NAJNOWSZE VIDEO
30 NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANYCH JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE VIDEO
Posted by Ewa.x
7312 views
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
EGIPT - 04.04.2021 - WIELKI NEOPOGAŃSKI RYTUAŁ - UROCZYSTE WPROWADZENIE DO KAIRU 22 MUMII FARAONÓW - VIDEO - CZY WŁAŚNIE UAKTYWNIONO LEGENDARNĄ KLĄTWĘ ??
Apel Putina do obywateli UE...
Wyszczepią dzieci na Covid? Wiceminister Kraska mówi o grupie wiekowej 10-15 lat..
Polska wstrzymała oddech. Jest NAGRANIE momentu eksplozji w Smoleńsku!
Bójka w Kaufland. Kobieta dostała w twarz za zwrócenie uwagi na brak maseczki?
„Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagłady..
MATERIAŁ MARKA PODLECKIEGO - EPIDEMIA PANDEMIA - 6 CZĘŚCI AV.
To spóźnienie może cię słono kosztować..
Kategorie
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE ! ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PUBLIKOWANIA , ZARÓWNO JUŻ PUBLIKUJĄCYCH W SIECI, JAK I DLA OSÓB CHCĄCYCH ZADEBIUTOWAĆ .Możliwość swobodnego prowadzenia własnego niezależnego STREAM LIVE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

ORĘDZIE NA TEMAT APOKALIPSY

10.00 avg. rating (95% score) - 3 votes

«Tak mówi Pan Zastępów:
A oto odpieczętowuję to co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy
czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. Odsłoń zatem to co zakryte i powiedz
to co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą.
Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie zatem
bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc jedno imperium, lecz
będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące. Będzie to imperium szatana, choć jego sługi będą mówić:
„Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas sprawiedliwości i obfitości”. Powiedzą oni: „Nowy
to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”.
Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również
słowa zwodnicze, albowiem bestia będzie chciała, aby Moje Imię zostało zapomniane. Będzie ona chciała postawić
szatana ponade Mną i wywyższyć człowieka w pysze zwodniczej, a kiedy ludzie spiją kłamstwo i przyjmą truciznę,
wypełnią się słowa, że w owym czasie będzie ucisk na ziemi, jakiego nie było od początku istnienia świata.
Bestia ta rozsiądzie się na siedmiu wzgórzach, tak jak fałszywy kościół rozsiądzie się na innych siedmiu
wzgórzach, choć będzie także zasiadał na tych pierwszych. Tych pierwszych siedem wzgórz to siedem najwyższych
wierzchołków gór na siedmiu kontynentach, a synowie Adama nazwali je wszystkie koroną ziemi i mówili: kto
zdobędzie siedem najwyższych szczytów ziemi, ten zdobędzie koronę świata. Rozpoznacie ten czas, kiedy pojawi
się na ziemi twór fałszywy, niosący śmierć i zniszczenie, o tym samym imieniu, którego synowie Adama używają,
aby zdobywając szczyty świata pokazać swą wielkość. On też zdobędzie siedem kontynentów, a będzie on miał
wielką moc niszczenia, choć nikt nie będzie go widział i ani oręż, ani kataklizm nie będzie jego siłą.
Bestia ta podobna jest do pantery, albowiem z cicha zakradnie się, tak aby ludzie nie zauważyli że jest już
blisko i czai się jak owo zwierzę, by zatopić w nich swoje kły. Łapy ma jak niedźwiedź, bo kiedy schwyci narody
i ludy i wszystkie szczepy ziemi, nie będzie chciała ich puścić, trzymając je w żelaznym uścisku. A paszczę lwa
będzie miała, bo ryk jej będzie ogromny, i użyje swych sług, by ryczeć na cały świat. I pożre niczym lew
wszystkich, którzy będą chcieć jej się przeciwstawić.
A siedem głów to siedem królestw. Powstały one już w zamyśle przed laty w mieście Rzymie, a królestwom
tym zostaną nadane imiona bluźniercze, bo ze starożytnych pogańskich nazw zaczerpną ich imiona i nadadzą je
im, aby bluźnić Mojemu Imieniu. A jedno z królestw wytyczone przez sługi szatana zostanie ugodzone i zacznie
się rozpadać, bo wielu przeciwstawi się i wiele dziać się będzie przez zjawiska naturalne, lecz pozostałych sześć
pomoże mu. I zadziwią się ludzie, jaką moc ma bestia, która jest imperium światowym, i przyjmą jej władanie i
pokłonią się jej rządcom, a tym samym oddadzą pokłon szatanowi. Moc pozostałych i wspólne ich działanie sprawi,
że przelękną się ludzie i powiedzą: «Któż może przeciwstawić się zmianom, któż może rozpocząć walkę z bestią,
z imperium szatana, zwanym przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata?”».
Bestia ta będzie bluźnić Mojemu imieniu i powie: „Zobaczcie, nie ma boga ponad człowieka-pana świata, nie
ma boga ponad ludzkość”, ale po cichu będzie składać pokłon lucyferowi. I będzie bluźnić przeciwko Kościołowi
– ludowi Bożemu i świętym – mówiąc: „Gdzie są święci wasi? Nic ponad tym co my mówimy nie istnieje”. I
będzie bluźnić więcej, lecz słów tych nie zapiszesz.
A oto d z i e s i ę ć r o g ó w , którymi bestia będzie bodła wszystkie narody ziemi. Dziesięcioma rogami jest
dziesięć zmian i dziesięć wspólnych części stanowiących całość, które imperium szatana wprowadzi, aby władać
całą ziemią. Na każdym rogu jeden rządca, który będzie władał niczym król swoim królestwem i będzie oddawał
władzę bestii i umacniał ją.
Dziesięć rogów będzie niczym dziesięć cierni z korony cierniowej, które Moje dzieci założyły na Mą głowę
szydząc ze Mnie, z Mojego prawa, odrzucając Mnie jako Króla Królów, Zbawiciela. Odrzuciły Mój porządek, a
wybierały swoje prawo i swój porządek, wybierając prawa szatana i jego fałszywy porządek. Dam więc Moim
dzieciom zakosztować owocu prawa Mojego wroga i porządku jego dzieła, a będzie to z dopustu Miłosierdzia
Mego, albowiem stanie się drogą do odpokutowania wszystkiego buntu i wszystkiej nieprawości przeciwko
Mojemu prawu.
Czas ten sprawi, że zrozumiecie to, czego zrozumieć nie chcieliście mimo długiego czasu, który był wam dany,
mimo Mojego słowa, mimo proroków, którzy napominali. Wierzyliście i wierzycie złotoustym rządcom świata,
działającym na usługach szatana, fałszywym prorokom, bo mówią to, co chcecie żeby mówili. Wierzycie zwodzicielom.

Gdybyście byli Mi wierni, nie byłoby ani wojen, ani ucisku, ani tego wszystkiego, co wróg Mój przypisuje
Mi mówiąc: „Gdzie jest ten, który mieni się miłością i sprawiedliwością, kiedy na ziemi jest tyle zła?” Będzie to
dla was czas odkupienia win, czas oczyszczenia, bo nikt kto nie odpokutuje swoich win, nie może wejść do Mego

Królestwa. Jeśli więc nie zrozumiecie jak zbłądziliście, nie będziecie mogli wejść również do odnowionej ziemi.
Wylałem tyle Miłosierdzia i dałem Wam tyle czasu na poprawę! Wy jednak wolną wolą – darem, który
otrzymaliście jako ukochane dzieci Moje – doprowadziliscie do odrzucenia porządku, który ustanowiłem na ziemi.
Niechaj więc dopełnia się Golgota, tak by poszedł na nią Mój Kościół. Cierniem ukoronowanie stanie się cierniem
dziesięciu rogów. Zbliża się czas dla całego Kościoła ziemi, kiedy będzie on musiał przejść przez wszystkie części
męki takiej, jaką Ja przeszedłem dla odkupienia ludzkości. Stać się tak musi, zanim nastąpi jego odrodzenie, [które] będzie niczym zmartwychwstanie na odnowionej ziemi.
Pierwszym rogiem jest jeden system prawny dla całej ziemi, lecz zamiast prawa stanowić on będzie
bezprawie i stanie się narzędziem wzmacniania władzy bestii. Drugim jest jeden wspólny system
finansowo-bankowy, stanie się on początkiem nowego niewolnictwa. Poznacie czas jego powstania po tym, jak
pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit, i będą mówić w owym czasie: „Nie noś w sakwie pieniądza, bo
jest zły”. I będą mówić, że kto ma pieniądz, ten roznosi choroby. I będą brzydzić się ludźmi próbującymi zapłacić
monetą bitą lub drukowaną, a niektórzy zamkną przed nimi sklepy. Trzecim – jeden system zdrowotny dla
wszystkich ludzi ziemi. Nie będzie on jednak powołany po to by leczyć, a po to by segregować ludzi, uśmiercać
chorych i starców, zdrowym mówić że są chorzy, prawdomównym wmawiać szaleństwo. Będzie on dbał o piękno
a nie ratował, będzie on dbał o to, by zabijać nienarodzone dzieci i sprawi, że kobiety nie będą mogły stać się
brzemienne. Czwartym będzie nowy system edukacji, stworzony nie po to by edukować, ale po to by odbierać
wiedzę. Będzie dbał o to by wymazać Moje Imię, a zastąpić je nauką zwodniczą. I będą mówić: „Wszystkim
wszystko, nie ma już podziału, człowiek jest ponad wszystkim. Odrzuci on nauczanie historii, aby wymazać pamięć
o prawdzie. Piąty to jedna światowa armia. Będzie ona pilnować aby ci, którzy nie będą chcieli wstąpić do
imperium szatana, zostali pokonani lub zastraszeni. A będzie miała moc wielką, bo połączą się w nią wszystkie
armie świata, które nie zostaną rozbrojone przez bestie. Szóstym jest jeden światowy system pracy i ekonomii.
Nie będzie on jednak niczym dobrym, ponieważ stworzy nowe niewolnictwo. Kto go nie przyjmie, ten będzie żył
na marginesie życia i będzie cierpiał głód, a wielu straci w owym czasie domostwa. Siódmym są wszystkie media
dostępne na ziemi. Zostaną one połączone w jedno światowe medium. Staną się niczym paszcza lwa rycząca, a
będą mówić jednym głosem na całym świecie i będą służyć bestii, aby ludzie wierzyli w kłamstwo. I nastanie czas
kłamstwa i propagandy, jakiego jeszcze nie było. Czas początku powstania ich poznacie po tym, że gdziekolwiek
na świecie zaczniecie czytać słowa lub słyszeć wiadomości, od rana usłyszycie pogłoski o chorobach i o jednym
zaczną mówić zgranym głosem. Ósmym stanie się jedna światowa administracja. Nic i nikt już nie będzie mógł
się ukryć ani żyć bez bitu, a każdy człowiek dostanie cyfry, a w cyfrach tych będzie ukryte wszystko o każdym
człowieku. I będzie to numer człowieka i jego zdrowia, i jego segregacji, i przydziału, i funkcji, i tego ile ma długu.
Bo usunie bestia wszystko co było i co zgromadzili ludzie i powie: „Teraz macie dług i musicie go odpracować
wg stanu, podziału, segregacji i funkcji”. Czas jego powstania poznacie po tym, kiedy papier zamienią na bit, banki,
zdrowie, edukację zaczną łączyć w jedno, a wszystko co robicie, przekażą istniejącym jeszcze państwom. […] Dziewiątym będzie jeden wspólny język, który szatan zechce narzucić na siłę wszystkim, aby stworzyć nową
wieżę Babel, albowiem dąży on do odtworzenia swojego imperium, aby władać wszystkimi narodami ziemi. Kto
owego języka nie będzie chciał przyjąć, będzie miał trudność w każdym stworzonym przez ludzi urzędzie, bo
będzie to język urzędowy, a wszystko zacznie być pisane w tym języku. Dziesiąty to jeden rząd światowy […].
Na każdym z rogów diademy – osoby piękne lub znane, powołane aby zwodzić ludzi, a na ustach ich słowa
miłe, żeby przyjąć szybko i bezkrwawo imperium szatana. Są nimi ci, których można oglądać lub słyszeć. Wśród
nich są ci, którzy tworzą muzykę i ci którzy piszą słowa czytane, są też ci, którzy rękę zanurzają w glinie i w farbie
maczają pędzle, ludzie słynni i bogaci, na których oczy świata są skierowane. Są też ludzie uznani za ostoje prawa,
wiedzy i nauki. Oni to służyć będą bestii i smokowi. Oni to będą diademami na rogach.
A bestia ta była lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów. Rządcy, których nazwano „królowie”,
mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem kiedy ludzie upadli
i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i szatan stworzył wtedy swoje
imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je. Zawarłem wtedy przymierze z ludźmi, a symbolem jego była
tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna,
zmierzają więc prosto do [wiecznej] otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza
– zostanie zbrukany»

(We wrześniu 2019 otrzymał Tomasz)

zrodlo: http://www.proroctwo.com.pl

podziekowania dla pana „suweren_01”

10.00 avg. rating (95% score) - 3 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK - NIEDZIELA 21.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
Live streaming - KLIKNIJ >>>>>>>
 

WSPARCIE FINANSOWE  DLA STOWARZYSZENIA "RUCH PRZYWRÓCENIA PRAWORZĄDNOŚCI "

AKTUALNIE PRACE ORGANIZACYJNE TRWAJĄ - DO CZASU ZAREJESTROWANIA STOWARZYSZENIA I ZAŁOŻENIA KONTA BANKOWEGO DOBROWOLNE WSPARCIE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA DANE NIŻEJ PODANE ( KLIKNIJ) Z DOPISKIEM W TYTULE PRZELEWU - DAROWIZNA - D.R.P.P (inaczej opisane przelewy nie dotrą)

Holler Box
%d bloggers like this: