NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Sekcja zwłok – globalna bomba zegarowa – zaszczepiona przeciwko SARS-CoV-2
Lekarz przerywa milczenie: poważne skutki uboczne, dzieci i osoby starsze zagrożone
Program depopulacji szczepionek „potwierdzony” (video)
Informacje z RNA można wpisać z powrotem do DNA - CZYLI JAK PREPARAT mRNA - SZCZEPIONKA ZMIENI TWOJE DNA info agencyjne
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

MAGNETOGENETYKA-Genetycznie opracowane białko „Magneto” zdalnie kontroluje mózg i zachowanie

NA WSTEPIE KOMENTARZ DARIUSZA NEJMANA VIA FACEBOOK:

WYPROFILOWANE BIAŁKO REAGUJĄCE NA SYGNAŁ ELEKTROMAGNETYCZNY
W ciągu ostatnich dwóch lat napisałem kilkanaście artykułów w których wskazywałem na możliwość aktywowania, podtrzymywania aktywności wirusów przez sygnał elektromagnetyczny. Uwierzcie lub nie wszystko w naszej rzeczywistości ma swoją częstotliwość i wibrację. Matrix był filmem dokumentalnym. Opisywałem na mojej osi czasu doświadczenia Alaina Aspecta, Karla Pribrama, Davida Bohma, Ruperta Sheldrake, potwierdzające że nasz świat jest hologramem, morzem fluktującej energii którą materializuje świadomość. Wszystko sterowane jest z zewnątrz, z pól torsyjnych przesyłających informacje do naszej „rzeczywistości” za pomocą sygnałów o odpowiedniej częstotliwości.
W 1902 na wyspie Saint-Pierre 1902 doszło do wybuchu wulkanu Mont Pelee. Nad wulkanem uniosła się wielka, gęsta chmura gazów, sięgająca wysokości 400 metrów, chmura zapaliła się i ekspolodowała. W sekundę zginęło 20 000 ludzi, przeżył tylko jeden człowiek, więzień osadzony w głębokiej celi. Ziemia została wypalona do kości. Wydawałoby się że życie na wyspę już nigdy nie powróci, tymczasem nie tylko szybko wróciło. Wszystko co odradzało się na wyspie było wielkich rozmiarów, od roślin do zwierząt. Działała tu jaką dziwna siła modyfikująca biologiczną matrycę wszystkich żywych organizmów.
By ten cud zbadać wysłano na wyspę ekspedycję. W czasie badań dr Jules Graverue, szef misji, mając 59 lat urósł o 6,5 cm bez uszczerbku dla swojego zdrowia. Podobnie jego asystent dr Rouen, także lat 59 lat, urósł o 5 cm. Istnieją dwie możliwości, albo wulkan otworzył drzwi dla częstotliwości uwięzionej we wnętrzu Ziemi, albo wysoka chmura zapalonych gazów wypaliła dziurę w ozonie i do Ziemi dotarło jakieś promieniowanie z kosmosu.
O tym fenomenie , co jest oczywiste, media i źródła historyczne milczą jak zaklęte. Przypomnę, że antyczne cywilizacje, w swych podaniach przekazywały wiedzę o EPOCE OLBRZYMÓW. Z trudnych do zrozumienia powodów nie popularyzuje się informacji o odnalezieniu szczątków gigantów w Czadzie ( Jean-Paul Lebeuf i G.Calame-Griaule ). Giganci ci nazywani byli przez mejscową ludność SAOS. Według podań giganci zniknęli dopiero w XVI wieku spacyfikowani przez Arabów. Szczątki gigantów odnaleziono także w Kigali w Rwandzie.
W swojej książce „Inside Africa”John Gunther podaje że giganci żyją do dziś w Sudanie, Masajowie w Kenii i Watusi w Rwandzie – Burundi. Rasę tych bardzo wysokich i szczupłych ludzi Gunther nazwał Nilotami. W Australii odnaleziono skamieniałe ślady olbrzymich stóp. W czasie wykopalisk prowadzonych w tym miejscu przez Reksa Gilroya dyrektora Muzeum Historii Naturalnej w Victorii z Ziemi wydobyto pałki, tłuczki, ciosła, dłuta, noże i pięściaki, które ważyły od 2,5 kg do 10 kg. Obliczono że wzrost ludzi posługujących się takim zestawem AGD musiał sięgać od 3 do 3,5 metra, a waga do 200 do 240 kg.
Szczątki gigantów , ogromne kości, czaszki, odkopano w Queensland, w Nowej Południowej Walii, Nowej Kaledonii, w Ohio, ( hrabstwo Ashtabula ), Kennewick ( stan Waszyngton ), na wyspie Santa Rosa ( wybrzeże Kalifornii ), przy drodze Philadelphia-Erie ( USA ), w hrabstwie Marion ( Wirginia Zachodnia ), Dolina Śmierci ( USA ), w Mongolii, Peru ( ludzie Chachapoyas – Ludzie z Chmur ), na pustyni Kolorado, na Wyspie Wielkanocnej, w Chile, Argentynie ( Patagonia ), Polinezji.
Rasę gigantów miał zdziesiątkować Wielki Potop. Wszystko się zgadza, na świecie przetrwało wiele fantastycznych megalitów ogromnych rozmiarów, szacunkowo datowanych na starsze niż 10 000 lat przed nasza erą jakich nie mógł stworzyć obecny człowiek. Czy tamten kataklizm, jak ten na wyspie Saint-Pierre uwolnił lud dopuścił do Ziemi sygnał elektromagnetyczny jaki zmienił biologiczną matrycę wszystkich żywych organizmów. Zwracam uwagę na symetrię, wszystko co żyje w naszych czasach, poza nielicznymi wyjątkami jest proporcjonalnych rozmiarów. w czasach gigantów wszystko było z kolei gigantyczne.
Na mojej osi czasu w dniu 07 maja 2020 roku zamieściłem artykuł Diany Wojtkowiak w którym opisała interferencje pomiędzy polem elektromagnetycznym a aktywnością wirusów. Oddajmy jej na chwilę głoś :
„Wirusy posiadają zaledwie kilkanaście do dwudziestu kilku białek, nie odbierają sygnałów bezpośrednio z otoczenia, korzystają z sygnałów, które odbierają komórki gospodarza. Aleksander Czyżewskij napisał jeszcze przed wojną książkę pokazującą na dziesiątkach wykresów korelację różnych epidemii (cholera, tyfus, dyfteryt, grypa) z wysoką aktywnością słoneczną. Książkę tę wydano w Związku Radzieckim, ze względów ideologicznych dopiero w latach siedemdziesiątych. Analogicznie Edgar Hope-Simpson pokazuje, na podstawie bardziej precyzyjnych danych, zbieżność grypy sezonowej z liczbą Wolfa zaplamienia Słońca. W szerokim zakresie szerokości geograficznej na naszej półkuli grypa atakuje mniej więcej w listopadzie, a później w marcu. Już w osiemnastym wieku wykazano, że nie chodzi tu o zmiany pogodowe, ale o bardziej stabilny czynnik.
Nie ma jednak wątpliwości, że tutaj Słońce jest źródłem promieniowania aktywującym agresywność wirusa. Z moich badań wynika, że Słońce dostarcza całej grupy cykli zegarowych w postaci promieniowania cząstek pola torsyjnego o specyficznej informacji. Przykładowo cykl roczny związany jest z informacją pierwiastka uranu kolejno w dwunastu Kategoriach, a okres znaków zodiaku Strzelca 22 11 – 21. 12 i Ryb 19.02 – 20.03 powiązany jest z aktywacją systemu neuroprzekaźnictwa histaminergicznego, a więc z podwyższonym poziomem histaminy wzmacniającym procesy zapalne. Cykle jedenastoletnie aktywności Słońca nie były przedmiotem moich badań, jednak spodziewany zakres informacyjny od tej aktywności, stymulowanej grupowaniem się razem największych planet jak Jowisz i Saturn, może być podobny.”
Pod spodem zamieściłem artykuł z Guardiana sprzed pięciu lat, już dość znany w sieci. Opisuje eksperyment polegający na aktywowaniu zwojów mózgowych za pomocą namagnesowanego białka które aktywuje konkretne grupy komórek nerwowych na odległość. Chemiogenetyka to nauka wykorzystująca zmodyfikowane białka, które są aktywowane przez dopracowane leki by mogły być skierowane do określonych typów komórek w organizmie.
Liczne badania wykazały, że białka komórek nerwowych, reagujące na temperaturę lub rozciąganie można zmodyfikować genetycznie, tak aby stały się wrażliwe na fale radiowe i pola magnetyczne przyłączając je do białka magazynującego żelazo zwanego ferrytyną lub nieorganiczną cząstką paramagnetyczną. Czy to jest odpowiedź czym, między innymi, jest chemtrails ? W moich artykułach sprzed roku i dwóch sugerowałem że spraje mogą zawierać namagnesowane cząstki paramagnetyczne, nanocząsteczki.
Zespół Ali Gülera na Uniwersytecie Wirginii opracował taką metodę włączania i wyłączania neuronów wykorzystując do tego białko TRPV4 reagujące na czynniki fizyczne, łącząc je, za pośrednictwem inżynierii genetycznej, z ferratyną. Białko takie może sygnalizować komórkom konkretne reakcje biochemiczne.
Koronawirusy to proste formy składające się z białek. RNA, co na pewno jest już wam wiadome, jest nośnikiem ( przenoszenia ) informacji w organizmie. Ten kto twierdzi dziś że nie może być jakiegokolwiek związku pomiędzy chemtrails, technologią 5G, 6G i wirusami, szczepionkami, lekami zwyczajnie, bezczelnie kłamie. Zwracam uwagę że w szczepionkach, a nawet w lekach do budowania reakcji immunologicznej przeciwko sars-cov2 wykorzystuje się ….. adenowirusy.
Czy już rozumiecie ? Wirus lub szczepionka mogą dostarczyć do ludzkiego organizmu namagnesowane białka którymi można sterować albo za pomocą związków chemicznych ( lekarstwa lub związki zawarte w szczepionkach ) albo sygnału o określonej częstotliwości i amplitudzie z zewnątrz. Te narzędzia otwierają możliwość do umieszczenia w ludzkim organizmie programów operacyjnych, których częścią staną się sterowane z zewnątrz neurony ludzkiego mózgu. Stąd już tylko krok do połączenia człowieka z siecią.

Nowa metoda „Badass” wykorzystuje namagnesowane białko do szybkiej, odwracalnej i nieinwazyjnej aktywacji komórek mózgowych

Mo Costandi
@mocost
Thu 24 Mar 2016 14.30 GMT

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali nową metodę kontrolowania obwodów mózgowych związanych ze złożonymi zachowaniami zwierząt, wykorzystując inżynierię genetyczną do stworzenia namagnetyzowanego białka, które aktywuje określone grupy komórek nerwowych z odległości.

Zrozumienie, w jaki sposób mózg generuje zachowania, jest jednym z najważniejszych celów neuronauki – i jednym z jej najtrudniejszych pytań. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele metod, które pozwalają im zdalnie kontrolować określone grupy neuronów i badać działanie obwodów neuronalnych.

Najpotężniejszą z nich jest metoda zwana optogenetyką, która umożliwia naukowcom włączanie lub wyłączanie populacji powiązanych ze sobą neuronów w milisekundowej skali czasowej za pomocą impulsów światła laserowego. Inna niedawno opracowana metoda, zwana chemogenetyką, wykorzystuje zmodyfikowane białka, które są aktywowane przez zaprojektowane leki i mogą być kierowane do określonych typów komórek.

Chociaż obie te metody są potężne, mają też wady. Optogenetyka jest inwazyjna, wymaga wprowadzenia włókien optycznych, które dostarczają impulsy świetlne do mózgu, a ponadto zakres, w jakim światło przenika przez gęstą tkankę mózgową, jest poważnie ograniczony. Podejścia chemogenetyczne pokonują oba te ograniczenia, ale zazwyczaj wywołują reakcje biochemiczne, które trwają kilka sekund, aby aktywować komórki nerwowe.

Zdalne sterowanie aktywnością mózgu za pomocą podgrzewanych nanocząsteczek

Nowa technika, opracowana w laboratorium Ali Gülera na Uniwersytecie Wirginii w Charlottesville i opisana w publikacji online w czasopiśmie Nature Neuroscience, jest nie tylko nieinwazyjna, ale może również szybko i odwracalnie aktywować neurony.

Kilka wcześniejszych badań wykazało, że białka komórek nerwowych, które są aktywowane przez ciepło i nacisk mechaniczny, mogą być genetycznie zmodyfikowane tak, aby stały się wrażliwe na fale radiowe i pola magnetyczne, poprzez dołączenie ich do białka przechowującego żelazo, zwanego ferrytyną, lub do nieorganicznych cząstek paramagnetycznych. Metody te stanowią istotny postęp – zostały już na przykład wykorzystane do regulowania poziomu glukozy we krwi u myszy – ale obejmują wiele składników, które muszą być wprowadzane oddzielnie.

Nowa technika opiera się na tych wcześniejszych pracach i bazuje na białku zwanym TRPV4, które jest wrażliwe zarówno na temperaturę, jak i na siły rozciągające. Te bodźce otwierają jego centralny por, pozwalając na przepływ prądu elektrycznego przez błonę komórkową; to wywołuje impulsy nerwowe, które podróżują do rdzenia kręgowego, a następnie do mózgu.

Güler i jego koledzy doszli do wniosku, że siły momentu magnetycznego (lub obrotowe) mogą aktywować TRPV4 poprzez rozciąganie jego centralnego porów, więc użyli inżynierii genetycznej, aby połączyć białko z paramagnetycznym regionem ferrytyny, wraz z krótkimi sekwencjami DNA, które sygnalizują komórkom transport białek do błony komórki nerwowej i wstawianie ich do niej.

Manipulacja in vivo zachowaniem zebrafish przy użyciu Magneto. Larwy Zebrafish wykazują zachowanie zwijania się w odpowiedzi na zlokalizowane pola magnetyczne. Z Wheeler et al (2016).
Kiedy wprowadzili tę konstrukcję genetyczną do ludzkich embrionalnych komórek nerki rosnących w szalkach Petriego, komórki syntetyzowały białko „Magneto” i wprowadzały je do swojej błony. Zastosowanie pola magnetycznego aktywowało zmodyfikowane białko TRPV1, o czym świadczyły przemijające wzrosty stężenia jonów wapnia wewnątrz komórek, które wykryto za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.

Następnie badacze wprowadzili sekwencję DNA Magneto do genomu wirusa, wraz z genem kodującym białko zielonej fluorescencji oraz regulacyjnymi sekwencjami DNA, które powodują, że konstrukt ulega ekspresji tylko w określonych typach neuronów. Następnie wstrzyknęli wirusa do mózgu myszy, celując w korę entorhinalną, i dokonali sekcji mózgu zwierząt, aby zidentyfikować komórki, które emitowały zieloną fluorescencję. Używając mikroelektrod, wykazali, że przyłożenie pola magnetycznego do skrawków mózgu aktywowało Magneto tak, że komórki wytwarzały impulsy nerwowe.

Aby ustalić, czy Magneto może być używane do manipulowania aktywnością neuronów u żywych zwierząt, wstrzyknęli Magneto larwom ryb zebrafish, celując w neurony w tułowiu i ogonie, które normalnie kontrolują reakcję ucieczki. Następnie umieścili larwy zeberek w specjalnie zbudowanym namagnesowanym akwarium i odkryli, że ekspozycja na pole magnetyczne wywołała manewry zwijania podobne do tych, które występują podczas reakcji ucieczki. (W tym eksperymencie uczestniczyło w sumie dziewięć larw zebrafish, a późniejsze analizy ujawniły, że każda larwa zawierała około 5 neuronów wyrażających Magneto).

Naukowcy odczytują i zapisują aktywność mózgu za pomocą światła

W jednym z ostatnich eksperymentów badacze wstrzyknęli Magneto do striatum swobodnie zachowujących się myszy, głębokiej struktury mózgu zawierającej neurony produkujące dopaminę, które są zaangażowane w nagradzanie i motywację, a następnie umieścili zwierzęta w aparacie podzielonym na namagnesowane i nienamagnesowane sekcje. Myszy wykazujące ekspresję Magneto spędzały znacznie więcej czasu w namagnesowanych obszarach niż myszy, które tego nie robiły, ponieważ aktywacja białka spowodowała, że wyrażające je neurony striatalne uwalniały dopaminę, tak że myszy uznały przebywanie w tych obszarach za satysfakcjonujące. To pokazuje, że Magneto może zdalnie kontrolować odpalanie neuronów głęboko w mózgu, a także kontrolować złożone zachowania.

 

Neurobiolog Steve Ramirez z Uniwersytetu Harvarda, który wykorzystuje optogenetykę do manipulowania wspomnieniami w mózgach myszy, mówi, że badanie jest „badass”.

„Poprzednie próby [używania magnesów do kontrolowania aktywności neuronów] wymagały wielu komponentów, aby system działał – wstrzykiwanie cząstek magnetycznych, wstrzykiwanie wirusa, który wyraża kanał wrażliwy na ciepło, [lub] mocowanie głowy zwierzęcia, aby cewka mogła wywoływać zmiany w magnetyzmie”, wyjaśnia. „Problem z posiadaniem systemu wieloskładnikowego polega na tym, że jest tak wiele miejsca na to, aby każdy pojedynczy element mógł się zepsuć”.

„Ten system to pojedynczy, elegancki wirus, który można wstrzyknąć w dowolnym miejscu w mózgu, co sprawia, że jest technicznie łatwiejszy i mniej prawdopodobne, że ruchome dzwonki i gwizdki się zepsują”, dodaje, „a ich sprzęt behawioralny został sprytnie zaprojektowany, aby zawierać magnesy w odpowiednich miejscach, aby zwierzęta mogły się swobodnie poruszać”.

’Magnetogenetyka' jest zatem ważnym dodatkiem do skrzynki narzędziowej neurobiologów, która bez wątpienia będzie dalej rozwijana i zapewni naukowcom nowe sposoby badania rozwoju i funkcji mózgu.

Odnośnik
Wheeler, M. A., et al. (2016). Genetycznie ukierunkowana magnetyczna kontrola układu nerwowego. Nat. Neurosci, DOI: 10.1038/nn.4265 [Abstrakt]

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour?fbclid=IwAR23y_B42_OPKUJ2puDWrSO8UNAApKZSfa9w3KkT4NQxvSHc2-xpUEH9wRU

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: