O toczącym się postępowaniu poinformował Sąd Najwyższy prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, prawa ręka prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. W piśmie skierowanym do pierwszej prezes SN Święczkowski wystąpił o przekazanie akt spraw, którymi w ubiegłym roku zajmowała się Izba Karna. Prokurator zażądał także szczegółowych informacji dotyczących organizacji pracy w izbie.

Wszystko to na potrzeby postępowania prowadzonego przez wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. To specjalna komórka, która miała zwalczać patologie w wymiarze sprawiedliwości, a ostatnio zajmuje się ściganiem niepokornych sędziów.

***
wyborcza.pl