NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Lekarz przerywa milczenie: poważne skutki uboczne, dzieci i osoby starsze zagrożone
RAPORT COVIDOWY - TRAGEDIA NARODU POLSKIEGO - Paweł Klimczewski  ekspert analizy danych spolecznych i demograficznych, PSNLiN
Rządowa agencja zwołuje pilne spotkanie. Setki przypadków zapalenia mięśnia sercowego u młodych ludzi po przyjęciu szczepionek Moderny i Pfizera
Ewelina Gierszewska  lek. med. PSNLiN EKSPERYMENTALNY PREPARAT ZWANY SZCZEPIONKĄ PRZECIW COVIDOWĄ
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

Premier organizując tzw. wybory kopertowe złamał pięć przepisów w dwóch ustawach — twierdzi NIK

The following two tabs change content below.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

  • We wnioskach pokontrolnych NIK twierdzi, że organizując wybory kopertowe premier złamał pięć przepisów z dwóch ustaw
  • Premier kazał Poczcie Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych wystawić faktury za koszt wyborów dwóm ministerstwom. Jacek Sasin i Mariusz Kamiński odmówili ich przyjęcia
  • Obie faktury zostały wystawione w sumie na 76 mln 507 tys. 400 zł. I tyle dokładnie zapłaciliśmy za próbę przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju 2020 r.
  • Premier zna wnioski NIK od czterech miesięcy, ale do dziś milczy w tej sprawie
  • Więcej informacji na stronie głównej Onetu

Okazuje się, że Kancelaria Premiera zna wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w sprawie organizacji niedoszłych, majowych wyborów kopertowych już od czterech miesięcy. Wnioski te trafiły bowiem do premiera już w grudniu ub.r.

Kontrolerzy Izby jasno dowodzą, że decyzje premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. o wydaniu Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych polecenia organizacji prezydenckich wyborów korespondencyjnych zostały wydane bez podstawy prawnej.

Wczoraj opisaliśmy nieznane dotąd kulisy jednej z najbardziej elektryzujących operacji politycznych ostatnich lat, czyli nieudanej organizacji tzw. wyborów kopertowych na urząd prezydenta RP w środku pandemii w maju ub.r. Do tej pory kulisy podejmowania decyzji w KPRM nie były publicznie znane. Opinia publiczna nie wiedziała, że rządowi prawnicy wyraźnie przestrzegali premiera przed wydawaniem decyzji o organizacji tych wyborów.

Wybory kopertowe. Wnioski pokontrolne NIK

Jesteśmy w posiadaniu dokumentu NIK zatytułowanego „Wnioski pokontrolne”, który został przekazany do Kancelarii Premiera 31 grudnia 2020 r. „Mając na uwadze fakt, że działania objęte kontrolą dotyczyły sytuacji ekstraordynaryjnej, która ma znikome szanse na powtórzenie się, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych w zakresie nieprawidłowości przedstawionych w niniejszym wystąpieniu” – czytamy w dokumencie, pod którym widnieje podpis prezesa NIK Mariana Banasia.

Marian Banaś: może komuś zależało, żebym zszedł z tego świata

Nie wiemy, dlaczego NIK nie chce stawiać zarzutów premierowi, choć wnioski kontrolerów są dla szefa rządu miażdżące. Być może chodzi o manewry polityczne, które wciąż rozgrywane są między prezesem Banasiem a partią rządzącą. Zaledwie dwa dni po publikacji Onetu do podwarszawskiego domu syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Jakuba Banasia, weszli dziś agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o sprawę słynnej krakowskiej kamienicy należącej do Mariana Banasia. Premier twierdzi, że to przypadek, ale trudno nie wiązać akcji CBA z publikacją Onetu.

To z lektury dokumentu NIK wynika bowiem jasno, że Izba ma dowody stawiające w bardzo trudnym położeniu prawnym obecnego szefa rządu Mateusza Morawieckiego oraz kierującego jego kancelarią min. Michała Dworczyka.

W jasnym interesie opinii publicznej, która poniosła gigantyczne koszty próby przeprowadzenia wyborów kopertowych, poniżej przedstawiamy ocenę, jaką we wnioskach pokontrolnych zawarli dwaj kontrolerzy NIK, badający cały proces organizacji tych wyborów.

„W ocenie NIK podpisane przez Prezesa Rady Ministrów decyzje z dnia 16 kwietnia 2020 roku znak BPRM.4820.2.3.2020 dotycząca wydania polecenia Poczcie Polskiej SA oraz znak BPRM.4820.2.4.2020 dotycząca wydania polecenia PWPW S.A zostały sporządzone pomimo, że w świetle obowiązujących w dniu wydania decyzji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, czynności organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP były zastrzeżone kompetencjami PKW, urzędników wyborczych oraz komisji wyborczych” – czytamy w dokumencie.

Jak kontrolerzy NIK podkreślają w uzasadnieniu do powyższej oceny ogólnej „ograniczenie stosowania przepisów Kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostały wprowadzone z dniem 18 kwietnia 2020 roku. tj. już po wydaniu ww. decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku. Natomiast ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 roku o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku weszła w życie dopiero 9 maja 2020 roku”. Jasno zatem wynika z tego stwierdzenia, że premier Morawiecki działał bez podstawy prawnej, podejmując 16 kwietnia 2020 roku pod gigantyczną presją polityczną ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości decyzję o organizacji wyborów kopertowych.

Kontrolerzy zwracają także uwagę na fakt, że podpisanie decyzji zostało poprzedzone sporządzeniem w Kancelarii Premiera (KPRM) przez departament prawny pisemnej analizy prawnej na temat możliwości ich wydania oraz uzyskaniem pisemnej opinii Prokuratorii Generalnej RP w tym zakresie. Do tej pory zarówno Kancelaria Premiera, jak i Prokuratoria Generalna zaprzeczały, aby takie pisemne opinie dotyczące organizacji wyborów w czasie pandemii istniały. To właśnie w dokumencie dyrektor działu prawnego Kancelarii — którego fragmenty opisaliśmy wczoraj — pada wyraźne ostrzeżenie, że premier nie może nakazać Poczcie Polskiej organizowania wyborów, a jeśli podejmie taką decyzję, to musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu, upadkiem rządu i osobistą odpowiedzialnością finansową.

Opinie ustne wystarczą

Ponadto w dokumencie NIK zwrócono uwagę, że KPRM posiadał także ekspertyzę zewnętrzną na ten temat datowaną na 16 kwietnia 2020 r., a już po wydaniu decyzji KPRM zleciła sporządzenie kolejnych pięciu ekspertyz zewnętrznych, które również dotyczą m.in. oceny prawnej tych decyzji. Przy czym – jak wyjaśniała Kancelaria Premiera – dwóch ekspertów miało przedstawić swoje stanowiska ustnie jeszcze przed wydaniem decyzji. Ale to oznacza, że premier RP podejmował decyzję o organizacji wyborów na podstawie ustnych opinii zewnętrznych prawników, których wnioski były sprzeczne z wnioskami prawników rządowych.

Pomimo opinii prawnej Departamentu Prawnego KPRM oraz Prokuratorii generalnej RP zawierającej istotne wątpliwości co do podstawy prawnej do wydania decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku szef KPRM – opierając się o zgromadzone opinie ekspertów zewnętrzych (pisemne i ustne) wskazujące na możliwość wydania przedmiotowych decyzji i ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego – przekazał projektu obu decyzji do podpisu Prezesa Rady Ministrów.” – czytamy we wnioskach pokontrolnych NIK.

Premier kosztów nie liczył

Kontrolerzy Izby zwracają także uwagę, że przed podpisaniem decyzji o organizacji wyborów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie posiadano analizy kosztów realizacji przez Pocztę Polską S.A oraz przez PWPW S.A poleceń szefa rządu. NIK podliczył jednak te koszty dokładnie:

„W wyniku realizacji [poleceń premiera] Poczta Polska S.A. poniosła koszty w kwocie 71860,6 tys. zł. (kwota wykazana w wystawionej fakturze przez Pocztę Polską SA w fakturze nr. F03734_P0020A z dnia 12.06.2020), zaś Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 4 646,8 tys zł. (kwota wykazana w wystawionej fakturze przez PWPW S.A fakturze nr. N05SF00121 z dnia 29 maja 2020). (…) Skutki finansowe decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 będą więc dla budżetu państwa znaczne (ww. spółki poniosły koszt w łącznej wysokości przekraczającej 76,5 mln zł) (…)”. – zauważają kontrolerzy NIK.

Jacek Sasin i Mariusz Kamiński umywają ręce

W uzasadnieniu do wniosków ogólnych czytamy, że w swej decyzji o organizacji wyborów premier jasno zapisał, iż koszty związane z ich realizacją mają być finansowane z budżetu Ministerstwa Aktywów Państwowych w przypadku Poczty Polskiej oraz z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przypadku PWPW. Do zawarcia umów w tej sprawie jednak nie doszło.

Podpisanie umów wstrzymali bowiem swoimi decyzjami wicepremier i minister aktywów Jacek Sasin oraz szef MSW Mariusz Kamiński. Nie wiemy, czym się kierowali i czy już wówczas uważali, że trzeba się trzymać z daleko od prawnie wątpliwych decyzji premiera.

W konsekwencji zmian w tzw. specustawie COVID-owej obie państwowe spółki wystąpiły więc o rekompensatę za niezapłacone faktury do szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Premier nic nie robi też później

Kontrola NIK wykazała ponadto, że „przed wydaniem decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku Poczta Polska i PWPW nie zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania oraz nie umożliwiono im wypowiedzenia się przed wydaniem ww. decyzji”. „Było to niezgodne z art. 61 par. 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego” – napisali kontrolerzy NIK.

Ponadto w dokumencie znajdujemy wyraźne stwierdzenie, że „do zakończenia czynności kontrolnych NIK pomimo upływu pięciu miesięcy od wszczęcia z urzędu postępowań dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie zostały podjęte żadne czynności, ani rozstrzygnięcia w ramach tych postępowań. Było to niezgodne z art. 35 par. 1 i par. 3 k.p.a., który zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki i przewiduje, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciagu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania”.

NIK twierdzi również, że po wydaniu decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku w KPRM nie monitorowano realizacji tych decyzji co „w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym”.

NIK szuka przecieku, premier mówi o spekulacjach

NIK nie skomentował doniesień Onetu, wszczął natomiast na polecenie prezesa czynności wyjaśniające w sprawie upublicznienia fragmentów wyników kontroli przed formalnym zakończeniem procedur, bowiem – jak podkreślono w korespondencji z Onetem – doszło w ten sposób do złamania tajemnicy służbowej.

Na konferencji dotyczącej obostrzeń koronawirusowych o sprawę przeszukań zapytany został natomiast Mateusz Morawiecki. Premier stwierdził, że nie jest to odwet „za artykuł Onetu” – Według mojej wiedzy na zlecenie prokuratury podjęto pewne rutynowe czynności. W związku z tym odpowiednie organa wykonują to co do nich należy. Łączenie tych faktów to spekulacje.

Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu dąży do znalezienia sposobu na usunięcie Mariana Banasia ze sprawowanej funkcji. Przedstawiciele PiS już raz naciskał na prezesa NIK, by podał się do dymisji, ale ten odmówił.

Ważnym elementem tej rozgrywki jest jego syn, Jakub, który znalazł się pod lubą CBA. Jakub Banaś wraz z żoną mieli zostać wcześniej zatrzymani, co doprowadziło do postawienia zarzutów prezesowi NIK. To spowodowało ostrą reakcje Mariana Banasia, który grozi obozowi władzy i w odpowiedzi zapowiedział kontrolę w instytucjach związanych z przeszłością rządzących. Banaś sprawdzi sytuację w CBA, Orlenie, SKOK Wołomin, czy Get Backu.

Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać przedstawiony 18 maja br.

Andrzej Gajcy
Dziennikarz i publicysta Onetu
Źródło: Onet
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: