Papież Franciszek potępił mafie obecne w różnych częściach świata i podkreślił, że bogacą się one teraz wykorzystując pandemię. Nazwał je „strukturami grzechu” i dodał, że są sprzeczne z Ewangelią.

Zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego Franciszek powiedział: Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest dzień pamięci i zobowiązań ku czci niewinnych ofiar mafii. Są one obecne w różnych częściach świata i wykorzystując pandemię, wzbogacają się poprzez korupcję.

Podczas modlitwy nawiązał też do Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II piętnował ich (mafii – przyp. red.) kulturę śmierci, a Benedykt XVI potępił je jako drogi śmierci. Te struktury grzechu, struktury mafijne, sprzeczne z Ewangelią Chrystusa mylą wiarę z bałwochwalstwem

– mówił Franciszek

Przypomniał też, że „dzisiaj wspominamy wszystkie ofiary i ponawiamy nasze zobowiązanie przeciwko mafiom”.

Papież nawiązał także do przypadającego w poniedziałek Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ. Dzień ten, jak podkreślił, zachęca do refleksji nad tym „wspaniałym i niezastąpionym darem Boga”.

Dla nas wierzących siostra woda nie jest towarem, lecz jest uniwersalnym symbolem oraz źródłem życia i zdrowia. Zbyt wielu braci, tak wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, czasem nawet zatrutej. Konieczne jest zapewnienie wszystkim wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych – oświadczył papież. Podziękował wszystkim, którzy podejmują działania w tym celu.

Na zakończenie transmitowanej przez watykańskie media modlitwy skierował pozdrowienie dla osób chorych i samotnych.

Południową modlitwę Franciszek odmówił ponownie z biblioteki, a nie w oknie Pałacu Apostolskiego w związku z lockdownem w Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum. Plac Świętego Piotra był pusty.

Niewielka grupa osób zgromadziła się przy barierkach koło zamkniętych wejść.

pap