INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

Stream odblokowany w środę o 20.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

POLACY NARÓD PRZEKLĘTY ? dziwne zbiegi okolicznosci – rzecz o opiece NMP nad Polską!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
4/5 - (4 votes)

TEN AR. NIE MA NA CELU NIKOGO OBRAŻAĆ JEST MATERIAŁEM DO PRZEMYŚLENIA PEWNYCH SPRAW I PEWNYCH NADZWYCZAJNIE NIEKORZYSTNYCH DLA POLSKI PASM ZBIEGÓW OKOLICZNOŚCI 

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

NIE POLECAM TEJ LEKTURY UMYSŁOM ZBYT HERMETYCZNYM W PEWNYCH DZIEDZINACH  

Ojczyzna Nasza od wieków, od początku swojego istnienia doświadczała przedziwnej tajemnicy królowania Matki Jezusa. Kiedy doświadczenie to stało się szczególnie wyraźne w czasach szwedzkiego potopu i obrony Jasnej Góry, ówczesny władca Polski, król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656 r. obwieścił to, co od wieków czuły polskie serca. W ręce Maryi oddał berło swej władzy, a jej skronie przyozdobił królewską koroną, uroczyście stwierdzając: ` Wielka Boga – Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, król, Ciebie dziś za Patronkę moją i za królowę Państwa obieram.

Odtąd naród zapatrzony w Janową wizję niewiasty obleczonej w słońce i ukoronowanej gwiazdami oraz cudowny obraz w jasnogórskim sanktuarium związał się jeszcze bardziej z Jezusową Matką. Doświadczał w dalszym ciągu i doświadcza także dzisiaj Jej matczynego królowania. Doroczna uroczystość 3 maja stanowi szczególne wyznanie tego doświadczenia, będąc także wyrazem dziękczynienia i ponownego zawierzenia się Matce Królowej.

Świętowanie tajemnicy królowania Maryi w naszym narodzie to również okazja, aby postawić pytanie, co stanowi istotę tego królowania? Co wyraża tytuł Maryi Królowej Polski? (…) Nasz naród znalazł się pod macierzyńskim płaszczem miłosiernej Matki i Królowej, a jego synowie przez wieki z ufnością wołali: `Witaj Królowo, Matko miłosierdzia’… i `Pod twoją obronę uciekamy się’.

Czynimy to także i my, dzisiaj… zwłaszcza pielgrzymując do sanktuariów naszej Matki i Królowej. Można mówić o polskiej drodze maryjnej, o polskim przyzwyczajeniu wiązania naszych narodowych i osobistych spraw z nią, przynoszenia swych modlitw przed jej tron, przed Jej oblicze. Dotyczy to na pierwszym miejscu jasnogórskiej królewskiej stolicy Maryi’.

Warto jeszcze wspomnieć, że pod jej opiekuńczymi skrzydłami Polska straciła

To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, STRONY kliknij w przycisk Kup teraz.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści30.50 zł
Anuluj

81 thoughts on “POLACY NARÓD PRZEKLĘTY ? dziwne zbiegi okolicznosci – rzecz o opiece NMP nad Polską!

 1. Tak dla przypomnienia – Dlaczego nikt nie przypomniał Naszemu Papieżowi ,
  by zdjął Klątwy z Polski nałożone przez jego poprzedników Zapomnieli,Zignorowali, było im to na rękę (niepotrzebne skreślić) . Co tu dużo kryć Watykan właził Niemcom w d…. od samego powstania do dziś (z rzadkimi wyjątkami).
  Dlatego upadnie a klątwy przestaną działać.

 2. Odpowiedzi na temat przekleństwa Polski należy szukać w postępowaniu Mieszka I
  Od tego czasu Polska stała się krajem przeklętym.
  Oddając się katolicyzmowi ,religii demonicznej,która już w I wieku skłoniła się ku bałwochwalstwu.
  Zakłamując Dekalogi pozbywając się przykazania zabraniającego kłaniania figurom i obrazom poddali plebs pod przekleństwo wynikające z bałwochwalstwa

  Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań
  A teraz owoc bałwochwalstwa:

  Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

  Czy jeszcze mamy mieć wątpliwości ,że katolicyzm sprowadził przekleństwo na naród polski?
  Maria i jej bóstwo to tylko element tego bałwochwalstwa.

  1. ”Nie uczynisz żadnej rzeźby… obrazu…” – antykatolicka manipulacja!
   ”Kult obrazów”, ”Kościół usunął drugie przykazanie”, ”bałwochwalstwo” itd. – czyli jak wrogowie Kościoła manipulują fragmentami Pisma Świętego!
   ”Kult obrazów”, ”Kościół usunął drugie przykazanie”, ”bałwochwalstwo” itd. – czyli jak wrogowie Kościoła manipulują fragmentami Pisma Świętego!

   ”Nie będziesz czynił żadnej zeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” (Księga Wyjścia, 20, 4,5)

   Ten fragment Pisma Świętego stał się orężem gnostyków przeciwko Kościołowi. Opanował cały internet. Wszelkiej maści sekciarze zaatakowali tym cytatem Katolików na każdym forum, każdym portalu społecznościowym, nie oszczędzając stron Katolickich!

   Jednak czy nie obróciło się to przeciwko nim? Czyjemu wizerunkowi bardziej zaszkodził powyższy fragment Pisma Świętego?

   Przeciwnicy Kościoła Katolickiego strzelili sobie bramkę samobójczą! Cytują tylko jedno zdanie Księgi Wyjścia nie zastanawiając się nad pozostałą Jej treścią!

   Niesłusznie zarzuca się Katolikom ”modelnie się do obrazów” i ”pominięcie drugiego przykazania”. Nikt żadnego przykazania nie usunął! W Katolickim kanonie Biblii znajduje się powyższy cytowany fragment! Kościół niczego nie usunął! Po drugie Dekalog w wersji katechetycznej został ujednolicony tak, aby każdy mógł go się łatwiej nauczyć na pamięć. Nikt nie zakazuje Katolikom czytania i uczenia się na pamieć całego, długiego tekstu Dekalogu zawartego w Piśmie Świętym. Gwarantuję jednak, że dziecko szybciej nauczy się wersji katechetycznej, niż długiego tekstu z Biblii. Stąd uproszczenie potrzebne do katechezy. Nikt jednak fragmentu Księgi Wyjścia nie usunął! Tu więc przeciwnicy Kościoła bredzą głupoty!

   Przeciwnicy Katolicyzmu zazwyczaj nie cytują dalszego tekstu Księgi Wyjścia, w którym mowa o ”tym co jest na niebie” (…) ”na ziemi” (…) ”w wodach” (…) Nie jest napisane ”w niebie”, a ”na niebie”. Dotyczy to zakazu tworzenia rzeźb i malowania obrazów gwiazd, słońca itd. utożsamianych w starożytnosći z pogańskimi bóstwami! Stąd te właśne Słowa Boga skierowane do Mojżesza na górze Synaj!

   Czytając dalej Księgę Wyjścia dochodzimy do tego fragmentu, w którym Bóg nakazuje Mojższeszowi zbudować arkę z podobiznami dwóch cherubów (aniołów)! ”Dwa zaś cheruby wykujesz ze złota” (Wj, 25, 18) Jak to się ma do tego co twierdzą wrogowie Kościoła? W tym momencie dyskusja z nimi się kończy! Zaczynają wówczas bluzgać, wyzywać Katolików itd. Nie mają już argumentów na obronę swojej głupoty i absurdalnej interpretacji Biblii!

   Obalmy też zarzut ”modlenia’się do obrazów”. Katolik nie modli się do obrazu! Chyba tylko skończony idiota modliłby się do kawałka drewna, płótna, papieru czy farby! Katolicy modlą się do Boga za wstawiennictwem osób (świętych), które obrazy przedstawiają! W Katechizmie kardynała Gasparriego napisano:

   ”198. Czy i świętym obrazom trzeba oddawać należną cześć i uszanowanie?
   I świętym obrazom należy oddawać cześć i uszanowanie, gdyż cześć, którą się im oddaje, dotyczy osób, które one przedstawiają; skutkiem tego przez znaki czci, którą im oddajemy, wielbimy samego Chrystusa i wyrażamy szacunek dla Świętych, których one są podobiznami.”

   Nie jest to zatem bałwochwalstwo, gdyż nie czcimy bardziej świętych niż Jezusa!

   Sam Pan Jezus nakazał św. siostrze Faustynie zlecić namalowanie Jego obrazu! Proszę sobie również poszukać informacji na temat powstania obrazu Matki Bożej z Gaudalupe!

   Myślę, że to wsytarczy, aby wszystkim zindoktrynowanym przez gnostyków wrogom Kościoła otworzyć oczy!

 3. I ŻEBY BYŁA JASNOŚĆ BO ZA CHWILE WPADNĄ TU KOŁTUNY Z BŁYSKIEM W OCZACH I ZACZNĄ P… ŻE TO ATAK NA CYWILIZACJE ŁACIŃSKA I WALKA Z KRZYZEM

  OWSZEM WALKA ALE Z KOŁTUNAMI O NISKIM POJMOWANIU SPRAW PROSTYCH
  CHODZĄCYCH ZARÓWNOW SUTANNACH JAK I DRESIE

  I COS WAM POWIEM NIKT NORMALNY NIE WALCZY Z RELIGIĄ BO ONA BYŁA JEST I BEDZIE

  WALCZYĆ MOŻNA Z GRUPAMI OCZADZIELCÓW KTÓRZY POPRZEZ PŁYTKIE POJMOWANIE WARTOŚCI ROBIĄ WŁAŚNIE Z RELIGII SIEDLISKA ĆWOKÓW CIEMNIAKÓW NIE RZADKO Z DYPLOMAMI UNIWERSYTECKIMI

  A KAŻDĄ SŁUSZNĄ KRYTYKĘ CHOĆBY ZWYKŁYCH ZBOCZEŃ I ZŁODZIEJSTW PODNOSZĄ DO RANGI ATAKU NA KRZYŻ

  CZYM SIE RÓŻNICIE OD PEWNYCH ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH GDZIE JAKAKOLWIEK KRYTYKA LUB PRÓBA PIĘTNOWANIA PODŁOSCI JEST – ANTYSEMITYZMEM

  NICZYM JESTEŚCIE TAKIMI SAMYMI GNOJAMI

    1. Niczego nie myle Krist.Nie ma wiary ,nie ma religii.Nie ma religii ,nie ma wiary.Trzezwy realista wie,ze religia nie jest zakorzeniona ,ani zadna wiara.Fanatyk zawsze zdrowemu wmowi zakorzenienie wiary..

      1. Nie jest zle Mizia.Cywilizuja sie pomalu na wioskach w Polsce B.Na msze chodza,a po mszy dobrodzieja obgaduja i wytykaja poza oczy,ze pazerny i glupstwa na mszy opowiada.Uny chodza ,bo to i rozrywka i se mozna sasiada zobaczyc,z ktorym nie gadaja ,bo sie pozarly o miedze,a to futro przewietrzyc,a to obgadac niemodna dziewuche sasiadki co za grosz gustu ni ma..A poza tym sie przyzwyczaili do tego chodzenia zwlaszcza ci strasi no i chca na to Niebo zasluzyc,bo pieklo maja na ziemi po zmianie ustroju..Mlodzi juz nie chetnie chodza do kosciola ,zeby wikarego ogladac.Tera maja bryki zamiast fury to na disco jada sie zabawic przy disco polo.No i ci mlodzi przestali sie tego piekla bac.

      2. Oj ciezko w dzisiejszych czasach byc wikariuszem.Narod sie krnabrny zrobil.Nie slucha sie dobrodzieja.No ale znalazly metode.Nie strasza pieklem.Tera zydem strasza…I dziwo dziala.Sam dziwisz chyba sie dziwi,ze metoda na zyda skuteczna.A o ojcu rydzyku to nie wspomne.Radia Maryja ma pelno wielbicieli wsrod moherowych beretow,bo mlodych ruchy narodowe strasza zydem..he he.

     1. niezłe konserwy wtedy mieli…. tylko przypadkiem nie zaciągnij się pod wodzę komtura bydgoskiego bo on jakiś tam rycerzy werbuje…. takie czerwone pelerynki mają jak dobrze pamiętam też z krzyzem….
      Mizia zostaniesz u komtura dowódcą wojsk jego….tosz to zaszczyt…
      a póżniej…pożniej to juz tylko armagedon

 4. Co do Krzyżaków – ich poddaństwo Maryi było ponoć ściemą ,de facto służyli komuś innemu .Jeśli dodać do tego pychę i butę , która zawsze ciągnie w kierunku zguby to musieli upaść . Poszukaj sobie i poczytaj.

    1. Poszlo o kase Mizia.Wladza w calej Europie kontra bankierzy.A ,ze przy okazji poszlo o sodomie i czczenie idola oraz kota to juz inna sprawa.Co tam ci Templariusze w tej swiatyni znalezli, to tak do konca nie wiadomo i rozne zrodla unikaja oswiecenia.

     1. Ano w tamtych czasach wladcy Europy powierzali kase tym bankierom,ktorzy chronili he he pielgrzymki do swietej ziemi i organizowali coraz kosztowniejsze wyprawy krzyzowe.Zrujnowani wladcy pierwszy Filip , postanowili wbrew papiezowi zlikwidowac bankierow.A ze papiez swiety nie byl,wiec przypomnienie mu pewnego romansu przkonalo go i zerezygnowal z objecia protektotatem majatkow bankierow Templariuszy.Przeklenstwo,ktore ciazy na Ojczyznie Filipa zwanego Pieknym to zemsta bankierow.A liczba tej zemsty..To numer 13..

  1. JAK DZIŚ WYGLĄDA WIARA TYCH NAWRÓCONYCH 15 000 000 CZŁONKÓW PZPR
   I JAKA ICH SYMBOLIKA …

   ====================================

   Jezus w Świebodzinie nakręca handel

   NIEBAWEM W OKÓŁ STANIE KILKANAŚCIE HIPERMARKETÓW 

   A WIĘC 

   „KRÓLUJ NAM POŚRÓD STRAGANÓW „

   „AJ WAJ POLSKA TO WSPANIAŁY KRAJ „

   Na 20-tysięczne miasteczko, nad którym góruje gigantyczny pomnik Chrystusa Króla, ostrzą sobie zęby supermarkety i firmy produkcyjne, w planach jest nawet galeria handlowa – informuje „Metro”. Chrystus czuwa nad miastem – cieszą się władze.

   Gdy w zeszłym roku biskupi wyświęcali pomnik w Świebodzinie w internecie furorę robiły zdjęcia Chrystusa na tle stojącego wprost naprzeciw jego twarzy supermarketu Tesco.

   Inni przedsiębiorcy też liczą, że monument przyciągnie tłumy pielgrzymów. Już wylano fundamenty pod supermarket z artykułami „dom i ogród” Mrówka, a kilkaset metrów dalej powstaje już trzecia w mieście Biedronka.

   Z kolei Grupa Muszkieterów (mają w Świebodzinie już supermarket Intermarche) chce tam postawić market z artykułami budowlanymi Bricomarche i myśli o wielkomiejskiej galerii handlowej.


   Ale prawdziwy gospodarczy boom czeka miasto, gdy wokół pomnika Chrystusa zostanie wybudowany kompleks hotelowo-gastronomiczny.

   Śmiałe plany ma też parafia Miłosierdzia Bożego, w której pięć lat temu narodziła się idea pomnika. Chcą wznieść wokół posągu kilkumetrowe postaci stacji drogi krzyżowej, a pod samym monumentem dom pielgrzymkowy na kilkadziesiąt miejsc.

   http://polskalokalna.pl/wiadomosci/lubuskie/news/jezus-w-swiebodzinie-nakreca-handel,1660768,392

   ===========================

   PAN SIE NIE DENERWUJE PAN ZACZEKA SIE ZAŁATWI

   HANDELE , HANDELE – ODPUSTY , SEDESY , KALESONY albo weź pan COŚ DLA ŻONY…..

   ” SZMERY BAJERY DAMSKIE SWETERY”

   „SZNURY MOTORY , TELEWIZORY ” 

   I NIE ZAPOMINJ  DZIŚ SCHAB 10 ZŁ ZA KILOGRAM

   KONIECZNIE PO PROCESJI

   WEJDŹ KUP BĄDŹ SZCZĘŚLIWY

   😉  

   ==============================================================
   SZCZYT POGAŃSTWA BAŁWOCHWALSTWO – JARMARKI HANDEL MAMONA

   A MOZE JESTEM W BŁĘDZIE – niech mnie ktoś oswieci ??

   1. Kobity Mizia spelnialy wazka role w podbojach.A te role polityczna mariazy kosciolek jak najbardziej przypieczetowywal swietym wezlem malzenskim.A co z tych wezlow wynikalo dla Polski to wiadomo.Ciagle obce wplywy i wykorzystywanie Jej dla celow politycznych.Nihil novi…

   1. taaaa..Krist..A inni to korzonkami sie zywia..Wez Ty Krist zobacz przed jaka instytucja stoi zloty cielec.A przepych i bogactwo nawolujacych do ubostwa muzulmanow i milosnikow buddy nie oslepia oka ?.Jeno Watykan..Wszyscy jednacy…

    1. akurat buddystów w to mieszać nie bedziemy, to jedna z religii które mi sie podobają. Zero przemocy, knowań, itd…
     Widziałas bogatego buddyjskiego mnicha? ich rozlatujące się klasztory?
     Fakt w kazdej religii mają złote posągi, tylko róznica w tym jakim kosztem ludności je wykonano…… Zafundowac pomnik Bóstwu dla ogółu a cisnąć kasę ktora idzie do prywatnych kieszeni albo na konto by powielać bogactwa (bank watykanski) to dwie odmienne rzeczy..

     na szczęscie nasze posągi Swiętowida były zazwyczaj z drewna, bo jakby były ze złota wtedy znacznie wczesniej by polan najechano i ograbiono pod pretekstem Chrystianizacji.

     1. KrisT-i tu się z Tobą nie zgodzę,gdyż buddyzm jest filozofią myślenia i rozwoju człowieka poprzez doświadczanie, a nie przyjmowanie na wiarę. Buddyzm ma 99% więcej nauki a tylko 1% religii i to tej formalnej . Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to proszę sobie przestudiować np. stronę http://www.buddyzm.pl

      1. i własnie dlatego buddyzm mi się podoba, tam trzeba mysleć..
       co w KRK było kiedyś zabronione, co powiedziano tak ma być…
       Ba, przez pewien okres czasu czytanie bIblii było zakazane przez swieckie osoby, coby nie zadawali głupich pytan i nie interpretowali zapisów po swojemu… po to zresztą tyle doktryn..
       od wyjaniania i interpretacji – tej jedynej wlasciwej jest instytucja koscioła zwykłemu katolowi nie wolno bądz robi to zle……bardzo zle..

 5. I kto tu ma hermetyczny umysł? Bez wiary chcecie, żeby Was chronił Bóg czy Matka Boska?
  Dlaczego w Hiroszimie i w Nagasaki ostały się po jednym budynku w odległości 1 km od epicentum wybuchu? Zachowały się nienaruszone w trawą na ganku?
  A cud nad Wisłą i żołnierze rosyjscy, którzy widzieli Panią w białej sukni pomagającą Polakom?
  A żołnierze niemieccy, którzy zostali podczas II wojny światowej skierowani do zbombardowania Częstochowy, którzy nie mogli w ogóle znaleźć klasztoru? Nie umieli go zobaczyć? Nie wrócili do bazy, zaginęli. Odnalazł się tylko jeden, który wylądował gdzieś w Czechach?
  Mity? Wierzenia zabobonne ciemniaków?
  Może Ty w to nie wierzysz, ale ja np. tak.

    1. bo tak na serio gorliwi katolicy w około 40 % w polsce to neofici gdy w roku 1989 się nie wszyscy załapali do biznesu – sb , lwp, mo i inne -wtedy wyczuli ze wiatr dmie w rzagle KRK i ci co się nie załapali do rad nadzorczych polityki i byznesu nagle ZA SPRAWĄ CUDU WIELKIEJ TAJEMINCY WIARY – CZYLI EURO ZŁOTO I DOLARY

     ZOSTALI NAJGORLIWSZYMI NEOFITAMI KRK

     🙂 A ŻE TAM NA GÓRZE NIC SIE NIEDA UKRYĆ I WIEDZĄ ŻE TO SĄ ZWYKŁE K…. I …

     WIĘC SŁABO SĄ SŁUCHANI A NAWET OLEWANI

     ŁOT CAŁA PRAWDA

     1. ZAPYTAJ 100 POLAKÓW GORLIWYCH O SZCZEGÓŁY KATECHIZMU LUB BIBLI NA 100 MOZE MOZE 10 BEDZIE MOGŁO PODJAĆ DYSKUSJE – to sa dane KRK !!!! oczywiście do celów roboczych

      🙂 NIKT NIE LUBI FAŁSZYWYCH GORLIWCÓW BO JAKĄ DAJĄ REKOJMIE ŻE JAK NIE POJAWI SIĘ KULT BUDDY A WRAZ Z NIM STOŁKI KOSCIELNYCH I ADMINISTRACJI ZA PIENIAŻKI TO NEOFICI NAWRUCENI Z LENINA NA PAPIEŻA ZNÓW WOLTY NIE WYWINĄ ŻADNA ….

      WIEC SOBIE SĄ W KRK NA ZASADZIE OGRANICZONEGO ZAUFANIA – ZA OBOPULNYM ZYSKIEM

      TAK SAMO WYGLADA SOJUSZ WOJSKOWY POLSKA NATO – DOPUSZCZAJĄ POLAKÓW TYLKO DO NIEISTOTNYCH INFO – BO WIEDZĄ RZE POLSKA ARMIA RUSKIMI SZPIONAMI STOI W SZTABACH

      1. przykro mówić a i im przykro sluchać 🙂 ze ludzie normalni wiedzą jak fałszywie śpiewają – a nadchodzące swieta to dla nich okazja do obrzarstwa ochlejstwa – oraz aby ich sąsiedzi ci ubodzy widzieli jakie wózki pełne pchają w realach… TAK TO OKAZJA ABY PONIŻYĆ BEZ SŁÓW SWEGO BLIŹNIEGO

       hojne OSTENTACYJNE DATKI W BANKNOTACH RZUCANE NA TACĘ – 🙂

       I ONI MYSLA ZE NIE PÓJDĄ DO PIEKŁA BO GRÓBO DAJĄ NA TACĘ

       OJ PÓJDĄ I TO RAZEM Z PROBOSZCZAMI BISKUPAMI

       PRZYPOMNĘ ARCY CHAMSKIE WYPOWIEDZI NACZELNEGO CHUJA I HAMA III R.P – KTÓREMU SIĘ COŚ ZDAJE ŻE JEST …. ŻENADA I OBCIACH

       http://miziaforum.wordpress.com/2013/12/13/ciuchy-od-armaniego-buty-hugo-boss-papiez-ma-nosic-nie-wiedzialem-ze-wojciech-cejrowski-jest-takim-bucem-nie/

       BO SKĄD U NICH TAKIE PIENIADZE ANO Z EMERYTUR RESORTOWYCH PRL

       1. POZDRÓWMY TU PRZY OKAZJI PRZYKŁADOWEGO PRZYPADKOWEGO KATOLA NEOFITY OT MOZEMY GO NAZWAĆ SOBIE NA PRZYKŁAD TADEUSZ KISIEL ZAMIESZKALY NP. W BYDGOSZCZY

        WIELU TAKICH TADEUSZY JEST W POLSCE

    2. No taka prawda.Podzielili role przy okraglym stole.Najbardziej zasluzeni i wybrani poszli w biznesy.Pozostali pozyteczni nawiedzeni uczeni oddelegowani zostali na front ideologiczny i dani ” obroncom krzyza „,” budowniczym swiebodzinskiego golema dziela bozego” oraz ” poszukiwaczom zyda wszedzie z wyjatkiem radia maryja „.Niewiele sie zmienilo od czasow Templariuszy i cywilizacji lacinskiej.

  1. cyt :”I kto tu ma hermetyczny umysł? Bez wiary chcecie, żeby Was chronił Bóg czy Matka Boska”
   a to innych bogów nie ma? chcesz powiedzieć iz inne religie nie są prawdziwe?
   wiesz ile jest religii na swiecie? proszę:
   http://encyklopedia.interia.pl/tabela.html?sc=img.interia.pl/encyklopedia/nimg/Religia.csv&o=Najwa%BFniejsze%20religie%20%B6wiata

   Bóg Jahwe czy Matka Jezusa nie są jedynymi do ktorych mozna się modlić i prosić o pomoc.

 6. o zesz TY….. wiem to tak dla przypomnienia ale na boga (ktoregos tam… kazdy wybiera swego) nie wklejaj tylu artów w ciągu jednego dnia bo nie nadązymy za Tobą…
  lecisz na jakims turbo dopalaczu?

  ale dobrze w/w art to tez wytłumaczenie tego dlaczego mamy taką karę…..
  ślepemu wiatrem po oczach!
  a nie jest to przypadkiem kara za odejscie od korzeni , naszej starosłowianskiej wiary, zniszczeniu starosłowianskiej kultury, zbeszczeszczeniu swietych miejsc mocy!
  odejsciu od zycia w zgodnie z matką naturą….?
  jeśli nie to kurna za co od tylu lat dostajemy ciagle po tyłku? dlaczego polak w tym kraju ma ciągle pod górkę?

    1. Upłynęło tyle wieków i nic na lepiej się nie zmieniło.
     Od siebie jeszcze polecam lekturę:
     Paul L. Williams – Watykan zdemaskowany.
     Żukowski Lesław – Najwieksze klamstwa i mistyfikacje w dziejach koscioła.
     Haasler Robert – Tajne sprawy papieży

   1. i dalej powinno być: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (Wj 20:4-8)

     1. z chrzesciajanskiej….. to są słowa ojca Jezusa Boga Jahwe… tak dla przypomnienia.
      Jak to powiedział papież (obecny) nie ma chrześcijanskiego Boga jest jeden Jahwe (ten zydowski)
      To są słowa papieża! Kto nie wierzy niech sobie sprawdzi sam, bedzie mieć większą satysfakcje z wyszukanego info.
      A judaistów nazywa starsi bracia w wierze… 😉

      1. Powiedzial,co wiedzial Kalia.A on wie najlepiej ,bo ma dostep do wszelkich ksiag i zrodel.W te ksiegi w oficjalnym obiegu, to ja nie bardzo wierze.Wydawcy roznych edycji tzw. swietych ksiag zawsze kombinowali w zaleznosci od potrzeby.Wedle roznych wydan judaizm to zrodlo pozostalych sekt,ktore rodzily sie,wychodzac ciagle z tego samego zrodla,a wiec ludzi posiadajacych wiedze i tym samym wladze.Bo cala reszta niepismiennych niewolnikow mogla se popatrzyc na dzieje biblijne na obrazkach,ktore malowano na scianach albo na szkle.No a kto sie kryje za roza Kalia ?.

       1. O CZYM TY DOMNIE ROZMAWIASZ ?

        🙂

        NIECH SOBIE ROBIĄ CO CHCĄ BYLE INNYM LUDZIOM BEZ ICH ZGODY NIE KOLENDOWALI BO WRYJ MOGĘ DAĆ

     2. Z żadnej Marysia żadnej ,czytaj więcej ze zrozumieniem,a nie zarozumieniem 🙂 Tyczyło się to do arta i komentarza Mizi ,że KRK dla swojej korzyści usunął część 2 przykazania, które de facto wpaja ludziom . Jakbyś uważniej czytała komentarze to wiedziałbyś jaki mam do tego stosunek .

    1. ”Nie będziesz czynił żadnej zeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” (Księga Wyjścia, 20, 4,5)

     Ten fragment Pisma Świętego stał się orężem gnostyków przeciwko Kościołowi. Opanował cały internet. Wszelkiej maści sekciarze zaatakowali tym cytatem Katolików na każdym forum, każdym portalu społecznościowym, nie oszczędzając stron Katolickich!

     Jednak czy nie obróciło się to przeciwko nim? Czyjemu wizerunkowi bardziej zaszkodził powyższy fragment Pisma Świętego?

     Przeciwnicy Kościoła Katolickiego strzelili sobie bramkę samobójczą! Cytują tylko jedno zdanie Księgi Wyjścia nie zastanawiając się nad pozostałą Jej treścią!

     Niesłusznie zarzuca się Katolikom ”modelnie się do obrazów” i ”pominięcie drugiego przykazania”. Nikt żadnego przykazania nie usunął! W Katolickim kanonie Biblii znajduje się powyższy cytowany fragment! Kościół niczego nie usunął! Po drugie Dekalog w wersji katechetycznej został ujednolicony tak, aby każdy mógł go się łatwiej nauczyć na pamięć. Nikt nie zakazuje Katolikom czytania i uczenia się na pamieć całego, długiego tekstu Dekalogu zawartego w Piśmie Świętym. Gwarantuję jednak, że dziecko szybciej nauczy się wersji katechetycznej, niż długiego tekstu z Biblii. Stąd uproszczenie potrzebne do katechezy. Nikt jednak fragmentu Księgi Wyjścia nie usunął! Tu więc przeciwnicy Kościoła bredzą głupoty!

     Przeciwnicy Katolicyzmu zazwyczaj nie cytują dalszego tekstu Księgi Wyjścia, w którym mowa o ”tym co jest na niebie” (…) ”na ziemi” (…) ”w wodach” (…) Nie jest napisane ”w niebie”, a ”na niebie”. Dotyczy to zakazu tworzenia rzeźb i malowania obrazów gwiazd, słońca itd. utożsamianych w starożytnosći z pogańskimi bóstwami! Stąd te właśne Słowa Boga skierowane do Mojżesza na górze Synaj!

     Czytając dalej Księgę Wyjścia dochodzimy do tego fragmentu, w którym Bóg nakazuje Mojższeszowi zbudować arkę z podobiznami dwóch cherubów (aniołów)! ”Dwa zaś cheruby wykujesz ze złota” (Wj, 25, 18) Jak to się ma do tego co twierdzą wrogowie Kościoła? W tym momencie dyskusja z nimi się kończy! Zaczynają wówczas bluzgać, wyzywać Katolików itd. Nie mają już argumentów na obronę swojej głupoty i absurdalnej interpretacji Biblii!

     Obalmy też zarzut ”modlenia’się do obrazów”. Katolik nie modli się do obrazu! Chyba tylko skończony idiota modliłby się do kawałka drewna, płótna, papieru czy farby! Katolicy modlą się do Boga za wstawiennictwem osób (świętych), które obrazy przedstawiają! W Katechizmie kardynała Gasparriego napisano:

     ”198. Czy i świętym obrazom trzeba oddawać należną cześć i uszanowanie?
     I świętym obrazom należy oddawać cześć i uszanowanie, gdyż cześć, którą się im oddaje, dotyczy osób, które one przedstawiają; skutkiem tego przez znaki czci, którą im oddajemy, wielbimy samego Chrystusa i wyrażamy szacunek dla Świętych, których one są podobiznami.”

     Nie jest to zatem bałwochwalstwo, gdyż nie czcimy bardziej świętych niż Jezusa!

     Sam Pan Jezus nakazał św. siostrze Faustynie zlecić namalowanie Jego obrazu! Proszę sobie również poszukać informacji na temat powstania obrazu Matki Bożej z Gaudalupe!

     Myślę, że to wsytarczy, aby wszystkim zindoktrynowanym przez gnostyków wrogom Kościoła otworzyć oczy!

     http://www.eioba.pl/a/41pi/nie-uczynisz-zadnej-rzezby-obrazu-antykatolicka-manipulacja

     1. 🙂 OCZYWISCIE Z WYJATKIEM POLAKÓW A W SZCZEGÓLNOSCI POLAKÓW KATOLI

      NIE POTO DEKALOG ZOSTAŁ SPISANY CIASNO NA 2 KAMIENNYCH PŁYTACH ( na których niema już miejsca)

      a poto zwięźle i wyczerpujaco aby jakiś bydlak nie dopisał sobie tam OBJAŚNIEŃ INTERPRETACJI W ILOSCI TYSIĄCA STRON A-4

      POJOŁ CHŁOP IDEE AUTORA????

      ==============================
      DLATEGO POLACY MAJA NAJBARDZIEJ HUJOWE PRAWO KARNE I SKARBOWE ORAZ ORDYNACJE WYBORCZĄ I INNE PRZEPISY

      BO WCIAŻ JAKIEŚ BYDLAKI DOPISUJA NOTKI TŁUMACZACE ODSTEPSTWA OD ORGINAŁU … PO CO ???

      ABY BYDLAKOWIE OWI INTERPRETATORZY MOGLI KRĘCIC WAŁKI ..

%d bloggers like this: