Zgodnie z orzeczeniem Wyższego Sądu Administracyjnego (OVG) w Lüneburgu godzina policyjna w regionie Hanoweru jest nieważna ze skutkiem natychmiastowym. Rozumowanie sądu brutalnie obala argumentację za blokadami.

„Niemożliwe do zweryfikowania zarzuty nie były wystarczające, aby uzasadnić tak restrykcyjny i daleko idący środek, jak godzina policyjna” – uzasadnił swój wyrok OVG. Potwierdził w ten sposób wyrok Sądu Administracyjnego w Hanowerze we wtorek po wniesieniu sprzeciwu przez region Hanoweru.

Środki podejrzane po roku pandemii nie są uzasadnione

OVG posuwa się jeszcze dalej w swoim rozumowaniu i twierdzi, że „nie jest celowe wyjaśnianie rozproszonego procesu infekcji bez dowodów, przede wszystkim jako brak dyscypliny ze strony populacji, jak również zabronione uroczystości i imprezy w przestrzeni prywatnej ”.

Środki oparte jedynie na podejrzeniu nie mogą być dłużej uzasadnione po pandemii trwającej dłużej niż rok. Dopóki władze nie egzekwują odpowiednio innych środków ochronnych , nie wydaje się właściwe nakładanie godziny policyjnej na wszystkich mieszkańców , nawet jeśli osoby nie przestrzegają ograniczeń dotyczących kontaktów.

Godzina policyjna obowiązuje od 2 kwietnia. Wychodzenie z salonu w godzinach od 22 do 5 było dozwolone tylko z „ważnych powodów”.

Wochenblick