NAJNOWSZE VIDEO
30 NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANYCH JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE VIDEO
Posted by Ewa.x
7294 views
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Dzicz w mundurach !! Zwyrodnialcy Kamińskiego...
Musimy trzymać się z dala od ludzi, którzy zostali zaszczepieni? Wyślijcie więc Państwo proszę ten artykuł do lekarzy i dziennikarzy, do przyjaciół i krewnych!! Udostępniajcie!!
Jan Taratajcio i Grzegorz - ofiara choroby Morgellona - prowadził Marek Podlecki ( Video +18 SZOK!)
Spis powszechny 2021: Obowiązkowy ? - KTO NIE MUSI BRAĆ UDZIAŁU - SPRAWDŹ
Wstrząs: Siedem osób zmarło na koronę pomimo podwójnego szczepienia
Marines AFU zdezerterowali z armii po zauważeniu koncentracji wojsk rosyjskich na granicy
Niemcy. Sąd wydał wyrok ws. dwóch uczniów: „Maseczki są bezużyteczne.” Rządzący w panice
NADESŁANE PRZEZ CZYTELNIKA - DARIUSZ KWIECIEŃ HISTORIA ZARAZY KOŁEM SIE TOCZY CZYLI ZAMORDYZM COVIDOWY NIC NOWEGO
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY
Kategorie
TRANSLATOR CAŁEJ STRONY NA DOWOLNY JĘZYK

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE ! ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PUBLIKOWANIA , ZARÓWNO JUŻ PUBLIKUJĄCYCH W SIECI, JAK I DLA OSÓB CHCĄCYCH ZADEBIUTOWAĆ .Możliwość swobodnego prowadzenia własnego niezależnego STREAM LIVE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

Premier Polski

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Premier Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista osób sprawujących ten urząd – zobacz Lista premierów Polski.

Prezes Rady Ministrów, potocznie nazywany premierem, stoi na czele gabinetu politycznego i stoi na czele rządu RP[2] Obecne zadania i tradycje tego urzędu wynikają z tworzenia się współczesnego państwa polskiego, a urząd ten został określony w Konstytucji RP z 1997 roku. Zgodnie z Konstytucją RP, prezydent Polski mianuje i powołuje premiera, który następnie proponuje skład gabinetu.[3] Czternaście dni po powołaniu premier musi przedstawić Sejmowi program rządu, który wymaga wotum zaufania.[4] W przeszłości między urzędami prezydenta i premiera dochodziło do konfliktów na tle interesów i uprawnień.

Obecnym i siedemnastym premierem jest Mateusz Morawiecki z PiS. Morawiecki zastąpił premier Beatę Szydło, która podała się do dymisji 7 grudnia 2017 r.[5].

Pochodzenie urzędu

II Rzeczpospolita
Główny artykuł: Historia Polski (1918-1939)

Po zakończeniu I wojny światowej w Polsce doszło do rywalizacji różnych ugrupowań o proklamowanie niepodległego państwa polskiego. Na początku listopada 1918 r. niepodległość ogłosił socjalistyczny Rząd Tymczasowy pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, a odrębny komitet w Krakowie rościł sobie prawo do władania Galicją Zachodnią.[6] W Warszawie powołana przez Niemców i Austriaków Rada Regencyjna zgodziła się na przekazanie kompetencji politycznych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, niedawno zwolnionemu z twierdzy magdeburskiej, jako Naczelnikowi Państwa nowego narodu polskiego. Piłsudski wezwał Daszyńskiego do stolicy w celu utworzenia rządu, a ten zgodził się mianować Daszyńskiego pierwszym premierem republiki.[6] Premierostwo Daszyńskiego trwało jednak krótko, gdyż politykowi nie udało się stworzyć realnej koalicji. Piłsudski zwrócił się do Jędrzeja Moraczewskiego, któremu udało się stworzyć sprawny rząd na pierwsze miesiące istnienia II Rzeczypospolitej.

 

Gabinet premiera Leopolda Skulskiego na posiedzeniu w 1920 r. Ze względu na głębokie podziały polityczne początku II Rzeczypospolitej rządy trwały krótko, często upadały w ciągu kilku miesięcy.

Mała Konstytucja z 1919 r. określiła formę rządów w Polsce, z demokratycznie wybieranym Sejmem, premierem i gabinetem oraz władzą wykonawczą. Mała Konstytucja, mimo że przewidywała system parlamentarny, przyznawała Piłsudskiemu jako Naczelnikowi Państwa wiele uprawnień wykonawczych[8]: mogła wybierać i organizować gabinety (za zgodą Sejmu), odpowiadać przed ministerstwami za ich działalność, wymagać kontrasygnaty ministrów na wszystkich aktach urzędowych. [9] Na początku lat 20. prawicowi narodowcy w parlamencie, zwłaszcza Roman Dmowski i inni posłowie Związku Ludowo-Narodowego oraz Endecji, postulowali reformy ustroju republiki, które miały ograniczyć władzę Naczelnika Państwa (a ostatecznie Piłsudskiego), a jednocześnie zwiększyć uprawnienia parlamentu.[10] Efektem było uchwalenie przez Sejm Konstytucji marcowej z 1921 r. Wzorowana na III Republice Francuskiej Konstytucja marcowa była jednym z najważniejszych aktów prawnych w historii państwa. Wzorowana na III Republice Francuskiej konstytucja marcowa powierzała podejmowanie decyzji wyłącznie sejmowi niższej izby.[11] Natomiast nowo utworzone prezydium stało się urzędem symbolicznym, pozbawionym poważniejszych uprawnień, pozbawionym weta i uprawnień wojennych[12].

Wywodzący się z silnego sejmu premier i rada ministrów teoretycznie nie napotykali na konstytucyjne przeszkody ze strony prezydium w uchwalaniu i procedowaniu ustaw. W rzeczywistości jednak stanowisko premiera było wyjątkowo niepewne ze względu na trudny klimat polityczny wczesnej II Rzeczypospolitej, charakteryzujący się ciągłymi wahaniami koalicji w parlamencie.[13] W latach 1918-1926 powstało i upadło czternaście rządów i jedenastu premierów, przy czym dziewięć rządów funkcjonowało w okresie obowiązywania pięcioletniej konstytucji marcowej. Piłsudski, głęboko sfrustrowany chaotyczną sejmokracją, poprowadził zbuntowane oddziały Wojska Polskiego do obalenia rządu w zamachu majowym w 1926 r., co zakończyło krótki eksperyment II Rzeczypospolitej z demokracją parlamentarną, a także wolny i powszechny mandat premiera na następne sześćdziesiąt lat.

Nieufny wobec demokracji parlamentarnej marszałek Piłsudski i jego ruch sanacyjny przejęli na wpół autorytarną władzę za tronem nad premierostwem i prezydenturą[15]. Nowelizacja sierpniowa konstytucji z 1921 r. utrzymała urząd premiera i system parlamentarny, ale zmodyfikowała uprawnienia prezydenta do rządzenia dekretami, odwoływania Sejmu i decydowania o sprawach budżetowych. W połowie lat 30. Piłsudski i sanacjoniści jeszcze bardziej ograniczyli uprawnienia parlamentu i premiera, uchwalając nową konstytucję, która w 1935 r. ustanowiła silną „hiperprezydencję”. [17] Nowa konstytucja dawała prezydentowi prawo odwoływania parlamentu, prawo swobodnego powoływania i odwoływania premiera, członków gabinetu i sądownictwa oraz ogłaszała prezydenturę jako najwyższą władzę w państwie.[18] Do wybuchu II wojny światowej i związanego z tym wygnania rządu polskiego, ruch sanacyjny pozostawał na czele rządu zdominowanego przez prezydenturę ze słabym, podległym premierem.

Republika Ludowa

W czasach PRL-u rządząca Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) dominowała na wszystkich szczeblach władzy, co było zgodne z konstytucją z 1952 r.[19] Mimo że urząd premiera nadal istniał, jego władza i prestiż zależały bardziej od pozycji danej osoby w rządzącej partii komunistycznej niż od rzeczywistego konstytucyjnego umocowania tego stanowiska.[20] Urząd ten działał jako agent administracyjny dla polityki prowadzonej przez Biuro Polityczne PZPR, a nie opierał się na poparciu Sejmu, który był jego gumową pieczęcią. [21] Wobec rosnących protestów „Solidarności” w latach 80. PZPR podjęła na początku 1989 r. rozmowy przy Okrągłym Stole z czołowymi przedstawicielami opozycji antykomunistycznej.[22] Zakończenie rozmów i uchwalenie kwietniowej nowelizacji konstytucji zapewniło Sejmowi różne uprawnienia, a także przywróciło rozwiązany wcześniej Senat i prezydenta jako legalne podmioty władzy państwowej.

 

III Rzeczpospolita

Po częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w 1989 r. solidarnościowy rząd Tadeusza Mazowieckiego stanął przed monumentalnym zadaniem formalnego zinstytucjonalizowania urzędu w celu określenia jego stosunkowo niejasnych kompetencji prawnych. Po szybkim demontażu państwa komunistycznego impas ten utrzymywał się przez szereg niestabilnych rządów w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.[23] Sprawy nie ułatwiała niejasność pojęcia prezydentury, której odtworzenie w trakcie obrad Okrągłego Stołu pozostawiło urząd słabo zdefiniowany, ale potencjalnie potężny. [24] Po bezpośrednich wyborach Lecha Wałęsy w 1990 r. rozpoczęła się wojna między urzędami premiera i prezydenta o kompetencje obu urzędów. Wałęsa opowiedział się za zwiększeniem uprawnień prezydenta poprzez opracowanie nowej konstytucji, z prawem powoływania i odwoływania premiera i członków gabinetu. Wałęsa wycofał się z prób stworzenia systemu prezydenckiego, ale nadal opowiadał się za modelem półprezydenckim, podobnym do tego, jaki obowiązywał w V Republice Francuskiej.[25] Uchwalenie Małej Konstytucji w 1992 r., która odeszła od komunistycznego dokumentu z 1952 r., sprecyzowało kilka prerogatyw prezydenta w stosunku do premiera, w tym prawo prezydenta do konsultacji w sprawie ministrów obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Wałęsa cieszył się bezkonfliktowymi stosunkami z premier Hanną Suchocką, jednak po uchwaleniu Małej Konstytucji nadal istniały rozdźwięki, zwłaszcza w Sejmie, który Wałęsa wielokrotnie próbował rozwiązać, wpływać na jego obsadę i przesunąć program reformy konstytucyjnej na korzyść prezydenta.[26]

Jednak wybory parlamentarne w 1993 r., w wyniku których powstał względnie stabilny lewicowo-centrowy rząd koalicyjny SLD i PSL, a także porażka Wałęsy w wyborach prezydenckich w 1995 r. przez kandydata SdRP Aleksandra Kwaśniewskiego, stały się impulsem do przeprowadzenia większej reformy konstytucyjnej[23].[24] W latach 1996-1997 parlament przyjął szereg ustaw reformujących, które wzmocniły i scentralizowały prerogatywy premiera[25]. Istotne zmiany obejmowały możliwość zwołania przez premiera głosowania nad wotum zaufania, wyłączne prawo premiera do przydzielania i przetasowywania ministrów, a także wyłączne prawo premiera do określania obszarów kompetencji ministerstw[28]. Wiele z nowych uprawnień premiera zostało uzyskanych kosztem prezydencji, która utraciła prawo do konsultowania nominacji ministerialnych, odrzucania wyboru gabinetu premiera lub przetasowań, przewodniczenia gabinetowi i wetowania budżetu, choć uprawnienia weta w innych dziedzinach pozostały. [29] Ponadto, poprzedni Urząd Rady Ministrów (z czasów komunistycznych) został zreformowany w Kancelarię Premiera w 1997 r., aby działać jako centralny urząd wykonawczy premiera i personel pomocniczy, pomagający w ułatwianiu i koordynacji polityki wśród członków gabinetu.[30] Reformy w latach 1996-1997, skodyfikowane w konstytucji, uczyniły premiera centrum władzy prawnej w rządzie.[27]

Wybór i obowiązki

Nominacja

Premier Kazimierz Marcinkiewicz (z lewej) został zaprzysiężony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (z prawej) w październiku 2005 r.

Zgodnie z art. 154 Konstytucji RP, prezydent musi nominować premiera na to stanowisko. Nominacja ta nie jest jednak podyktowana wyłącznie preferencjami prezydenta, a raczej lidera partii, która uzyskała najwięcej mandatów w poprzednich wyborach parlamentarnych lub lidera uzgodnionego przez koalicję.[31] Prezydent nie może odwołać premiera, powołać ani odwołać poszczególnych członków gabinetu, ani całej Rady Ministrów. [32] Po wyborze premier proponuje członków gabinetu i w ciągu czternastu dni przedkłada Sejmowi program działania nowego rządu, który musi uzyskać wotum zaufania posłów. W przypadku nieuzyskania wotum zaufania proces tworzenia rządu przechodzi w ręce Sejmu, który w ciągu czternastu dni desygnuje premiera, który ponownie proponuje skład gabinetu.[33] Do zatwierdzenia gabinetu wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy posłów Sejmu, a następnie prezydent przyjmuje gabinet i składa przysięgę. Jeśli wotum zaufania ponownie nie zostanie udzielone, proces nominacji zostaje przekazany prezydentowi, który powołuje premiera, a ten wyznacza pozostałych członków gabinetu.[34] Jeśli wotum zaufania nie zostanie udzielone po raz trzeci, prezydent ma obowiązek skrócić kadencję Sejmu i rozpisać nowe wybory.[35]

Zgodnie z tradycją polityczną, premier i jego ministrowie składają przysięgę w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, w ceremonii prowadzonej przez prezydenta.[36] W momencie zaprzysiężenia premier i jego ministrowie składają przed głową państwa następujące przyrzeczenie:

„Obejmując urząd premiera [wicepremiera, ministra] uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli pozostaną na zawsze moim najwyższym obowiązkiem.”[37].

Przysięga może być również zakończona dodatkowym zdaniem: „Tak mi dopomóż Bóg.”[37].

Rola w gabinecie i uprawnienia

Artykuł 148 konstytucji stanowi, że premier reprezentuje gabinet jako całość, przekazuje mu porządek obrad, koordynuje pracę ministrów, czuwa nad realizacją polityki przyjętej przez gabinet i wydaje rozporządzenia. Ponadto premier jest zwierzchnikiem wszystkich urzędników państwowych[38].[39] Premierowi pomaga wicepremier (lub wicepremierzy), który w ramach rady ministrów pełni funkcję wiceprezesa. [39] Skład gabinetu, podział tek i styl rządzenia w dużej mierze zależy jednak od osobowości premiera.[40] Nie może on jednak jednocześnie sprawować urzędu prezydenta ani innych wysokich funkcji państwowych, takich jak prezesura Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Posiadając uprawnienia do rozdzielania i zmiany składu gabinetu, premier może również pełnić funkcje ministra[41].[42] Podobnie, premier może wezwać gabinet do uchylenia rozporządzenia lub zarządzenia dowolnego ministra[43].

Ponieważ władza premiera wywodzi się z parlamentu, musi on wraz z innymi ministrami odpowiadać na pytania posłów podczas każdego posiedzenia Sejmu[43].[44] Premier i inni ministrowie są również konstytucyjnie zobowiązani do udzielania odpowiedzi na interpelacje poselskie w ciągu 21 dni od ich złożenia[45].

Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem semiprezydenckim, większość aktów urzędowych Prezydenta wymaga dla swej ważności kontrasygnaty Premiera[45].[46] W ten sposób Premier pełni wobec Prezydenta rolę strażnika określonych aktów, a jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność przed Sejmem za działania Prezydenta.[47] Ten stosunek prawny, ustanowiony na mocy konstytucji, w istotny sposób uzależnia Prezydenta od podpisu Premiera, zwiększając jego kompetencje i pozycję prawną. Prezydent nie potrzebuje jednak kontrasygnaty premiera w przypadku ograniczonej liczby innych aktów, w tym powoływania sędziów, nadawania orderów i odznaczeń, powoływania prezesa Sądu Najwyższego, ułaskawiania, kierowania spraw do Trybunału Konstytucyjnego czy powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 46] Najistotniejszym uprawnieniem prezydenta w stosunku do premiera jest prawo do wetowania ustaw rządu, ale procedura ta może być uchylona większością trzech piątych głosów w Sejmie[47].

Premier może również złożyć w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego gabinetu.[48] Wotum zaufania dla gabinetu może być udzielone przez co najmniej połowę wszystkich posłów sejmowych.[47] Podobnie, jeśli rada ministrów utraci poparcie większości w Sejmie, gabinet może zostać zmuszony do dymisji w konstruktywnym wotum nieufności.[40] Wniosek musi zostać przyjęty przez co najmniej 46 posłów, a następnie uchwalony większością głosów. [49] W takim przypadku konieczne jest równoczesne powołanie nowego premiera.[40] Ponadto premier musi złożyć dymisję swojego gabinetu na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu, a także po uchwaleniu wotum nieufności wobec rady ministrów lub po złożeniu dymisji przez siebie samego.[50] W przypadku dymisji lub śmierci premiera prezydent może przyjąć lub odrzucić dymisję gabinetu.[51].

W odniesieniu do samorządów terytorialnych województw, premier ma prawo powołać wojewodę dla każdego z szesnastu województw Rzeczypospolitej, który sprawuje nadzór nad administracją centralną w regionach, a także nad funkcjami samorządu terytorialnego.[52] Sejm, na wniosek premiera, może rozwiązać samorząd terytorialny, jeżeli rażąco narusza on konstytucję lub ustawy.[53].

Wśród uprawnień nadzwyczajnych i związanych z bezpieczeństwem państwa premier może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny, zarządzić częściową lub powszechną mobilizację w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.[54] Premier ma także prawo powoływania i odwoływania szefów służb specjalnych, m.in. Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, Biura Ochrony Rządu. [55] Szefowie ABW i AW mogą bezpośrednio podlegać premierowi.[55][nota 1] W przypadku zakłócenia porządku publicznego premier może, na wniosek ministra spraw wewnętrznych, wyznaczyć specjalne uzbrojone oddziały Policji do przywrócenia porządku.[55] Jeżeli oddziały te okażą się w takiej sytuacji nieskuteczne, premier ma prawo wezwać prezydenta do użycia Sił Zbrojnych RP w celu zaprowadzenia porządku publicznego.[55]

Stosunki z prezydentem

W historii III Rzeczypospolitej stosunki między premierem a prezydentem zmieniały się i zmieniały. Na początku i w połowie lat 90. relacje te w dużej mierze zależały od różnych interpretacji niejasnych, prawnych prerogatyw każdego z urzędów, jednak od czasu uchwalenia konstytucji z 1997 r. relacje te są kształtowane przez preferencje polityczne i indywidualne osobowości. Konflikty między tymi dwoma urzędami powodowały jednak w przeszłości rozłamy partyjne i paraliż polityczny.

Zarówno przed, jak i po wyborze na prezydenta w 1990 r. Lech Wałęsa miał bardzo napięte stosunki z premierem Tadeuszem Mazowieckim, wynikające z przekonania Wałęsy, że Mazowiecki nie był wystarczająco agresywny w zwalnianiu byłych członków PZPR z wysokich stanowisk w rządzie i gospodarce.[56] Słynne przemówienie Mazowieckiego z 1989 r. o grubej kresce (gruba kreska) jeszcze bardziej zaostrzyło rozłam. Rozłam między nimi spowodował, że do 1990 r. pierwotnie jednoczący się Komitet Obywatelski „Solidarność” uległ rozłamowi. Intelektualiści poparli nowy Ruch Obywatelski „Akcja Demokratyczna” Mazowieckiego, a robotnicy Porozumienie Centrum, ruch polityczny oparty na Wałęsie[56].

Podobnie premier Jan Olszewski również utrzymywał notorycznie napięte stosunki z prezydentem Wałęsą podczas krótkiego rządu Olszewskiego w latach 1991-1992. Podczas gdy Wałęsa opowiadał się za reformą konstytucyjną mającą na celu rozszerzenie prerogatyw prezydenta w stosunku do premiera, Olszewski rozpoczął kampanię mającą na celu celowe zawstydzenie prezydenta i podważenie jego pozycji, publikując w Sejmie listę rzekomych byłych komunistycznych współpracowników, z których część była powiązana z prezydentem. [58] Wałęsę dodatkowo rozwścieczyły próby zdobycia przez Olszewskiego wpływów w Siłach Zbrojnych RP poprzez powołanie bez konsultacji Radosława Sikorskiego na stanowisko wiceministra obrony.[57] Wałęsa wielokrotnie domagał się odwołania rządu Olszewskiego, do czego Sejm się zobowiązał, co doprowadziło do upadku koalicji Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. [59] Premier Hanna Suchocka, której udało się utworzyć rząd po tym, jak Waldemarowi Pawlakowi nie udało się zebrać realnej koalicji, miała o wiele bardziej przyjazne stosunki z prezydentem[60].

Wprowadzenie w życie nowej konstytucji w 1997 r. głęboko zmieniło relacje między premierostwem a prezydenturą. Zlikwidowano niepewność co do władzy prezydenta i premiera, która charakteryzowała pierwsze lata III Rzeczypospolitej, eliminując możliwość pełnej dezorganizacji rządu przez prezydenta i wzmacniając pozycję premiera.[61] Za rządów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego rząd premiera Jerzego Buzka stał się pierwszą administracją wybraną zgodnie z nową konstytucją. Pomimo przynależności do przeciwnych partii (centrolewicowej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej Kwaśniewskiego i centroprawicowej Akcji Wyborczej Solidarność Buzka), stosunki między oboma gabinetami układały się bezproblemowo, m.in. dzięki niekonfrontacyjnej osobowości Kwaśniewskiego. Kwaśniewski rzadko korzystał z prawa weta w stosunku do aktów prawnych, z którymi prezydent się nie zgadzał, pozwalając na bezkonfliktowe procedowanie konkordatu ze Stolicą Apostolską, nowej ustawy lustracyjnej i nowych ordynacji wyborczych, choć zawetował plan prywatyzacji autorstwa Buzka.[61] Stosunki Kwaśniewskiego z podobnie myślącymi socjaldemokratycznymi premierami Leszkiem Millerem i Markiem Belką były praktycznie bezkonfliktowe.

Stosunki między oboma organami władzy wykonawczej powróciły jednak do animozji za rządów Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. Polityczni rywale od lat, podsycani przez sondaż prezydencki z 2005 roku, w którym obaj panowie byli głównymi kontrkandydatami, centroprawicowa Platforma Obywatelska Tuska obaliła rząd brata bliźniaka prezydenta Kaczyńskiego, Jarosława, w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Poparcie Tuska dla silniejszej integracji z Unią Europejską, w tym podpisanie Traktatu Lizbońskiego, oraz zbliżenie z Rosją postawiły Kaczyńskiego w bezpośredniej sprzeczności z premierem.[62] Od 2007 r. aż do śmierci Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 r. różnice polityczne między oboma gabinetami były stałym źródłem podziałów, a prezydent wielokrotnie wykorzystywał swoje ograniczone prawo weta wobec rządowych ustaw; rząd Tuska nie posiadał 60-procentowego progu, który pozwalałby na obalenie takiego weta. [62] W odpowiedzi Tusk nie ukrywał, że jego partia chce zastąpić Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 r.[62] Choć Tusk i Kaczyński znaleźli kilka obszarów kompromisu, starcia między Kancelarią a Pałacem Prezydenckim stały się stałym elementem krajowej i międzynarodowej sceny politycznej przez następne dwa i pół roku.[62] Sfrustrowany wetem Kaczyńskiego, premier Tusk opowiedział się w listopadzie 2009 r. za poprawką do konstytucji, która pozbawiłaby prezydenta prawa weta, deklarując: „Prezydent nie powinien mieć prawa weta. Ludzie podejmują decyzję w wyborach i wtedy instytucje państwowe nie powinny być w konflikcie… Zmieńmy pewne zapisy, żebyśmy mieli mniej konfliktów, a więcej współpracy. Proponujemy zmiany w konstytucji tak, aby centrum władzy leżało w rządzie… Weto prezydenckie przynosi więcej szkody niż pożytku.”[63].

Obecnie zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki wywodzą się z PiS.[64]

Personel pomocniczy i rezydenci

 

W Kancelarii, mieszczącej się w Alejach Ujazdowskich w warszawskim Śródmieściu, znajduje się gabinet premiera i jego współpracownicy.

Gabinetem wykonawczym premiera jest Kancelaria. Znajduje się ona w Alejach Ujazdowskich w Warszawie i jest centralnym miejscem spotkań rządu. Jako urząd, Kancelaria pełni funkcję ułatwiającą prowadzenie polityki rządu pomiędzy premierem a jego ministrami, służy jako sztab pomocniczy premiera oraz dystrybuuje informacje dotyczące administracji. W Kancelarii, poza Radą Ministrów, mieszczą się także różne departamenty wykonawcze podlegające bezpośrednio premierowi, w tym Rada Gospodarcza, Urząd Ochrony Państwa i Departament Służby Cywilnej.

Oficjalną rezydencją premiera jest Willa Parkowa, położona kilka minut spacerem od Kancelarii, tuż obok Parku Łazienkowskiego. Poprzedni premier Donald Tusk wybrał jednak na swoją rezydencję nadmorski Sopot, niedaleko rodzinnego Gdańska w województwie pomorskim.[65]

Premier otrzymuje ochronę Biura Ochrony Rządu na czas sprawowania urzędu, a także przez pół roku po opuszczeniu Kancelarii.

Lista polskich premierów

Od początku istnienia III Rzeczypospolitej urząd ten sprawowało piętnaście osób. Najkrótszym premierem był pierwszy rząd Waldemara Pawlaka, który działał 35 dni na przełomie czerwca i lipca 1992 roku. Pawlak jest też jedynym premierem, który pełnił tę funkcję dwukrotnie. Najdłużej urzędującym premierem był Donald Tusk, który sprawował urząd nieprzerwanie od 16 listopada 2007 roku do 22 września 2014 roku. Do tej pory funkcję premiera pełniły trzy kobiety: Hanna Suchocka, Ewa Kopacz i Beata Szydło. Suchocka, obok Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, są jedynymi polskimi premierami, jak dotąd, którzy zostali zaproszeni do Klubu Madryckiego.[66]

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Poland

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ KLIKAJĄC W PONIŻSZY ZNAK „X”

W CELU ZAŁOŻENIA KONTA , ZALOGOWANIA SIĘ I URUCHOMIENIA DOSTĘPU PREMIUM

„X”

 

CZERWONE
Holler Box
%d bloggers like this: