Dziennikarka TVN24 zapytała Adama Niedzielskiego o zgromadzenia spontaniczne. – Luzowane są kolejne obszary życia, natomiast o spontanicznych zgromadzeniach cały czas nie ma mowy – powiedziała Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Minister odpowiedział, że ogłoszona zmiana dotyczy zgromadzeń rejestrowych, a te spontaniczne „odbywają się na tych zasadach, które są określone”. Dopytywany, na jakich konkretnie, sam zadał dziennikarce pytanie, czy chodzi jej o ustawę, czy o rozporządzenie. – Proszę zweryfikować – uciął dyskusję.

Kilka minut później Gozdawa-Litwińska ponownie zadała to samo pytanie, stwierdzając, że zgromadzenia spontaniczne są zakazane, jednak minister stwierdził, że „poprosi o kolejne pytanie”.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co mówi obowiązujące rozporządzenie?

Odpowiedź ministra Adama Niedzielskiego sugeruje, że udział w zgromadzeniach spontanicznych pozostanie zakazany do 25 czerwca. Dotychczas, na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów dot. obostrzeń:

„Par. 26. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m”.

Art. 3 par. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach mówi o zgromadzeniu spontanicznym jako „zgromadzeniu, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”.

Prawo do zgromadzeń ograniczone rozporządzeniem

Zgromadzenia spontaniczne ze względu na swój charakter nie mają organizatora, w związku z tym każdy, kto wziąłby w nim udział, może zostać ukarany mandatem.

Wolność zgromadzeń gwarantuje konstytucja. Zgodnie z art. 57 konstytucji „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”. Część prawników podważa możliwość ograniczania tego prawa na podstawie rozporządzenia