W zeszłym roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 2232 przedsiębiorców. Składało się na to 1079 placówek detalicznych, 559 placówek należących do sieci handlowych, 330 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 135 placówek gastronomicznych, 56 myjni samochodowych, 28 stacji benzynowych, 25 parkingów oraz 20 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Nieprawidłowości związane z cenami stwierdzono u niemal połowy z nich (1 115 przedsiębiorców). Jaki był rozkład, jeżeli chodzi o poszczególne rodzaje działalności? Błędy stwierdzono w 607 placówkach detalicznych, 305 placówkach należących do sieci handlowych, 87 placówkach gastronomicznych, 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 12 myjniach samochodowych, na 16 stacjach benzynowych, 8 parkingach i w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw, w których wykryto uchybienia w stosunku do ogólnej liczby firm w danej branży, w których przeprowadzono kontrolę, najgorzej wypadły sklepy detaliczne oraz stacje paliw. W tej pierwszej grupie błędy stwierdzono w 56 proc. placówek. W przypadku stacji wynik wyniósł 57 proc.

Kontrolą objęto w sumie 471 223 partii produktów. Błędy dotyczyły 12,4 proc. z nich. W przypadku miejsc sprzedaży towaru, czyli sklepów detalicznych i sieci handlowych największym problemem był brak cen jednostkowych. Taki błąd wystąpił przy 9,4 proc. skontrolowanych partii. Nieprawidłowe oznaczenie cen wykryto w 2 proc. partii, a ich brak przy 1,8 proc. partii. Z kolei w przypadku restauracji i innych lokali usługowych często wykrywano całkowity brak cennika.

UOKiK zwraca też uwagę, że część sprzedawców nie odliczała wagi opakowania od produktów sprzedawanych luzem. Ponadto w niektórych przypadkach pojawiał się problem ze zidentyfikowaniem nazwy produktu na paragonie oraz jego ceny jednostkowej.

W sumie wydano 621 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 491 069 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach. Inspekcja wydała też 19 decyzji za kolejne naruszenia wspomnianych obowiązków. Tutaj kary wyniosły w sumie 328 430 zł.