NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Przeczytaj koniecznie!Dr.G.Vanden Bossche ostrzega wszystkie kraje przed masowymi szczepieniami.
Skandal w Niemczech !!  Uniwersytet w Ulm przebadał szczepionki..
RAPORT COVIDOWY - TRAGEDIA NARODU POLSKIEGO - Paweł Klimczewski  ekspert analizy danych spolecznych i demograficznych, PSNLiN
Lekarz przerywa milczenie: poważne skutki uboczne, dzieci i osoby starsze zagrożone
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

NIEMCY- Szkody poszczepienne: Kto ponosi odpowiedzialność i ile wynosi odszkodowanie w Niemczech?

Kilka tygodni temu, media w Niemczech przedstawily „zolty paszport szczepien” Pani Kanclerz Merkel. Obok widzimy kartke z napisem : ” W przypadku wystepujacych szkod poszczepiennych pacjent ma prawo ubiegac sie o odszkodowanie (…)”.

Nie tylko Pani Merkel ale rowniez kazdy mieszkaniec Niemiec ma do tego prawo !

Na zdjeciu zolty paszport szczepien Pani Merkel. „International Certificates of Vaccination” czyli miedzynarodowy paszport szczepien, ktory jest ekwiwalentem do europejskiego paszportu szczepien. Strona rzadowa Niemiec informuje, ze ten paszport zupelnie wystarczy aby moc podrozowac do innych krajow. Innego paszportu szczepien nie bedzie. Jedynie niedlugo bedzie mozna umiescic paszport szczepien na swoim smartfonie jako aplikacje dla osob chetnych. Kto nie chce moze dalej poslugiwac sie papierowym paszportem szczepien jak juz to sie odbywa od 60 lat. 

Szkody poszczepienne: Kto ponosi odpowiedzialność i ile wynosi odszkodowanie w Niemczech?

Celowo słabo infekujace szczepionki:

Szczepienia Covid-19 również są zgodne z tą logiką. Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych przez szczepionkę i jak wysokie jest odszkodowanie?

Podczas gdy wielu czeka na szczepionkę COVID-19, równolegle toczy się dyskusja na temat możliwych szkód poszczepiennych. W Internecie krążą filmy przedstawiające drżących, zaszczepionych ludzi z uszkodzeniami neurologicznymi i mówi się o zgonach w związku ze szczepieniem. Sceptycy uważają, że szczepienia są zbyt szybkie, że szczepionki są manipulowane genetycznie i że nie można jeszcze ocenić ich skutków. Ponadto, doniesienia o seniorach, którzy zmarli na Covid-19 pomimo szczepienia są niepokojące, ponieważ ochrona nie rozpoczyna się natychmiast po pierwszej dawce szczepionki. Fakt, że wielu pracowników służby zdrowia nie zostało jeszcze zaszczepionych, z pewnością również przyczynia się do sceptycyzmu wobec szczepień. Prawdą jest, że producenci, osoby odpowiedzialne za szczepienia i politycy twierdzą, że szczepionka COVID-19 prawdopodobnie nie spowoduje żadnych szkód. Mimo to Bund der Versicherten mówi na przykład o „mdłym uczuciu z powodu możliwych skutków ubocznych”. I słusznie, ponieważ każde szczepienie wiąże się z wyważeniem interesów, od którego nie możemy uciec: Ile osobistego ryzyka warta jest dla nas perspektywa przyszłej odporności?

Uszkodzenia poszczepienne są mało prawdopodobne, ale zdarzają się
Wiele z tych obaw można odeprzeć. Na przykład, rekordowe tempo rozwoju szczepionek nie wynika z braku staranności, ale z równoległych i nakładających się na siebie etapów procesu. Jest jednak również jasne, że w związku z tym brakuje długoterminowych obserwacji skutków ubocznych.

To, że mogą one wystąpić, pokazały w niedawnej przeszłości powikłania poszczepienne przy tzw. „świńskiej grypie”. W rzadkich przypadkach świńska grypa może powodować chorobę lokomocyjną, ale szczepionka Pandemrix, która została opracowana i jest stosowana przeciwko świńskiej grypie, może również powodować chorobę lokomocyjną. Podczas kampanii szczepień w roku 2010/2011 do Instytutu Paula Ehrlicha zgłoszono 86 podejrzanych przypadków, które w ramach małego śledztwa zajęły również niemiecki Bundestag.

W przeciwieństwie do szczepień, które od dawna są znane i dobrze zbadane, jak np. przeciwko odrze, skutki nowych szczepień COVID-19 są oczywiście jeszcze mało znane. Z drugiej strony zasady odpowiedzialności w przypadku szkód opierają się na wypróbowanych i sprawdzonych zasadach.

Kiedy występuje szkoda poszczepienna?

Szczepienia mogą mieć negatywne skutki ekonomiczne i zdrowotne – dla samego zaszczepionego, jego bliskich, ale także dla niezaangażowanych osób trzecich, które zostały zakażone „patogenami odtwarzalnymi” osoby zaszczepionej. Zgodnie z definicją prawną zawartą w § 2 nr 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) „szkodą poszczepienną” jest „zdrowotne i ekonomiczne następstwo uszczerbku na zdrowiu spowodowanego szczepieniem, które przekracza zwykły zakres odczynu poszczepiennego” i prowadzi do trwałego (trwającego dłużej niż sześć miesięcy) uszczerbku na zdrowiu.

Zasadniczo odszkodowanie za „szkodę poszczepienną” przysługuje tylko wtedy, gdy powikłania poszczepienne wykraczają poza zwykły zakres odczynu poszczepiennego (ból ramienia, siniaki itp.), jak np. uszkodzenie mózgu z zaburzeniami ruchu w wyniku szczepienia przeciwko polio. W wielu orzeczeniach sądy społeczne potwierdziły już takie szkody poszczepienne, ale oczywiście jeszcze nie w przypadku szczepionki COVID-19.

Ciężar dowodu spoczywa na stronie poszkodowanej
Na osobie ubiegającej się o odszkodowanie spoczywa ciężar dowodu, tzn. musi ona wykazać, że powstała szkoda jest „prawdopodobnie” spowodowana szczepieniem, które miało miejsce. To, czy istnieje więcej dowodów na związek przyczynowy między szczepieniami a szkodami niż na jego brak, jest właśnie tym punktem spornym w życiu codziennym, który może skończyć się w sądzie. Z punktu widzenia poszkodowanego może to kosztować wiele czasu, ponieważ sądy opierają się na opiniach biegłych. Na przykład ofiary szczepień przeciwko tak zwanej „świńskiej grypie” musiały czekać ponad 5 lat na ekspertyzę odpowiedzialnego Instytutu Paula Ehrlicha, aż związek przyczynowy został potwierdzony.

Kto odpowiada za ewentualne szkody poszczepienne po szczepieniu COVID-19?

To jasne: rząd federalny i rządy stanowe zalecają szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, obowiązek szczepień jest już nawet poważnie dyskutowany. Poprzez te jasne publiczne oświadczenia spełnione są wymagania § 60 ustawy o ochronie przed zakażeniami. Ponieważ osoba, która chce się zaszczepić, podjęła ryzyko szczepienia dla własnej ochrony, ale także dla ochrony ogółu społeczeństwa, przyznaje się jej odszkodowanie, jeśli w wyniku tego „poświęcenia” wystąpią negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne. Z punktu widzenia pacjenta punktem odniesienia dla wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach federalnych jest Republika Federalna Niemiec wraz z jej organami krajowymi. W Bawarii zainteresowani powinni zwrócić się do właściwego dla nich biura regionalnego Bawarskiego Centrum ds. Rodziny i Spraw Społecznych.

Producent i lekarz również ponoszą odpowiedzialność

Nie oznacza to jednak, że producenci szczepionek lub lekarze i personel szczepiący nie ponoszą odpowiedzialności regresowej. Dla producentów obowiązują przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, ustawy o lekach oraz ogólne przepisy o odpowiedzialności cywilnej zawarte w niemieckim kodeksie cywilnym.

Również lekarz prowadzący lub personel kliniki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli szczepienie nie zostało wykonane starannie i zgodnie ze stanem wiedzy medycznej. Wymagania te nie są trywialne. Na przykład, lekarz musi określić wszelkie przebyte choroby, które mogą spowodować, że pacjent nie będzie mógł być zaszczepiony i musi przeprowadzić test sprawności fizycznej bezpośrednio przed szczepieniem. Ponadto musi on również udzielić informacji o wszystkich zagrożeniach i skutkach ubocznych w przyszłości. Oficjalnym źródłem informacji jest Biuletyn Bezpieczeństwa Leków wydawany przez Instytut Paula Ehrlicha oraz Federalny Instytut Leków i Urządzeń Medycznych. Zakres rażących błędów w leczeniu, w przypadku których lekarz musi udowodnić swoją niewinność, będzie prawdopodobnie nadal przedmiotem postępowania sądowego w sprawie COVID-19.

Lekarze muszą wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

W przypadku roszczenia, ubezpieczyciele mogliby jednak założyć świadome naruszenie obowiązków, aby zachować odszkodowanie. Dr. Johannes Fiala, prawnik konsumentów
Jest to ważna wiedza dla osób poszkodowanych, które dochodzą roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa publicznego: W momencie składania pozwu cedują oni swoje roszczenia cywilnoprawne na państwo federalne odpowiedzialne za odszkodowanie.

Umowy UE: Klauzule odpowiedzialności z producentami nadal nieprzejrzyste

W tym kontekście interesujący jest kształt umów pomiędzy Unią Europejską a producentami szczepionki COVID-19 (Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sanofi). Ze względu na odpowiedzialność, UE – w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii – nie zdecydowała się na szybsze, tzw. awaryjne zatwierdzenie szczepionek. Nawet po tym, jak w połowie stycznia wybrani parlamentarzyści UE niechętnie udzielili dostępu do akt, kwestie odpowiedzialności pozostają niejasne. Zgodnie z wypowiedziami rzeczników z września 2020 r. odpowiedzialność nadal spoczywa na spółkach. Byłoby to jednak rekompensowane przez państwa członkowskie „pod pewnymi i ścisłymi warunkami”.

A jak wysokie jest ewentualne odszkodowanie?

Porównania międzynarodowe ujawniają bardzo różne podejścia. Szwecja zaoferowała ofiarom szczepień podczas świńskiej grypy 311 uznanym poszkodowanym maksymalnie milion euro na pacjenta. W USA państwo ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W 2019 r. za uraz poszczepienny zapłacono średnio 259 000 dolarów amerykańskich na osobę.

W Niemczech istnieje szereg państwowych świadczeń odszkodowawczych mających na celu wyrównanie skutków trwałego uszczerbku na zdrowiu, z których można skorzystać w zależności od przypadku. Podstawą jest podstawowa emerytura w wysokości od 156 euro do 811 euro miesięcznie. Można ją uzupełnić różnymi dodatkami do maksymalnej kwoty 626 euro miesięcznie. Osoby, które z powodu urazu poszczepiennego utraciły dochody z pracy, mogą mieć prawo do odszkodowania za zmniejszone dochody w ramach tzw. odszkodowania za wypadek przy pracy. Oblicza się je w każdym przypadku indywidualnie zgodnie z rozporządzeniem o odszkodowaniach za szkody zawodowe. Musi to być obliczane indywidualnie dla każdego przypadku.

Do 15 000 euro miesięcznie – w teoretycznie wyjątkowym przypadku
Poniżej przedstawiono przykład obliczeń dla skonstruowanego przypadku wyjątkowego:.

Osoba ta doznała obrażeń jako dziecko. Występują zaburzenia napadowe z ciężkimi zaburzeniami mózgowymi i poznawczymi, jak również ciężka potrzeba opieki (opieka zewnętrzna przez całą dobę). Stwierdzono utratę wartości w wysokości 100. Osoba ta otrzymuje następujące świadczenia miesięczne:

Emerytura podstawowa 811 EUR

– Zasiłek dla osób o najniższym stopniu niepełnosprawności 578 EUR

– Zasiłek/świadczenie z tytułu długotrwałej opieki 1 706 EUR

– Zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego 9 620 EUR

– Zryczałtowana kwota za zużycie odzieży 151 €

– Renta wyrównawcza 811 €

– Odszkodowanie za wypadek przy pracy 1.300 €

Łączne świadczenia miesięczne: 14 977 euro

(Źródło: ZFBS Center Bavaria Family and Social Affairs, styczeń 2021).

Dodano do tego:

– Świadczenia za leczenie i opiekę medyczną (np. sesje logopedyczne), które są rozliczane przez ZBFS z właściwymi kasami chorych,

– zapewnienie pomocy (np. specjalne łóżko, urządzenia do komunikacji z kontrolą wzroku, opieka nad osobami nietrzymającymi moczu),

– dalsze specjalne usługi dostosowane do potrzeb w indywidualnych przypadkach

Ubezpieczyciele ostrzegają

Przykład ten pokazuje również, jak kosztowne mogą być roszczenia dotyczące szczepień. Jak jednak opisano, to hojne wynagrodzenie nie jest regułą, lecz wyjątkiem. Z tego powodu Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ostrzega przed ryzykiem związanym z zaniżonym ubezpieczeniem dla konsumentów. Ponieważ wirus SARSCoV-2 nie jest uwzględniany w wielu taryfach ubezpieczeniowych, warto przyjrzeć się temu, co jest napisane drobnym drukiem. Terminowe ubezpieczenie na życie chroni również pozostałe przy życiu osoby pozostające na utrzymaniu w przypadku śmierci spowodowanej szkodami poszczepiennymi. Ochrona zatrudnienia poprzez ubezpieczenie od niezdolności do pracy mogłaby również okazać się pożądanym wsparciem w przypadku szkód spowodowanych szczepieniami. Przed zawarciem polisy należy jednak niezależnie sprawdzić, w jakim stopniu istniejące wcześniej schorzenia mogą prowadzić do podwyższenia składki lub nawet do wykluczenia świadczeń w przypadku wystąpienia szkody poszczepiennej.

Niejasności dotyczące świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

Tymczasem Techniker-Krankenkasse (TK) wywołał zamieszanie fałszywym raportem. Początkowo zaprzeczano przejęciu kosztów leczenia, ale później je potwierdzono:

„Jeśli w wyniku szczepienia przeciwko koronawirusowi dojdzie w pojedynczych przypadkach do szkód poszczepiennych, to oczywiście przejmujemy odpowiednie koszty leczenia za pośrednictwem karty ubezpieczeniowej. „Anne Wunsch, rzecznik prasowy Techniker Krankenkasse
W międzyczasie Federalny Związek AOK potwierdził również, że leczenie szkody poszczepiennej jest „świadczeniem na leczenie choroby”, które jest pokrywane przez AOK za pośrednictwem karty ubezpieczeniowej. Poniesione koszty leczenia zostałyby następnie rozliczone z właściwym organem.

zrodlo : https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/corona-impfschaeden-wer-haftet-und-wie-hoch-ist-der-schadenersatz,SMRpwRK

CZYTAJ TEŻ KTO I JAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ PONOSI W NIEMCZECH ZA SKUTEK ŚMIERTELNY SZCZEPIENIA COVID – I JAKIE SŁUŻBY MAJĄ OBOWIĄZEK BADANIA PRZYPADKÓW NAGŁEJ ŚMIERCI 

link

Niemcy. AUTOPSJA JEST OBOWIĄZKOWA ! Jeśli umierają świeżo zaszczepieni ludzie, sledztwo prowadzi Wydział Dochodzeń Kryminalnych

NIEMCY. AUTOPSJA JEST OBOWIĄZKOWA ! JEŚLI UMIERAJĄ ŚWIEŻO ZASZCZEPIENI LUDZIE, SLEDZTWO PROWADZI WYDZIAŁ DOCHODZEŃ KRYMINALNYCH

 

 

 

 

6.00 avg. rating (99% score) - 1 vote
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: