik wzrostu hepatocytów [HGF], rozpuszczalny Fas i IL-16, i wykorzystuje wyniki do obliczenia 5-letniego wyniku ryzyka dla nowego ACS. Wynik PULS wzrasta wraz z podwyższeniem powyżej normy. Wszyscy uczestnicy otrzymywali ten test co 3-6 miesięcy przez 8 lat.

Od przed szczepieniem do po szczepieniu poziomy IL-16 wzrosły z 35=/-20 do 82=/-75 powyżej normy. Rozpuszczalny Fas wykazał wzrost od 22±15 do 46=/-24 powyżej normy. HGF wzrósł z 42±12 do 86±31 powyżej normy. W rezultacie 5-letni wynik ryzyka ACS PULS wzrósł z 11% do 25%. Do czasu opublikowania raportu zmiany utrzymywały się przez 2,5 miesiąca lub dłużej po drugiej dawce szczepionki.

 

Autor badania doszedł do wniosku, że „mRNA [szczepionki] dramatycznie zwiększają stan zapalny śródbłonka i nacieków komórek T mięśnia sercowego i mogą wyjaśniać obserwacje zwiększonej zakrzepicy, kardiomiopatii i innych zdarzeń naczyniowych po szczepieniu”.