W porównaniu z końcem 2019 r. zwiększyły się o prawie 270 mld zł. Te aktywa to zarówno gotówka i depozyty bankowe, wszelkiego rodzaju należności, akcje i udziały (zarówno w firmach notowanych na giełdzie, jak i prywatnych), jak i polisy ubezpieczeniowe czy środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Nie obejmują one mienia takiego, jak samochody, wyposażenie mieszkań czy same nieruchomości.