NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Przeczytaj koniecznie!Dr.G.Vanden Bossche ostrzega wszystkie kraje przed masowymi szczepieniami.
Skandal w Niemczech !! Uniwersytet w Ulm przebadał szczepionki..
RAPORT COVIDOWY - TRAGEDIA NARODU POLSKIEGO - Paweł Klimczewski ekspert analizy danych spolecznych i demograficznych, PSNLiN
Lekarz przerywa milczenie: poważne skutki uboczne, dzieci i osoby starsze zagrożone
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

CZYNNIK Rh minus – Czy jest to boski ślad Stwórcy w naszej krwi. Teoria spiskowa czy też nie akceptowana przez naukę prawda?

CZYNNIK Rh minus – Czy jest to boski ślad Stwórcy w naszej krwi. Teoria spiskowa czy też nie akceptowana przez naukę prawda?

artykul z http://www.pressmania.pl

W jednym z poprzednich  artykułów opisałem genezę powstania frazy „teorie spiskowe”, która pojawiła się jako  broń w walce informacyjnej i była rozpowszechniona przez CIA po 1967 roku tj. po zamordowaniu prezydenta Kennedy`ego, gdyż 46% obywateli USA nie wierzyło, że Oswald, który zamordował prezydenta działał sam. Teorie spiskowe stały się naszymi najnowszymi trendami w wiadomościach ze świata jak również w wiadomościach tzw. „szeptanych i podpowiadanych w Internecie” jak ja to nazywam. Niektóre z nich są tak absurdalne, że trudno pojąć jak niektórzy wykształceni i światli ludzie w nie wierza.

 

CZYNNIK  Rh minus – o którym już pisałem w miesięczniku „Nieznany Świat” nr 2 z roku 2016 s.18-19 pt. „Zagadka błękitnej krwi. Czynnik Rh minus: boski ślad Stwórcy”,  jest zagadką nie tylko medyczną ale także z punktu widzenia ludzi, którzy mają Rh minus.

Od najmłodszych lat interesowało mnie, dlaczego w kręgu mojej rodziny i rodzeństwa (B Rh plus) i znajomych (z innymi grupami) jako jedyny posiadam bardzo rzadką grupę B Rh minus. Kiedy w wieku 10 lat przebywałem w szpitalu, pobierano mi dwukrotnie krew do badań, chcąc upewnić się, czy nie popełniono jakiejś pomyłki. Nigdy też nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi, skąd ten czynnik pochodzi, stąd moje badania i dociekania. Z uwagi na moje podróże, od wielu lat noszę w portfelu zalaną w plastiku informację w języku angielskim i polskim o mojej grupie krwi, by w przypadku nieszczęśliwego wypadku nie podano mi krwi z Rh plus co spowodowałoby moją śmierć.

Studiując Biblię czytałem o Nefilinach, którzy byli upadłymi aniołami i którzy wiązali się z ziemskimi kobietami, czy aby to nie jest to !!!!!  Księga Rodzaju 6:1-4 mówi nam: „A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach ”. Nefilim, czyli upadli, nosili także  inne imiona plemienne i tak:

Emim (potworności),

Refa’im (osłabiający),

Gibborim (wielcy bohaterowie),

Zamzummim  (dokonujący wyczynów),

Anakim (o długich szyjach, vel noszący naszyjniki),

Awwim (niszczyciele vel węże).

Według legend hebrajskich nefilim Arba założył miasto Hebron, nazywane także Kiriat-Arba, „miastem czterech” na pamiątkę czterech szczepów, którym dał początek Arba. Arba był ojcem Anaka. Synowie Anaka, Szeszaj, Achiman, Talmaj, zostali wygnani z Hebronu przez towarzyszy Jozuego. Z kananejskimi olbrzymami także walczył Kedorlaomer. Przez Moabitów olbrzymi byli nazywani – Emim (postrachy), przez Ammonitów – Zumzummim vel Zuzim (krzątający się), przez Gileadytów zaś – Refaim (osłabiający). W mitologii ugaryckiej występowali pod postacią upiorów. Według agad talmudycznych aniołowie zstąpili na Ziemię z polecenia Boga. Wkrótce potem ożenili się ze śmiertelnymi kobietami, a z tych związków zrodzili się giganci. Dwaj synowie upadłego anioła Simchaziego, Hamija i Haja, mieli prorocze sny, iż wkrótce na Ziemię zostanie zesłany potop. Gdy już nastąpił, jeden z gigantów, Og, król Baszanu, uratował swoje życie, bowiem uprosił Noego o wpuszczenie go do Arki.

Apokryficzna etiopska Księga Henocha, której część pierwsza, zwana Księgą czuwających, rozwija przekaz Księgi Rodzaju 6, 1-4, traktuje o łączeniu się synów Bożych z córkami ludzkimi (Hen 6-36). Z tych związków poczęci zostali giganci, którym przypisywano czynienie zła na Ziemi, za co na ludzkość został sprowadzony potop.

Aniołowie ujrzeli kobiety ziemskie i za namową ich dowódcy, Szemihaza, złożyli przysięgę, że spłodzą z nimi dzieci. Dwustu aniołów zstąpiło na Ziemię, każdy wybrał sobie kobietę, którą nauczył czarów i zaklęć. Ze związków tych narodzili się giganci, wysocy na trzy tysiące łokci. Ponieważ ludzie nie mogli ich utrzymać, giganci obrócili się przeciwko nim. Księga Henocha przedstawia Nefilim jako istoty niegodziwe, niszczące ziemię, zabijające ludzi i praktykujące kanibalizm. Jako potomkowie aniołów duchy Nefilim nie mogły umrzeć tak jak ludzie podczas potopu, została im odebrana tylko ich ziemska powłoka, sami natomiast pozostali na Ziemi w postaci bezcielesnych demonów. Odtąd nękają ludzkość tak, jak robili to w czasach przed potopem, zazdroszcząc śmiertelnikom ciał i możliwości zbawienia.

Analogiczną legendę o pochodzeniu Nefilim ze związków upadłych aniołów ze śmiertelnymi kobietami podaje Księga Jubileuszów. Według tego apokryfu Bóg w akcie gniewu za ich niegodziwości zesłał na nich szał i giganci pozabijali się nawzajem.

Dlaczego istoty stworzone jako dobre same uczyniły siebie złymi?

Według św. Augustyna winą Szatana i innych zbuntowanych aniołów było nieuporządkowane upodobanie we własnej doskonałości. Orygenes, św. Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot i wielu innych teologów wskazywało na miłość do samego siebie jako przyczynę odwrócenia się Szatana od miłości Boga, co przerodziło się w grzech pychy. Najpotężniejszy z aniołów, zafascynowany swą duchową naturą i autonomią, zerwał jedność z Bogiem, w konsekwencji pozbawiając się źródła swego istnienia i szczęścia. Według Akwinaty Szatan zapragnął osiągnąć szczęście w oderwaniu od Boga. Katarzyna Emmerich na podstawie mistycznej wizji, której kiedyś doświadczyła, tak opisuje upadek części aniołów:

„Z początku wszystkie te chóry wychodziły z owego wyższego słońca jakoby w zgodzie i miłości. Naraz spostrzegłam, że jedna część tych wszystkich kół się zatrzymała; zatapiając się we własną piękność. Czuły własną rozkosz, widziały całą swą piękność i tylko sobą były zajęte. Najpierw wszystkie, przejęte uwielbieniem dla Boga, nie posiadały się od rozkoszy i radości; nagle jedna część, nie myśląc już o Bogu, zapatrzyła się we własną istotę. W tej chwili widziałam, jak owa cała część chórów jaśniejących upadła na dół i się zaćmiła, widziałam, jak inne chóry ich miejsca zajęły” (Żywot i bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza, według widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich i z zapisków Klemensa Brentano).

Czyli nie wiadomo czy był to tylko seksualny mezalians Aniołów, czy tez próba udoskonalenia rodzaju ludzkiego czy tez próba zabawy w Boga albo wywołania wojny z Bogiem.

Dodać trzeba, że najnowsze badania genetyczne dokonały już odkrycia genomów, które nie pochodzą z Ziemi, ale czy śladem bardziej wyrazistym pozostawionym przez ‘’Upadłych Aniołów’’ czy też naszych „Stwórców” nie jest przypadkiem zawarty w niektórych z nas a w zasadzie w naszej krwi – czynnik Rh minus a w zasadzie jego brak.

I tutaj pojawia się tajemnica czynnika Rh minus, która posiada tylko około 15% ludzkiej populacji. Najrzadsza jest tutaj grupa AB Rh (-) tylko 1% populacji całej Ziemi, później B Rh (-) 2%, 0 Rh (-) 6% i AB Rh (-) 7%.   Krew Rh minus jest pozbawiona Genomu Rezusa, gdyż czynnik plus posiadają wszystkie człekokształtne [ często określana z j. ang. Monkey Gene – Małpi Gen] i ma zupełnie inny skład odpornościowy. Jezus miał grupę krwi AB Rh minus – krew taką posiada tylko 1% populacji Ziemi. Największy odsetek Rh minus mają orientalni Żydzi Izraela, Baskowie w Hiszpanii i Francji, lud Berberów w Afryce Północnej [po ok. 30% populacji] , natomiast nie występuje u ludów obu Ameryk, Australii i Oceanii , oczywiście za wyjątkiem ludności napływowej.

Ciekawe jest również, ze krew z czynnikiem Rh minus pojawiła się ok. 40 tys. lat temu,

Co jest bardzo ciekawe osoby, które mają taki czynnik mają wspólne przeświadczenie, że Ziemia nie jest ich miejscem do życia. Matka, która ma krew z czynnikiem RH minus atakuje swój płód, który ma krew Rh plus, traktując ten płód jak obcego , jest to nazywane konfliktem serologicznym, gdzie bardzo często jest potrzebna pomoc medyczna aby utrzymać ciążę,

Nadto osoby mające czynnik Rh minus są bardziej odporne na zachorowania, należy podkreślić, że jest w Niemczech udokumentowany przypadek zachorowania mężczyzny na AIDS, która to choroba została zwalczona przez organizm tego człowieka w przeciągu 3-ch miesięcy. Prawdopodobnie ludzie posiadający Rh minus są bardziej odporni również na koronowirusa. Pamiętam, że będąc dzieckiem bardzo chorowałem, ale zawsze było to związane ze szczepieniami, kiedy przez szczepionkę mój organizm i system odpornościowy był osłabiony. Po zakończeniu obowiązkowych szczepień prawie nigdy nie chorowałem, jeżeli tak to w moim przypadku był to jeden dzień z wysoką gorączką i po chorobie. .

Krew z czynnikiem Rh minus została nazwana, krwią błękitną, z powodu ciemnego miedzianego koloru, prawdą jest, że wiele rodów książęcych i królewskich w Europie posada właśnie czynnik Rh minus. Przykładem jest rodzina królewska w Wielkiej Brytanii – Grupa 0 czynnik Rh minus. Często wśród tej grupy ludzi mogą występować dodatkowe cechy, jak: większa wrażliwość na wizje, niższa temperatura ciała, wyższe ciśnienie, wyższy iloraz inteligencji, przewaga niebieskich, zielonych oczu, zainteresowania kosmosem i astronomią, są poszukiwaczami prawdy i posiadają głębokie współczucie dla ludzi i zwierząt, mają poczucie misji w życiu, zwiększone zdolności intuicyjne, mają czasem niewyjaśnione blizny na ciele, zdolności zakłócania urządzeń elektrycznych oraz ludziom tym towarzyszyć mogą zdarzenia paranormalne. Nadto ludzie posiadający Rh minus bardzo łatwo nawiązują kontakty, to tak jakby znali się już kiedyś. Cóż z większością z wymienionych wyżej cech zgadzam się, gdyż ich doświadczyłem a może i nawet więcej o czym również pisałem. (https://www.nautilus.org.pl/artykuly,3399,niezwykla-historia-podczas-podrozy-w-indiach.html?cat_id=58), Nadto dodam, że nawet zdarzają się jakieś dziwne obce ciała w organizmie jak w moim przypadku. W ubiegłym roku miałem robione badanie rezonansu magnetycznego. Technik, który je wykonywał zaraz po badaniu zapytał mnie, – Czy jadł Pan ostatnio dziczyznę, lub czy miał Pan operację jamy brzusznej?, cóż odparłem, że nie miałem nigdy operacji a nadto jestem wegetarianinem. Okazało się, że mam w okolicach jamy brzusznej mały kawałek metalu. Tylko jak on się tam dostał? Nie wiem, wierzę, że to jest przypadek.

Jest bardzo zastanawiające, że Max Spiers znany ufolog (zmarły w Warszawie 16 lipca 2016 roku ( https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190109542-Warszawa-Smierc-znanego-autora-teorii-spiskowych-Maxa-Spiresa-Sledczy-znaja-przyczyne.html ), podczas II Konferencji Projektu Ziemia powiedział „że osoby posiadające czynnik Rh minus są spoza planety Ziemia”. Nadto dodał, że „są to ludzie, którzy mają umysł taki jak rój tzn. ich umysły działają na poziomie podświadomym i są połączone. Mają potencjał energetyczny na takim wysokim poziomie, że pozwala im bardzo szybko działać na zasadzie eksplozji ogromnej mocy co skutkuje, że w niedużym odstępie czasu są zmęczeni i wyczerpani. ( https://www.dideo.ir/v/yt/oqQOVz5FG6o/the-rh-negative-blood-type%3A-max-spiers%3A-interview ). Max Spires mówił, że „Mam krew ujemną Rhesus, Blood Prime i dlatego wybrali mnie do tego projektu. (Podobno chodziło o tajny program -Żołnierza doskonałego) Oznacza to, że większe ilości tlenu mogą przepływać przez moją krew, co pozwala na szybsze myślenie, szybsze reakcje oraz szybszy wzrost i budowanie mięśni ”. Śledztwo w sprawie jego śmierci było prowadzone przez polską prokuraturę, która nie stwierdziła „działania osób trzecich”, ale Brytyjczycy u siebie prowadzili dalej sprawę. (https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-11/wznowiono-sledztwo-w-sprawie-specjalisty-od-ufo-ktory-zmarl-tajemnicza-smiercia-w-polsce/Prawdą jest, że w wielu państwach były i są prowadzone tajne badania nad zagadką krwi Rh minus.

Należy podkreślić, że człowiek ‘’rozumny’’ pojawił się nagle w historii, a dowody na ingerencję w jego ‘’przyspieszony’’ rozwój są nie tylko wokół nas w postaci nowych odkryć archeologicznych, ale są najbliżej nas bo w nas samych, w naszej krwi.

Autor: ANDRZEJ KOTOWIECKI
Urodzony w Wadowicach w 1954 roku. Z wykształcenia prawnik, studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, z zawodu prokurator, z zamiłowania historyk, archeolog, geolog, paleontolog, religioznawca,  kolekcjoner i podróżnik.

6.00 avg. rating (99% score) - 4 votes
CZERWONE

7 thoughts on “CZYNNIK Rh minus – Czy jest to boski ślad Stwórcy w naszej krwi. Teoria spiskowa czy też nie akceptowana przez naukę prawda?

 1. Polecam serial Andromeda, gdzie omawia się problem pewnego rogatego kudłatego gatunku dziedziczącego pamięć genetyczną po pożeraczu gwiazd (znanego z prod. filmowych Przeminęło wiatrem, Spiderman, a nawet ostatnio o zdobywaniu Okinawy), w kontekście erhaujemnych rudzielców, co całowały diabła w dupę i wyszły spod ziemi już nieco odmienione, nawiasem w okolicach kiedy Asy przerabiały elektrycznością dobre stworzenie czyli wtedy ludzi Pridźaba w erhadodatnie małpy i strzygi, od których m.in. późniejsi małpio-lwi strażnicy nieba, a w końcu król Rama co walczył z tymi samymi Koszczanami, które dziś pchają ze swoich ghynnegów w nas swoje badziewne szczepionki, gdyż to umieją i może jest to nawet ich sensem życia na krawędzi rozpaczy, czyli szkodzenie nam, którzy zabrali im imperium a dali malutką planetkę. W tym sensie ich małostkowa nienawiść a nawet bycie sensem ich zemsty, nobilituje nas i degraduje ich do światopoglądu istot od nas zależnych, zupełnie jak z cała pozostałą rzeszą potworów…
  Myślisz Mizia, że ruskie wpadli w taką samą pułapkę „sensu” z Zachodem?

  A nawiasem Mizia, czy ty masz wielu redaktorów czy wiele osobowości, w tym niektóre wykazujące synchronicznie takie same słabości jak inne stronki sterowane przez ruską agenturę. Może czarni z eksperymentu Koszczan opisanego w Metro 2033 dobrali się do nowego Putina nr 4 i ten puścił bąka, że się po kontrolowanych stronkach czarną farbą rozlewa? Czy w tam w Rusowie nie macie żadnych instancji pośrednich kontrolujących wybryki klonów na stołkach?

  1. częstotliwość występowania poszczególnych grup krwi na różnych kontynentach jest odmienna („B” dominuje w Azji, „0” w Ameryce Środkowej i Południowej, zaś „A” w Europie),

 2. Potwierdzam z autopsji, że osoby z RH minus momentalnie rozpoznają się nawet w tłumie i w zasadzie od razu nawiązują trwały nie powierzchowny kontakt, a potem okazuje się, ze to było to.

 3. Bardzo ciekawy artykul…sam mam .. B Rh (-) sprawdze linki i przesledze glebiej temat…dzieki!

  1. dziekuje Peter za komentarz. Jak znajdziesz cos ciekawego na ten temat to przeslij do mnie. Z gory dziekuje i pozdrawiam.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: