Samolot oraz „paszport zdrowia COVID-19” – zdjęcie ilustracyjne. / foto: piqsels/Facebook: EPIXPERT (kolaż)

Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Paszport szczepionkowy ma być przepustką do swobodnego przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej.

Unia Europejska idzie za ciosem. Paszport szczepionkowy staje się rzeczywistością.

Paszport oficjalnie nazywać się będzie Cyfrowym Zielonym Certyfikatem. Ów paszport / certyfikat ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej osobom zaszczepionym na COVID-19.

Jak poinformowała KE, Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub wyzdrowiała po Covid-19.

Paszport dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej, będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

Ponadto Komisja Europejska ma stworzyć specjalny portal, który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej Unii Europejskiej i będzie wspierać państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu certyfikatów.

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Propozycja KE będzie musiała zostać przyjęta przez Radę i europarlament. KE liczy na szybką ścieżkę legislacyjną.

Obraz

Źródło: PAP