CO GROZI W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEZ RZĄD- TRYBUNAŁ STANU

Na nasze pytania odpowiada Marek Kuśmierski – Wspierajmy Naszych

Bytomski Portal Informacyjny : Witam Panie Marku.

Uważa Pan, że dzisiejsze zaostrzenie restrykcji jest nie zgodne z prawem ?

MK :Oczywiście,że nie jest. Rozporządzenie nie może być podstawą ograniczenia praw i wolności obywatelskich. Nadto mamy do czynienia z jednym ze stanów nadzwyczajnych, zatem zastosowanie ma Konstytucja, a nie będąca hierarchicznie niżej ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wspomniana ustawa wyraźnie w swym zakresie obejmuje część terytorium Państwa (województwo lub kilka). Ustawa nie przewiduje zastosowania w razie objęcia pandemią całego kraju, a nawet globu.  Nie można na jej podstawie zakazać na terenie całego kraju działalności gospodarczej oraz wszelkiej aktywności.

Można to zrobić dopiero w ramach jednego ze stanów wyjątkowych.

BPI: Czyli uważa Pan, że nie ma pandemii ?

MK : Ale to nie o to chodzi, podstawą działania rządu jest przestrzeganie polskiego prawa. Wszystko co robi rząd musi być zgodne z konstytucją. Mamy poważny stan epidemii, ale nie zwalnia to rządu z przestrzegania prawa.

BPI : Postawił Pan odważne stwierdzenie, ze obecne działania prowadzą prosto do trybunału stanu kogo Pan ma na myśli ?

Kogo Pan by postawił przed trybunałem stanu ?

MK: Proszę zwrócić uwagę na to,że granice nieprzestrzegania prawa są ciągle przesuwane aż strach pomyśleć co może być za rok-dwa i do czego może posunąć się rząd który czuje się tak bezkarny. Odpowiadając na Pana pytanie przed trybunałem stanu powinna stanąć cała Rada Ministrów i te osoby, nie powinny pełnić już nigdy funkcji publicznych.

BPI : Pomimo tego co Pan mówi ludzie zgadzają się na te restrykcje i obostrzenia, co Pan to ?

MK : Dobrze, mogą się zgadzać, ale to jest ich dobra wola, a nie przymus. W świetle polskiego prawa ktoś kto nosi maseczkę oraz zachowuje dystans społeczny robi to z własnej nie przymuszonej woli. Powtarzam nie ma żadnej regulacji prawnej, która narzuca Polakom stosowania się do rozporządzenia wydanego przez Rząd. Walka o życie i zdrowie tak, bezmyślne rujnowanie przedsiębiorców i gospodarki w oparciu o bezprawie nie !

BPI : Dzisiaj rząd postanowił zamknąć prawie wszystkie małe działalności gospodarcze. Na ulicach widzimy policję wypisującą mandaty za brak maseczek.

To wszystko według Pana jest nielegalne ?

MK : Przede wszystkim należy zaznaczyć ,że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Po otrzymaniu takiego mandatu można się obrócić i wyrzucić go do kosza. Jak wiemy w przestrzeni publicznej jest wiele wyroków sądowych, które odrzucają wnioski o ukaranie.

Po otrzymaniu takiego mandatu trzeba się odwołać do sądu. Dotyczy to zwłaszcza pokrzywdzonych przedsiębiorców. Maski nośmy mimo, że nie ma prawnych nakazów – róbmy tak z odpowiedzialności o siebie i bliskich. Jednak jak wiemy w przestrzeni publicznej jest już wiele wyroków sądowych, które uniewinniają obwinionych z tytułu nieprzestrzegania obostrzeń. Jeśli mówimy o małych przedsiębiorcach, to świetle prawa mogą dalej działać, nie należy przyjmować mandatów lecz pozwolić na skierowanie sprawy do sądu i bronić się przed bezprawiem.

BPI : Czy jako przedsiębiorca chciałby Pan coś jeszcze coś dodać ?

MK :Dbajmy o siebie i o innych, ale nie pozwólmy

na to żeby pandemia zniszczyła nasze działalności gospodarcze, na które pracujemy całe życie.

bytomskiportal.informacyjny