NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Astra Zeneca : 27 umarło w jednym szpitalu w Warszawie!!
JAKIE MIAŁ POWODY SĄD DO ZBADANIA MARCINA BUSTOWSKIEGO POD KONTEM PSYCHIATRYCZNYM ?
Zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie na COVID. Wypisy i inne
Informacje z RNA można wpisać z powrotem do DNA - CZYLI JAK PREPARAT mRNA - SZCZEPIONKA ZMIENI TWOJE DNA info agencyjne
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

Szukasz informacji o swoich przodkach?

The following two tabs change content below.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

Szukasz informacji o swoich przodkach? Podpowiadamy, jak zacząć

Wiosenne, deszczowe dni sprzyjają aktywnościom w domu. A co w takie dni robili nasi przodkowie? Być może majówka w salonie to dobra okazja na uporządkowanie tego, co mamy i wiemy o naszych praszczurach? Mało tego – by dowiedzieć się więcej, być może wcale nie trzeba ruszać się z domu!

Akt małżeństwa - Galicja, 1880Akt małżeństwa – Galicja, 1880 – yourrootsinpoland / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

By zabrać się za powyższy temat, warto dowiedzieć się, czym jest sama genealogia. Według słownika Polskiego PWN terminem tym określamy historię rodu spisaną lub zachowaną w tradycji ustnej. Jest to też jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych miedzy ludźmi na bazie zachodzącego miedzy nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Ostatecznie jest to połączenie dwóch wyrazów pochodzących z języka greckiego – słów: genos, oznaczającego ród, oraz logos, oznaczającego słowo/wiedzę.

Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań informacji o przodkach warto zapoznać się z typami źródeł do badań genealogicznych. Są nimi materiały archiwalne, z których najważniejszą role pełnią: akta metrykalne (urodzenia, małżeństwa, zgony), spisy ludności, akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, akta placówek oświatowych, akta partii i stowarzyszeń, akta kancelarii z okresu staropolskiego i akta instytucji powołanych do badania szlachectwa i wiele, wiele innych.

Akta metrykalne małżeństw - parafia Bochnia, 1692Akta metrykalne małżeństw – parafia Bochnia, 1692 – Stowarzysznie Twoje Korzenie w Polsce / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Najważniejszymi (i takimi, od których trzeba zacząć) dokumentami służącymi do odkrywania informacji o przodkach są akta metrykalne. Ten rodzaj dokumentacji powstał na skutek decyzji zawartych podczas obrad Soboru Trydenckiego w 1563 r. i stał się powszechnie obowiązujący w drugiej połowie XVI w. Sobór Trydencki nałożył obowiązek prowadzenia rejestru chrztów oraz małżeństw. Celem tego zabiegu była potrzeba udokumentowania, że pomiędzy osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, nie występuje zbyt bliskie pokrewieństwo. Z biegiem czasu forma oraz treść aktów metrykalnych w znacznym stopniu ewoluowały. W pierwotniej wersji w aktach urodzeń podawana była wyłącznie data chrztu. Nie sposób również było w niej odnaleźć informacji dotyczących nazwiska panieńskiego matki dziecka. Wszystkie dokumenty miały charakter kościelny i były sporządzane po łacinie.

Metryka urodzenia z 1759 roku.Metryka urodzenia z 1759 roku. – yourrootsinpoland / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Sytuacja zmieniła się pod koniec XVIII w. Polska utraciła niepodległość, a jej ziemie zostały podzielone na trzy zabory: pruski, rosyjski i austriacki. W każdym z nich obowiązywał inny system rejestracji aktów stanu cywilnego. Największe zmiany dotyczyły zaboru rosyjskiego, gdzie został wprowadzony zespół przepisów i norm prawnych uściślający sposób prowadzenia ksiąg metrykalnych w oparciu o kodeks Napoleona. Hierarcha kościelny stał się z mocy prawa również urzędnikiem stanu cywilnego. Metryki zyskały zaś charakter świecki.

Akt małżeństwa 1741 r, Bochnia. Akt małżeństwa 1741 r, Bochnia. – Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Rozpoczynając badania dotyczące naszych przodków należy w pierwszej kolejności skupić się na znacznie nowszych dokumentach, które w wielu przepadkach wciąż są przechowywane w Urzędach Stanu Cywilnego. Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa (Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.) akta stanu cywilnego są przechowywane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przez okres 100 lat od momentu ich sporządzenia w przypadku aktów urodzeń oraz 80 lat od momentu ich sporządzenia w przypadku aktów małżeństw oraz zgonów. Po upływie tego okresu kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma obowiązek przekazania księgi do właściwego archiwum w ciągu dwóch lat.

akt urodzenia Stanisławy Szlęzak, 1901, Królestwo Polskie.akt urodzenia Stanisławy Szlęzak, 1901, Królestwo Polskie. – szukajwarchiwach / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Sytuacja nieco się komplikuję, gdy dana księga zawiera akta metrykalne z kilku lub kilkudziesięciu lat. W takim wypadku liczy się okres od sporządzenia ostatniego wpisu w księdze. Każdy z nas ma jednak prawo wnioskować o wydanie odpisu aktu, który dotyczy bezpośredniego przodka, nawet jeśli ustawowy czas udostępniania tych dokumentów jeszcze nie upłynął. Aby otrzymać metrykę swojego przodka, należy zwrócić się z taką prośbą do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, wykazując przy tym swój stopień pokrewieństwa lub interes prawny. Po otrzymaniu właściwego dokumentu mamy wiele nowych informacji, które możemy użyć do dalszych poszukiwań. W zależności o rodzaju aktu mogą znajdować się w nim takie informacje jak: imię i nazwisko, data oraz rok urodzenia/małżeństwa/zgonu, imiona rodziców, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych/świadków oraz nazwisko urzędnika sporządzającego dany akt. Gdy dysponujemy już pełną wiedzą na temat danego przodka, następny krok kierujemy do Archiwum.

akt małżeństwa, Galicja, 1911. akt małżeństwa, Galicja, 1911. – yourrootsinpoland / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Do poszukiwań dokumentów w Archiwum należy się odpowiednio przygotować. Zależy nam bowiem, aby odbyły się one w sposób sprawny i przyniosły zadowalający efekt. W tym celu przed wizytą w czytelni akt należy zapoznać się z inwentarzem dotyczącym interesującego nas zespołu archiwalnego. Najczęściej jest on podzielony na mniejsze jednostki, które są oznaczone odpowiednimi sygnaturami. W przypadku aktów metrykalnych jedna księga (zawierająca wpisy z jednego lub kilku lat) odpowiada jednej jednostce archiwalnej. Coraz więcej dokumentów z Archiwów Państwowych jest digitalizowanych i udostępnianych online na stronie: szukajwarchiwach.gov.pl

Akt urodzenia - Królewstwo Polskie, 1872.Akt urodzenia – Królewstwo Polskie, 1872. – yourrootsinpoland / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Akta metrykalne przechowywane są również w Archiwach Diecezjalnych oraz parafiach. Dotyczy to zwłaszcza obszarów należących do dawnego zaboru austriackiego. W przeciwieństwie do Królestwa Polskiego metryki były sporządzane wyłącznie przez przedstawicieli duchowieństwa i nie miały charakteru świeckiego. Archiwa diecezjalne udostępniają do wglądu księgi metrykalne. W przypadku parafii możliwość przeglądania dokumentów uzależniona jest od decyzji władz kościelnych.

Akta metrykalne to nie jedyne źródła przydatne do badań genealogicznych. Istotną rolę odgrywają również spisy ludności, księgi ludności stałej oraz spisy parafian, tzw. status animarum. Dokumenty, o których wspominam, mogą być uzupełnieniem dotychczasowych poszukiwań, ale też alternatywnym źródłem informacji pozwalającym nam odtworzyć losy przodków, jeśli akta metrykalne dla danego rejonu nie zachowały się.

Akt urodzenia z 1888, Grudziądz.Akt urodzenia z 1888, Grudziądz. – yourrootsinpoland / Your Roots in Poland – poszukiwania genealogiczne

Niemal każde poszukiwania genealogiczne odbywają się według utartego powyżej schematu. Jest to żmudny proces, wymagający od nas wiele samozaparcia oraz cierpliwości. Poznajemy przy tym masę ciekawych dokumentów historycznych (nie tylko metryk) tworzonych przez administrację państwową oraz kościelną. Zgromadzone w ten sposób informacje można spożytkować w wieloraki sposób. Oprócz graficznych wykresów genealogicznych przedstawiających naszych przodków wraz z najważniejszymi informacjami z ich życia, coraz popularniejsze stają się opracowania dotyczące badanych przez nas nazwisk oraz monografie dotyczące miejscowości, z których pochodzili.

Więcej o metrykach możecie dowiedzieć się tu: Metryki – podstawa genealogii.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: