NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Lekarz przerywa milczenie: poważne skutki uboczne, dzieci i osoby starsze zagrożone
Program depopulacji szczepionek „potwierdzony” (video)
Sekcja zwłok – globalna bomba zegarowa – zaszczepiona przeciwko SARS-CoV-2
Informacje z RNA można wpisać z powrotem do DNA - CZYLI JAK PREPARAT mRNA - SZCZEPIONKA ZMIENI TWOJE DNA info agencyjne
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE

Szczepionki przeciwko Covid-19: niepewność nawet co do wewnętrznej jakości..

The following two tabs change content below.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

Szczepionki przeciwko Covid-19: niepewność nawet co do wewnętrznej jakości produktów, ich procesów produkcyjnych, sprzedawanych partii …

.. według oficjalnych dokumentów opublikowanych przez Europejską Agencję Leków (EMA)

Źródło: ctiapchcholet.blogspot.com – 2 kwietnia 2021 – Catherine Frade https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html?m=1

Z oświetleniem Madame Catherine FRADE, doktora farmacji i byłej dyrektora ds. Międzynarodowych regulacji w przemyśle farmaceutycznym.

Czy możemy sobie wyobrazić uruchomienie linii produkcyjnej samochodów i wprowadzenie tych pojazdów do obrotu pomimo niepewności, jakie budzą publikowane oficjalne dokumenty? Te niepewności dotyczą jakości części składowych silnika i różnych innych części zamiennych, w tym związanych z bezpieczeństwem, procesem produkcyjnym, odtwarzalnością sprzedawanych partii itp.

W dziedzinie leków (w tym szczepionek) akt farmaceutyczny „uwolnienia” gotowego produktu (dopuszczonego do sprzedaży produktu) jest ostatnim krokiem kontrolnym poprzedzającym dostępność tych produktów dla ludności. Za ten kluczowy etap „uwolnienia” odpowiadają w szczególności producenci farmaceutyków.

Kontynuując swoje poprzednie analizy , CTIAP ośrodka szpitalnego w Cholet po raz kolejny ujawnia ludności i niewątpliwie w bezprecedensowy i ekskluzywny sposób nową kapitał , istotną informację dotyczącą czterech szczepionek przeciwko Covid -19 po : laboratorium BioNTech / Pfizer  ; to z laboratorium Moderna  ; laboratorium Astra Zeneca  ; z laboratorium Janssen .

Ta praca była możliwa dzięki nieocenionemu wkładowi dr Catherine FRADE , farmaceuty i byłego dyrektora ds. Międzynarodowych regulacji w przemyśle farmaceutycznym. Łaskawie wysłała nam udokumentowany pisemny alert. W tym dokumencie rzuca światło na dane, które zostały wyodrębnione 22 marca 2021 r. Z samego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (pozwolenia na dopuszczenie do obrotu); pozwolenie na dopuszczenie do obrotu kwalifikowane jako „warunkowe” . Wyodrębniła „dane źródłowe, które są trudne do zidentyfikowania przez kogoś, kto nie pracuje w terenie”. Dane te są zatem jawne i weryfikowalne. Wcześniej należy zaznaczyć, że autor tego dokumentu nie działa już w branży farmaceutycznej; mówi: „Przede wszystkim chcę jasno powiedzieć, że nie mam konfliktu interesów z przemysłem farmaceutycznym” . Dlatego za zgodą CTIAP zamierza udostępnić społeczeństwu, pracownikom służby zdrowia, decydentom… analizę niektórych z tych danych, którą każdy powinien uważnie przeczytać.

W tej refleksji najpierw przedstawiono, czym jest „warunkowe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (I) . Następnie przypomina, że ​​badania nad tymi szczepionkami nie zostały zakończone, ponieważ trwają od „2021 r. Do co najmniej 2024 r.” (II) . Następnie ujawnia, niewątpliwie bezprecedensowe i wyłączne, że oficjalne dokumenty, opublikowane przez Europejską Agencję Leków (EMA), podkreślenie niewystarczających dowodów również dotyczącej „jakości” z „substancji czynnej” i leków. „Substancje pomocnicze „ , ” proces produkcyjny „ , ” odtwarzalność partii „ wprowadzonych do obrotu itp .; (III). Wreszcie analiza ta prowadzi do wniosków .

I- Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, czym jest „warunkowy” MA

AMM jest dla leku tym, czym szara karta dla samochodu. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest przyznawane, gdy lek udowodni swoją jakość, skuteczność i bezpieczeństwo; z dodatnim stosunkiem korzyści do ryzyka: to znaczy, że przedstawia więcej korzyści niż ryzyka. Uzyskanie tego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest podstawowym warunkiem, aby firma farmaceutyczna mogła sprzedawać lek, w tym szczepionki.

W tym przypadku, w przypadku tych szczepionek przeciwko Covid-19, 4 wydane MA są tak zwanymi „warunkowymi” MA . Są tymczasowe . Ich okres ważności nie przekracza 1 roku  ; ponieważ pochodzą z „niepełnych danych” . Aby otrzymać standardowe 5-letnie studia magisterskie, zainteresowane laboratoria muszą dostarczyć kompletną dokumentację „badań w toku i badań planowanych na najbliższe lata” . W całym „rozwoju” , w ramach regularnych dyskusji, prowadzony jest ścisły i skoordynowany nadzór między laboratoriami produkcyjnymi a organami ds. Zdrowia. „Warunkowym” MA jest„Oceniane corocznie” na podstawie danych wejściowych i krytycznej analizy dodatkowych danych dostarczonych i zebranych w ciągu całego roku.

Niniejsze „warunkowe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest europejskim pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. Uzyskano go w ramach przyspieszonej scentralizowanej procedury. Umożliwia jednoczesny marketing w następujących 30 krajach (Unia Europejska i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu): Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy , Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Czechy.

W związku z tym nadal trwają badania nad tymi 4 szczepionkami.

II – Po drugie, planowane badania są nadal w toku i są rozłożone na okres od „2021 r. Do co najmniej 2024 r.”

Wszystkie badania przedłożone podczas aplikacji na studia magisterskie są podsumowane w EPAR (European Public Assessment Report). Ten ostatni jest publikowany na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA). Uwzględniono także badania planowane, których jeszcze nie przeprowadzono.

Harmonogram ten, który „trwa od 2021 r. Do co najmniej 2024 r.” W zależności od szczepionek przeciwko Covid-19, jest określony w „załącznikach” do warunkowego MA oraz w opublikowanych EPAR .

Na przykład szczepionka BioNTech / Pfizer otrzymała europejskie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 21 grudnia 2020 r. Natomiast termin przedłożenia „potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tej szczepionki wyznaczono na miesiąc „grudzień 2023 r .  .

Szczepionka Moderna otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w dniu 6 stycznia 2021 r. Termin przedłożenia „potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki wyznaczono co najmniej na miesiąc „grudzień 2022 r.” .

Szczepionka Astra Zeneca otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w dniu 29 stycznia 2021 r. Termin składania „potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki wyznaczono na „marzec 2024 r .  .

Szczepionka Janssen otrzymała to warunkowe europejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w dniu 11 marca 2021 r. Termin przedłożenia „potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki wyznaczono na „grudzień 2023 r .  .

Ale do tej pory, i to jest niewątpliwie nowe i ekskluzywne odkrycie , wyznaczono kolejny termin dla tych 4 szczepionek. Ten termin nie dotyczy już tylko trwających badań klinicznych, ale także samego „dowodu jakościowego dla substancji czynnej i gotowego produktu” , to znaczy wewnętrznej jakości (rdzenia) produktu sprzedawanego i podawanego milionom ludzi.

III- Po trzecie, i wydaje się to prawdopodobnie bezprecedensowe, opublikowane oficjalne dokumenty również podkreślają niekompletny charakter dowodów odnoszących się do „jakości” „substancji czynnej” i „zaróbek”, „procesu produkcyjnego”, „odtwarzalność partii” wprowadzonych do obrotu itp .;

Zatem termin składania dodatkowych dowodów w sprawie „jakości” z „substancji czynnej” i na „gotowy produkt” (to znaczy szczepionka upoważniony i sprzedawane) jest ustawiony w miesiącach:

„Lipiec 2021” dla BioNTech / Pfizer;

„Czerwiec 2021” dla Moderna;

„Czerwiec 2022” dla Astra Zeneca;

„Sierpień 2021” dla Janssen.

Rzeczywiście, dla tych 4 szczepionek, akapit „E. Szczególne zobowiązanie dotyczące środków po wydaniu pozwolenia na warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu” , wyciąg z załącznika II do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wyraźnie wymienia, co następuje:

W przypadku szczepionki BioNTech / Pfizer (strony 18-19)

Do „marca 2021 r.” Laboratorium musi dostarczyć „dodatkowe dane walidacyjne” w celu „potwierdzenia odtwarzalności procesu wytwarzania gotowego produktu” .

Do „lipca 2021 r.” Laboratorium musi dostarczyć brakujące informacje, aby:

„Uzupełnij charakterystykę substancji czynnej i gotowego produktu”  ;

„Wzmocnienie strategii kontroli, w tym specyfikacji substancji czynnej i gotowego produktu” w celu „zapewnienia stałej jakości produktu”  ;

„Dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących procesu syntezy i strategii kontroli” w  celu „potwierdzenia profilu czystości substancji pomocniczej ALC-0315” oraz „zapewnienia kontroli jakości i odtwarzalności między seriami w całym cyklu życia produktu gotowego”  ;

„Dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących procesu syntezy i strategii kontroli” w  celu „potwierdzenia profilu czystości zaróbki ALC-0159” oraz „zapewnienia kontroli jakości i odtwarzalności między seriami w całym cyklu życia produktu gotowego”  ;

„grudzień 2023” i „w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa” tej szczepionki, laboratorium „będzie musiał złożyć ostateczną sprawozdania z badania klinicznego w randomizowanym badaniu obserwatora kontrolowanym placebo. Blind (badanie C4591001) ” .

W przypadku szczepionki Moderna (strona 15)

Laboratorium musi dostarczyć brakujące informacje, aby:

„Zakończenie charakterystyki procesów wytwarzania substancji czynnej i produktu gotowego”  (termin „styczeń 2021 r.” );

„Potwierdzić odtwarzalność procesu wytwarzania substancji czynnej i produktu gotowego (początkowe i końcowe wielkości partii) (termin „ kwiecień 2021 r. ” );

„Dostarczenie dodatkowych informacji na temat stabilności substancji czynnej i produktu gotowego oraz dokonanie przeglądu specyfikacji substancji czynnej i produktu gotowego po dłuższej praktyce przemysłowej” w celu „zapewnienia stałej jakości produktu” (termin „czerwiec 2021 r.” );

„Prześlij końcowy raport z badania do randomizowanego, kontrolowanego placebo, zaślepionego badania klinicznego dla obserwatora mRNA-1273-P301” w celu „potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki Moderna przeciwko COVID-19” (termin „grudzień 2022” ) .

W przypadku szczepionki Astra Zeneca (strony 14-15)

Laboratorium musi wprowadzić brakujące informacje, aby:

„Zapewnienie dodatkowych danych dotyczących walidacji i porównywalności oraz wprowadzenie bardziej dogłębnych testów” w celu „potwierdzenia odtwarzalności procesów wytwarzania substancji czynnej i gotowego produktu” (termin „grudzień 2021 r.” );

„Przedstawienie głównej analizy (na podstawie danych odcięcia z 7 grudnia (po zamknięciu bazy danych) oraz końcowej analizy połączonych badań kluczowych” w celu „potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca ” (Termin „ 5 marca 2021 r. ” (Dla analizy głównej) i „ 31 maja 2022 r. ” (Dla analizy łączonej));

„Przedłożyć końcowe raporty z randomizowanych i kontrolowanych badań klinicznych COV001, COV002, COV003 i COV005” w celu „potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 AstraZeneca” (termin „31 maja 2022 r.” );

„Dostarczenie dodatkowych danych dotyczących stabilności substancji czynnej i produktu gotowego oraz dokonanie przeglądu specyfikacji produktu gotowego po długiej praktyce przemysłowej” w celu „zapewnienia stałej jakości produktu” (termin „czerwiec 2022” );

„Prześlij syntezę i streszczenia głównej analizy i końcowego raportu z badania klinicznego dotyczącego badania D8110C00001” w celu „potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 AstraZeneca u osób starszych i osób z chorobą podstawową” (termin „30 kwietnia , 2021 ” (dla analizy pierwotnej) i „ 31 marca 2024 ” (dla raportu końcowego z badania)).

W przypadku szczepionki Janssen (strona 18)

Laboratorium musi przekazać brakujące informacje w celu:

„Zapewnienie dodatkowych danych dotyczących porównywalności i walidacji” w celu „potwierdzenia odtwarzalności procesu wytwarzania gotowego produktu” (termin „15 sierpnia 2021 r.” );

„Złożyć raport końcowy z randomizowanego, kontrolowanego placebo, pojedynczo zaślepionego badania klinicznego VAC31518COV3001” w celu „potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 Ad26.COV2.S” (termin „31 grudnia 2023 r.” ) .

Fakty te pozwalają nam wysunąć wniosek.

Wniosek

Z tych powodów, które nie są wyczerpujące, przydatne było zatem znalezienie i przeczytanie również, a w szczególności, treść wspomnianego ustępu „E. Szczególne zobowiązanie dotyczące środków po wydaniu pozwolenia na warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu” , wyciąg z załącznika II pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, odpowiadające każdej z 4 szczepionek przeciwko Covid-19.

Dlatego niewystarczająca ocena dotyczy nie tylko badań klinicznych (badania przeprowadzone na ludziach (kobietach i mężczyznach)), ale także samej jakości substancji czynnej, substancji pomocniczych, z których niektóre są nowe, procesu produkcyjnego, zwolnionych partii i podawany ludziom w kilku krajach na całym świecie.

Ponadto te nowe zaróbki należy uznać za nowe składniki czynne; a tym samym być przedmiotem pełnej oceny podobnej do tej, która jest wymagana w przypadku nowej aktywnej zasady.

Zmianę nazwy handlowej jednej z tych szczepionek, jak niedawno ogłoszono w szczególności dla szczepionki z laboratorium Astra Zeneca , można uznać jedynie za kosmetyczną aranżację wizerunku produktu w celach marketingowych (podbój „nowego zaufania publicznego, wzrost sprzedaży). Nie odpowiadał na pytania dotyczące jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu. Jest to jedna ze zwykłych technik stosowanych w celu nadania (ukrycia) pewnych niepożądanych cech produktu objętego postępowaniem. Technika, która została już wykorzystana do zaprezentowania innych leków w ich najlepszym świetle.

Jak już wspomniano wcześniej, w dziedzinie produktów leczniczych (w tym szczepionek) „uwolnienie” gotowego produktu (przeznaczonego do sprzedaży) jest ostatnim etapem kontroli (jakości, a tym samym bezpieczeństwa) przed wypuszczeniem. Dostępne dla populacji te produkty.

Za ten kluczowy etap „zwolnienia” serii odpowiadają producenci. Jednak odpowiedzialność użytkowników (w szczególności placówek i pracowników służby zdrowia) może być również zaangażowana .

Naszym zdaniem te badania kliniczne nie powinny były nigdy wcześniej rozpoczynać, przynajmniej od całkowitej kontroli wewnętrznej jakości produktu końcowego i procesu jego wytwarzania; przed stabilizacją receptur tych szczepionek.

Jak można porównać wyniki tych badań klinicznych przeprowadzonych w skali globalnej, czy podawana szczepionka może się różnić w zależności od producenta, partii na serię, regionu?

Te zmienności, które mają nawet wpływ na serce produktu, mogą nawet unieważnić wszystkie przeprowadzone badania kliniczne.

Dlatego nawet w sytuacji zagrożenia zdrowia trudno jest nam zrozumieć podstawy tych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu (pozwolenia na dopuszczenie do obrotu), które zostały przyznane tym szczepionkom przeciwko Covid-19.

Do niepewności związanych z Covid-19 dodano przybliżenia związane ze stosowaniem i istotną jakością tych szczepionek. Od teraz należałoby zająć się dwoma problemami zamiast jednego.

Manewr wydaje się subtelny. Użyteczne informacje są łatwo dostępne w oficjalnych dokumentach publikowanych w ramach AMM; ale te dane nie są widoczne w oficjalnym dyskursie. Ta ostatnia starałaby się jedynie przedstawić te produkty jako skuteczne i bezpieczne oraz bez zastrzeżeń; chociaż formuły i procesy produkcyjne tych szczepionek nie wydają się być jeszcze w pełni ustabilizowane.

Te nowe objawienia, bez wątpienia bezprecedensowe i wyłączne, jeszcze bardziej sieją wątpliwości co do ważności zgody (podstawowej wolności), która ma być wolna i świadoma; i które otrzymałyby osoby zaszczepione dzisiaj.

Każdy ma prawo do jasnych, rzetelnych i odpowiednich informacji. Ta informacja jest również trwała: w przypadku ujawnienia nowych danych osoby, które zostały już zaszczepione, muszą zostać poinformowane a posteriori (po podaniu określonej szczepionki).

Dlatego „obowiązek” szczepionki nie może się rozwijać  ; nawet w przebranej formie, zwłaszcza za pośrednictwem „paszportu szczepień” .

Ta nowa analiza dodatkowo potwierdza nasze poprzednie refleksje, takie jak ta zatytułowana „  Czy szczepionka przeciwko Covid-19 (Tozinaméran; COMIRNATY °) może zostać zakwalifikowana przez sędziego jako„ wadliwa ”?  „  ; lub wyrażone w dwóch listach otwartych, które zostały już wysłane w szczególności do Ministra Solidarności i Zdrowia oraz do 7 Zarządzeń Zawodowych .

Podatność nie wynika wyłącznie z wieku i stanu zdrowia w szczególności osób. Brak dostępu do niezależnych informacji na temat narkotyków (w tym szczepionek) jest głównym problemem ubóstwa i nierówności.

Ponadto, odnosząc się do niepewności co do skuteczności tych szczepionek, Rada Państwa zwróciła uwagę 3 marca 2021 r., W szczególności samo przyjęcie Ministerstwa Solidarności i Zdrowia oraz sprzeczności francuskiej „administracji” . W tej decyzji, wbrew opinii tego Ministerstwa, Rada Stanu podjęła decyzję, która zdawała się zmierzać do uznania tej skuteczności. Jednak kilka dni później, w nowej decyzji (nr 450413) wydanej 11 marca 2021 r., Rada Stanu zmieniła swoje stanowisko i przyznała, że „pozostaje niepewność co do rzeczywistej skuteczności szczepionki w odniesieniu do rozprzestrzeniania się choroba. wirus ”. Należy również przypomnieć, że w dniu 18 lutego 2021 roku Minister Solidarności i Zdrowia również potwierdzony, i publicznie, że żaden kraj europejski nie był w stanie dostarczyć, albo, dowód, że szczepionki te pozwalają zapobiec „poważne” formy o Covid-19 (patrz konferencja prasowa od 34 min 44 s ).

W najnowszej „Aktualizacji dotyczącej nadzoru nad szczepionkami COVID-19 – okres od 03.12.2021 do 18.03.2021” opublikowanej 26 marca 2021 r. – zaktualizowanej 29 marca 2021 r. – agencja National Medicines Safety Authority (ANSM) podaje w szczególności liczbę zgonów, które miały miejsce we Francji po podaniu tych szczepionek. Zgony zgłoszone (zgłoszone) w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (niezależnie od pewności „związku przyczynowego” między tymi szczepionkami a tymi zgonami): „311 zgonów” po podaniu szczepionki BioNTech / Pfizer; „4 zgony” po podaniu szczepionki Moderna; „20 zgonów”po podaniu szczepionki Astra Zeneca; (obecnie brak danych dotyczących ostatniej dopuszczonej szczepionki (Janssen)). Wiedząc, że ogólnie w przypadku wszystkich leków istnieje poważne zaniżenie zgłoszeń w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, pomimo obowiązkowego charakteru tych deklaracji.

W związku z tym, szczególnie ostrożność chciałaby nawet, aby we wszystkich krajach, w których te szczepionki przeciwko Covid-19 były sprzedawane, wszystkie w ten sposób „uwolnione” partie były natychmiast wycofywane; oraz że te pozwolenia, które zostały przyznane, zostaną w trybie pilnym zawieszone lub nawet unieważnione do odwołania. W każdym razie taki jest sens zaleceń, które moglibyśmy zasugerować władzom ad hoc , aw szczególności Francji. A przynajmniej te informacje muszą być podane do wiadomości wszystkich w jasny, uczciwy i odpowiedni sposób.

Zwłaszcza, że ​​w przypadku poważnych negatywnych skutków , w tym zgonów , i aby ustalić z pewnością wspomniany „związek przyczynowy” , ofiary i ich rodziny są często bezradne wobec wymogu „  diabelskiego dowodu  ” .

strategika.fr

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: